MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 67: Al-Mulk

 

1.

Han er den som har full kontroll og myndighet over alt i universet. Han garanterer utvikling, næring og stabilitet av alt og er Mester av all glede og komfort. For dette formålet har Han bestemte tiltak som han kontrollerer fult ut. (De enestående trekk ved systemet som skal etableres i denne verden, i følge de guddommelige lover, vil være til beste for hele menneskeheten. Dessuten vil systemet bli implementert gjennom lover.)

 

2.

For denne evolusjonære prosessen har Han fastsatt prinsippet om faste grep mellom motstridende elementer. Denne loven fungerer også i menneskelig verden. Hvis konstruktive elementer i et individ eller en nasjon dominerer deres respektive liv, så kan de fortsette å eksistere og gå fremover. De som går imot det, mister sine evner for framgang og vekst, og dør ut til slutt. Også døden av et menneske tester egenskapene av hans indre Selv. (Om personens Selv har utviklet seg, så vil det være i stand til å passere gjennom ytterligere evolusjonære stadier. Dette kalles livet av Jannah. Hvis det ikke er utviklet, er det uskikket for videre fremgang og vil dermed oppleve livet til Jahannam. Derfor, for en troende er døden inngangsporten til høyere nivåer av fremgang og utvikling, og ikke et hinder.) Dette er Allah som kontrollerer alle Hans programmer og beskytter dem mot ødeleggende krefter (11:07; 18:07).

 

3.

(Hvis dere ønsker å se hvor vidunderlig dette programmet fungerer, og hvordan hans suverenitet og beskyttelse arbeider i absolutt harmoni, så ta en titt på det gigantiske maskineriet av universet.) Han har ordnet de ulike himmellegemene i det ytre rom på en slik måte, at de kan opprettholde full konformitet (og ikke kolliderer) med hverandre. Ta en god titt rundt. Du vil ikke finne noe feil eller misforhold i etableringen av "Ar-Rahman". Ikke en eneste en. Du kan gjerne komme tilbake og reflektere gang på gang, men du vil ikke finne noe feil eller sprekker noen steder. Ingenting vil være ute av dens sekvens eller ufullstendig.

 

4.

Snu din visjon igjen mot det enorme universet. Gjør det enda en gang, og hver gang du gjør det, vil blikket ditt falle tilbake på deg, blendet og sliten. (Dette er scenariet av vårt univers som arbeider i henhold til våre lover. Hvis det guddommelige systemet er innført i ditt eget samfunn, vil du også finne en slik harmoni der, i stedet for kaos og uorden.)

 

5.

Og vi prydet den synlige himmelen med skinnende stjerner. (Disse stjernene er også himmellegemer som jorden, men) De som ikke har kjennskap til lover og lever et liv av innfall og uvitenhet, forutsier og gjetter det ukjente fra stillinger av disse stjernene. Nå som en åpenbaring som Koranen har kommet, har den innledet æra av kunnskap og forskning, som vil forårsake at spåmenn og tegn-tydere vil gradvis forsvinne. De vil ikke være i stand til å lure andre, og deres ende skal bli ødeleggelse (15:17, 37:6-9, 72:8).

 

6.

Dette er ikke være begrenset kun til dem. For alle som fornekter guddommelig lov, i alle sider av livet, skal til slutt møte undergang og ødeleggelse. Og for en forferdelig slutt dette skal være!

 

7.

Når de blir kastet inn i ødeleggelsen av Jahannam, vil deres smertefulle og forstyrrende lyder være hørbare. Det (Jahannam) vil være som en rasende storm.

 

8.

Og denne sterke stormen vil bli så voldsom at det vil vises med sprengning i raseri. Når en nasjon blir kastet i den, vil vektere av Jahannam spørre dem, "Hadde ingen kommer for å advare dere om konsekvensene av deres feilaktige gjerninger?"

 

9.

Og de skal svare, "En slik person hadde jo kommet for å advare oss, men (dessverre så trudde vi ikke på ham) vi fortalte ham at han løy når han påsto om å ha fått Allahs Åpenbaring. Derimot (så hånet vi dem som fulgte ham.) Vi sa at de var i stor villfarelse (og at vi var på riktig vei).

 

10.

"Sannelig, vi utnyttet ikke vår intellekt og evne til å tenke, og kom med stupbratte fordommer og stahet. Hadde vi hørte på ham med oppmerksomhet og brukt vår intellekt, ville vi ikke ha vært i denne Jahannam? "(Bare den som ikke tenker og ikke bruker intellekt, går til Jahannam ~ 7:179.)

 

11.

Når de får se straff med deres egne øyne, vil de bekjenne deres skyld. Men akk! En person som (etter advarsel-perioden) går til helvete på grunn av hans dårlige gjerninger, vil bli fratatt alle gleder og nytelser.

 

12.

I motsetning er det beskyttelse og gode belønninger for folk som husker det usette resultatet av deres gjerninger (forpliktet i henhold til konsekvensloven), og er redd for konsekvensene av feilaktige gjerninger. 

 

13.

(Men dette kan ikke oppnås ved å godta disse lovene, og samtidig, i all hemmelighet, legge planer mot den Allmektiges orden. Det er ikke mulig å bedra Allah som så.) Det gjør ikke noen forskjell for Ham om du holder planene hemmelige eller gjør dem offentlige. Han kjenner selv de innerste hemmeligheter i deres hjerter.

 

14.

Om den allmektige som skapte dere, ikke skulle være klar over innhold av deres hjerter, så hvem andre skulle være det? Hans visjon er gjennomtrengende, og Han er klar over alt. 

