MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 11: HOUD

1-4.

Allah som er kunnskapsrik og benåder, sier følgende: Innholdet i denne boken hviler på sterk fundament og har vært fremsatt av en som er meget vis og Informert. Den grunnleggende undervisningen i denne boken er at ingen unntatt Allah bør følges. Si til dem: "Jeg har kommet til dere for å advare dere mot konsekvensene av feile gjerninger, og for å gi dere glade budskap om resultater av gode gjerninger. Også for å be dere om å søke beskyttelse fra Forsørgeren, så dere alltid snur til ham for veiledning. Dersom dere gjør dette, vil Han skjenke dere Hans velsignelser for en periode, og disse velsignelsene vil øke i takt med deres innsats. Men hvis dere slår bort, frykter jeg at dere vil møte en streng straff. Derfor bør dere alltid vende til Allah som har utviklet tiltak for konsekvensene av alle handlinger."

 

5.

Selv om det du har advart dem mot er svært klar, vil de fortsatt leve et dobbelt liv hvor de bekjenner andre ting enn det som de holder skjult i deres hjerter. De bør imidlertid vite at Allah vet om det de skjuler, og det de avslører. Faktisk så kjenner Han til alle deres hemmeligheter.

 

6.

Det finnes ikke et eneste levende vesen på jorden som Allah ikke har ordnet næringsmidler til, for at livet skal fortsette. Livet er ikke statisk, men passerer gjennom evolusjonære stadier. Det stopper en stund på et bestemt stadium før den får kapasitet for å nå et høyere plan som det er betrodd for videre utvikling. Næring fått i hvert stadium bør oppfylle kravene til det stadiet. Alt dette er tydelig angitt i boken som inneholder Allahs lover (6:99, 55:29).

 

(Allah har gitt midler til næring. Det er ansvaret til den guddommelige samfunnsorden å lage ordninger slik at den enkelte mottar livsopphold i henhold til hans behov. Dette kalles forsørgersystemet (6:152, 29:60, 41:10, 36:47).

 

7.

Det er Allah som har skapt himmelen og jorden på seks epoker. Han har suveren kontroll over livets kilder som er avhengige av vann (21:30). Han har utstyrt mennesker med fri vilje for å se hvem som leder et balansert liv. Når det blir sagt til dem som ikke tror på Allah, at de skal oppstå etter døden, roper de: "Dette er ren løgn" (45:24).

 

8.

Konsekvensene av onde gærninger bli varige, ikke bare i det hinsidige, men også i dette livet. Men på grunn av loven om pause/angrefrist er det et intervall mellom handlinger og manifestasjon av konsekvenser. De som ikke tror på Allahs lover protesterer: "Hva er det som holder tilbake straffen?" Fortell dem at når straff skal plutselig komme til dem vil ingen kunne avverge det, og de som pleide å håne advarsler, vil bli omringet av omfangene straff.

 

9-10.

Når en mann har en velsignelse og det blir tatt bort fra ham, faller han i fortvilelse og blir utakknemlig. Men når en fordel er skjenket ham etter at han har gått gjennom noen problemer, blir han glad og erklærer skrytende "Nå vil ingen problemer berøre meg."

 

11.

I motsetning til slike folk, er det andre som bærer motgang med tålmodighet og fortsetter å gjøre gode gjerninger. De skal ha beskyttelse fra Allah, og en stor belønning.

 

12.

Advarslene som denne åpenbaringen inneholder, mishager dine motstandere. Du kan imidlertid ikke benekte disse advarsler kun for å behage dine motstandere. Når dine motstandere sier ertende "Hvorfor ble ikke en skatt sendt ned til ham, eller hvorfor kom det ikke en engel i følge med ham for å støtte disse advarsler?" så stresser det deg. Men din oppgave er bare å kommunisere Allahs advarsler til dem. Du bør derfor ikke være opprørt over det de sier. Husk at Allahs lov er slik at den tar seg av alt.

 

13-14.

