MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 16: AN-NAHL

 

1.

Dine motstandere ber gang på gang om iverksettelsen av den straffen du har advart dem imot. Fortell dem at den vil komme for sikkert. De tror at dem som de har satt opp som likestilte til Allah vil beskytte dem. Dette er en falsk tro. Allah er langt over alle som står i Hans vei (29:54).

 

2.

Allah sender åpenbaring til hvem Han velger gjennom Malaika i henhold til sine lover slik at Han kan fortelle at det ikke er noe annen autoritet i universet utenom Allah og at Hans lover må overholdes.

 

3.

Husk dette at universet som Allah har skapt ikke er en illusjon. Det eksisterer i virkeligheten og har blitt opprettet for ett formål. Allah er langt over de som er satt opp som likestilte til Ham.

 

4.

Han har skapt mennesket fra litt klart vann, selv om han står for Ham som en disputant.

 

5.

Og Allah har skapt kveg for å gi deg varme klær og for andre nyttige formål, og også for å spise noen av dem.

 

6.

Bortsett fra utnyttelsesaspektet, finnes det også det estetiske aspektet. For et vakkert perspektiv de presenterer når du tar dem ut om morgenen for å beite og henter dem hjem om kvelden etter at de har beitet! Kan dette være resultat av en ordning utviklet for destruktive formål?

 

7-8.

Disse samme beitedyr bærer tunge last til fjerne byer for dere som dere ikke hadde fått til uten mye ubehag. Dette viser hvor omtenksom og gunstig deres Forsørger er. Han har også gitt dere hester, muldyr og esler, som dere kan ri på og for pryd. Allah har skapt mange andre ting som dere ikke har noe kunnskap om enda.

 

9.

Det er et annet viktig poeng å merke. Det finnes mange ulike måter å leve på for disse dyrene, men hver av dem følger instinktivt måten de er konstruert for. Hvis Allah hadde villet, kunne også dere mennesker ha blitt skapt på tilsvarende måte og tvunget til å følge et bestemt trend. Men han har gjort et skille mellom dyr og mennesker. Mennesker har blitt utstyrt med kapasitet til å velge sine egne livsstil.

 

10.

Tilbake til naturfenomener. Allah sender ned vann fra oven som dere drikker, og den får grovfor til å vokse som dere lar deres storfe beite på.

 

11.

Det fører også til at avlinger og oliven, daddelpalmer, druer og all slags frukt vokser. I dette systemet er det budskap for de som reflekterer.

 

12.

Og han har satt natten og dagen, solen og månen, og stjernene i deres tjeneste og gjort dem underdanig av deres kommando. Alle disse fungerer etter Hans lover. I disse er det også tegn for dem som bruker deres intellekt.

 

13.

Og han har skapt varierte ting for dere i jorden. I dette også er det et tegn for dem som kan sette pris på Allahs system.

 

14.

Allah har også gitt dere kontroll over havet, slik at dere skal kunne fange fersk mat, og også for ting dere bruker til pyntegjenstander. Dere ser hvordan skipene ploger seg gjennom havet og bærer deg framover i søk av Hans velsignelser slik at deres innsats kan frembringe fruktige resultater.

 

15.

Allah har dannet jorden på en slik måte at dere kan sitte rolig på den mens den dreier. Han har også skapt fjell og elver og landemerker slik at dere kan nå deres reisemål (21:31, 31:10).

 

16.

Og Han har skapt (diverse andre) landemerker, men også stjerner fungerer som signalposter til veiledning under reise (i løpet av natten).

 

17.

Kan en som skaper, og en som ikke kan skape, likestilles? Kan dere ikke reflektere over dette?

 

18-19.

Det er bare noen få av Allahs kreasjoner som har blitt nevnt. Hvis dere tar dere bryet til å telle alle kreasjoner, ville dere aldri klare å telle ferdig. Allah er Beskytteren, Opprettholderen. Han vet alt dere skjuler, i tillegg til alt det dere oppgir.

