MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 13: AR-RA’AD

 

1.

Den kunnskapsrike, dominerende og benådende Allah sier: Disse er vers av Boken som er basert på sannhet som er åpenbart for deg, men de fleste følger dem ikke.

 

2.

Allah er den som har oppreist himmelske sfærer der oppe uten synlige søyler og Han har kontroll over hele universet. Han har iverksatt solen og månen til å fungere for bestemte perioder (31:29). Han regulerer saker og har gitt klare tegn slik at du kan følge Hans lover og regler.

 

3.

Det er Han som har strukket ut jorda og satt faste fjell og strømmende elver på den, og forårsaket at frukt vokser i par. Solen og månen (beveger seg) med slik fart at natten dekker gradvis dagen. I alle disse, er det tegn for dem som ønsker å reflektere.

 

4.

På jorden er det nærliggende strøk med hager av druer, korn og palmetrær, alene stående eller i klynger. De er vannet med samme vann, men noen av dem er mer smakfulle enn de andre. Også i alt dette er det tegn for dem som ønsker å forstå.

 

5.

Det er ikke rart at til tross for klare tegn på Allahs lover for etablering og utvikling, lurer mennesker fortsatt på hvordan de vil bli brakt til live igjen etter at de har blitt redusert til støv. Dette er folk som ikke tror på lovene til deres forsørger. De er så bundet av uvitenhet og konservering at de ikke kan se lenger. Disse menneskene er og skal forbli i helvete.

 

6.

Det er på grunn av deres kortsiktige tankegang at Vi har gitt dem angrefrist for å gi dem mulighet til å gjøre det godt igjen, men de utfordrer deg til å fremskynde straffen deres. Historiene om tidligere folkeslag er foran dem (som bevis). Loven rundt angrefrist gjennomføres uten forskjellsbehandling, og er et middel for beskyttelse gitt av Forsørgeren, men straffen fra Han som for sikkert til ramme dem, er like alvorlig.

 

7.

Dem som ikke aksepterer sannheten av guddommelige samfunnslover sier "hvorfor har ikke et mirakuløst tegn blitt gitt til deg av din Forsørger?" De forstår ikke at din oppgave er å gjøre dem oppmerksomme på de guddommelige lovene og advare dem om konsekvensene av deres feilgjerninger. Utenom det gjelde oppdraget ditt alle nasjoner av alle tider (men et mirakuløst tegn vil være begrenset kun til et bestemt folk i en bestemt periode).

 

8.

Det har tidligere blitt sagt at det er en angre periode mellom handlinger og deres resultater. Dette fremgår av følgende eksempler: Det finnes en mellomliggende periode mellom unnfangelse og fødsel av et barn. Allah vet om det som er i mors livmor og hva den økes eller reduseres med, og hvilket foster som vil nå enden, og hvilket som ikke vil.

 

9.

Alt dette har Allah fastsatt lover for. Han er den store og opphøyde som kjenner til alle skjulte og åpenbare saker.

 

10.

Det er det samme for Ham om noen skjuler sin intensjon eller snakker ut om hans tanker, eller om noe er skjult i mørket av natten eller går fritt omkring på dagen.

 

11.

Allahs konsekvenslov omfatter mennesker fra alle kanter og bringer alle deres handlinger til tilsvarende konklusjoner (82:10-12). (Siden en nasjon består av mennesker, gjelder den samme loven også der, og derfor bør det bli husket at) Allah endrer ikke tilstanden til et folk før de får til en endring i deres indre selv (8:53). Denne endringen skjer i samsvar med deres intensjoner, ønsker og handlinger. Denne loven er så streng at når straffen inntreffer, kan ingen avverge den, inkludert de som trur på en annen Beskytter foruten Allah.

 

12.

Denne loven inneholder muligheter for både håp og frykt, akkurat som lyn er fryktelig, men bringer også med seg regnbærende skyer.

 

13.

