MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 2: AL-BAQARAH

 

1-3.         

Allah, den vise og allvitende har sagt: "Veiledningen som du lengter etter (1:5), er bevart i denne boken (15:9) hvor i det ikke er noe usikkerhet, tvetydighet eller psykologiske forvirring. Denne boken viser de som ytrer forsiktighet veien til den endelige destinasjonen som er foreskrevet for menneskeheten. De som ytrer forsiktighet er de som ønsker å unngå fallgruver av feil bane, og som tror på det usynlige (som blir forståelig gjennom refleksjon av Koranen), og er sikre på at den rette veien vil føre dem til målet, selv om det i utgangspunktet har tidligere vært skjult for dem." For å oppnå dette målet, oppretter de et velferdssystem hvor alle mennesker følger Allahs lover, og deri beholder det nødvendige for å dekke sine grunnleggende behov (2:219), men holder de resterende materielle ressurser tilgjengelige for de trengende.

 

4.            

De som ytrer forsiktighet er de som tror på alle sannheter åpenbart for deg og de som ble åpenbart for tidligere budbringere som kom før deg. (Deres meldinger er derimot ikke lenger tilgjengelige i deres opprinnelige tilstand). Å tro på disse sannheter (som nå er samlet i Koranen) innebærer å tro på det faktum som bekreftes av historiske bevis, at når Allahs plan følges, blir samme gode resultater oppnådd, nemlig en salig liv hvor en er fri fra angst. Dermed vil de som igjen tror på dem og handler deretter, og overholder Allahs lover, oppå samme gode resultater og deres nåværende strev vil gjøre deres fremtid lys. Denne prosessen med utvikling vil også fortsette utover døden (57:12, 66:8).

 

5.            

De som ytrer forsiktighet er de velsignede som lever deres liv i henhold til lover av velferd og som imøtekommer fruktbare resultater av deres handlinger (23:1-11, 31:2-5). De ønsker å følge den rette veien, og passer seg for farene som ligger på feil vei.

 

6.

I motsetning til disse forsiktige, finnes det benektere som ser den rette veien klart og tydelig, men allikevel ikke velger å følge den. De blir drevet av deres egenrådighet, sjalusi, forfengelighet, og interesser (2:89-90, 2:109, 27:14, 35:42-43, 47:32). Ikke bare at de ikke følger denne veien selv, men de hindrer også andre fra å følge den (6:26, 41:26, 43:32). Når slike benektere blir advart mot katastrofale konsekvenser av å følge feil vei, opptrer de som likegyldige. De vil aldri vedta den rette banen (36:70).

 

7.

Som et resultat av deres syn og handlinger, mister slike benektere deres evner til observasjon og forståelse. De fratar seg selv de virkelige gledene i livet, og faller hodestups inn i inferno av ødeleggelse. Hvor patetisk er deres slutt!

 

8.

I tillegg til de som ytrer forsiktighet og de som benekter, så finnes det hyklere som snakker om lojalitet til sannheten av den guddommelige koden, konsekvensloven, på livet og livet etter døden, uten å egentlig tro på det.

 

9.

De vedtar tosidig taktikk mot Allahs lov og lurer seg selv til å tro at de bedrar dem som etablerer dets system. Men hvis de skulle reflektere, ville de innse at de faktisk ikke bedrar noen andre enn seg selv.

 

10.

Å leve et slikt liv resulterer i et sykt sinn og Allahs lov sier at en forverrer ens sinnstilstand på denne måten. Denne situasjonen tvinger dem til å ligge vedvarende. For et forferdelig liv de lever.

 

11.

Når de blir bedt om å ikke spre kaos i samfunnet, svarer de dristig at de ikke ønsker å spre kaos. De mener at de iverksetter tiltak som skulle fremme orden. Vær på vakt fra slike. De er faktisk dem som sprer kaos, uten å ha som for dette.

 

12.

Det er utrolig at disse menneskene ikke klarer å innse hvor avviket mellom deres ord og gjerning eksponerer deres indre sannhet.

 

13.