Disse menneskene påstår også at du har fabrikkert Koranen. Si til dem: "Om dere mener det, så dikt opp selv 10 kapitel av samme kaliber om dere kan, og tilknytt dem til hvilket som helst gud dere likestiller med Allah (2:23, 10:38). Men hvis dere eller deres allierte ikke kan akseptere denne utfordringen, så burte det bli klart for dere at Koranen er blitt sendt av Allah ut av kun Hans kunnskap, og at det ikke er noe annen autoritet i universet enn Ham. Spør dem: "Vil dere ikke akseptere dette?"

 

15-16.

Faktum er at slike mennesker har kun tro på dette jordnære livet. Allahs lov er at de som velger det jordnære livet med alle dens villedende glamour, får betalt i sin helhet i denne verden og blir ikke fratatt det minste av det de fortjener. Men de vil ikke ha noe fordel i den neste verden som skulle sikre dem fra straff. Alt de skal ha gjort i denne verden vil være til ingen nytte, og alle deres handlinger vil være som avfall.

 

17.

Dette er bare til fordel for folk som oppnår tillit til Koranen ved å

- prøve å forstå den med fornuft og refleksjon,

- oppleve gode resultatene som påløper deres handlinger etter koranens instrukser, og

- studere historie og lære av den.

 

Folk må forstå at man vil alltid få gode resultater ved å følge Allahs lover (10:39), lover som også var åpenbart for Moses før dette. Med denne åpenbaringen laget han en veiledning og velsignelse (for seg selv, så vel som for sitt folk). De som ikke følger prosessen ovenfor, tror ikke på gyldigheten av Allahs lover. Uansett hvilket parti eller fraksjon de tilhører, vil deres endelige destinasjon være Jahannam. Dette er det ikke noe tvil over fordi dette er selve sannheten fra Forsørgeren. Men mange vil framdels ikke tro på det.

 

18.

Hvem er mer urettferdig enn en som tilknytter løgn til Allah? Slike personer vil en dag møte deres Forsørger og de som vet om dem skal vitne: "Dette er folk som hadde tilknyttet løgn til deres Forsørger." De blir fratatt alle velsignelser fra Allah.

 

19-22.

Ikke bare avviser de Allahs lover selv, men hindrer også andre fra å følge Allahs vei. De kan ikke flykte fra Allahs konsekvenslov og kan ikke være beskyttet. De skal få todelt straff - ett for egen forkastelse av Allahs lover, og den andre for å hindre andre fra å forfølge hans veier. Slike folk er så forherdet i deres perversitet at de verken yter noe hensyn til fornuft eller ser ting i riktig perspektiv. De skader ingen andre enn seg selv. Alt de dikter opp skal forlate dem. Det er ingen tvil i at de skal være store tapere mot slutten.

 

23.

Men de som tror, gjør rett og underkaster seg Allahs lover, skal bli en del av bosetning til jannah hvor de skal oppholde seg.

 

24.

De to overnevnte gruppene kan sammenliknes med (1) blinde og døve, og (2) de som ser og hører. Kan de to sammenlignes? Vil de ikke tenke på dette? (13:16-19, 35:19).

 

25-26.

Historie av eldre nasjoner beviser sannheten av denne påstanden. For eksempel ble Noah sendt til sitt folk og sa: ”Jeg har en klar advarsel fra Allah, at dere skal ikke adlyde noen andre enn Allah, (ikke basere deres samfunn på noen andre lover enn Allahs) og hvis dere gjør det, frykter jeg at en forferdelig straff skal kjøre dere forbi.

 

27.

Høvdingene av hans folk som avviste hans kall svarte: "vi ser at du bare er et menneske som oss andre og vi ser ingen grunn til å følge deg, bortsett fra kanskje de som helt klart er de mest nedverdigende blant oss. Faktisk så ser vi ikke noe særlig fortjeneste i å foretrekke dine anbefalte metoder ovenfor våre egne. Vi ser derfor på deg og dine følgesvenner som løgnere."

 

28.

Han sa: "mitt folk! tenk over det. Jeg handler i henhold til et klart direktiv fra min Forsørger som har skjenket sin velsignelse over meg i form av åpenbaringen Hans, og evnen til å se riktig vei som dere ikke vil se (under omstendighetene ville det være fåfengt å) tvinge dere til å følge den rette veien når dere er uvillige til det."

 

29-30.

