MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 47: Muhammad

 

1.

Folk som ikke bare selv avviser den guddommelige samfunnsorden, men også hindrer andre fra å komme mot veien til Allah, vil finne at deres innsats ikke vil bære frukt. Guddommelig Orden vil definitivt bli etablert.

 

2.

Tvert imot, de som tror på sannheten av den guddommelige orden og koden av livet (Koranen), som er en etablert sannhet av deres Forsørger, og som er åpenbart for Mohammed, arbeider konstruktivt etter Hans program og vil dermed finne at deres faste tro og kontinuerlig innsats vil kurere sykdommen utbredt i deres samfunn. Videre vil deres evner utvikle seg og føre til at ting blir bedre for dem.

 

3.

Dette fordi de som er imot den guddommelige orden følger det som er falskt, mens de som tror på det, forfølger programmet av deres Forsørger. Dette programmet er basert på sannhet og er i stand til å produsere positive resultater. Dette er hvordan Allah forklarer folk lignelser i deres anliggender.

 

4.

(Folkets motstand har overtrådt i den grad at et sammenstøt virker nært forestående.) Derfor, når dere møter dem på slagmarken bør også dere kunne drepe dem. Og når styrken er brutt og dere har kuet dem fullstendig, skal resten av dem tas i varetekt som krigsfanger (8:67). Da (etter omstendighetene) kan dere sette dem fri enten som en handling av nåde * eller etter inntak av løsepenger (belønning eller ved utveksling av egne fanger ~ 38:39), inntil alle muligheter for å føre krig er eliminert (og fred og orden blir innsatt). (Det er for dette formålet at du har tillatelse til å krige.)

 

Husk også at hvis Allah hadde villet kunne han ha straffet disse motstandere på andre måter. Men Han ønsker å klargjøre kapasiteten du har anskaffet deg for å kjempe mot fienden og for å overleve via en åpen konflikt. Som for de som har gitt sine liv for etableringen av den guddommelige orden, være trygg på at deres handlinger ikke vil gå til spille. (Livet er kontinuerlig, og avsluttes ikke ved fysisk død.)

 

* arabere pleide å slavebinde menn til krigsfanger, og kvinnene ble gjort til konkubiner. Koranen lukket dørene til slaveri med denne kommandoen.

 

5-6.

Allah vil lede dem til målet deres og forbedre deres styrke, og velsigne dem med en salig og veldig hyggelig himmelsk liv som har blitt introdusert for dem tidligere i denne Koranen.

 

 7.

I lys av disse fakta bør dere troende forstå at hvis dere jobber med å etablere guddommelig orden, vil også Han hjelpe dere med å stabilisere dere. (Dette vil bli utfallet av deres standhaftighet.)

 

 8.

De som forkaster sannheten skal imøtekomme så knusende nederlag at de ikke vil være i stand til å stige igjen, og all deres innsats vil være nytteløst.

 

 9.

Dette fordi de hater guddommelig orden som er åpenbart av Allah (gjennom denne Koranen, til nytte for menneskeheten). Derfor vil alle deres gjerninger bli resultatløse. (Kun gjerninger som er for menneskehetens beste bli adoptert~ 13:17, mens gjerninger skadelige for menneskeheten vil bli forkastet.)

 

 10.

(Dette er en ufravikelig lov som historien av tidligere samfunn bekrefter.) Hvis disse menneskene hadde reist jorden rundt, ville de ha sett bevis fra de andre nasjonene som levde før dem. Disse nasjonene nektet å vedta banen bestemt av Allah, og som resultat, ble de ruinert. Enhver nasjon som vedtar denne holdningen vil bli ødelagt. (Utfallet av destruktive holdninger er alltid det samme uansett hvor det skulle være. Dette er en universal lov.)

 

 11.

Allah er den assosierte og beskytteren av de som følger Hans lover. Hans lover støtter og sikrer dem. De som avviser Hans lover skal ikke ha noe form for slik støtte.

 

 12.