 

20-21

De likestilte som folk har satt opp til Allah kan ikke skape noe. De er faktisk selv kreasjoner. De er døde og livløse gjenstander. De vet ikke engang for når disse vil bli hevet.

 

22.

All makt og myndighet tilhører kun Allah. De som ikke tror på det hinsidige, deres hjerter er fulle av falsk stolthet og de er for arrogante (til å innrømme sannheten).

 

23.

De vil ikke godta det lett, men Allah vet hva de skjuler og hva de avslører. Han liker ikke de som er arrogante.

 

24.

Når de blir bedt om å fundere over det Allah har åpenbart, sier de: "Dette er ingenting annet enn fabler av tidligere folk."

 

25.

De går ikke bare vill alene, men stopper også andre fra å følge riktig vei. Derfor, på Revolusjonens Dag, skal de ikke bare tåle den fulle vekten av deres egen byrde, men også en del av byrden av de uvitende som de villedet. Hvor uutholdelig vil denne byrden være som de må bære på (29:13).

 

26-27.

Du budbringer, å pønske på slike krigslister er ikke dine motstandere alene om. Folk fra tidligere tider utviklet også tilsvarende tanker. Allahs konsekvenslov påvirker alle handlinger fra de blir startet opp og til deres resultat fremlegges. Denne straffen kom over de eldre generasjoner så plutselig at de knapt kunne innse hvorfra den kom. Og på Revolusjonens dag vil de bli ydmyket og spurt: "Hvor er de som dere hadde satt opp som likestilte til Allah og for hvis skyld dere pleide å motsette de troende?" De som er utrustet med sann kunnskap vil si: "Distres og skam er i dag for de vantro" (6:22).

 

28-29.

Når Malaika forårsaker døden til de som forurettet sitt eget selv, vil de tilby innlevering og si: "Vi har aldri gjort noe galt." Allah vet godt hva de gjorde. De vil bli bedt om å angi Jahannam, som er en vemmelig tilholdssted, for disse arrogante.

 

30-32.

De vantro vil spørre de troende: "hva er det som Forsørgeren har sendt til dere?" De vil svare: "Det som er bra. De som gjør godt skal lede en veldig glad og velstående liv i denne verden, og en enda bedre en i det hinsidige. Hvor velsignet vil den endelige tilstanden av slike folk være - eviggrønne hager ved siden av rennende bekker, hvor de vil finne alt de ønsker. Dette er hvordan Allah vil gjengjelde dem. Selv i en tid når døden overvinner disse menneskene og de er i en tilstand av renhet for dem, Malaika vil si: "Glade budskap om fred og velsignelser er med dere. Ta imot Jannat for det dere gjorde" (2:105, 10:26).

 

33-34

De som ikke tror, på tross av klare bevis, hva er det at de venter på? De venter kanskje på at Malaika skal komme til dem eller at straffen fra Rabb trer i kraft? Dette er hvordan folk før dem hadde handlet, og det uunngåelige nådde dem. Allah var ikke urettferdig mot dem, men de var faktisk urettferdige mot seg selv. Deres feilgjerninger rygget over dem, og av det de hadde blåst opp, omsluttet dem.

 

35.

Slike folk sier at hvis det ikke hadde vært Allahs vilje, kunne verken de eller deres forfedre ville ha satt opp likestilte til Allah eller erklært noe for å være forbudt av egen vilje. Slikt  pleide og deres forgjengere å si (6/149, 36/47, 43/20). Våre budbringere ville ikke tvinge dem til å ta den rette veien. Deres oppgave var kun å formidle Vår melding til dem, og dette gjorde de. (Dette var også unnskyldningen til Iblees (7:16).

 

36.

Vi har sendt en budbringer til hver generasjon som har forklart dem følgende "Adlyd kun Allahs lover og hold dere unna alt det ugudelige." Noen av dem tok den rette veien mens andre fornektet sannheten, og dermed kom uunngåelig på avveier. Så gå omkring på jorda og se selv hva som ble slutten av dem som fornektet sannheten (18:29). (Ruiner av deres sivilisasjoner finnes spredt på alle kanter som bevitner deres fall)

 

37.