"Reflekter også over dette. Selv etter alt det jeg har gjort for å forbedre situasjonen, søker jeg ikke noe belønning tilbake fra dere. Allah alene vil avgjøre min vederlag. Men merk dere at jeg aldri skal forlate dem som tror på Allah, uansett om de er tilsynelatende i lavt rang. (Slike klassediskrimineringer er i mot Allahs plan hvoretter alle mennesker fortjener samme respekt 17:70.) Hvis jeg oppfyller deres ønsker, hva ville mitt forsvar foran Allah være når slike troende møter sin Forsørger (og klager til ham om meg)? Jeg ser at dere er et folk som ikke tar seg tid til å forstå."

 

31.

"Dere har sagt at jeg bare er et menneske som dere. Jeg har aldri sagt at jeg har skatter fra Allah, eller kjennskap til det usynlige, eller at jeg er en engel. Men jeg sier at det er galt av dere å si at mine etterfølgere er av lavere klasse i synet av Allahs som ikke vil skjenke sine velsignelser over dem. Verdien av mennesker er bestemt av deres tro og handling i henhold til tiltak utarbeidet av Allah. Om jeg gjør det dere spør meg om (å slå meg sammen med dere og glemme budskapet til Allah) så vil jeg være blant de som begår urett."

 

32.

De kunne ikke tilbakevise Noahs argumenter så dermed svarte de: "Noah, du har bestridt med oss for mye og unødvendig. Hvis du er trofast mot ditt ord, så før den straffen på oss som du truer oss med."

 

33.

Noah svarte: "Det er ikke i min makt å bringe straffen på dere, men være sikre på at når Allah kommer til å påføre dere denne straffen vil det ikke være mulig for dere å avverge den."

 

34.

"Jeg har lenge ønsket å råde dere men når straffen inntrer så vil ikke mine råd hjelpe dere noe. Deres feilgjerninger vil, i følge Hans lov, la dere fare vill. Husk også at det er kun deres Forsørger som har total kontroll over dere, og deres handlinger vil bli belønnet eller straffet etter Hans konsekvenslov."

 

35.

Allah spurte Noah: "Beskylder disse menneskene deg for å ha fabrikkert åpenbaringen? Hvis de gjør det, si til dem: Hvis jeg har oppdiktet åpenbaringen, så er jeg skyldig i forbrytelsen. Men om ikke, så må dere ta konsekvensene av det dere gjør. Jeg er fri for alt ansvar med hensyn til deres handlinger."

 

36.

Det ble åpenbart for Noah at ingen andre enn de som allerede hadde trodd, ville tro på ham og at han ikke skulle sørge over deres handlinger eller resultater av disse handlingene.

 

37.

Videre ble det åpenbart: "Nå bør du skape en Ark under Min overvåkning og i henhold til Mine direktiver. Ikke be på vegne av disse urettferdige. De er dømt til å drukne (23:27) ".

 

38-39.

Dermed begynte Noah å bygge en Ark. Når de eldste blant hans folk gikk forbi ham, lo de av ham og hånet ham. Som svar pleide Noah å si: "Dere kan le av oss nå, men en tid vil komme da dere vil bli ledd av. Dere vil snart vite hvem som møter straffen som vil vanære dem og som vil motta en varig refselse."

 

40.

(Noahs folk ville ikke reflektere over det han sa eller gjorde. Dette er grunnen til at de bare lo av ham.) Endelig kom tiden da vannet rant ut i dalen. Vi sa til Noah: "Ta inn i arken et par av alt, og også familien, unntatt de som allerede har tatt avgjørelsen av å ikke følge deg, samt de få som tror (11:45, 66:10)." Men det var få som trodde med ham.

 

41.

Noah sa til sine følgesvenner: "kom inn i Arken" (Da de spurte hvor de skulle, sa han:) "alt blir gjort i henhold til Allahs veiledning. Han vil lede Arkens kurs og dens fortøyninger. Vær trygge på at Allah vil beskytte oss fra alle farer."

 

42.

Arken flyttet på seg midt i bølger som syntes til å være høye som fjell. Før Arken la ut på sin vei, ropte Noah til sønnen sin som stod ved: "Legg ut med oss, min sønn! og ikke bli stående med de vantro."

