MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 46: Al-Ahqâf

 

1.

Allah den Allmektige, som fortjener all beundring sier:   

 

2.

Denne Guddommelige koden er åpenbart av Allah, som har makt over alt i universet. Hans makt er ikke basert på hensynsløshet, men på rasjonalitet og visdom.

 

3.

Han sier at Vi har skapt himmelen og jorden og alt som er i mellom som en realitet, for en begrenset periode (det viktigste formålet er at hver handling skal produsere passende resultater ~ 45:22). Men folk som nekter denne virkeligheten, vender seg bort når de blir fortalt at deres feil holdning vil bringe ødeleggelse på dem.

 

4.

Spør dem: "Har dere noen gang tenkt seriøst på dem som dere følger i stedet for Allah? Har dere noen gang tenkt alvorlig på dette? Kan dere vise meg til noe som de skal ha skapt, eller om de har noe å si om saker av universet? Hvis dere kan, så begrunn deres påstand, med referanser til enten tidligere guddommelige bøker eller argument basert på kunnskap.

 

5.

(Fortell dem) Hvem andre kunne være mer villedet enn den som forlater Allah og påkaller guder som ikke kan svare på hans kall, og dette frem til oppstandelsens dag. Til tross for at disse guddommer ikke engang er stand til å vite at de blir påropt.

 

 6.

På dagen når resultatene blir manifestert, vil disse (guder) vende seg mot dem som fiender, og vil tydelig fortelle dem at de aldri ba om å bli tilbedt.

 

 7.

Når Våre klare åpenbaringer leses ut til de som benekter sannheten, så sier de, "Dette er en fabrikkert løgn!"

 

 8.

De går til det omfang at de påstår at alt dette er fabrikkert av ham (budbringeren) selv og at han tillegger det til Allah. Fortell dem, "Hvis jeg skulle gjøre det, så kunne ingen makt redde meg fra ulykken som Allahs lover ville påføre meg. Dere vil ikke akseptere det dere ser, men i stedet for å gi avkall på deres egoistiske mål hengir dere selv til slike fjollete diskusjoner. Han er fullt klar over denne virkeligheten. Han er vitne til min påstand så vel som til deres opposisjon og fornektelse. Kun Han kan gi midler til beskyttelse og næring. "

 

 9.

Fortell dem, "Jeg er ikke den første budbringeren som har kommet. Jeg har verken startet prosessen eller forteller dere noe nytt. Denne institusjonen startet helt fra begynnelsen og sendebud har blitt sendt til hver nasjon. Jeg er altså en av dem og jeg bringer det samme budskapet som ble formidlet av tidligere budbringere. Jeg er sikker på at kun dette systemet jeg presenterer, vil beseire løgn til slutt. Men på grunn av konfrontasjonen som finner sted mellom dere og meg, kan jeg verken si noe om mitt eller deres sluttresultat, men dette er heller ikke min bekymring. Min plikt er å følge veiledningen som blir åpenbart for meg og advare dere mot konsekvensene av deres feilaktige måter." (Resultatet av min innsats vil vises på rett tid, som vil komme i henhold til den guddommelige konsekvensloven.)

 

10.

Fortell dem som er imot deg "Har dere noen gang grublet seriøst over konsekvensene av fornektelse, om det jeg presenterer virkelig er fra Allah den Allmektige? Det er virkelig utrolig at dere avkrefter dette (selv da alle budbringere fra Bani-Israel har tidligere gitt lignende meldinger). Moses, som var en av dem kjenner dere til meget godt. Hans revolusjonære budskap var tilsvarende den som blir gitt nå. Han hadde også vitnet til advent av en som ham (73:15) *. Er det nå slik at dere anser dere selv større enn deres egen budbringer som støttet denne virkeligheten? Dere har kommet til den grad at dere fornekter denne realiteten og avviser den med forakt, og føler dere stolte av deres arroganse? Tenk på det! Hvordan kan mennesker som trår feil vei, få veiledning mot den rette banen av livet? "

 

* Torah (Mosebok XVIII, 15 vers og 18) har bevis for Moses. I det Gud hadde sagt til ham, "Jeg vil sende en Nabi som deg fra blant sine brødre."

 

 11.

