MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 58: Al-Mujâdilah

 

1.

Allah har hørt påstanden om kvinnen som kranglet med deg (Du Budbringer) om sin mann. Hun klaget til Allah om hans urettferdige behandling (slik at hennes klagemål kunne behandles i den din styreforsamling).  Allah lyttet til samtalen mellom dere to. Han er All-hørende, All-seende.

 

2.

De blant dere som (i et anfall av raseri) refererer til deres hustruer som mødre, bør vite at konene deres blir ikke deres mødre av den grunn. (De blir ikke forbudt for dere på grunn av den enkle ytringen av disse ordene.) Bare de som fødte dere er deres mødre (33:4). De som uttaler disse ordene i raseri, bør vite at slike ord er absurde, overflødige og imot fakta. Veiledningen er å ignorere slik tåpelig prat (og ikke ta sånt alvorlig i den grad at dere erklærer deres koner til å være forbudt). Denne loven holder dem trygt fra det ubehagelige resultatet av slike useriøse ytringer.

 

3.

(Men slike absurditeter bør ikke bli dagligdags fenomen i et samfunn av siviliserte mennesker) Personer som (utilsiktet) kaller sine hustruer for sine mødre (eller bruker tilsvarende ord), og senere angrer og ønsker å ta sine ord tilbake, bør som straff befri en slave (som straff) før de gjenopptar sine ekteskapelige forhold. De må lide noe straff slik at de holder seg under kontroll, og ikke blir fullstendig åpne om alle typer ytringer. Dette blir ordinert, slik at de lærer en lekse og innser at Allah er fullt klar over alt de gjør.

 

4.

Hvis man ikke har (en slave, eller hvis slaveri ikke lenger eksisterer i det samfunnet), så må en faste i to påfølgende måneder før de kan gjenoppta ekteskapelige forhold. Hvis han ikke er i stand til å gjøre dette (faste i to måneder på rad) så bør han sørge for måltid av seksti trengende mennesker. Dette er slik (foreskrevet) så dere skal ha absolutt tro på sannheten av systemet ordinert av Allah som blir etablert gjennom hans Budbringer.

 

Disse grensene har blitt lagt av Allah, og dere må holde dere innenfor dem. Hvis dere bryter dem ved en feil, så er også forebyggende tiltak nevnt ovenfor. De som fullstendig fornekter disse reglene er benektere og dem skal det være en fryktelig straff.

 

5.

Folk som fornekter den guddommelige samfunnsorden og bekjemper den, vil til slutt bli vanæret i likhet med deres tidligere utgaver. Sannelig har Vi eksplisitt avslørt lover, og for dem som (fortsatt) fornekter sannheten, vil det være svært skammelig refselse.

 

6.

Den dagen vil Allah reise alle dem opp (igjen) og gjøre dem klar over resultatene av deres gjerninger. Allahs konsekvenslov bevarer alt, selv om folk selv kan ha glemt sine gjerninger. Han har regnskap over alle ting.

 

7.

Innser de ikke at Allah vet om alt som eksisterer i himmelen og jorden? Selv om tre personer diskuterer noe i hemmelighet, så vil Han være den fjerde blant dem, og hvis de er fem så er Han den sjette. Hvis tallet er mer eller mindre, eller om det er snakk om hvor de er, så er Allah alltid med dem. Og han gjør resultatene av deres gjerninger kjent for dem (på dagen for manifestasjon av gjerninger). For sikkert, så har Han full kjennskap til alt.

 

8.

Har dere ikke observert at de som ble forbudt fra å holde hemmelige konsultasjoner, har igjen begynt å gjøre dette og konspirerer med sikte på å begå ulike lovbrudd. Noen av disse konsultasjonene er begrenset til dem selv og noen påvirker andre. De går selv til omfanget av å konspirere mot den guddommelige orden. (Alt dette gjøres ved hjelp av hykleri) Når de kommer til deg, så hilser de deg (i en lav tone) med (tvetydige) ord som Allah ikke har godkjent for bruk i hilsener. Så spør de seg selv (hvis Allah vet alt) hvorfor straffer Han ikke oss for det vi sier? (De vet ikke at) Den Jahannam som er utarbeidet for dem er tilstrekkelig for dem som straff. De vil bli tatt opp i det og vil selv se hvor fryktelig det er.

 

9.

Dere troende! Dere bør ikke holde gjensidig konsultasjoner med sikte på å begå en forbrytelse eller planlegge opprør mot guddommelig orden. Alltid hold konsultasjoner for edle årsaker og vokt guddommelige lover. Kort sagt, så bør dere alltid være bevisst på, og vokte guddommelige lover fordi de bør være deres ultimate og sentrale fokuspunkt for alle deres anstrengelser.

 

10.

Husk at det grunnleggende motivet i alle hemmelige konsultasjoner av hyklere er å fremme deres egoistiske ønsker og skape opprør mot dere. Deres formål er å ta motet ifra, og bedrøve de troende. Men de innser ikke at de kan ikke gjøre det minste skade mot de troende, siden deres tap (eller gevinst) vil komme i henhold til deres begåtte handlinger, i henhold til guddommelig lov. De troende er fullt bevisst om guddommelige lover og vokter dem alltid. Derfor kan ikke slike konspirasjoner skade dem på noen måte. De har full tillit til fastheten av disse guddommelige lovene.

 

11.