 

43.

Noahs sønn svarte: "Jeg skal ikke følge deg, men du trenger ikke bekymre deg for meg. Jeg vil klatre opp på fjellet som skal beskytte meg fra flommen." Noah sa: " ingen andre enn de som tar tilflukt i Hans velsignelse er beskyttet i dag."

En bølge stormet frem mellom dem og Noahs sønn var blant dem som druknet.

 

44.

Og Allahs kommando kom: "Jord! Svelg opp vann, og himmelen! Opphør regnet. "Således avtok flommen og Allahs plan ble gjennomført og Arken kom til hvile på Fjellet Judi. Det ble sagt: "urettferdige har blitt fratatt velsignelsen av livet."

 

45.

Noah kalte på hans Forsørger og sa: "Du hadde lovet å spare dem som tilhører meg (som jeg forsto til å være min familie). Du holder alltid det du lover fordi du er den mest rettferdige (og det er ingen over Deg til å endre Din bestemmelse - hvorfor ble da ikke sønnen min spart?). "

 

 

 

46.

Allah svarte: "Noah! Det er ingen tvil i at jeg holder mine ord. (Han var din biologiske sønn), men han tilhørte ikke deg. Bare de som trodde på det du hadde å si og handlet rettferdig tilhørte deg, men han var ikke blant dem. Ikke diskuter om en sak som du ikke har noe kunnskap om. Jeg ønsker ikke at du skal bli regnet blant kunnskapsløse."

 

47.

Noah sa: "Jeg spurte mitt spørsmål av ren uvitenhet. Gi meg tilflukt i velsignelsen Din, ellers vil jeg bli blant de fortapte."

 

48.

Det ble sagt til ham: "Noah! Landsett deg fordi det nå er ingen fare og Mine velsignelser er med deg, dine følgesvenner og noen av dem. Men så lenge en snakker om de andre, så vil de bli gitt fysisk næringsgrunnlag for en stund, men etter det, vil en fryktelig straff fra Allah ramme dem."

 

49.

Du budbringer, detaljene i historien som Jeg har fortalt til deg gjennom åpenbaring var ikke kjent for deg eller ditt folk før dette. Historien har blitt fortalt til deg slik at du og ditt folk skal vite hva konsekvensene av gale handlinger er og hva som er fremtiden for de som holder seg til Allahs lov. Men dette tar tid. Du bør derfor være tålmodig og følge standhaftig.

 

50.

Til folket i Aad, sendte Jeg Houd som budbringer, som var en av dette folket. Han sa til dem: "mitt folk, adlyd Allahs lover og aksepter ingen annen myndighet enn Hans. Alt annet er fabrikkerte usannheter."

 

51.

"Jeg ber om ingenting i gjengjeld for den tjenesten jeg gjør (ved å advare dere). Min gjengjeld er hos Ham som har skapt meg. Vil dere ikke reflektere over det jeg har å si? "

 

52.

"Mitt folk, hvis dere søker beskyttelse fra Allah og vender tilbake til ham for lydighet, vil Han sende ned rikelig regn over dere og bære dere fram ved å gjøre dere sterkere. Dere bør ikke gå mot Allahs lover."

 

53-55.

De sa: "du har ikke brakt oss noe håndfast bevis til støtte for kravet ditt. Vi kan ikke gi opp våre guder bare på grunn av din melding. Faktisk så ser vi ikke på deg til å være en ærlig person. Tidligere pleide du å snakke fornuft. Men det virker som om noen av våre guder har lagt en forbannelse over deg som forårsaker at du snakker på en slik måte. "Houd sa:" Jeg kan bare gjøre Allah til mitt vitne, og dere bør også legge merke til at jeg frikjenner meg selv for ansvaret for å sette opp likestilte til Allah. Dere kan konspirere mot meg når dere vil, og gjøre hva dere vil uten å gi meg noe tidsfrist.

 

56.

"Jeg setter min lit til Allah som ikke bare er min Forsørger men også deres. Det er ingen levende skapning som kan unnslippe grepet av hans konsekvenslov. For sikkert, er banen til min Forsørger den rette (1:5, 6:126-127, 6:153-154, 42:53)."