De som nekter å akseptere sannheten av denne Koranen sier at hvis det var noe godt i denne meldingen så hadde de akseptert det langt tidligere enn ørkenarabere.. (De hevdet at det ikke var noen felter der disse menneskene var bedre enn dem. Derfor mente de at Koranen ikke kunne tilby noe intellektuelt). Men faktum er disse menneskene klarte ikke å få veiledning fra Koranen på grunn av deres sjalusi og stahet. De påstår at Koranen inneholder samme gamle løgner som folk tidligere har pønsket. Dette sier de kun for å redde deres rykte (54:2).

 

 12.

Boken som tidligere ble sendt til Moses var en kode for riktig veiledning og en kilde til næring for mennesker. (Men den forble ikke lenge i sin opprinnelige form.) Nå har denne boken (koranen) blitt sendt for å praktisk talt bevise påstandene nevnt i den tidligere boken. Denne boken har blitt avslørt i et eksplisitt språk (arabisk), slik at du kan advare de som har forlatt rett kurs, og har vedtatt aggressive og urettferdig måter, men også så du kan gi det glade budskapet til de som vil lede balanserte og rettferdige liv.

 

 13.

Den er til de som tror på virkeligheten og står fast på sin overbevisning om at Allah alene er deres Forsørger. Disse skal ikke ha noe frykt eller bekymring (41:30).

 

 14.

De er skjebnebestemt til å leve et liv i paradiset, hvor de skal forbli på grunn av deres handlinger.

 

 15.

(Dette salige samfunnet vil også bli etablert i denne verden, hvor hver enkel medlem av den vil være en legemlig gjøring av dyd og lede en overlegen menneskeliv som stiger over nivået av dyr. Selv i dyreverdenen blir barn tatt hånd om av foreldrene, de vokser opp, men dermed slutter de å gjenkjenne sine foreldre. Det er derfor mennesker har blitt fortalt at de skal være gode og snille mot foreldre, uavhengig av deres alder. Dette er selve symbolet på menneskets liv og derfor er det nødvendig å oppfylle noen krav). Vi påla mennesket å vise det beste av atferd mot sine foreldre. Menneskets mor bærer ham i hennes skjød med motgang og føder ham i smerte (og tar vare på ham døgnet rundt). (Dette gjelder ikke for en dag eller så, men) Perioden av svanger og avvenning tar (ca) tretti måneder (2:233; 31:14) **.

 

Og når barnet (i en slik himmelsk samfunn) oppnår modenhet og fyller førti år, og når han har modnet ytterligere med erfaring, sier han, "min Forsørger, gi meg styrke og inspirasjon til å holde meg disiplinert og under kontroll, slik at jeg kan gjøre riktig bruk av velsignelser og gaver som du har favorisert mine foreldre og meg med. Jeg skal dermed jobbe rettferdig som befalt av programmet og oppfostre mine egne barn i lik stil slik at også de kan arbeide ærlig. Jeg snur meg mot deg i hver sak og aksepterer hver kommando gitt av Deg."

 

**              For juridiske formål har Koranen fastsatt en periode på 2 år for amming (2:233; 31:14). Dette betyr ikke at barnet må være avvent i en alder av 2 år, og ikke tidligere. Når det gjelder graviditet, er perioden vanligvis på ni måneder, men kan være lenger eller kortere. Perioden av de første to til tre måneder av svangerskapet er lette. Det blir tungt og vanskeligere deretter (7:189). Følgelig er de seks månedene av graviditet tunge og to år med amming utgjør tretti måneders periode.

 

 16.

Vi aksepterer ærlig innsats av medlemmer av disse familiene, og hvis de gjør en feil, beskytter Vi dem fra dets negative effekter. Dette er folk av det himmelske livet. Deres liv av komfort er en oppfyllelse av Guds løfte til dem i Koranen. Denne konsekvens av deres gjerninger er i samsvar med konsekvensloven.

 

 17.

(Dette var henvisningen til rettferdige etterkommere.) I motsetning har vi andre som forteller sine foreldre "Fy dere som prøver å overbevise oss med at vi skal kunne komme tilbake til livet etter døden, selv om vi ser at mange generasjoner har gått bort før oss (og ingen av dem har kommet noen gang tilbake)." Til tider bønnfaller foreldre om Allahs hjelp og ber til Ham (for å gi visjonen til deres barn, slik at de kan komme til den rette veien). Noen ganger kan de advare sine barn ved å si "Alas! Hvorfor er dere ute etter å ødelegge dere selv? Ha tro på konsekvensloven og livet etter døden. Husk at alt den Allmektige har lovet er sant, ord for ord." Til dette svaret de "vi er relativt for sikre på at) Alle disse er fabler som tidligere generasjoner har diktet opp (som dere har arvet). (Ingen oppstandelse etter døden.)

