MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 60: Al-Mumtahinah

 

1.

Dere troende! Ikke gjør fiender av det guddommelige, som også er deres fiender, til venner (3:117). Så lenge de motsetter seg ideen av den anbefalte velferdsordningen som har kommet fra den Allmektige, bør dere aldri etablere relasjoner av hengivenhet og slektskap med dem. (Grunnlaget for relasjoner bør være deres levemåte og ikke personlige preferanser eller familiebånd ~ 60:4, 13:9). Deres fiendskap er så dypt at de har tvunget Budbringeren og dere selv til å forlate deres hjem, bare fordi dere har bekjent tro på Allah som er deres Forsørger. Slike to holdninger kan ikke likestilles? Skulle dere på den ene siden strebe for å etablere guddommelig orden og følger Våre lover, mens samtidig opprette hemmelig vennskap med disse fiendene? Husk, uansett hva dere skjuler eller avslører, så blir kjent for Oss. Den som fra blant dere gjør noe slikt, kommer seg bort fra den rette veien.

 

2.

Hvis de noen gang erobrer dere, vil dere selv se omfanget av deres fiendskap og den elendigheten de kan plage dere med, ved deres hender og tunger. Deres eneste ønske er å få dere bort fra deres levemåte og bli som dem igjen.

 

3.

Det er sant at dere har slektninger hos dem, men husk at på dommedag, verken slektninger eller deres barn vil være til noen støtte. På dette tidspunktet vil dere være synlig skilt fra hverandre, og det vil være deres egne gjerninger som Allah ser så godt, som vil hjelpe dere.

 

4.

For å forstå dette (status av personlige relasjoner i forhold til guddommelig Orden) så har dere den gode modellen fra Abraham og hans følgesvenner. Dette bør gi dere fred i sinnet ved å fjerne alle deres bekymringer (33:21). De fortalte åpent sitt folk (deriblant deres slektninger), "Vi skammer oss over dere og deres guder som dere tilber, til fordel over Allah (37:85-86). Vi avviser deres livsstil, og anser det som galt, og på grunn av dette vil det alltid være fiendskap og hat mellom oss, helt til dere bekjenner tro på Allah." (På denne måten vil dere bli våre brødre i bånd ~ 3:117, 58:22). Men Abraham fortalte faren at han ville bønnfalle Allah den Allmektige å gi ham (hans far) tro og legge til rette for hans beskyttelse. Men samtidig hadde han gjort det klart for ham at dersom han (faren) ikke trodde, ville ikke Abraham ha noe makt til å hjelpe ham mot Allahs konsekvenslov. (Så da hans far ikke trodde, forlot Abraham ham ~ 9:114, 14:41, 19:47) Abraham og hans følgesvenner ignorere kraft, styrke og autoritet av deres folk, og brøt deres forhold til dem ved å erklære troskap til deres Forsørger. "Vi har full tro og tillit på sannheten av dine lover. Vi legger alt annet bak oss og følger bare dine lover. Hvert skritt av vår reise i livet skal være rettet mot deg, som om det er det eneste målet av våre liv."

 

5.

Samtidig ba de sin Forsørger "vi burte ikke bli hånet av folk som fornekter din foreslåtte levemåte. Vår Forsørger! Gi oss derfor hjelp av beskyttelse. Du er den allmektige og den vise."

 

6.

Dette var gjennomføringen av Abraham og hans følgesvenner, og er et utmerket eksempel for dem som har tro på Allah og dommedag. (Tapet vil være for den som vender seg bort fra denne tilværelsen, og ikke av Allah.) Han er uavhengig av (upåvirket av) det de gjør, og han er verdig all beundring.

 

7.

Dere bør ikke forhaste dere. Han skaper situasjoner der personer som i dag, havnen i fiendskap i stedet for å utvikle kjærlighet og hengivenhet for dere (ved å bekjennende tro, og dermed bli deres brødre). Alt dette skjer i henhold til tiltak som er bestemt av Allah, i følge hvilket dere får beskyttelse og næring til utvikling.

 

8.

Det må avklares at Allah ikke stopper dere fra å vise åpen vennlighet. Dere må opptre rettferdig med alle som, på grunn av deres levemåte, har verken ført krig mot dere eller utvist dere fra deres bolig. Som det har blitt sagt før (5:8), vil rettferdigheten også utføres til den som ikke fører krig mot deg, fordi Allah liker de som er rettferdig. (Altså, utover å være rettferdig, bør dere være vennlige med de som ikke har kriget mot dere.)