Det viktige aspektet ved Allahs assosiering, hjelp og støtte er at Han vi skjenke dem en salig himmelsk liv av friskhet som aldri vil visne. Dette vil komme som et resultat av deres tro og rettferdige gjerninger. Men for folk som benekter sannhetenen og tror at livet kun dreier seg om fysisk eksistens i denne verden, er det ingen forskjell mellom deres liv og liv av dyr. De spiser, drikker og nyter livet (og dør deretter) i likhet med dyr. Resultatet av dette konseptet i livet er ikke annet enn død og ødeleggelse (av menneskelig verdighet).

 

 13.

Det var mange tilsvarende nasjoner (som levde i likhet med dyr) som Vi ødela, og ingen makt i verden kunne redde dem fra ødeleggelse. De var langt sterkere enn den nasjonen som har drevet dere ut (fra deres hjemland). (Siden alle slike nasjoner av fortid ble ødelagt, hvordan kan da denne nasjonen forvente å forbli trygg?)

 

 14.

(Faktum er svært tydelig og enkel.) Den ene følger en enkel, rett og klar bane i lys av visdom gitt av den Allmektige. Den andre følger hans egne ønsker og følelser som underkuer hans fornuft, i den grad at selv den onde av hans egne gjerninger synes godt og til behag for han. Kan disse to likestilles?

 

 15.

(Dette var et bilde av livets vei og holdning man vedtar.) Betrakt destinasjonen av Jannat som er lovet til de som trer varsomt. Jannah kan sammenlignes med et sted som har elver med stadig rennende ferskvann som ikke forringer (vann forringes kun hvis det stagnerer). (I et samfunn som nyter himmelsk liv, vil alle ressurser bli holdt i sirkulasjon 107:7. Alle ressurser holdes åpne for alle og som sådan forringes ikke samfunnet). Der vil deg være elver av melk som ikke ødelegges eller endrer smak, elver av vin som vil være herlig for dem som drikker den (uten å bli beruset ~ 52:23, 56:19), elver av honning, rene og klare, gleder av alle typer frukter, næringsmidler og beskyttelse mot alle type farer. Dette er lignelsen av livet i Jannat.

 

Til sammenligning har vi lignelsen av en person som bor i Jahannam, der han får kokende vann å drikke som (i stedet for å gi næring) ødelegger hans indre (4:16). Si! Kan de to sammenlignes?

 

 16.

Noen av dem (blant dine motstandere) lytter til deg meget nøye (7:198; 10:42). (De kommer og blir med i samlinger hvor du foreleser.) Men når de forlater deg, spør de andre som fikk med seg kunnskap og innsikt i Allahs bok, "Hva var det denne mannen sa? (Dette er ikke fordi de ikke forstår Koranens budskap, men fordi de ikke ønsker å handle på det.) De bare følger deres egne lyster og egoisme, og de (folk som er i en slik sinnstilstand) mister all fornuft og evne til å forstå (4:155; 10:74; 16:106-7, 17:45, 47:24, 83:14).

 

 17.

I motsetning til den har vi mennesker som søker veiledning fra Guddommelige Lover. Allah den Allmektige øker deres evner til å følge Hans veiledning. Dette gjør dem i stand til å vokte Guds lover i den grad, og leve deres liv i henhold til dem.

 

 18.

(Disse menneskene har gått til det ekstreme i deres opposisjon. De motsetter seg i den grad at selv etter å ha utvist deg fra ditt hjemland, har de ikke gitt opp.) Venter de nå på at revolusjonen plutselig skal komme over dem? De tidlige tegnene har allerede dukket opp, og når den tid kommer, vil alle deres visdom vise seg til å være nytteløs.

 

 19.

Du bør ha overbevisning at ingen utenom Allah utøver noe myndighet eller makt i dette universet. Derfor bør du ikke bli deprimert av påstander og anklagelser av dine motstandere som de kommet med mot deg selv og troende menn og kvinner. Søk beskyttelse under guddommelig lov, mot deres negative effekter ** (40:55; 48:2). Han vet om fremdriften av bevegelsen (fra Makkah til Madina ) og hva den endelige destinasjonen er.