 

 18.

Allahs straff vil manifesteres på slike ulydige, akkurat som den gjorde på generasjoner som har gått bort. Det var ingen forskjell mellom den siviliserte eller usiviliserte samfunn. Selv siviliserte og mektige miljøer som feilet ved å fornekte livet etter døden, omkom.

 

 19.

Husk den absolutte virkeligheten, at i henhold til konsekvenslov vil alle få full bytte for deres gjerninger, intet mindre, intet mer. Hver eneste en av dem vil bli tildelt en stilling i samsvar med hans gjerninger. Ingen vil bli vist noe nåde, og ingen vil bli forurettet. Dette er Allahs konsekvenslov.

 

 20.

Når folk (som fornekter Vår konsekvenslov) vil konfronteres med straffen av Jahannam, vil de bli fortalt, "Dere gjorde glede av verdslig komfort og luksus til deres eneste mål i livet. Dere utmattet dere selv med disse, og disse tingene endte med deres fysiske død. På grunnlag av dette (rikdom og status) og deres arroganse, har dere gjort det godt for dere på jorden. Dere ønsket storhet og avkastning uten å gjøre noen rettferdige gjerninger. Det er derfor at dere valgte andre måter og forlot rett vei bestemt av oss. Det er nettopp derfor dere skal imøtekomme konsekvenser med ydmykende lidelser.

 

 21.

Du budbringer, fortell dem historien om stammen Aad som var blant nasjoner som vedtok en slik holdning og livsstil. Vi sendte deres bror (Houd) til dem som en budbringer. Han var ikke en budbringer av noe nytt, men også tidligere hadde mange budbærere gått til ulike andre nasjoner og mange flere kom etter ham. (Han blir nevnt for denne gang, fordi dine motstandere er lik denne nasjonen på mange måter.) Han hadde kommet for å advare folk, som bodde i området Ahqaf, om destruktive resultater av deres feilaktige gjerninger. Han fortalte sin nasjon, "Ikke adlyd andre enn Allah den Allmektige. Jeg er redd at deres livsstil vil medføre at dere vil lide en kolossal katastrofe en dag."

 

 22.

De svarte: "Har du blitt sendt til oss for å snu oss bort fra våre guder? Kom med denne omtalte straffen over oss hvis du er en mann av sannheten! Hvorfor utsetter du den?"

 

 23.

Han sa, "Kunnskapen om tid og type straff ligger kun hos Allah. Oppgaven min går kun ut på å formidle dere meldingen jeg har blitt betrodd med. Men jeg ser at dere er svært uvitende og tåpelige. (Såpass at dere tenker ikke over det jeg har å si engang, men insisterer på å frembringe straffen som jeg advarer dere om.)

 

 24.

(På grunn av en lang tørketid, hadde de sårt behov for regn.) Dermed når de så en tett sky nærme seg deres dal, utbrøt de: "Denne skyen vil bringe regn til oss som vil vanne vårt land!" Men det var ikke et regnsky. Det var en rasende storm som var på vei for å ødelegge dem. Dette var ødeleggelsen som de (så foraktelig) hadde søkt om å fremskynde.

 

 25.

I samsvar med den guddommelige loven, opprykket stormen og forårsaket ødeleggelser overalt. Tilstanden til denne bosettingen ble slik at ingenting bortsett fra ruiner av deres boliger (der beboerne omkom) ble igjen.

 

Dette er den måten vi straffer de skyldige for deres feilgjerninger på. (Fortell dem at deres ende skal bli tilsvarende om ikke de forlater feil bane.)

 

 26.

(Dette var ikke en vanlig nasjon.) I motsetning til dere hadde de mer makt og styrke. Dessuten var de ikke usiviliserte eller analfabeter. Vi hadde utstyrt dem med evnen til å høre, se og tenke, men de motsatte seg den guddommelige loven på grunn av deres overveldende egoisme. Som sådan var deres evner av visdom, intellekt og fornuft til ingen nytte for dem (45:23). Til slutt ble de omringet av de tingene de latterliggjorde. (Når menneskelig intellekt arbeider under veiledning av åpenbaringen, blir resultatene svært hyggelige, men når følelser overmanner mennesket, blir hans intellekt og visdom slått av, akkurat slik da han mister kontroll når beruset.)