 

57.

"Hvis dere avviser denne banen vil jeg ikke være ansvarlig for konsekvensene. Min oppgave var å formidle meldingene videre til dere. Hvis dere går dere vill, vil konsekvensloven erstatte dere med et annet folk, og dette vil Allah, som overvåker alt, ikke ha noe som helst skade av. "

 

58.

Når tidspunktet for straff kom, reddet Vi Houd og de som hadde trodd med Ham. Det var en fryktelig straff som de ble reddet ifra.

 

59-60.

Dette er historien om folk Aad som hadde forkastet Allahs lover, og reist seg i motstand til deres budbringer og som hadde i stedet adlydt bud fra deres tyranniske herskere. Som et resultat av dette ble de fratatt velsignelser av Allah både i dette livet og i det hinsidige. Se hvordan Aad, folket til Houd, ble forlist for deres avvisning av Allahs lover.

 

61.

Tilsvarende hadde Vi sendt Saleh som budbringer til folket Thamud. Han var en av dem. Han sa til dem: "Adlyd bare Allah og aksepter bare Hans autoritet. Han etablerte dere i dette landet og gav dere næringsmidler. Søk beskyttelse fra Allah mot konsekvensene av gale handlinger og snu dere mot Ham. Han er alltid der for å svare."

 

62.

De sa til ham "du Saleh, inntil nå hadde vi lagt stor lit til at du ville spre og styrke vår religion, men du har knust vårt håp ved å si at vi bør gi opp gudene som våre forfedre dyrket. Det du prøver å kaller oss til, ser vi på med mistenksomhet.

 

63.

Saleh svarte: "mitt folk, bare reflekter over dette! Allah har gitt klare retningslinjer til meg gjennom hans velsignelse. Hvis jeg går imot det, hvem skulle da hjelpe meg mot Allah? Deres bekymring om meg vil bare legge til mitt tap."

 

64.

"Mitt folk, denne hun-kamelen er satt fri i Allahs navn, så la henne være i fred når hun beiter på Allahs jord. Ikke påfør henne noe skade, for eller så vil en rask refselse gripe dere.

 

65.

Men de kuttet hasene over på henne. dermed sa Saleh "nyt livet i deres nåværende boliger i tre dager. Dette er en trussel som ikke vil bli motbevist."

 

66-68.

Da tiden for oppfyllelse av Vår straff kom, reddet Vi Saleh, og de som trodde sammen med ham, fra forsmedelser. Sannelig, din Forsørger er Kraftig og Mektig. En voldelig uro overtok dem som begikk urett, og om morgenen ble de funnet liggende med ansikter nedover i sine boliger. Deres boliger virket så øde som om ingen hadde noen gang bodd der. De hadde forkastet lover fra deres forsørger og ble dermed selv forkastet (7:78, 91:14-15).

 

69-70.

Folket til Loot ble også ødelagt på lignende måte. Deres historie er slik: Allahs sendebud kom til Abraham med glade budskap og sa: "Fred (på deg)", og Abraham svarte: "Fred (på dere også)." For å tilby gjestfrihet til sine gjester, serverte Abraham dem en stekt kalv. Da han så at de ikke gjorde noen anstrengelser for å ta del i maten, ble han mistenksom og redd. De sa til ham: "Ikke føl deg redd. Vi har blitt sendt av Allah til Loots folk" (15:51-77).

 

71-72

Abrahams hustru stod ved siden av. Budbringerne annonserte det glade budskapet til henne om at hun ville få en sønn - Isak, og at Isak ville ha en sønn - Jacob. Hun lo og sa: "Ah! kan jeg få et barn når mannen min og jeg er så gamle? Hvis dette virkelig skulle skje

 Ville det faktisk være usedvanlig forbausende.

 

73.

De sa: "Hvorfor er du overrasket over Allahs befaling? Dette er Allahs velsignelse og gunst på deg? Dere medlemmer av denne husstand! Allah er for sikkert verdig all beundring og er allmektig"

 

74-75.

Etter å ha mottak dette glade budskapet, gikk Abrahams frykt bort. Når budbringere forklarte sitt oppdrag til ham, bad han til Allah for tilgivelse for Loots folk. Abraham var av vennlig natur, overbærende og bløthjertet.