Du budbringer, Vi vet at du hjertelig ønsker at disse menneskene skal ta den riktige stien (18:6, 28:56). De som bevisst går på avveier kan ikke tvinges til å følge den rette veien. De skal være nødt til å ta konsekvensene av deres handlinger, og ingen vil være i stand til å hjelpe dem.

 

38-40.

Disse menneskene tror ikke på konsekvensloven og derfor sverger de heftig at det ikke vil være noe liv etter døden. Men de vet ikke at dette er Allahs løfte som Han vil for sikkert oppfylle for å klargjøre det de er uenige om, og for at de vantro skal vite at de hadde løyet. De vantro lurer på hvordan Allah vil føre den døde til å reise seg. (De vet ikke om Allahs krefter.) Når Vi ønsker å skape noe, så sier Vi kun "bli" og deretter starter prosessen med innvielsen momentant og blir virkelighet. (2:117, 3:47, 19:35, 36:82).

 

41-42.

Allah vil for sikkert gi dem som forlater deres hjem på grunn av forfølgelse et bedre sted i denne verden, og en større belønning i det hinsidige, om de bare kan innse dette. Dette gjelder kun dem som møter deres prøvelser standhaftig og har full tillit til deres Forsørger.

 

43.

Igjen og igjen spør de vantro om hvorfor et menneske har blitt sendt til dem som en budbringer. Fortell dem at budbringere som ble sendt tidligere var også kun mennesker. Hvis motstanderne ikke forstår dette så bokens folk bekreftelse dette for dem (12:109, 21:7).

 

44.

Vi hadde sendt dem budbringere med klare argumenter og skrifter. På samme måte som Vi har gitt en bok til deg. Med den kan du forklare dem tydelig det som ble sendt til dem, slik at de kan sammenligne!

 

45-46

De som legger onde planer, føler seg trygge på at Allah ikke vil kaste dem ned i jorden (ta all makt fra dem og dra deres status ned på jordnivå) eller at refselse ikke vil komme til dem fra uante kilder, eller at de ikke vil bli tatt mens de er opptatt med å gjøre deres ordninger vellykkede eller at de ikke vil bli fortært langsomt? (6:65, 7:182).

 

47.

De kan ikke motstå Allahs planer. Det er bare Allahs konsekvenslov som har gitt dem pusterom/angrefrist slik at de skal kunne gjøre det godt igjen. For sikkert er din Forsørger nåderik og Velsigner.

 

48-50.

For å innse hvor mektige Allahs lover er, bør dere se hvordan de fungerer i det ytre universet. Dere kan også se på ting i fra dagliglivet, for eksempel, hvordan skygger av alt snur seg til høyre og venstre i absolutt underkastelse til Allahs lover i ringeste måte. Faktisk så bøyer alle ting i universet seg for Hans lover uten noe falsk stolthet. De vet godt hvor sterk grepet av disse lovene som er pålagt dem er. De adlyder dem derfor i totalt underkastelse.

 

51.

(Den samme Allah som har utsatt en absolutt lov som er i drift i hele universet med perfekt orden og disiplin) sier (til menneskene) at de skal også kun operere etter Hans lov i deres anliggender. De bør ikke akseptere to myndigheter som Allah i ytre univers og noen andre menneskeskapte lover i deres egen verden (eller to lover ved siden av hverandre - en menneskeskapt og den andre av Allah).

 

52.

Alt i universet er opptatt i gjennomføringen av Hans plan. (Det vil si at alt beveger seg ifølge Hans lover). Mennesket bør derfor også adlyde Hans lover ustanselig. Spør dem om de i møte med så mange klare bevis, de vil fortsatt tro på andre lover enn de av Allah.

 

53.

Har dere noen gang reflektert over at alle midler til næring så vel som evne til å skaffe dem har blitt opprettet og utrustet av Allah? og at det er nettopp derfor at når dere møter på problemer, så snur dere mot Allah for hjelp. En logisk konsekvens av dette er at alle midler for å opprettholde liv skal brukes i henhold til Allahs direktiver (16:71).