Torden fra skyer og alle andre naturkrefter jobber i henhold til deres oppgaver og fullfører Allahs Plan (24:41). Bare de som ikke er oppmerksomme på Allahs naturlover blir truffet av lynet. Men disse menneskene krangler om Allahs makt av ren uvitenhet. Selv når Allah er mektig i å utføre straff.

 

14.

De som ønsker at deres innsats skal få konstruktive resultater må følge Allahs lover, mens de som påkaller krefter andre enn Allah, får ikke engang svar fra dem. Sistnevnte kan sammenlignes med en person som i sin tørst strekker ut handa mot vannet og håper at det vil komme i munnen hans av seg selv, men dette kan ikke skje. Bare arbeidet som er gjort i samsvar med Allahs lover, skaper gode resultater. Påkallelser på andre krefter enn Allah, gjengis avfall.

 

15.

Alt som finnes i universet underkaster seg Allah lover (3:82). Ting som tilhører det fysiske universet følger disse lovene gjennom instinktiv trang uten noe ytre tvang (41:11). Mennesker må også adlyde fysiske lover, og har ikke noe valg i det. For eksempel, en man kan snu seg i alle retninger ved sin vilje, men han kan ikke endre retningen på skyggen sin. Så langt som guddommelige verdier er i fokus, så har alle et valg om de ønsker å overholde eller avvise dem. De som avviser dem, blir til slutt tvunget av nødvendigheten til å overholde dem.

 

16.

Dette er folk som tror på Allah lover, men bare så langt som de forholder seg til den fysiske sfæren. Når du spør dem om hvem som styrer universet, vil de si (som deg) at det er Allah (29:61-63). Så spør dem: "hvorfor oppsøker dere da andre krefter enn Allah som ikke kan skade dere eller være nyttige?" Spør: "Er dere blinde eller likegyldige til mørket og lyset? (11:24, 35:19). Kan de som dere har satt opp som likestilte til Allah lage noe lignende til det som Allah har skapt? "Allah er Skaperen av alt. Han er den eneste som har all makt (21:21-22, 43:84, 6:3).

 

17.

(Noen vil kanskje hevde at dersom Allah har skapt alt, så hvorfor er det slik at det finnes ondt med godt. Konflikten mellom ond og god er nødvendig for utviklingen av universet. Dette kan forstås ved hjelp av følgende eksempler.) Allah sender ned regn fra himmelen og dette fører strømmer til flyt og flommen som feier bort all skitten (og legger igjen klar jord bak seg). Tilsvarende når metall brukes til å lage pyntegjenstander og andre ting til bruk, så blir de renset ved å bli satt inn i varmen som skiller ut urenheter (og det rene gjenstår). Som et resultat av konflikten mellom sannhet og løgn, blir de negative kreftene renset bort, men det som er fordelaktig for menneskeheten forblir. Dette er hvordan Allah forklarer hans lover ved hjelp av analogier (13:39. 21:18, 42:24).

 

18.

Det er derfor klart at de som lytter til sin forsørger skal få alt som er fordelaktig, og dem som ikke gjør det, skal til slutt imøtekomme et strengt oppgjør. De vil møte oppgjør selv om de er forberedt til å tilby alt som er på jord og mer til, i løsepenger. Helvete som er et elendig sted å være i, skal bli deres oppholdssted.

 

19.

Reflekter over dette - er en person som tror på sannheten i det som har blitt sendt ned av Forsørgeren i samme posisjon som en blind person? Det er kun personer med innsikt som kan verdsette denne forskjellen.

 

20.

De som (er momineen) oppfyller sitt løfte til Allah og bryter ikke sin pakt.

 

21.

De forener separate deler av menneskeheten i én brorskap som Allah har bedt dem om å gjøre (2:27). De er engstelige ovenfor sin forsørger at hvis de ikke gjør dette vil de møte en streng dom.

 

22.