 

76.

Budbringere sa til ham: "Abraham! avstå fra denne bønnen for tilgivelse. Din Forsørger har allerede bestemt seg og sannelig vil denne straffen falle på dem. Ingen kan avverge dette".

 

77.

Når Våre sendebud kom til Loot, ble han bekymret og hans hjerte ble stramt. Han sa: "Dette er virkelig en dag for en stor katastrofe."

 

78.

Etter å ha hørt om ankomsten til disse nye folk, kom folket til Loot farende mot ham. De hadde lenge vært avhengige av å øve styggedom. Han sa til dem: "mitt folk! Her er mine døtre (I likhet med deres hustruer) som dere har forkastet, men de er mer passende følgesvenner for dere. Dere bør derfor henvende dere til dem. Dere bør følge Allahs lover og ikke sette meg til skamme ved å forsøke å oppføre dere dårlig foran mine gjester. Er det ingen rett-tenkende mann blant dere som vil ty til fornuft "? (15:61, 15:72, 7:80, 21:74, 26:165, 27:54, 51:35).

 

79.

De sa: "Du vet at vi ikke er festet til dem som alle dine døtre, og du vet også hva våre intensjoner er."

 

80.

Loot sa: "jeg ønsker at jeg hadde makt til å hindre dere fra å gjøre det dere har tenkt å gjøre, eller at jeg hadde en kraftig støtte å falle tilbake på"!

 

81.

Loots gjester sa til ham: "Vi er sendebud fra din Forsørger. Vi vet at de ikke kan gjøre deg noe vondt. Dra bort her i fra sammen med dem som tilhører deg, sent på kvelden, og ingen av dere bør noen gang se tilbake. Som for din kone - hun vil bli igjen og dele skjebnen til mennesker som ikke tror på Allah. Tiden oppnevnes for deres refselse om morgenen, og morgenen nærmer seg med stormskritt.

 

82.

Da refselse kom ble deres boliger snudd opp ned og steiner av bakt leire regnet på dem kontinuerlig som om de hadde vært merket for deres ødeleggelse.

 

83.

Straffen for de som begår urett er aldri langt borte fra dem.

 

84-85.

Og på samme måte sendte Jeg Shu’aib til folket Madian, som var en av dem. Han sa til dem: "mitt folk, adlyd Allah som er alene om å eie all autoritet. Ikke gi korte mål og vekt (ikke lur andre ved å lyve om ting i næringslivet). Dere er faktisk meget velstående, men dere opptrer ikke rettferdig. Hvis dere ikke avstår fra deres nåværende levemåter, frykter jeg for deres refselse som vil omfatte dere fra alle kanter. Baser deres økonomiske orden på rettferdighet og ikke utnytt andre. Dette er, ifølge Allahs lover som sier at kaos ikke bør spres.

 

86.

Husk at kun ting som skaffes i henhold til Allahs lover er fordelaktige og evigvarende (og hans lov er at kun slike ting er til menneskehetens fordel 13:17). Men dette vil dere kun forstå om dere tror på sannheten i meldingen Hans. (Hvis dere ikke tror på dette, vil jeg ikke tvinge dere til å akseptere det fordi) Jeg er ikke en vokter over dere!

 

87.

De sa til Shu'aib: "Når du hadde spurt oss om å ikke blande oss i lydighet mot Allah, hadde vi trodd at dette gjaldt kun tilbedelse av Allah. Nå ser vi at det ligger mer bak. Din etterlevelse tillater oss ikke i å følge religionen til våre forfedre, eller å bruke vår rikdom som vi ønsker. Du later som om våre forfedre var uvitende og du alene besitter fornuft, og at du har et monopol over sympati for de fattige."

 

88.

Han sa: "mitt folk, reflekter over dette. Jeg har blitt utstyrt med fornuft og rettmessige regler å leve etter. Hvorfor bør jeg ikke levere Allahs budskap til dere og kalle dere til rett vei? Jeg kan heller ikke ønske å gjøre noe selv, som jeg forbyr dere fra å gjøre. Jeg ønsker bare å reformere dere i den grad jeg makter, og gjennomføring av oppdraget mitt avhenger av Allahs hjelp. Jeg setter min lit i Ham og det er Ham jeg snur mot når jeg trenger hjelp."