 

54.

Men det som faktisk skjer er at når problemer er over, setter noen av dere opp likestilte til Forsørgeren (og bruker dermed ikke midler i henhold til Hans direktiver (41:10)).

 

55.

Dere skjuler disse midlene som Vi hadde gitt dere (i stedet for å dele med andre). For en stund kan dere benytte dem, men til syvende og sist vil dere vite konsekvensene av å følge et slikt kurs.

 

56.

De som også lever etter andre regler tilskriver en del av disse midlene til Allahs likestilte. De som ikke engang vet noe om dem. Ved Allah, dere alle vil absolutt svare for det dere har diktet opp av falsk tro.

 

57-59.

De betrakter dere gudinner som døtre av Allah. Hvor avskyelig er denne troen! Allah er langt over dette. Og for seg selv ønsker de sønner. Da nyheten om fødselen av en datter formidles til en av dem, mørknes hans ansikt og han kveles innvendig. Han skjuler seg fra sitt folk på grunn av skam av en slik hendelse. Han begynner å tenke på om han skulle beholde den som et symbol på skam eller begrave den i jorden (42:49, 43:17, 81:8). Hvor skammelig er deres tankegang!

 

60.

Livet til dem som ikke tror på den neste verden er et levende eksempel på elendighet, men livet til de som bor i samsvar med direktivene til Allah er et eksempel på det utstrakte. Faktisk så er Allah mektig og Vis (som vet om sånt) (30:27).

 

61.

Hvis Allah hadde tatt mennesker for deres feilgjerninger umiddelbart, ville det ikke ha vært noen levende vesener på jorden (35:45), men Han opererer ikke slik. Han gir dem pause til anger etter en passende begrep og når denne fristen kommer til slutt, vil de ikke være i stand til å utsette eller fremme den et eneste øyeblikk (7:34, 10:49).

 

62.

De attributter til Allah det de avskyr seg selv for og de er absolutt sikre på at alle gode ting er for dem i dette livet, så vel som i det hinsidige (41:50). Men dette er en løgn. Det er de som henger etter i kampen for evolusjon og Jahannam venter på dem (56:10, 83:26).

 

63.

Sannelig så sendte Vi budbringere til folk gått før deg, men feilgjerninger gjort av Shaitan syntes rettferdige for dem. Likeledes vil han være venn av dine motstandere for hvem det vil være en alvorlig refselse.

 

64.

og vi har sendt denne boken til deg, slik at du kan (ved dens hjelp) klart angir de saker der folk har forskjellige meninger og at det kan være et middel til veiledning og velsignelse for de som tror på det.

 

65.

En lignende prosedyre av Allahs lover opererer i det ytre universet. Han sender vann fra oven der han gjenopplever jorden etter at den er død. I dette er det tegn for dem som observerer i akt.

 

66.

Selv storfe kan tilby deg grunn for refleksjon fra det som er innenfor buken, mellom ekskreter og blod, gir Vi dere ren melk å drikke. En hyggelig drikke for de som drikker den (23:28).

 

67.

På samme måte, fra fruktene av daddelpalmer og vindruer, produserer dere berusende drikke og helsebringende næringsstoffer. Også i dette er det beskjed til de som prøver å forstå.

 

68-69.

Og bare se på bien, som instinktivt bygger sitt bolig på fjell og i trær og på det som mennesker bygger. Dermed samler den pollen fra forskjellige frukter og blomster, og opererer ivrig i tråd med det som er foreskrevet for den av Allah. Fra buken kommer det en væske som er av ulike fargetoner (dvs. honning), som har helsebringende egenskaper. I dette systemet som en bie etterfølger, er det tegn til refleksjon for dem som tror.

 

70.

Allah skaper dere og fører dere til voksen alder der menneskelige fakulteter er fullt utviklet. Deretter når noen av dere alderdom som er en svak alder da minne om ting en gang kjent, ikke hjelper dere å huske dem. Allah har bevisst utviklet tiltak for alle ting (22:5).