 

** Dette kan også bety mindre feil og mangler som begås mens et Guddommelig System opprettes.

 

 20.

(På den tiden vil omstendighetene var svært spente. Momineen var skeptiske og stilte spørsmål ved mangelen på en åpenbaring som skulle gi dem en guddommelig direktiv som skulle tillate dem å etablere et armé. Endelig fikk de tillatelsen til å kjempe. Dette vakte åndene og entusiasmen til de troende, men) De som var syke av hykleri i deres hjerter så ut til å besvime av frykt for døden. Se hva slags alvorlige forsmedelser de er i!

 

 21.

(I det øyeblikket ordren “Jihad” ble åpenbart, utbrøt massene spontant) "Vi er alltid klare for lydighet!". Hyklerne burte ha vært med på å drøfte ulike aspekter ved strategi for gjennomføring av programmet, for å sikre seg at de var godkjent av systemet. Deretter når den endelige avgjørelsen for krig hadde blitt tatt, skulle de ha bevist sannheten av deres påstand ved å ta del i det. Dette ville ha vært den riktige handlingen av dem. Akk, deres syke hjerter kunne ikke la dem gjøre dette!

 

 22.

(Fortell dem) Hvis dere nå går tilbake på deres ord, vil det skapes uorden i samfunnet (ved å bli venner med benekter), og foretatt av dere kommer til å bryte deres bånd.

 

 23.

De blir berøvet av velsignelser på grunn av deres holdninger som de ellers ville ha fått ved å delta i dette strevet. Deres sanser ble så uskarpe at de kunne verken hører eller ser.

 

 24.

Det er en sak av stor overraskelse at disse menneskene ikke funderer seriøst over hva Koranen sier. Hvorfor har deres hjerter blitt så tette at ikke noe fornuftig kommer til dem? (4:82)

 

 25.

Faktum er at folk som snur ryggen til, selv etter tydelig forståelse av Koranens veiledning, gjør det fordi de ønsker å oppmuntre seg ved å pynte på deres egoistiske gevinster og underholde falske forhåpninger. (Slik gir de preferanse til deres individuelle kortsiktige egoistiske interesser over Koransk veiledning som fremmer nytte for menneskeheten.)

 

 26.

Dermed samles de i all hemmelighet med dem som avskyr guddommelige lover og forteller dem, "Vi skal adlyde dere i enkelte saker." Fortell dem at Allah er fullt klar over deres hemmelige intensjoner og planer.

 

 27.

(I dag er de tilfreds med å konspirere på denne måten, men) Hva vil deres tilstand være når døden møter dem og de negative resultatene av deres feilaktige gjerninger vil overmanne og knuse dem?

 

 28.

Dette fordi de følger stien som er imot Guds lover. Å leve med lydighet mot den guddommelige loven er til deres meste mishag. (Derfor vil de ikke være i stand til å oppnå noe suksess og) Alt som de har opptjent, vil bli bortkastet.

 

 29.

De med syke hjerter kan ikke forvente at Allah vil tilgi deres hykleri og at deres hemmelige planer ikke vil avsløres (og at de vil leve evig under sløret av hykleri)

 

 30.

Hvis Vi ønsket, kunne Vi avsløre dem for deg, én etter én, slik at du kunne bli obs på dem. (Men Vi vil ikke gjøre dette da dette ville være mot Vår generelle ordning som forhindrer guddommelig innblanding i menneskelige affærer). Du kan bruke din egen fornuft og intellekt til å kjenne dem fra deres tone. Når det gjelder dine (og deres) gjerninger, så er fortsatt ingenting skjult fra vår konsekvenslov. Konsekvensene av gjerninger er bundet til å manifestere seg.

 

 31.

Om Vi skulle ønske å iverksette en alternativ løsning (der det ikke skulle være behov for noe sammenstøt eller kamp) så kunne vi det. Vi vil at dette sammenstøtet skal skje slik at de som strever blant dere kan synliggjøres, og det ville blitt tydelig for hvilken grad de er standhaftige. Med andre ord, disse er de som er klare til å ofre alt for opprettelsen av dette systemet, og møte alle utfordringer med heltemot og standhaftighet. Vi ønsker at alt om hver av dere, bør være åpenbart for nasjonen (og hele verden skal kunne se den fantastiske endringen deres tro har brakt i dere og hvordan dere har endret deres tilstand til det bedre).