 

89-90.

Han sa videre: "mitt folk! La ikke deres motstand mot meg kalle på dere en straff i stil med straffen som rammet folket til Noah, Hud, Saleh og Loot. Den siste er fortsatt friskt i deres hukommelse. Søk beskyttelse fra Allah og vend dere til Ham og hans regler. Han er nådefull og kilden til kjærlighet".

 

91.

De sa til Shu'aib: "Det du sier er helt uforståelig for oss. Vi kan samtidig ikke avgjøre hvor slu du innerst inne er. Om det ikke hadde vært for den høye samfunnsstillingen av familien din, ville vi sikkert ha steinet deg og dermed kunne du ikke ha påført oss noe vondt" (7:88).

 

92.

Shu'aib sa til dem: "mitt folk! nå forstår jeg at dere er mer redde for familien min enn av Allahs konsekvenslov. Dere betaler bare tomme ord til Allah og mener at Han bare er noe "ekstra" dere kan falle tilbake på, hvis ikke noe annet fungerer. Merk dette! Hans konsekvenslov har et grep rundt dere fra alle kanter.

 

93.

Jeg frykter at gode råd vil ikke være til noe fordel for dere. Det eneste alternativet er at dere følger planen deres (som jeg ikke vil forstyrre) og la meg følge planen min (uten at dere forstyrrer meg). Dere vil snart vite hvem av oss mottar en nedverdigende straff og hvem blir avslørt som løgner. Dere bør derfor vente på resultatet, og jeg skal vente med dere.

 

94-95.

Da tiden for den lovde straffen kom, reddet Vi Shu'aib og de som hadde trodd sammen med ham. Og en voldelig uro overtok de som begikk urett, og om morgenen ble de funnet liggende med ansikter ned i deres boliger. Disse boligene ble ødelagt på en slik måte at det virket som om ingen hadde noen gang bodd i dem. Merk! folket Madian ble utryddet for sine onde gjerninger i likhet med folket Thamud.

 

96-97.

Tilsvarende hadde Vi sendt Moses til Farao og hans adelsmenn med Mine direktiver og tydelig autoritet. Faraos adelsmenn gjorde det Farao ville, selv om hans ordrer var undertrykkende og ufornuftige.

 

98-99.

Jeg sa til Moses: "Ikke bekymre deg. Når folk kommer til å reise seg mot ham, vil han i motsatte til deg lede sitt folk mot ødeleggelse. Hvor forsmedelig vil denne tilholdstand være som de vil bli ledet til. De vil bli frarøvet alle velsignelser i livet så vel som i det hinsidige. For et elendig resultat de har i vente.

 

100.

Dette er historier om tidligere folk som Vi har fortalt deg om. Ruinene av noen av deres boliger står ennå, mens andre har forsvunnet helt.

 

101.

Vi har absolutt ikke behandlet dem urettferdig. De forurettet dette på seg selv. Når konsekvensene av deres gjerninger overtok dem, kunne de ikke hente noe hjelp fra dem som de hadde likestilt til Allah. Faktisk forårsaket de deres undergang selv.

 

102-106.

Alle disse historiene har blitt fortalt for å illustrere hvor alvorlig Allahs straff er. Når denne straffen inntreffer i henhold til vår konsekvenslov, opplever de som begår urettferdige handlinger samme resultat. Dets grep er smertefullt og fryktelig. De som følger med kan forstå at det er advarsler i disse fortellingene. Advarsler imot straff som kommer som et resultat av feil gjerninger. Du budbringer, på tilsvarende måte vil en slik straff ramme dem som ikke trur på din melding, og de må ta konsekvensene av sine handlinger på dagen av konfrontasjonen mellom troende og vantro. I samsvar med loven for pusterom, har Allah utsatt denne dagen for en stund. Når den tid kommer vil alt bli bestemt ifølge Allahs lover og ingen får lov til å snakke mot dem. På dette tidspunktet vil den ene gruppen føle seg elendig, mens den andre vil føle seg glad. De som er bestemt for en tilstand i elendigheten vil ha helvete som deres oppholdssted, hvor de vil sukke og jamre.