 

71.

Ulike personer har ulike kapasiteter for arbeid. Hvert program eller prosjekt krever samarbeid av alle for dens gjennomføring (43:32). Det guddommelige velferdssystemet krever at produksjonen bør fordeles blant alle i henhold til deres behov. De som har større kapasitet (eller kraft) overholder ikke denne tanken bak systemet og tenker ikke at i følge denne ordningen skal alle være like, og derfor tar de mer enn de andre (30:28). Dermed hevder de at produksjonsmidler og evnen til å tjene, ikke er utstyrt av Allah (16:53, 24:33, 28:78, 39:49).

 

72-73.

Hvis de vil reflektere over det systemet som de følger i deres hjem, ville de innse at den universelle velferdssystem er en utvidelse av det samme systemet. En familie består av ektemann, hustru, unger og barnebarn og noen arbeidere. Bare reflekter over hvordan oppgavene er fordelt mellom dem. Ganske sikkert, dette er i henhold til deres behov og ikke etter evnen til å tjene. Hvis dere ikke overholder dette systemet i samfunnet, ville det bety at dere følger et urettferdig system og vanære? eller skjule velsignelser fra Allah og ikke bruke dem riktig? Dere adlyder ordre fra dem som ikke har myndighet til å gi dere noe næring i det hele tatt fra himmel og jord. Og de har ikke noe makt til å gjøre det heller (29:66-67).

 

74.

Ikke gi galt formlikhet om Allah for å rettferdiggjøre deres feil system (basert på uvitenhet), for Allah vet virkeligheten men det gjør ikke dere.

 

75.

Det mest passende eksempel er gitt av Allah. På den ene siden er det en slave som er besatt av sin herre og som ikke har noe kontroll over noe som helst, og på den andre siden er det en fri mann som Allah har gitt det beste av bestemmelsene som han gir ut til andre, både i hemmelighet og åpent forhold etter sin evne. Skal de to da likestilles? Kurset adoptert av en slik fri mann er verdig Allahs beundring men de som ser på ting overfladisk, forstår ikke dette.

 

76.

Allah slår til en annen sammenligning mellom to menn. Den ene er dum (eller kjedelig-tenkende) ute av stand til å gjøre noe for seg selv, og er dermed en byrde for sin sjef. Når han blir sendt på noe ærend, bringer han ikke noe gode nyheter. Den andre som har mulighet til å avgjøre saker rettferdig og i henhold til hans eget valg, følger den rette sti. Kan de to likestilles?

 

77.

Du budbringer, du får fortsetter med å forklare disse realitetene til disse menneskene, og når de ikke aksepterer dem til tross for din innsats, ikke bry deg om dem når det de er lovet tilkommer dem. Allah vet når den vil komme. Den tid kan komme så kjapt som i et øyeblikk eller enda fortere. Allah har utviklet tiltak for alle ting (20:15, 53:31).

 

78.

Om dere vil sette pris på hvordan Allahs planer oppfylles gradvis, se på deres egne liv. På tidspunktet for fødselen deres vet dere ingenting. Allah gir dere evnen til å høre, se, og å bedømme. Det er gjennom disse evnene at deres anstrengelser bærer frukt.

 

79.

På samme måte ser dere på den ytre verden og se hvordan fugler flyr i luften med nøyaktighet. Hva kan støtte dem i atmosfæren enn lovene av Allah? I dette også er det tegn for dem som tror på disse lovene.

 

80.

Se på velsignelser av Allah som er gitt for deres fysiske liv. Han har forårsaket boliger som skal bygges for hvile og telt for å bli bygget med skinn av storfe som er lette nok å bære på deres reiser og kan bli satt opp når dere stopper. Han har gitt dere ull, pels og hår til å lage klær, og andre metoder for komfort til å utnytte til midlertidig bruk.

 

81.