Når de blir fortalt at de også bør akseptere og følge den Guddommelige koden som de lovlydige gjør, så svarer de: "De er idioter som ikke forstår deres beste, og gir dermed slipp på muligheter og fordeler som presenterer seg for dem. De er heller opptatt av det falske håpet på å konstruere et ideelt samfunn. Skal vi også bli idioter som dem?" Vær på vakt fra slike. Det er slike hyklere som ikke vet hva som er i deres beste interesser, og det er faktisk de som er idioter, siden de ikke engang forstår at å gi slipp på varige fordeler for midlertidige gevinster, ikke er en god handel.

 

14-15.

Falskhet av slike hyklere er slik at når de er sammen med tilhengere av den Guddommelige loven, påstår de at de også tror på dets prinsipper, men når de møter deres ledere i det private, så påstår de at de i virkeligheten står med dem, og at det bare er på grunn av syns skyld at de omgås de fredelige. I virkeligheten håner de dem ved å late som om de er på deres side. Om de bare kunne innse at de håner seg selv i henhold til Vår konsekvenslov. Beruset med makt, slipper disse hyklere seg løs i dammen av lovløshet.

 

16.

Disse menneskene innbiller seg at de er meget flinke siden deres svikefulle veier bringer dem midlertidig avkastninger, og dermed føler de seg selvgode over lønnsomme handel. Men en kan faktisk ikke ta mer feil enn det de gjør. De har byttet ut riktig bane til fordel for en feil bane. Slik oppførsel kan ikke ha en lykkelig slutt fordi feil bane kan aldri føre til det ultimate målet foreskrevet for menneskeheten.

 

17-18.

Disse forfølgere av midlertidige og enkle gevinster kan sammenlignes med en som, i den mørke natten i jungelen, ser et lysglimt som lyser opp veien for et lite øyeblitt men forvinner snarest etter. Med andre ord, glitring av raske glimt kan trollbinde en, som ild i jungelen, men kan ikke vise hele veien. Slik lysstyrke er etterfulgt av et mørke som ikke tillater en til å se noe, høre noe eller forstå noe som helst (8:22). Dette gjør det ekstremt vanskelig for en person å finne denne rette veien.

 

19-20.

Hykleri kan føre til noen gevinster, men denne gevinsten er alltid knyttet med tap. Dette kan sammenliknes med en sky som bringer livgivende regn, men som også ledsages av mørke, torden og lyn. Disse hyklere ønsker å tjene penger på nedbør, men for å sikre seg fra ødeleggelser av torden og lyn, putter de deres fingre i ørene i den tro at de ikke vil bli rammet så lenge de kan stenge ut skremmende lyder av stormen. De er ikke i stand til å oppfatte at de ikke kan beskytte seg mot lynnedslag ved å bare å lukke ørene. Allahs konsekvenslov gjelder også alle de som fornekter sannheten (7:183, 29:54, 79:36, 82:16). 

 

Det må også huskes at selv om lynet noen ganger kan vise vei til en bortkommet reisende i ørkenen på en mørk, stormfull natt, er den ikke en sikker veileder siden det bare blitser i et øyeblikk. Hver gang lynet slår, følges det av et mørke som er dypere enn tidligere.

 

Likeledes lyser menneskelig intellekt banen bare for et øyeblikk. Det er den guddommelige veiledningen som gir konstant lys for dem som tråkker på rett vei. Hvis Vi hadde ønsket, kunne vi ha jaget bort disse hyklere med alle deres midler til kunnskapstilegnelse (fakultetet av persepsjon og hørsel), slik at de ikke kunne dra nytte av næringsmidler de har fått i fra naturen. Men Vi gjør ikke dette. Vi har foreskrevet lover for alle hendelser i universet og Vi krenker ikke disse lovene selv om Vi har makt til det.

 

 21.

Derfor må ikke dere mennesker la dere bli lurt av glitter av sekulære systemer (17:18-20). Det sømmer seg for dere å overholde lover av Skaperen og Opprettholderen som skapte dere og deres forfedre, og som har brakt den menneskelige rasen til denne nåværende tilstanden av evolusjon gjennom ulike stadier, til tross for destruktive krefter i naturen (7:172). Dette er den eneste måten å skjerme seg fra reisens farer.