 

 27.

(Dette var ikke et unntak for nasjonen Aad). På en lignende måte ødela Vi mange andre bosetninger rundt deg. Vi gjentar disse historiske episoder gang på gang, slik at disse folkene kan vende tilbake fra sine onde veier og vedta det rette løpet av livet.

 

 28.

(Spør dem) Hvorfor ville ikke de guddommer, som de tilba, hjelpe dem? De hadde vedtatt dem til å være guddommelige etter å ha forlatt Allah, og mente at disse ville gi dem høyere status, og gjøre dem nærstående til den allmektige. Men når straffen kom, kunne ikke gudene hjelpe dem. Deres overbevisning til disse gudene var kun basert på deres egne vrangforestillinger og falske forutsetninger. Dette hadde ingenting med virkeligheten å gjøre.

 

 29.

Du budbringer! Du bør ikke være bekymret om folk som bor i urbane områder er motstridende til ditt oppdrag. Vi har sendt deg som en budbringer for hele menneskeheten (34:28). Det omfatter alle kategorier av mennesker, nemlig urbane, siviliserte, usiviliserte og nomader. Bygdefolk og nomader får din oppmerksomhet. Du husker den gang) Da Vi sendte en gruppe nomader fra ørkenenmot deg, slik at de kunne lytte til Koranen (72:1). Da de kom til det stedet hvor Koranen ble forklart, ba de hverandre om å lytte til det med fred. Da forklaringen var over, gikk de tilbake til deres samfunn og advarte dem om konsekvensene av deres misgjerninger.

 

 30.

De gikk tilbake til sitt folk og sa til dem: "Vårt folk! Vi har nettopp lyttet til en bok åpenbart (på Mohammed) etter Moses. Den bekrefter det som ble avdekket tidligere i boken av Moses. Den veileder mennesker mot sannheten og den rette veien som fører til deres destinasjon.

 

 31.

"Vårt folk! Dere bør godta kallet av denne budbringeren av Allah. Dere bør bekjenne tilfredshet til Allah og i det han sier. Allah vil beskytte dere mot negative effekter av deres feil og sikre dere fra smertefulle lidelser.

 

 32.

"Husk! Den som avviser Hans kall (og fortsetter å trå feil vei som fører til ødeleggelse i henhold til konsekvensloven) vil finne ut at ingen makt på jorden kan beseire Hans lov. (Derfor er han nødt til å lide som dette.) Ingen kan beskytte eller hjelpe ham unntatt Allah. Folk som ikke aksepterer hans oppfordring, er fortapte i åpenbare feil."

 

 33.

(Saken ble forstått av denne landlige stammen, så hvorfor har det seg slik at medlemmer av Quraish som er den mest kultiverte stammen av Mekka, ikke forstår dette?) Har de aldri tenkt på at Allah var ikke sliten *** av arbeidet med å skape himmelen og jord, og at han er i stand til å gi liv til de døde? (50:15.) Ja, absolutt han har makt til å gjøre det. Han har satt tiltak og fastsatt uforanderlige lover for alt. Han har full kontroll over alt (og det er i henhold til disse lovene at de døde kan komme til liv).

 

*** Dette motsier den feile påstanden i Bibelen at Gud skapte universet på seks dager og hvilte på den syvende dagen, som om Han var sliten.

 

 34.

Når disse menneskene som avviser guddommelige lover vil komme innenfor synsvidde av ilden av Jahanum, vil de bli spurt: "Nå! Var alt som dere ble fortalt, sant eller ikke?" De vil si: "Ja, og vår Forsørger er vitne til alt som har kommet før oss som virkelighet." De vil bli fortalt, "Da får dere smake lidelsen som dere benektet! "

 

 35.

(Likevel må du ikke bry deg om deres opposisjon) Forbli fast og urokkelig på programmet, slik det ble fulgt av tidligere budbringere som hadde stort mot og fasthet i hjertet. Og ikke be om en snarlig slutt for dem (siden perioden av mulighet til anger ikke kan forlenges). På den tid vil de se straffen som de har blitt lovet, og de ​​vil føle som om denne perioden av pusterom ikke var lenger enn bare en time på dagen.

 

Du skal formidle Vårt budskap til dem. Kun de som går seg vill fra den rette veien vil bli ruinert. De som ikke gjør dette, vil ikke møte ødeleggelse. Derfor, hvis de ønsker å redde seg selv, må de følge stien foreslått av Allah