 

107.

Folk som er henvist til elendigheten er de som har mistet deres kapasitet til livet. De er derfor dømt for alltid. Alt dette foregår i samsvar med Allahs lover som Han har laget for å oppnå Hans plan.

 

108.

De som er velsignet med lykke vil bo i jannah. Deres velsignelser vil være evigvarende og uavbrutt.

 

109.

Du bør ikke ha noen tvil om skjebnen til dem som setter opp likestilte til Allah. Den eneste begrunnelse de gir for sin dårlige handling er at de etterfulgte sine forfedre. De vil lide samme skjebne som deres forfedre. Mine lover skal sikkert belønne dem med det de fortjener, uten noe unntak.

 

110-111.

Og Vi gav Moses boken, men hans etterfølgere skapte forskjeller i den. Hadde det ikke vært for loven for pusterom, ville saken ha blitt besluttet av din Forsørger. Forsinkelsen skaper tvil i deres sinn når det gjelder gyldigheten av konsekvensloven. Allah vil for sikkert belønne hver og en av dem etter deres gjerninger. Han er godt klar over alt de gjør.

 

112.

Derfor bør du som budbringer følge den rette stien standhaftig. Du må følge denne stien med alle andre som har forlatt feil bane og vendt seg til rette. Ikke overskrid Allahs grenser. Allah ser alt det dere gjør.

 

113.

Dere troende, deres motstandere vil forsøke å nå et kompromiss med dere, men dere bør ikke lene dere mot dem for ellers vil brannen (av ødeleggelse) også berøre dere i tillegg til dem. Merk dere at dere har ingen annen beskytter enn Allah og dere vil ikke få noe hjelp fra noen andre.

 

114-115.

For gjennomføringen av programmet, bør dere sørge for en forsamling av representanter av Salat ved pause (midt på dagen) og slutten av dagen og i de tidlige timer av natten (17:78, 24:58). Resultater av deres gode handlinger vil utslette de syke effektene av sviktende tilstander. Dette er et grunnleggende prinsipp for dem som følger Allahs lover. Derfor bør dere følge deres program standhaftig og huske at Allah lar ikke de som lever etter hans regler gå ubelønnet.

 

116.

Historiene til de tidligere folkeslag viser at svært få av dem Vi reddet, fulgte deretter Allahs lover og hindret andre i fra å spre uorden på jorden. Resten fulgte veien av urettferdighet og utnyttelse, og ble til de som skaper aggresjon. De ble også ødelagt til slutt.

 

117.

Du ville ha merket at Allah ikke ødelegger en by eller bolig urettferdig når den er bebodd av de som rehabiliteres seg.

 

118-119.

Som tidligere nevnt (5:48) hvis det hadde vært Allahs plan at hele menneskeheten skulle forbli en forent nasjon ut av tvang, ville det ikke ha vært vanskelig for Ham å få det til med makt. Han begavet mennesker med fri vilje. De vil derfor fortsette å skape forskjeller seg imellom. Bare de som følger Allahs veiledning vil ikke gjøre slikt. I følge Allahs lover vil tilholdsstedet for alle urettferdige folk, både Jinn og Ins, være Jahannam.

 

120.

Alt Jeg har gjort med deg, i likhet med budbringere før deg, er for å styrke ditt hjerte. Denne boken inneholder sannheten for deg, og gode råd og lover for dem som tror.

 

121.

Du får fortelle om dette til dine motstandere som ikke tror: "Dere får fortsette å handle i henhold til deres program, mens vi handler i henhold til vårt."

 

122.

"Deretter kan dere vente på resultatene av deres handlinger, og det samme skal vi gjøre."

 

123.

"Resultatene som ikke se synlige i dag blir manifestert i henhold til lover av Allah i fremtid. Kun Allah kjenner til de skjulte realitetene i himmelen og jorden, og alle beslutninger vil til slutt bli tatt i henhold til Hans lover. Så dere bør kun følge Allah og ha tillit til ham. Deres Forsørger er ikke uvitende om deres handlinger."