 

 32.

Merk dere dem som fornekter guddommelige lover, og som hindrer andre fra Allahs vei, og som fortsetter deres motstand imot budbringeren til tross for klare retningslinjer de har fått, (fortell dem at de) ikke kan skade Allah. Han vil klargjøre alle deres negative tiltak og deres handlinger vil dermed bli bortkastet.

 

 33.

Men dere troende bør ikke tro at alt dette vil bli gjort av den Allmektige selv, og at dere ikke må gjøre noe. Det er viktig for dere at) Dere må følge og adlyde det guddommelige som budbringeren har etablert, i sin helhet. Dere må aldri opptre slik at dette arbeidet skulle bli bortkastet.

 

 34.

Hvis de som fornekter guddommelige lover og hindrer andre i fra å vedta den guddommelige orden, og ikke endrer deres måter, og dør mens de fortsetter å gjøre dette, vil de aldri bli beskyttet mot de negative konsekvensene av deres tidligere begåtte feilaktige gjerninger.

 

(Derfor, hvis man ikke blir straffet i denne verden, betyr det ikke at han er reddet fra gjengjeldelse. Konsekvensene av ens gjerninger vil bli møtt selv etter døden.)

 

35.

Nå som krig med disse motstandere er overhengende, ikke bli motløse og dermed redusere deres pågangsmot (på grunn av aktiviteter av benektere), eller inngå kompromiss fordi dere skulle tru at dere er svakere og dempet. Vær trygge på at dere skal seire over dem på grunn av støtte og bistand av guddommelige lover. Han skal aldri redusere konsekvensene av deres innsats. Han vil aldri skuffe dere.

 

 36.

(Husk også at) Deres mål bør ikke være gevinster av det jordiske livet. Dere bør holde deres oppmerksomhet fokusert på det sublime og faste verdier i livet. Verdslig liv og dets gevinst er ikke noe annet enn bare lek og forbigående fornøyelser. Hvis dere har fast tro på denne virkeligheten (om konflikt mellom verdslige gevinster og eventuelle faste verdier) vokt faste verdier. Den guddommelige konsekvensloven vil gi dere full belønning for deres innsats uten å be om noe i retur. (Dere bør derfor bidra med det dere kan på dette tidspunktet, for etablering av guddommelig orden. Alt dette vil bli returnert mangfold til dere.)

 

 37.

Hvis guddommelig orden krever noe for seg selv med makt, kan dere vise misnøye med å ofre materielle eiendeler. Dersom oppfyllelse av slike krav skulle få dere til å ende opp i tilstand av barbeinte tiggere, og det skulle vise seg vanskelig å bli kvitt denne tilstanden, så av ren avsky er dere tillatt til å snakke deres mening i fra hjertet. (Men, et slikt scenario vil ikke komme da denne samfunnsorden aldri skulle be dere om noe lignende, og dermed bør dere vurdere selv og ofre det dere kan frivillig)

 

38.

Men noen blant dere handler som gjerrige da dere blir bedt om å holde deres rikdom åpen for den guddommelige orden. Slike av dere bør vite at den som er gjerrig i denne saken, skader faktisk ingen andre enn seg ​​selv, for Allah er faktisk overdådig. (Allah er ikke avhengig av deres bidrag.) Det er for deres egen vekst at dere trenger å implementere Hans samfunnssystem. Om dere skulle vende imot deres engasjementet, vil Han erstatte dere med en annen nasjon som ikke vil være som dere! (Dette fordi loven for liv og død og overlegenhet blant nasjoner, er at bare de nasjoner som opererer i henhold til riktig politisk system overlever. De som opererer etter en feil system, blir ruinert, og blir erstattet av en annen nasjon som har et bedre system. Beslutningene om levende og døde nasjoner blir tatt i lys av deres ideologier og praktisk gjennomføring av deres program).