 

 22.

Dere vil kun finne beskyttelse fra livets fallgruver innenfor det universale systemet av velferd. Dette er det samme systemet som hvoretter Allah skapte jorden til et hvilested for dere, og spredde forskjellige planeter i rommet som forblir i deres baner gjennom gjensidig gravitasjon. Allah forårsaket også regn til å falle ned fra himmelen, slik at midler til næring kunne bli gitt til dere. Det er tydelig at alle midler til livsopphold har blitt gitt til dere ufortjent, men Allah alene er eier og herre over disse midlene, og dere er bare tillatt bruken av dem. Derfor, vær forsiktige så dere ikke gjør mennesker mestere av disse midlene. Hvis dere skulle gjøre dette, ville det være ensbetydende med å likestille andre rivaler til Allah.

 

23.

Hvis dere, etter gjennomgang av slike overtalende argumenter og klare bevis, fortsatt er i tvil og forvirret om sannheten eller falskhet av denne boken som Vi har åpenbart for dere gjennom våre Rasool, så er det en enkel måte å løse dette problemet på. Produser kun en surah i lik stil med alle surah fra denne boken (11:13, 10:38). Hvis dere ikke kan gjøre dette på egenhånd, spør ulike tenkere i samfunnet for deres samarbeid til å kun produsere en surah. Aksepterer denne utfordringen til å bevise, hvis det dere påstår er sant.

 

24.

Men hvis dere ikke vil akseptere Vår utfordring, noe dere for sikkert ikke kan, og fortsetter deres opposisjon, vil dere alle, vanlige og elite, ledere og tilhengere, falle i et inferno av ødeleggelse sammen med deres rikdommer og prakt. Denne ødeleggelsen kan skje i form av en krig der ild blir opptent av menneskeskapte destruktive våpen eller gjennom en ond politisk system. I alle fall, er dette helvete som dem som benekter og trosser livets kode, og dermed gjør seg selv fortjent til det. (104:5-9).

 

 25.

I denne uroen, er det ingen grunn til engstelse for de som tror på de guddommelige lover og i livets høyere verdier, og som følger planen designet av Allah for aktualisering av deres potensialer. Du Rasool, fortell dem at de som vil, kan føre et liv i lykke, både her og i det hinsidige. Dette løftet av glede og suksess er ikke eksklusivt for din nåværende samfunn. Uansett når og hvor eventuell fellesskap følger den rette veien, vil utfallet være lik (24:55, 39:74). Lignende handlinger fører alltid til lignende konsekvenser, selv om formene av disse kan variere i henhold til tidsforhold. Når dette samfunnet dannes, vil det være befolket av de lovlydige som er rene i atferd, i likhet med deres følgesvenner. Så lenge dette samfunnet fortsetter å være standhaftig forankret i grunnlaget for de guddommelige lover, vil den fortsette å blomstre og være trygg fra lidelser og oppløsning.

 

26.

Vi har sammenlignet et slikt samfunn til en saftig hage av Jannat, og Vi har brukt analogier av deilige frukter for belønning av gode gjerninger, da dype sannheter kan best forklares med merkbare metaforer. Allahs allmektighet blir ikke svekket av den grunn at Han forteller sannheten i form av metaforer. Hvis det skulle oppstå behov, ville Han ikke nøle med å bruke lignelser av selv en beskjeden skapning som en mygg. De som har tro på at åpenbaringen er fra Allah, vil finne disse lignelser til å innholde dype sannheter, mens de som fornekter denne grunnleggende sannheten, vil finne feil med dem og sette spørsmål ved Allahs motiver for deres bruk. Det er ikke vanskelig å se hvordan ulike konklusjoner kan utledes fra de samme grunnlag, avhengig av ens tankesett, og hvordan en kan gjøre de samme premiss til grunn for å følge enten feil eller rett vei. De som følger den gale stien, ønsker ikke å leve innenfor rammer som fastsettes av guddommelige lover.

