MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 87: Al-A’la

 

1.

Du Budbringer! Du bør fortsette å etablere det guddommelige systemet i henhold til instrukser av din Forsørger (56:96).

 

2-3.

Dette samfunnssystemet instrueres av Forsørgeren som:

(A) Oppretter alt ved å kombinere ulike elementer og gir ting en bestemt form.

(B) Deretter, ved å eliminere ekstra og unødvendige elementer, skaper proporsjon og balanse.

(C) Deretter, etter faste og bestemte mål, gir ting evner for utvikling og vekst (dette kalles "Taqdeer" av ting).

(D) Han guider ting på kurs slik at de får hjelp til å nå deres fastsatte mål. (Denne veiledningen finnes i alle ting. Den kalles ens "natur" eller instinkt.)

 

På denne måten når alle ting i universet deres fastsatte destinasjoner ved å følge den guddommelige loven. Alle ting får det de trenger fra punktet av deres kreasjon, frem til de når deres destinasjon. Dette kalles universal velferd.

 

4.

Et frø blir sådd i jord som etter hvert tar form av (grønn og saftig) fôr. Dette skjer i henhold til Allahs lov. Fôret i sin tur gir næring til storfe (og mennesker).

 

5.

Når fôret blir tom for livlige elementer og når sin endelige stadium, blir den tørr og blir til halm.

 

(Denne prosessen av livet, der utvikling og eventuell død skjer i henhold til den guddommelige loven, er innebygd i alle ting.)

 

6.

(Denne loven av livet, herunder utvikling og død, er også operativ i den menneskelige verden, men kunnskap om denne loven har ikke blitt plassert i mennesket (som andre ting i naturen). (Man får denne kunnskapen gjennom åpenbart veiledning som gis til Budbringere.)

 

Vi har gitt denne åpenbaringen til deg (du Budbringer), og har ordnet det slik at du kan verken glemme eller overse noe i det.

 

7.

Hvis det ikke var Allahs vilje, så kunne du ha glemt noe fra den (eller ignorert den), men (som nevnt tidligere i 17:86) dette er ikke Hans vilje. Derfor kan du ikke glemme eller overse noe fra det. Dette har vært så ordinert. Denne åpenbaringen har blitt gitt fra Allah som vet hva de latente potensialer i et menneske er, og hvordan disse kan utvikles. (Derfor er denne åpenbaringen komplett på alle måter og tilstrekkelig for det formålet den er åpenbart for.) Den er åpenbart for utvikling av menneskelig personlighet).

 

8.

Vi skal også gi deg fasiliteter for etablering av et samfunn i samsvar med denne åpenbaringen. Deretter vil du gradvis bygge opp systemet, til den er ferdig.

 

9.

Dermed bør du fortsette å presentere det for folket, men hvis du føler at en person ikke er interessert i dra nytte av det, så la ham være.

(Du har bedre ting å gjøre enn å bruke tid og energi på slike personer som ikke vil dra nytte av din lære. ~ 15:85, 73:10).

 

10.

Dette fordi den eneste personen som er i stand til å dra nytte av den, er den som bryr seg om fremtiden sin, og er bevisst om sitt resultat, og som også ønsker å være trygg for de negative konsekvensene av å forfølge en feil kurs i livet (2:2).

 

11.

Men om en person ikke adopterer den rette veien, så skader han verken deg eller noen andre, enn seg selv. Han alene vil være den mest uheldige som fratar seg alle livets gleder.

 

12.

Han vil erfare ilden (av elendighet).

 

13.

Personen i denne ilden vil være i en slik elendig forfatning, at han vil verken være død eller levende (14:17; 20:74).

 

(En person, eller en nasjon som har falt i ruiner for å ikke ha dannet sitt samfunn på koranens lover, verken lever eller dør. Den lever ikke fordi den viser null tegn til utvikling, og den er heller ikke fordi den eksisterer, selv i elendighet.)

 

14.

(Husk!) Bare den som ernærer og utvikler sin indre personlighet, kan blomstre. (Ikke bare fysisk, men også mentalt. Ikke bare på individuell nivå, men også nasjonalt)

 

15.

Og personligheten (nafs) av kun den personen, som gir praktisk form av alle Allahs attributter til velferdsorden, og tett følger Hans lover i alle baner av livet, får næring.

 

16-17.

(Fortell dine motstandere) "Dere prefererer jordiske gevinster av dette fysiske livet, selv om fremtidige gevinster ville være bedre og evige."

 

18-19.

Dette blir ikke nevnt (i Koranen) for første gang. Dette har også vært nevnt i tidligere bøker. (For eksempel) Bøkene gitt til Abraham og Moses inneholdt også den samme meldingen.

 

(Grunnlaget og fundamentet til Deen har alltid vært den samme ~ 53:36-37.)