Dere troende! Hyklere kommer til deres forsamlinger og sitter veldig tett sammen, slik at de kan hviske til hverandre. Når dere blir fortalt om å spre dere i samlinger, så gjør det og sitt atskilt fra hverandre. (På denne måten må også de sitte fra hverandre. Dette vil dessuten fjerne tvil om at noen blant dere konspirerer mot noe bestemt. Dette bør være den normale måten å sitte i slike samlinger.) På samme måte vil Allah også åpne opp mange veier for dere. Og når dere blir fortalt om å spre dere etter at forsamlingen er over, bør dere stå opp og gjøre det. (Disse forholdene synes veldig vanlige, men de har vidtrekkende effekter.) Når det gjelder tilslutning til en slik oppførsel vil Allah heve statusen til dem som godtar slik oppførsel og dermed er riktige og sanne og kjenner dets begrunnelse. Husk at Allahs konsekvenslov er fullt klar over det dere gjør.

 

12.

Dere troende! Når dere ønsker å konsultere Budbringeren i det private, så bør dere først, etter beste evne, tilby noe for den sosiale velferd av mennesker. Ikke bare vil dette være for deres eget beste, men vil også fjerne mange andre tvil. (En annen fordel vil være at hyklere som alltid insisterer på å møte Budbringeren for private konsultasjoner, vil måtte slutte å gjøre det. Men hvis det skulle hende at dere ikke har noe å bidra med, så gjør ikke det noe. (Dere kan informere Budbringeren om dette). Avsetninger er gjort i guddommelige lov for slike situasjoner, fordi målet er å gi beskyttelse og opplæring (og ikke å gjøre det vanskelig for dere).

 

13.

Kravet om at dere kan tilby noe til Budbringeren før rådgivning med ham i det private bør ikke forvirre dere. (Dette vil bidra til å spare mye av Budbringerens tid, da andre mennesker ikke vil ønske dette.) En bestemmelse er allerede gjort for dem som ikke kan tilby noe. (Behovet for å gjøre slike bestemmelser er for de første stadiene av et oppdrag. I disse sammenkomstene er atmosfæren og stilen til konsultasjoner helt annerledes ~ 42:38). Dere bør streve hardt for etablering av "etterlevelsen av velferdssystemet" og for å gi næring til trengende mennesker. For dette formålet bør dere adlyde guddommelig orden. Da vil slike forholdsregler vil ikke være nødvendige. Husk at Allah er fullt klar over alt dere gjør.

 

14.

(Slike forholdsregler er viktige på dette stadiet, fordi noen hyklere som har trengt seg inn i deres organisasjon ikke skal kunne skade deres oppdrag. De oppretter vennskapsbånd med personer som har bestemt seg for å motsette guddommelige orden. De er verken oppriktige med dere, eller åpne om deres motstand. De gir uttrykk for å være oppriktige ved å sverge falskt, og gjør alt dette bevisst.

 

15.

Deres holdning er mest avskyelig, og tilsvarende alvorlig refselse har blitt ordinert for dem i følge Allahs lov.

 

16.

De gjør opp skjold for dere, men da dere tar ly bak det, forhindrer de folk fra å komme til guddommelige orden. De vil få en ydmykende straff.

 

17.

De er meget stolte av deres rikdommer og familier, og tar slik stand på bakgrunn av det. Men disse ting vil ikke være til noe nytte for dem i deres kamp mot Allahs konsekvenslov. De skal i Jahannam av undergang og ødeleggelse og tilrettelegge seg der for alltid.

 

18.

Den dag vil Allah reise dem alle (avduket). Slik de gjør nå, vil de også sverge den gang i den tro at deres bedrag vil bli betrodd. (Hvordan kan de overliste Allah? Hans konsekvenslov kjenner selv til hemmeligheter skjult i deres hjerter.) Husk! De er gode løgnere.

 

19.

Faktum er at opprørsk og egoistisk begjær har overmannet dem fullstendig, og disse ting tvinger dem til å tråkke den samme banen. Derfor har de blitt uvitende om guddommelig kode. De er partisaner av Shaitan. Og det må forstås tydelig at tilhengerne av Shaitan vil være taperne!

 

20.

Bare tenk. Kan de som er imot guddommelig samfunnsorden, som blir etablert til beste for menneskeheten, noensinne lykkes? Til syvende og sist vil de bli fullstendig ydmyket.

 

21.

Det er Allahs direktiver som setter standarder mellom godt og ondt, og som sier at det gode vil seire. Allahs Budbringere skal til slutt seire og være vellykket. Dette er resolusjonen av Allah, som er allmektig. Det er rett og slett ikke mulig at en annen makt på jorden skal kunne bekjempe Allahs makt.

 

22.

(Det er dermed et faktum at det gode og onde er motsetninger til hverandre og skrider kontinuerlig mot hverandre) Hvordan er det mulig for folk som har tro på guddommelig lov og livet heretter, å etablere vennskapsbånd med dem som er imot guddommelig orden, selv om motstanderne skulle være deres fedre (eller mødre), eller deres sønner (eller døtre), eller deres brødre, eller andre slektninger (3:117; 60:4).

 

Disse troende er mennesker som lar troen trenge dypt i deres hjerter, og for dem er Allahs Åpenbaring en kilde til stor styrke. De skal leve i et glad og salig samfunn (både i denne verden så vel som i det hinsidige) der friskhet og det grønne aldri skal visne. Når de har harmonisert deres liv med guddommelige lover, vil de for sikkert motta Allahs velsignelser.

 

Dette er Allahs parti (i motsetning til partiet til shaitan), og husk at Allahs parti vil bli vellykket til slutt, siden det er Sannhet som råder til syvende og sist.