 

27.

Disse personer tilbakeviser at ansvaret for å opprette systemet av Allahs universale velferd tilligger dem, og krenker deres pakt med det guddommelige systemet (9:111). Ved å kutte menneskelige relasjoner (13:21, 13:25) fragmenterer de menneskeheten i sekter, på grunnlag av unaturlige raser eller nasjonale forskjeller. De gjør selveste handlingen av å sette seg selv høyere enn andre til deres primære motto i livet. Dette til tross for at Allahs velferdssystem krever at mennesker skal respektere hele menneskeheten (2:213, 10:19, 31:28). Slike mennesker skaper uorden i samfunnet, noe som vil føre til deres ødeleggelse.

 

28.

Spør disse menneskene om hvordan de kan nekte den guddommelige loven når deres egen eksistens er dens levende testament? Uansett hvordan de reflekterer, må de erkjenne det faktum at det var en tid da det ikke var tegn til liv i verden (76:1). Da livet oppsto gikk den gjennom flere stadier av utvikling, og nådde det tidspunktet da mennesket kom fram. Når dere ble bevisste som verdige mennesker, ble dere egnet til å bli tiltalt som 'Dere' (32:9). Fra denne prosessen av etableringen blir det klart at livet ikke ble skapt av dere, men av Allah. Hvorfor skal det da være vanskelig for Ham å bringe dere tilbake til livet (44:56, 40:11) etter at dere dør? Livet fortsetter utover døden, slik at ens gjerninger kan bli dømt i henhold til konsekvensloven. Dere kan ikke flykte fra jurisdiksjon av denne loven.

 

29.

Denne loven har blitt ordinert av Allah som skapte dere, og som også ga dere næringsmidler. Hvis dere reflekterer, vil dere kunne innse at mange himmellegemer finnes og hvordan de fungerer harmonisk i rommet (57:1-2). Dette skjer også i samsvar med Allahs lover. Han har full kunnskap om de latente muligheter i alle ting.

 

Formålet med den underliggende prosessen i universet er at mennesker kan bli tilrettelagt å følge den rette veien (53:31, 11:7). For å forstå dette punktet er det viktig å forstå hva som utgjør det unike i mennesket og hans plass i skaperverket. Historien om Adam, som er fortalt metaforisk, er faktisk historien om selve menneskeheten. I denne historien, presenterer Adam mannen, mens hans ledsager er kvinnen. Malaika er krefter i naturen, Iblees (eller Shaitan) det grunnleggende menneskelige begjær som blir en mektig hinder i veien for å akseptere eller etterleve guddommelig veiledning.

 

30-31.

Da tiden kom for menneskeheten til å bo på jorden etter dets tidligere innbyggere (15:27), ble Malaika overrasket, fordi inntil da eksisterte det ingen skapning i universet som kunne trosse guddommelige lover (16:49-50). Mennesket ble gitt vilje og frihet til å gjøre det han vill. Mennesket kunne til og med gå imot eller bryte lovene av Allah. Malaika sa derfor:

 

"Allah! Hva slags skapning er dette som nå blir satt på jorden? Denne skapningen vil gjøre opprør mot dine lover og dermed føre til blodsutgytelse og lidelse. I motsetning har du oss som alltid utfører de plikter som vi er betrodd med og gjør vårt ytterste for å manifestere skjønnhet og symmetri i ditt system."

 

Ved å høre dette sa Skaperen av universet: "Dere vet ikke hva Vi vet. (Vi kjenner til potensialene av Vår nye kreasjon)." Alle kreasjoner kjenner bare sine egne funksjoner, men er ikke klar over hvordan andre ting fungerer. Mennesket, derimot, er utstyrt med kapasitet til å tilegne seg kunnskap om hvordan andre ting fungerer og er relatert med hverandre, og hvordan nye ting kan dannes ved å kombinere eksisterende elementer.

               

Malaika ble så spurt: "Har dere en slik evne?"

 

32.