Av alt Allah har skapt har Han sørget for skygge for dere, laget steder for ly i fjellene, klær for å beskytte dere mot varme, slik som våpenskjold beskytter utstyr i krig. Dette er hvordan han fullfører Hans velsignelser etter Hans tiltak, slik at dere kan bruke dem i samsvar med hans direktiver (16:53, 16:71).

 

82.

Du budbringer, dersom de vender seg bort til tross for alle slike klare direktiver, så bør du ikke føle deg skuffet. Din oppgave er kun å formidle åpenbaringen frem til dem.

 

83.

De er fullt klar over at alle disse velsignelser har blitt skjenket av Allah, men likevel nekter de å anerkjenne dem. De fleste av dem ser bort fra Hans lover, fordi de også utnytter dem.

 

84-85.

Den nåværende tilstanden kan ikke fortsette på ubestemt tid. En endring er sikker å komme. Folk vil ikke komme utenfra for å inntre denne endringen, men noen blant dem vil vitne om sannheten i det guddommelige systemet. De som er imot det vil ikke være tillatt å tilby unnskyldninger, og heller ikke skal de ha mulighet til å gjøre det godt igjen. Deres refselse vil ikke bli gjort lettere og deres angrefrist skal ikke forlenges.

 

86.

På denne dagen vil de som satte opp likestilte til Allah, komme ansikt til ansikt med disse jevnstilte. De vil si: "vår Forsørger, disse er de som vi hadde satt opp som jevnstilte til deg." De likestilte vil selv bevitne: "Sannelig er dere løgnere"

 

87.

Den dagen vil disse benektere tilby underkastelse til Allah. Alt som de hadde fabrikkert vil være til ingen nytte for dem.

 

88.

De hadde diskreditert Allahs lover og snudd andre bort fra Hans vei. Deres refselse vil være intens fordi de pleide å skape uorden.

 

89.

Den dagen vil vi kalle fram vitner fra blant alle folk til å vitne mot dem og deg. Du budbringer, skal vitne mot dem alle (2:143, 4:41). Ditt bevis skal være at du hadde formidlet Vårt budskap til dem, budskapet som finnes i denne boken som klargjør alt, som er åpenbart for deg og en kilde til veiledning, velsignelse og glade budskap til de som blir lojale til den.

 

90-91.

De grunnleggende bud i denne boken er:

 

1. Behandle alle med rettferdighet.

2. Imøtekom andres mangler (når det gjelder midler til næring) ved å begynne med de nærmeste til deg som dine slektninger eller andre.

3. Unngå oppsamling av resurser for egen gevinst.

4. Unngå det som ikke er anerkjent av Koranen for å være det gode.

5. Ikke overskrid grensene foreskrevet av Allah.

6. Innfri pakten etter å ha bekreftet den og spesielt når du har gjort Allah til en sikkerhet for deg (9:111) og

7. Bryt ikke ed når du har sitert Allah som en sikkerhet til dem (17:34, 25:16).

 

Disse direktivene har blitt gitt av Allah som er klar over alt det dere gjør.

 

92

Vær ikke som en kvinne som åpner opp sitt garn etter at hun har spunnet det med stor arbeidskraft. Dere gjør deres løfter til et middel til å lure andre, slik at dere kan erstatte dem i rikdom og makt (57:20). Merk dette! Plasseringen av en nasjon forblir ikke statisk: endringer forekommer av og til. På dagen av revolusjonen vil dere innse resultat av deres opposisjon (102:1-2).

 

93.

Som nevnt tidligere, hvis Allah hadde ønsket, kunne han ha tvunget dere alle til å bli ett folk. Han har imidlertid utrustet mennesket med fri vilje til å velge riktig eller feil vei. Dette gjør dere ansvarlige for alle deres gjerninger, og dere vil bli stilt ansvarlige for dem (18:29).

 

94.

Ikke gjør eder til å lure andre, slik at foten deres ikke kan gli etter å ha fått fotfeste, og dere må betale for å ha slått andre vekk fra veien til Allah - og deres straff vil være alvorlig.

 

95-97.