 

15.

Den Allmektige har laget ordninger for deres utvikling, ved å underlegge dere næringsmidler dere trenger. Dere bør derfor søke måter å tilegne dere disse midler og få ut den næringer som Han har gitt for deres bruk. Men ikke alltid tro at dere har enerett på disse kildene til næring og at dere kan bruke dem slik dere vil. Disse har blitt gitt til dere i tillit. Derfor bør dere alltid huske at dere har ansvaret av dem. (Denne holdningen og visjon skal gi nytt liv til en forfallen menneskelig samfunn.)

 

16.

(Dere erklærer enerett på disse kildene til næring og glemmer det formålet som Han har skapt disse midlene for) Er dere ikke uaktsomme av Hans konsekvenslov?. Hvis Han skulle innstille disse økonomiske lettelser, ville jorda bli støvete og ufruktbart (67:21, 67:30, 80:25), eller så kunne begrave dere i bakken med et jordskjelv, hva ville dere kunne gjøre med det?

 

17.

Eller bare forestill dere at, hvis et av himmellegemene skulle begynne å kaste steiner på dere grunnet noen uoverensstemmelser, kan dere berge dere fra slik en ødeleggelse? Dere kan sikkert se lett på dette, men veldig snart vil dere innse hva Vi mente med disse advarslene.

 

18.

Dette var tilfellet av dem før dere som heller ikke aksepterte Våre advarsler. Dere kan granske historien og se hvor fryktelige og ødeleggende resultater av fornektelse de måtte imøtekomme. 

 

19.

(Dere aner ikke hvor mektige naturkrefter er. Dere trenger enormt kunnskap og erfaring til å forstå dem. Men hvis dere ønsker å beregne det,) bare se på fuglene som flyr over dere. (Alt det tunge kan ikke holde seg oppe i luft, men det gjør de.) Kan noe annet enn loven av Ar-Rahman holde dem i denne posisjonen? Faktum er at hans velferdslov tar alle nødvendigheter til etterretning. 

 

20.

Spør! Dersom det skulle vise seg som et resultat av deres tro og motstand mot den guddommelige loven, at en ødeleggelse overmanner dere, er det noen krefter på deres side som kunne hjelpe dere mot disse? De som avviser og bryter guddommelige lover, går tapt i selvbedrag og illusjon. De forstår ikke at ingen makt kan ikke beseire den guddommelige loven.

 

21.

Spør dem: Dersom den Allmektige holder tilbake jordens evne til å produsere mat, hvem skal da sørge for deres livsopphold? Men folk kan ikke forstå slike saker fordi de er svaiet av deres opprørske lidenskaper og fiendskap. (Det grunnleggende kravet for å forstå noe er at man ikke skal bli påvirket av lidenskap.)

 

22.

Spør dem om en person som ikke bruker sitt sinn, og som er styrt av hans lidenskap, og som går med ansiktet senket, kan likestilles med en som går oppreist på rett vei?

 

23.

Fortell dem at den Allmektige skapte ikke dere som dyr ellers. Han utstyrte dere med syn, hørsel og resonnement, som dere kan bruke for å leve et liv som mennesker. Bare tenke på hvordan dere bruker disse fakultetene!

 

24.

Si, det er Han som har spredt dere over hele jorden (og forsynet dere rikelig med kilder til næring). (Denne spredningen betyr imidlertid ikke at dere har gått ut av virkeområdet av guddommelige lover. Nei, ikke i det hele tatt!). Dere blir påvirket av Hans konsekvenslov fra alle sider. (og hvert skritt av dere tar dere i den retningen ~ 23:79).

 

25.

Når konsekvenslov blir nevnt for dem så spør de "Hvis det du sier er sant, så fortell oss når denne undergangen som du advarer oss om, vil skje?"

 

26.

Fortell dem, "Kunnskapen om når undergangen skulle komme, ligger kun hos Allah. Men jeg kan fortelle dere at utfallet av deres feil livsstil skal være svært ødeleggende og denne dommen er bundet til å komme."

 

27.

De etterlyser denne dommen i dag, men da de kommer til å se den på nært hold, vil deres ansikter mørkne med sorg. På dette tidspunktet vil de bli fortalt, "Dette er dommen som dere spurte etter. "

 

28.

Du bør fortelle dem, "om Gud utsletter meg og dem som følger meg, eller viser oss nåde, hvem skal da beskytte dere mot den kommende ødeleggelsen?"

 

29.

Fortell dem, "Den Allmektige vi tror på, er Ar-Rahman. Han som har ansvaret for næring og utvikling av universet. Vi har full tro på Hans lover for vekst og utvikling (og derfor kommer vi ikke til å være fortapt). Dere vil snart innse hvem som er tapt og på feil vei. (og hvem som er på rett vei).

 

30.

(Diskusjonen startet med at dere bør ikke besitte de kilder til næring, som har blitt gitt til hele menneskeheten. I denne forbindelse er det verdt å gjenta) Fortell dem igjen om den guddommelige loven i henhold til hvilket vann buldrer ut i fra jorda via kildene. Anta at Hans lov er reversert, og i stedet for å komme opp, så forsvinner vannet under jorden. Hvem skal da forsyne dere med rennende vann (som livet deres avhenger av)? (56:63-74). (Kun én ting har noe å si for dem som reflekterer over disse sakene. Midler til næring er gaver fra Allah, og fordelingen av dem bør også være i henhold til Hans lover.)