Malaika svarte til dette: "Din plan utvider grenser av vår visjon. Vi har kun den kunnskapen som har blitt gitt til oss, og har ikke kapasitet til å tilegne oss mer. Du har fullstendig kunnskap om hele universet, og bare Du kjenner til dine planer."

 

 33.

Derpå ba Allah Adam om å fortelle Malaika hva han visste, og når Adam informerte dem om hvordan ting fungerer i universet, adresserte Han Malaika og sa: "Hadde jeg ikke fortalt dere at Vi vet alt om våre kreasjoner og skapninger som dere ikke kan vite? Vi vet også hvordan dere fungerer i dag, og hva deres latente potensialer er."

 

34.           

Etter å ha hørt dette, bøyde Malaika seg for mennesket, men Iblees gjorde ikke det. Han valgte å være trassig og ble dermed en av de som fornekter sannheten.

 

35.

Da mennesket ble gjort til en nybygger på jorden, var hans tidligere behov svært begrenset, og midler til næring var rikelige (20:118). Systemet som rådet på den tiden hadde ikke krav til eierskap av ting. Midlene til livsopphold var tilgjengelige overalt, og tilfredsstilte alles behov. Det var således ingen konflikter, ingen forskjeller og ingen splid blant mennesker, som levde som en familie (2:213, 10:19). De ble advart: "Hvis dere starter gjensidig konflikt, vil dette paradisaktige livet bli tatt bort fra dere og dere vil finne dere involvert i en grim og bitter kamp for å sikre dere midler til å overleve. Dette vil skape kaos."

 

36.

Men, drevet av deres egoisme begynte de menneskelige vesener å leve etter deres egne selvlagde systemer. Som en følge av dette mistet de deres salige liv. Menneskeheten ble delt inn i ulike raser, stammer og nasjoner med fiendskap mellom dem, og ressurser som hadde blitt gitt til hele menneskehetens overlevelse og utvikling, ble ranet av de med størst styrke. Men mennesker måtte leve på jorden i lang tid og trengte tilgang til alle nødvendige midler til livsopphold. Var det da ingen løsning for dette problemet som menneskene hadde skapt for seg selv?

 

37.

Faktisk så var det en løsning, men Mennesket kunne ikke oppdage det gjennom kun egen intellekt eller menneskelig fornuft, siden den kun viser måter å ivareta individuelle interesser. Menneskelig intellekt alene, kunne ikke overtale ham til å bli oppmerksom på menneskehetens sikkerhet og overlevelse. Menneskeheten kunne gjenvinne sin salige liv kun gjennom guddommelig veiledning. Han er den som returnerer fult ut og velsigner.

 

38-39.

Da Mennesket ​​mistet salig liv, ble han fortalt, "Ikke bli fortvilet. Vi skal sende dere Vår veiledning via Våre budbringere (7:35) og de ​​som vil leve deres liv i samsvar hermed, vil lide ingen frykt og sorg (20:123-24). I motsetning til dette, de som avviser Vår veiledning, vil føre et liv i konstant pine i denne verden og i det hinsidige." Dette er en symbolsk fortelling om Adams liv og hva det innebærer.

 

40.

En levende illustrasjon av prinsippet forklart ovenfor, går ut på at personer som følger den guddommelige loven skal ha fremgang, og de ​​som avviker fra dem vil bli ødelagt. Slik er eksemplet av Bani-Israel som er heftige motstandere av disse lovene. Si til dem "Husker dere den perioden av historien deres da dere ledet livet etter Allahs lover, og dermed hvor lykkelige, vellykket og eminente dere var? Men når dere forkastet den rette veien, erfarte dere konsekvenser av det i form av skam og forsmedelser (2:61). Nå, nok en gang har dere muligheten til å få tilbake tapt paradis dersom dere ønsker det. Hvis dere oppfyller deres pakt med Meg (ved å tilslutte dere til Mine Lover). Da vil dere innse at Jeg vil gjengjelde dette ved å oppfylle de forsikringer dere har fått (9:111). Dette nødvendiggjør at dere jager bort frykten av ugudelige krefter fra deres hjerter og kun etterlever Mine lover. Dermed vil de fryktede katastrofale konsekvensene bli annullert."