Ikke bytt ut pakten gjort med Allah for en smålig gevinst (9:111), for belønningen gitt av Allah vil være langt bedre enn det dere sikrer ved å bryte denne pakten, hvis bare dere kunne sette pris på den. Alt dere sikrer dere på denne måten vil bli borte og det som er gitt av Allah vil forbli med dere (8:53, 13:10, 38:54). Dette er hvordan Allah vil belønne dem som tåler livets prøvelser standhaftig. Han gir for sikkert det beste av belønninger verdig de beste gjerninger dere har gjort. Vår konsekvenslov er at den mann eller kvinne som tror på Allahs Lover og gjør gode gjerninger vil for sikkert leve mest mulig behagelig og godt liv som belønning for sine handlinger.

 

98.

Du budbringer, når du starter programmet for etablering av Koranens Orden, vær meget forsiktig av dine motstandere og skaff alle midler for beskyttelse mot deres ordninger (17:64-65).

 

99-100.

De sataniske krefter kan ikke ha noe makt over dem som tror på lovene til Allah og setter deres lit til Ham. De overmanner bare de som søker deres vennskap (for eget gevinst) og de som satte opp likestilte til Allah (2:85, 2:256-57, 13:37, 47:26).

 

101-102.

En av innvendingene oppdratt av bokens folk er at hvis Koranen var fra Allah, hvorfor inneholder den vers som er i strid med de i tidligere skrifter. Grunnen til dette har vært tilstrekkelig forklart i (2:106). Likevel sier de at du er en manipulator av ord. Vanskeligheten er at de fleste av dem prøver ikke å forstå. Fortell dem at Gabriel har brakt åpenbaring basert på sannhet fra Forsørgeren og dette er ment å styrke hjertene til dem som tror, gi veiledning og godt budskap til de som aksepterer Allahs lover (2:97, 26:193).

 

103.

De sier: "Koranen er ikke en sann åpenbaring. Noen menneske kommer og lærer ham, og han presenterer det som åpenbaring fra Allah." Mens de utformer en slik grunnløs beskyldning, reflekterer de ikke over det enkle poenget at språket til denne personen, som de mistenker er en ikke-araber, mens Koranen er i klar arabisk språk?

 

104.

Som for dem, som har besluttet å ikke tro på sannheten i åpenbaringen (i alle fall) kan ikke få riktig veiledning. For dem venter alvorlige refselse.

 

105.

Det er bare de, som ikke vil tro på Allahs melding (men tør ikke innrømme det åpent, og for å lure de andre) finner opp en slik løgn, men det er faktisk de som lyver (16:103).

 

106-109.

Dette handler om de som ikke tror på sannheten om åpenbaringen i det hele tatt. Dette gjelder ikke for en ekte troende som tvinges til å utføre noen handling av benektelse mens han er standhaftig i sin overbevisning. Men alle som aksepterer benektelse helhjertet vil få en svært alvorlig refselse og vil bli fratatt velsignelser av Allah. Dette er fordi han har foretrukket livet til denne verden overfor det hinsidige. Slik er de vantro som ikke følger den rette veien. Dette er mennesker som mister evnen til å se, høre og å tenke (4:55). De er uforstående selv av egen interesse. De kan tilegne seg noe fordeler i dette livet, men skal lide i det hinsidige.

 

110.

De som forblir trofaste i deres overbevisning konfronterer ulike prøvelser, forfølges, blir tvunget til å forlate deres hjem, strever i årsaken til Allah og utholder alt av prøvelser med utholdenhet. For dem er det beskyttelse fra deres Forsørger og Hans gunst.

 

111.

Hvert individ har blitt utrustet med en personlighet som tar en avgjørelse. Denne personligheten har mange sider. Hvis det er påvirket av aspekt som representerer sataniske krefter, tar den gal beslutning der aspektet som representerer høyere verdier tar innvendingen. Dermed oppstår det en kamp mellom to sider av personligheten. På Revolusjonens dag vil alt bli klart. Hvert aspekt av personligheten vil presentere sin egen sak for Allahs Orden. Allahs Orden skal dømme mellom dem og gjengjelde den enkelte etter hans gjerninger. Ingen skal behandles urettferdig (12:53, 75:2).