De kjemper hardt for å utføre oppgaven de har blitt tildelt av deres forsørger og forblir trofaste. Til dette formålet etablerer de systemet av Sal'at og tilgjengelig gjør synlige og usynlige næringsmidler til de trengende, som Allah har skjenket dem. De avviser det onde ved å gjøre det gode (11:114, 28:54).

 

23.

For dem er det glade oppholdssted med eviggrønne hager som de skal entre sammen med de rettferdige fra blant sine foreldre, ektefeller og avkom, og Malaika skal møte dem fra alle kanter (41:30).

 

24.

"Fred være med dere, for dere har holdt ut alle prøvelser med standhaftighet." Hvor god er det endelige tilholdsstedet for disse menneskene.

 

25.

Men de som bryter sin pakt med Allah, og deler opp menneskeheten inn i fraksjoner (sekter) som Allah hadde bedt dem om å holde samlet (2:27, 13:21) og opprette kaos i nasjonen, de skal bli fratatt alle velsignelser og ende opp i elendig tilstand.

 

26.

Vær oppmerksom på at Allah har gitt midler til livsopphold for hele menneskeheten, men enhver tar sin del av det ut i fra egen innsats. Dette skjer i samsvar med fysiske lover til den fysiske verden. Men dette livet er en bagatell i forhold til livet i det hinsidige når det gjelder komfort. Bestemmelsene bør derfor fordeles på en slik måte at alle får etter deres behov (16:53-71).

 

27.

De som ikke tror, spør gjentatte ganger om hvorfor ikke Allah har sendt ned et mirakel til budbringeren? Fortell dem at Allah har skjenket mennesker friheten til å velge, og det er ikke hans plan å tvinge noen til å tro (25:73). Det er derfor at et mirakel ikke har blitt sendt til budbringeren. Den som følger rett vei når riktig destinasjon til slutt uansett.

 

28-29.

Fortell dem som tror og ønsker å ha et hjerte uten bekymring at dette kan kun oppnås ved å overholde Allahs lover stadig i tankene. De som tror på Allah på en slik måte, og handler rettferdig, skal ha velsignelser av alle slag og skal leve det mest vakre og balanserte livet (3:13).

 

30.

Du budbringer, Vi har sendt deg til folk, slik som tidligere budbringere ble sendt til tidligere folk. Du kommuniserer med dem åpenbaringene Vi har levert til deg, men noen trur fortsatt ikke tror på Velsigner som har åpenbart denne boken til deg (55:1-2). Si til dem: "Han alene er min Forsørger, og det er ingen annen autoritet enn Ham. Jeg setter min fulle lit til ham og vender meg til Ham for veiledning."

 

31.

(Noen folk trur at det vil være en fordel om et mirakel som disse benektere ønsker å se hadde blitt åpenbart, siden dette ville få dem til å tro. Dette er ikke tilfelle.)

 

Selv om det var en Koran som kunne sette fjell i bevegelse, få jorden til å kløve for et øyeblikk, eller bringe de døde tilbake i live – ville disse personene fortsatt ikke tro. Allah besitter all makt som skal til for å utføre mirakler men dette er ikke Hans måte. Om dette hadde vært Hans plan så ville han ha programmert alle personer på rett vei. Derfor, la ikke de troende føle frustrasjon over at et mirakel ikke blir vist til de vantro. De vantro vil fortsette å motsette deg før de deltar i krig med deg som vil være i nærheten av deres hjem. Da vil de bli beseiret og dermed vil Allahs program bli gjennomført.  For sikkert, Allah bryter aldri sine løfter (6:7, 6:25, 15:14-15, 17:90-93).

 

32.

Alt dette vil skje på en naturlig måte. I denne perioden vil du bli spottet på, som budbringere før deg. Slike personer ble også gitt en lang angrefrist, og det var først etterpå at de ble beslaglagt og overkjørt av en streng straff.

 

33-34.

