MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 69: Al-Hâqqah

 

1-3.

Ødeleggelse er bundet til å manifestere seg som absolutt realitet. Og hva er denne ødeleggelsen? Hvem andre kan forklare dette bedre enn den Allmektige (hvilket ødeleggelse og hvorfor den er bundet til å komme)?

 

 4.

Det er den samme type ødeleggelse som rammet tidligere nasjoner, ifølge Vårt konsekvenslov. For eksempel ble folket Thamud og Aad advart at hvis de ikke reparerer deres feilaktige måter, vil en ødeleggelse overvinne dem. De ignorerte advarselen, og hva ble dermed deres resultat?

 

 5.

Med sjokkerende torden, ble folket Thamud rammet av et svært kraftig jordskjelv, som ødela dem.

 

 6.

Folket Aad ble ødelagt av en ekstremt rasende storm, og ekstremt voldelig vind.

 

 7.

Denne vinden og stormen fortsatte ustanselig i sju netter og åtte dager, og ødela dem fullstendig. Hvis dere hadde vert der, ville dere ha sett hvordan de ble kastet i bakken, som om de var store palmetrær som hadde blitt rykket opp (54:20).

 

 8.

Ser dere noen av dem til å ha overlevd? De har alle blitt utryddet fra jordas overflate!

 

 9.

Tilsvarende var slutten av Farao og andre nasjoner som hadde levd før ham, i likhet med feilbegåere (folket Lot) hvor bosetningen ble veltet.

 

 10.

De adlød ikke budbringere av deres Forsørger, og dermed tok konsekvensloven dem med et innstrammet grep.

 

 11.

(Folk som motsatte seg Budbringere ble ødelagt på denne måten, men vi reddet de som støttet dem.) I eksempelet av Noah, da vannstanden steg utover grenser under den store flommen, entret Vi dem (med tro) på en flytende ark.

 

 12.

Vi har fortalt deg historier av tidligere nasjoner så disse kan tjene som historiske bevis og påminnelser av konsekvensloven, og for at oppmerksomme ører skal bli bevisste på dem (12:11). Lignende ulykke er sannsynlig å skje disse motstanderne.

 

 13-14.

Når den første trompet i krig er blåses, vil alle de store lederne og deres hær bli ødelagt. Opprøret og deres stolthet (av nasjonale ledere) vil være knust i en utjevning slag.

 

 15.

På den dagen, vil denne ødeleggelsen skje.

 

 16.

På denne dagen, ville kraften av de opprørske og arrogante bli revet i stykker og grepet av hver tyrann skal løsnes.

 

 17.

Alle de himmelske krefter vil omringe dem, og den sentrale kontrollen av universal velferdssystem vil bli delt inn i åtte avdelinger. [*]

 

 * I alle de ovennevnte versene har allegoriske betydninger av ordene blitt avledet og brukes til ødeleggelse av Quraish i hendene av de troende. Dette fordi i tidligere vers har denne ødeleggelsen blitt beskrevet som den som hadde funnet sted i denne verden. Derfor bør også disse versene forbindes med ødeleggelse av Quraish i denne verden. Men hvis man tar den sanne betydningen av disse ordene, da snakker disse versene om en universell revolusjon som vi ikke kan forstå på dette tidspunktet.

 

 18.

På denne dagen vil dere alle bli utsatt, og alle hemmeligheter vil blir avslørt. Ingenting vil forbli skjult.

 

 19.

Den ene som holder en rettferdig post vil gjerne si, "Kom og se på mitt regnskap!"

 

 20.

"Jeg har alltid vært forberedt på at en dag vil jeg bli kalt for å vise dette regnskapet. (Det var på grunn av denne forholdsregelen at jeg holdt meg borte fra onde gjerninger.)

 

 21.

Han vil dermed være i salig tilstand av livet han ønsker.

 

 22-23.

I en høyreist himmelsk samfunn, der frukter vil alltid være innenfor rekkevidde.

 

 24.

De skal bli fortalt, "Spis og drikk til deres fulle tilfredshet. Dette er belønningen for de gjerninger som dere har begått i fortiden."

 

 25.

