MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 86: At-Tariq

 

1.

De kosmiske høyder og At-Tariq står vitnesbyrd for en stor Realitet.

 

2.

Hvem andre enn Allah kan fortelle deg hva denne At-Tariq er?

 

3.

Den lyse stjernen som skinner med penetrerende lysstyrke i nattens mørke. (Stjerner stopper ikke å skinne på dagtid, men kommer kun til syne i løpet av natten.)

 

4.

(Nøyaktig slik er tilstanden av menneskelige handlinger. I selvbedrag tror en person at resultater av hans negative gjerninger blir borte, kun fordi de ikke er synlige, men fakta er at de alltid er der. Han tror at han ikke trenger å betrakte sine handlinger fordi han ikke ser noe negative effekter av dem, men dette er en vrangforestilling og selvbedrag. Rettferdige resultater av menneskelige gjerninger, enten synlige eller usynlige, blir aldri borte.) Vi har laget egnede tiltak for å bevare alles gjerninger.

 

5.

(Noen ganger er resultater skjulte, mens andre ganger er de synlige. Akkurat slik da du noen ganger ser livet i manifest form, mens andre ganger er den latent. Skulle en alvorlig reflektere over dette, ville det ikke være vanskelig å forstå.) Mennesket bør tenke over hans egen skapelse.

 

6.

Han ble skapt fra en (banebrytende) væske som får entrer livmoren.

 

7.

Den trekker seg ikke direkte fra sin plass av skapelse til livmoren. Den tyter ut, passerer mellom brystbeinet og bekken av mannen, og deretter når sitt skjebnebestemte punkt. (Sædceller bærer livet i latent form, og etter å ha passert gjennom ulike stadier i mors livmor, vises den i en synlig form.)

 

8.

(Spør dem som sier at et menneske ikke kan få tilbake livet etter døden. Hva er umulig om det eksisterer liv i manifest form i denne verden? Fysisk død skjuler livet, men eliminerer den ikke. Den Allmektige brakte frem livet i manifest form fra skjulte tilstander også tidligere.) Han har makt nok til å bringe den til manifest form igjen. For sikkert så har Han makt til å gjøre dette.

 

9.

På den tid (slik som livet igjen vil bli synlig) vil det skjulte resultatet av menneskelig gjerninger også komme til syne.

 

10.

På den tid vil verken noen makt kunne stoppe resultatene av menneskelige gjerninger fra å ta form, og heller ikke vil noe menneske kunne hjelpe en annen mot resultatene av hans gjerninger.

 

11.

(Dette gjaldt livet etter døden, men en stor omveltning er i også ferd med å skje i dette livet). Nye fasetter av himmellegemer vises for oss på grunn av deres kontinuerlig rullerende tilstand.

 

12.

Og jorden, som vil dele seg (for frøet som bringer seg frem fra det og dermed åpenbarer livet fra en latent tilstand.)

 

13.

Alle disse fenomener i naturen hvor prosessen av ødeleggelse og gjenoppbygging fortsetter, står vitnesbyrd til det faktum at en revolusjon i det sosiale livet til mennesker (som nevnt flere ganger) er i ferd med å inntreffe. (For tiden er denne revolusjonen på sine initierende faser. Med tid vil dette frøet spire og bli en plante, og på et passende tidspunkt vil det bli til en avling ~ 48:29.) Dette er avgjørende ord.

 

14.

(Dette er ikke en absurd påstand eller påfunn av en sinnssyk person.) Dette er ikke en spøk.

 

15.

Disse motstanderne legger planer (for å stoppe denne revolusjonen).

 

16.

Men Våre lover er ikke uaktsomme. De opererer også i henhold til sine egne tidstabeller.

 

17.

Alt avhenger av lengden på angrefristen som pågår, i likhet med tid det tar fra et frø blir sådd, fram til den spirer. Så la dem være for nå (til sine egne gjerninger). De får litt pusterom i henhold til Vår konsekvenslov. Etterhvert vil de bli beslaglagt, og den nevnte revolusjonen vil komme.