 

41.

Dette ville innebære at dere tror på denne Koden av livet (Koranen), som Vi har åpenbart. Allah hadde allerede gjort visse løfter med dere, og disse løftene er i deres Skrifter, men disse løftene ble ikke innfridd siden dere ikke holdt deres del av pakten med Allah. Nå har de samme løftene blitt bekreftet i Koranen som vil bli oppfylt dersom dere handler i samsvar med Allahs lover. Dere burte derfor akseptere Koranen ivrig, men tvert imot, leder dere motstand mot den. Vi vet at dere har visse materielle fordeler av å følge deres religiøse ledere (10:69-70, 56:80-82), men fordelene dere ville oppnå ved å følge dette regelverket er langt mer enn deres nåværende gevinst. Derfor må dere leve i samsvar med dem.

 

42.

I dag pleier dere enten å skjule sannheten (2:159) eller forvirrer sannheten med løgn (ved å blande guddommelig åpenbaring med selvlagde tradisjoner) på en slik måte at det falske ser ut til å være sannhet. Dere gjør alt dette bevisst for å ivareta deres særinteresser.

 

43.

Dere må slutte å følge deres nåværende kurs og (etter å ha vedtatt Koranen som etisk leveregel) etablere systemet av velferd, ved å holde tilgang til nødvendige næringsmidler, åpent for menneskeheten. Dere vil dermed være blant de som aksepterer guddommelige lover (19:119, 89:29).

 

44.

Et av resultatene av å ha fulgt feil bane, er at merkelige motsetninger og hykleri har dukket opp i deres liv. Dere råder andre til å gjøre godt og være vidsynt (2:177), men når det kommer til dere selv, så glemmer dere dette. Dere hevder at dere følger Allahs bok. Spør dere selv om Allahs bok kunne ha lært dere å følge en slik vei.

 

45-48.

Utvikling av deres potensialer og riktig orden av deres liv er kun mulig om dere er med på etablering av dette velferdssystemet med standhaftighet og mot (2:153). Siden dere har blitt vant til å følge den enkle veien med deres egenproduserte leveregler, vil dere finne veien til denne levemåten vanskelig å vedta. Men hvis dere bare er oppmerksomme på at dere til slutt er nødt til å konfronteres av Allahs konsekvenslov, kan dere klare å overvinne deres egoistiske tendenser og overholde guddommelige lover. Dere trenger ikke å bli fortalt konsekvensene av tilslutning til disse lovene. Dere har sett dem selv. Når dere levde opp til dem, så var dere velsignet med alle gaver av livet og var fremtredende blant deres like (2:122). Når dere ga opp deres tilhørighet og respekt for lov og rettferdighet, forsvant disse fordelene. Men denne situasjonen kan igjen innsettes om dere igjen etablerer Koranens orden. Om dere ikke gjør dette, vil dere skade dere selv, og ingen bønn for hverandre vil bli vurdert. Heller ikke skal noen form for kompensasjon aksepteres (6:165, 2:123). Dette vil være tilfelle både i denne verden og i det hinsidige.

 

49.

(Tilbake til deres historie) Kom i hu den tid da dere var under autoritet av Farao som påførte dere mange plager. Det verste var at han skapte splid blant dere (28:24). Han degraderte de respekterte medlemmer av deres samfunn som hadde mot og livskraft og utgjorde en fare for ham (særlig de som trodde på Moses ~ 90:25), samtidig hevet han dem som var blottet for slike kvaliteter. Dermed gjorde han dere svake som et folkeslag (Dette er hvordan politikken av tyranni implementeres ~ 27:34). Når dere hadde akseptert de guddommelige lover, løste Allah dere fra Faraos grep. Dette var et stort vendepunkt i deres liv.

 

50.

Deretter (etter konflikten med Farao) forlot dere Egypt. Faraos hær forfulgte dere før dere nådde havet. Faraos hær sperret deres retrett mens vannet lå foran dere, men Vi viste dere en utvei og reddet dere, mens Farao og hans hær druknet. Alt dette observerte dere selv (7:138, 10:90, 20:77, 26:63, 44:24).