Den personen som vil få hans regnskap i venstre hånd vil si (i ytterste fortvilelse), "Jeg ønsker at jeg aldri hadde mottatt dette regnskapet.

 

 26.

"Da ville jeg aldri ha vist hvor jeg står i henhold til regnskapet."

 

 27.

"Jeg ønsker døden hadde avsluttet livet mitt."

 

 28.

"Akk, er all min rikdom (som jeg følte meg så stolt av) er til ingen nytte for meg."

 

 29.

"All min makt og myndighet (som gjorde meg arrogant) har forsvunnet."

 

 30.

Derpå vil kommandoen komme, "Grip ham og sett sjakler rundt halsen hans."

 

 31.

"Derpå dytt ham inn i Jahannam."

 

 32.

"Og dermed bind ham til en lang kjede der."

 

 33.

"Han er den som ikke hadde tro på Allahs konsekvenslov."

 

 34.

Det er på grunn av hans holdning at han aldri overtalte andre til å hjelpe med å etablere et system der hver indigent person som var i stand til å tjene, skulle fortsette med å få midler til næring.

 

 35.

(Han var under inntrykk at på grunn av stor rikdom, trenger han ikke noe system hvor hver enkel menneske er ansvarlig for å bry seg om andre. På den tid derimot, vil han innse hvor desperat alle trenger deres venner og sympatisører.) Den gang skal han ikke ha noen venn eller sympatisør.

 

 36.

Han skal ikke få noe annet enn kokende vann å drikke (noe som vil øke tørsten ytterligere). Med andre ord, så må han drikke sine egen tårer.

 

 37.

Som er virkelig uheldig diet.

 

 38-39.

Du Budbringer, fortell disse menneskene at det de blir fortalt, er ikke gjetting, men en absolutt realitet. Hendelser som har skjedd før dere og de som ennå ikke har skjedd, står vitnesbyrd om dette faktum.

 

 40.

Og disse ord blir sagt (og formidles til dere) av Vår mest respektable budbringer.

 

 41-42.

Han formidler Våre kommandoer til dere, så ikke tro at de er oppdiktet uttalelser fra en poet eller en spåmann. Det er imidlertid svært få som bruker deres forstand og logikk til å tenke over dette, og tror på sannheten av disse ord og vedtar dem som en guddommelig kode.  

 

 43.

Denne Koranen har blitt åpenbart fra Gud, som er Opprettholderen av alle nasjoner i verden. (Målet er at, ved å følge denne koden, vil folk få næring og mulighet til å utvikle sine indre identiteter.)

 

 44-46.

Den er ikke en blanding av menneskelige ideer Allahs Åpenbaringer. Dersom Budbringeren noen gang hadde våget å tillegge noe (av hans eget) til Vårt, ville Vi virkelig har grepet ham ved fast grep av hans høyre hånd og frarøvet ham hans evne og makt til å operere. Vi ville aldri ha tillatt programmets fremgang, og ville ha gjort hans evner ineffektive og hans planer livløse.

 

 47.

Ingen av dere ville ha vært i stand til å stoppe Oss fra å gjøre det.

 

 48.

Selv etter en slik klar og ærlig bevis, tror ikke folk på sannheten. Dette fordi kun de som ønsker å forbli trygge fra den ødeleggende effekten av onde gjerninger, tar hensyn.

 

 49.

Og vi vet også at mens noen mennesker blant dere, etter bruk av intellekt og fornuft, bekjenner tillit til denne Koranen, så finnes det andre som benekter den.

 

 50.

(Men deres fornektelse gjør ikke noen forskjell. Denne Revolusjonen er bundet til å komme og) For folk som fornekter det, vil det fortsatt være en kilde til bitter anger for resten av livet.

 

 51.

Dette er en absolutt sannhet og virkelighet. (Det vil absolutt gå i oppfyllelse. Det er ikke en formodning eller gjetting, men en konkret virkelighet.)

 

 52.

Derfor må du nå ikke la deres beskyldninger gå inn på deg). Fortsett å utføre programmet av den mest sublime Forsørgeren. (Resultatene skal bekrefte at alle dine påstander er basert på sannheten.)