 

112.

For å illustrere det som skjer når en feil beslutning er tatt fremstiller Allah et eksempel på en by som nøt perfekt fred og sikkerhet og næringsmidler skulle komme til den i overflod i hvert kvartal. I stedet for å benytte disse midlene i henhold til Allahs direktiver, brukte de dem i henhold til sine selvlagde lover. Dette resulterte med at frykt og sult omfattet dem (6:44, 20:124, 21:11-15).

 

113.

En budbringer kom til dem som var fra deres egen nasjon. De behandlet ham som en løgner. Refselse overtok dem fordi de begikk urett.

 

114.

Dere mennesker må lære av dette eksemplet og bruke næringsmidlene som dere har fått av Allah etter Hans direktiver. Dette vil være takken for Allahs velsignelser. Dette vil imidlertid kun være mulig hvis dere følger Allahs lover strengt. (2:21-22, 16:53, 16:71-72).

 

115.

Allah har erklært følgende tingene som forbudt

 

1. åtsel,

2. Flytende blod,

3. kjøtt av svin, og

4. det som har vært dedikert til noen andre enn Allah.

 

Men hvis en står overfor en situasjon hvor han ikke finner noe annet enn de ovennevnte, og hans liv er truet, så kan han ta del av det som har blitt erklært forbudt forutsatt at han er tvunget til det og ikke ut av grådighet eller et ønske om å bryte Guddommelige lover. I så fall vil han svare ovenfor Allah som er Beskytteren og forsørgeren. (6:146).

 

116-117.

Kun disse tingene har blitt erklært forbudt av Allah. Ikke uttal ting å være forbudt eller tillat uansvarlig, for det ville være å oppdikte en løgn mot Allah. De som gjør dette lykkes ikke. Slike mennesker kan tilegne seg få verdslige gevinster, men deres straff vil være svært alvorlig.

 

118.

Til jødene hadde Vi forbudt det Vi allerede har fortalt dere om tidligere (6:147) Vi ikke hadde gjort noe urett mot dem, men de forurettet det mot dem selv.

 

119.

Strenge restriksjoner ble pålagt jødene fordi de med vedvarende vilje adopterte feil vei. Allahs konsekvenslov er at en person som begår en feil i uvitenhet, og deretter gjør det godt igjen og kommer tilbake til den rette veien, vil finne Allah til å være en som tilgir og velsigner.

 

120-123.

Rett kurs som nevnt i (16:114) ble vedtatt av Abraham. Han var ikke bare et individ, men et samfunn i seg selv, utelukkende lydig mot lovene av Allah og satte ikke opp likestilte til Ham (Satte ikke opp likestilte samfunnslover til de fra Ham). Dette er grunnen til at Allah valgte ham for høyt embete, ledet ham til den rette banen og ga ham alt som var bra i dette livet, og i livet heretter ville han være rangert blant de som endret deres atferd for det beste. Derfor har Vi bedt deg følge kurset adoptert av Abraham som ikke var fra blant dem som satte opp likestilte til Allah (2:125).

 

124.

Jødene hevder å være tilhengere av Abraham, men har faktisk skapt mange forskjeller blant seg selv. For eksempel ble Sabbath ordinert for å fremme en følelse av selvdisiplin blant dem, men de gjorde det korrupt. Allah vil avgjøre mellom dem på dommens dag, med hensyn til at de skilte seg (2:65, 4:47, 4:154, 7:163).

 

125.

Du budbringer, ikke vikle deg selv inn med dem. Du fortsetter ditt program av å invitere folk til veien av Allah med visdom og vennlig formaning og drøft saker med dem på best mulig måte. Allah vet best hvem som følger den rette veien og hvem som har kommet på avveier (12:108).

 

126.

Hvis de gjør deg noe vondt, og det blir uunngåelig å ta hevn, gjør det i den grad som du selv har blitt skadet i. Men hvis du kan tåle svik med overbærenhet, vil det gi bedre resultater på slutten.