 

9.

Han forbyr dere kun vennskap med folk som kjempet mot dere over saker av levestil, og drev dere ut fra deres hjem og gjenga hjelp til de som gjorde det. Derfor, ikke etabler vennlige forbindelser eller kjærlighet til dem. De som gjør dette, skal anses som kriminelle.

 

10.

(Det er nå et annet viktig punkt.) På denne tiden vil mange muslimske kvinner som har migrert fra Mekka komme til dere. Når de kommer til dere, undersøk saker, men Allah har kjennskap til dem som er trofaste til deres misjon. (Dere kan imidlertid ikke nå riktig konklusjon uten skikkelig etterforskning. Ikke la dette ligge igjen, men undersøk deres saker selv). Hvis dere etter gransking blir fornøyde over deres faste og sanne tro, ikke lever dem tilbake til motstandere. Dette fordi de har hevdet tro og deres ektefeller er fremdeles Benektere (og en troende kvinne kan ikke leve som kone av en benekter, akkurat slik som en troende mann ikke kan gifte seg med en benektende kvinne). Derfor er det ikke tillat for disse muslimske kvinner å ekte benektere. Derfor kommer ikke emnet om tilbakelevering av disse muslimske kvinnene til benektere, på tale. Dette krever imidlertid at uansett hva de har brukt på deres ekteskap til disse kvinnene, bør betales tilbake med rettferdighet. Deretter er det ingen skade hvis dere gifter dere med dem, mot betaling av medgift fra tidligere ektemenn (04:24). Likeledes, ikke behold disse kvinner som ikke har hevdet tro. Deres ekteskap med dem er over. Men dette problemet ville være bedre ferdigstilt etter å komme seg fra benektere, uansett hva dere har brukt på ekteskapet. Tilsvarende, betal benektere for deres kvinner som har kommet til dere. Dette er kommandoen fra Allah. Alle slike omstridte saker skal avgjøres i henhold til Hans bud. Hans dom er basert på kunnskap og visdom, (mens deres beslutninger kan være basert på følelser).

 

11.

Om konene til noen av dere har blitt igjen hos benektere, men de nekter å betale dere fult beløp, registrer regnskap over det. Når det blir deres tur, kan dere trekke dette beløpet fra det de skylder dere. Bruk disse pengene til å tilbakebetale deres muslimske eks-ektemenn. (Gjør opp deres regnskap på denne måten, men husk at dette kan ikke gjøres individuelt, men på statlig nivå.) Uansett om benektere gjør som de vil, så bør dere alltid opptre i samsvar med lovgivningen av Allah, som dere tror på. (Dette er den grunnleggende forskjellen mellom en troende og en benekter, at en troende mister aldri fokus fra de guddommelige lover.)

 

12.

Du Budbringer! Når troende kvinner kommer til deg (etter flytting), bør du ta ed (i henhold til den sentrale myndigheten av guddommelig samfunnsorden) at de ikke vil likestille noen andre med Allah (som betyr at lydighet skal kun være med Allahs lover), og at de ikke vil stjele, eller drive hor, eller drepe sine barn (81:8), eller baksnakke, eller være ulydige mot deg i statlige saker. (Deres personlige meninger skal ikke være bindende for dem, men direktiver utstedt av deg i din rolle som den sentrale myndighet i guddommelig orden, må følges.) Godta deres ed på nevnte forhold. Dermed tilrettelegg for deres beskyttelse på vegne av det guddommelige som har ansvaret for å gi næring og beskyttelse til alle medlemmer av samfunnet.

 

13.

(Alle lover og direktiver i forhold til relasjoner med benektere har blitt forklart i detalj) Dere troende! Dere bør dermed ikke etablere noen vennlige forbindelser med dem som har erklært seg skyldige på grunn av deres opposisjon til guddommelig orden. Vil det ikke se rart og tøft ut at mens de fordømmer deres System, så er de venner med dere? Husk den grunnleggende forskjellen mellom tro og benektelse, som er konseptet av konsekvenslov og livet heretter. Disse menneskene har avvist disse grunnleggende begreper, i likhet med dem som nå er døde og ligger begravd i deres grav. (Avvisningen av de grunnleggende kommandoene i deres levemåte, er den viktigste grunnen til at vennlige forbindelser med de som har blitt erklært kriminelle, ikke kan oppnås).