Du budbringer, spør dem: "Vil dere sette opp andre likestilte til Allah som er så mektig at Han overvåker enhver person å ser hva han gjør?" Si til dem: "Identifiser dem som dere setter opp som likestilte til Allah og deretter pek ut ting som de kan gjøre i motsetning til Allah. "Faktum er at disse er falske innretninger av vantro som synes rettferdige til dem, og til dem som har holdt dem tilbake fra den rette veien. Ingen kan sette folk som velger å gå seg vill på riktig kurs. For disse menneskene skal det være straff i denne verden som skal følges av større straff i det neste. Ingen vil være i stand til å redde dem fra grepet av Allahs lover.

 

35.

De som følger den rette veien vil få tilstand av jannah, som er i likhet med en hage hvor bekker av velstand flyter og hvor frukter er evigvarende. Dette er det som venter dersom lever rettskaffent, mens det er brann som venter benektere (14:24-25, 47:15).

 

36.

Dem som Vi har gitt denne boken til, fryder seg i det som er åpenbart for deg (10:58), men det finnes andre som er misfornøyde med flere av Allahs sendte bud. Fortell dem: "Enten dere liker dem eller ikke, er jeg befalt til å kun adlyde Allahs lover og ikke likestille noen andre med Ham. Jeg kaller dere mot Ham, Ham som jeg selv også velger å gå til."

 

37.

Dermed har Vi sendt deg en kode av livet i det arabiske språket. Hvis etter en slik guddommelig veiledning, som har kommet til deg, du fremdeles velger å følge ønsker av benektere, skal du ikke ha noen venner eller beskyttelse fra Allah.

 

38.

Når det gjelder innsigelser på hvorfor et menneske har blitt sendt som en budbringer, fortell dem at tidligere budbringere var også mennesker og hadde ektefeller og barn. Når det gjelder spørsmålet om hvorfor disse folk mottar straffen umiddelbart som de har blitt advart mot, fortell dem at straffen kommer (i henhold til Allahs konsekvenslov) etter at perioden med angrefrist har utløpt. (Hver tidsepoke har sin angrefrist)

 

39.

(Den grunnleggende loven om evolusjon er at de artene som erverver evnen til å overleve forblir, mens resten blir eliminert. Denne loven, som kommer i fra Allah, gjelder også for nasjoner (13:17, 42:24).)

 

Allah eliminerer de som ikke holder seg til Hans lover, og fastholder de som holder fast ved Hans ord. Det er Han som er kilden til denne loven.

 

40.

Som allerede nevnt (10:46), undrer du om slutten på dine motstandere, som de blir advart mot, vil komme i din levetid eller om du vil tilbringe hele livet i slik motstand. Slutten kommer i henhold til Vår konsekvenslov. Ditt ansvar er kun å kommunisere budskapet med full tillit på at de vil møte konsekvenser av sine handlinger, siden det er Allah som overvåker det de gjør.

 

41.

(De spør også når dette velferdssystemet vil bli etablert hvor kilder av produksjonen vil være under administrativ kontroll av den guddommelige orden, i stedet for å være i den enkeltes eiendom…)

 

Fortell dem at prosessen allerede har begynt. Ser de ikke hvordan antallet av landeiere blir gradvis redusert? Dette er en bestemmelse av Forsørgeren som ikke er mulig å motsi, og han er rask i oppgjør (21:44).

 

42.

I deres tidligere tider gjorde også dine motstandere felles innsats for å bekjempe Allahs planer. Allah vet det alle gjør og dine motstandere vil også snart vite om hvor sørgelig oppholds tilstand som er reservert for dem.

 

43.

De som diskrediterer Allahs lover ved å si at du ikke har blitt sendt av Allah siden de ikke får straffen sin, si til dem: "Jeg ønsker ikke å krangle med dere om saken som vil bli bestemt ifølge Allahs lover. Det er vedtak som skal vitne om sannheten i påstanden min. De som har kjennskap til boken fra Allah vitner også til dette."