 

51.

Og etter å ha nådd dalen av Sinai dro Moses bort for førti netter i henhold til Vår kommando (7:142). I løpet av denne korte pausen startet dere å tilbe kalven [* 1], og dermed gjorde opprør mot guddommelige lover.

 

[*1] Egyptisk guddom.

 

52-53.

Til tross for dette avviste Vi dere ikke. Vi fjernet heller den negative effekten av deres feilgjerninger og ga dere en mulighet til å fremme deres potensialer. Vi ga Moses et sett med leveregler som ga et klart kriterium for å skille mellom sannhet og løgn. Dette ble gitt, så dere kunne finne veiledningen i denne koden og trygt komme frem til deres reisemål.

 

54.

Den gang (etter førti netter) da Moses kom tilbake og observerte at hans folk hadde engasjert seg i kalv-tilbedelse, sa han "Ved å dyrke denne kalven har dere skadet deres personligheter, og deres handlinger har forårsaket dere til å falle langt under nivået for menneskeheten (7:152). Dere kan gjøre det godt igjen ved å innrømme deres feil og akseptere den guddommelige loven med dyp saktmodighet og ydmykhet. Dette er den eneste måten å dra nytte av de guddommelige lover på. Karakteristikken av denne loven er at den som vender seg mot den, blir selv smittet av dets gode kvaliteter."

 

55.

Vi hadde gitt dere et lovsett. Hadde dere fulgt det, ville resultatene selv har overbevist dere om guddommelige opprinnelsen av disse lovene. Men i stedet for å følge denne kodeksen og erkjenne Allah gjennom eget arbeid, sa dere til Moses "Vi er ikke forberedt på å akseptere noe av det du sier, til vi ikke ser Allah med våre egne øyne. "Dere hadde krevd å se Allah åpenbare seg men ble til og med skremt av den tordnende støyen av et jordskjelv (7:155), selv om dere ikke hadde sett kilden til denne støyen.

 

56.

Deretter vekket Vi dere og ga dere muligheten til å fremme deres muligheter, slik at dere kunne bli frigjort fra de dødelige effektene dere hadde pådratt dere i fra slaveriet, så dere kunne leve deres nye liv som frie mennesker.

 

57.

For dette ble dere skjenket med overflod av jordiske goder, som dere enda ikke hadde fortjent. I denne ørkenen sørget Vi for skygge av tunge skyer, og der spiste dere deilig mat, kjøtt av fugl og næring dere ikke måtte streve for. Men selv da ville dere ikke følge lover standhaftig. Ved å gjøre noe slikt, skadet dere ingen andre enn deres selv.

 

58.

Vi hadde forventet at dere skulle bo i byen vellykket (5:21), og kunne bruke midlene til næring som det passet dere, forutsatt at dere levde i tråd med Våre lover. Slik ville tilstanden deres, av å være vandrere, ha endt. Dermed ville dere ikke bare har vært beskyttet fra den negative effekten av det urette som allerede var begått av dere, men deres suksess ville også ha økt ytterligere.

 

59.

Men dere foretrakk et liv av enkelhet og apati til fordel av et liv av strev og disiplin (2:61), og dermed avvek dere fra banen Vi hadde åpenbart for dere. Dere fulgte deres egne valg, og som resultat av dette, mistet dere styrke og mot (5:22-24). Derfor kunne dere ikke innta dette landet som dere hadde blitt lovet, i førti ytterligere år (5:26).

 

60.

Husk også at når dere støttet på mangel på vann, søkte Moses Vår hjelp og Vi ledet ham til det stedet der vannkilder lå skjult. Han nådde det punktet med hans folk, fjernet jord fra steinene, og derfra, ikke en eller to, men tolv kilder rant ut. Han tildelte en kilde til hver stamme. Vi fortalte dere på det tidspunktet at siden deres fysiske behov ble oppfylt, burte dere ikke føre til oppløsning av deres samfunn gjennom lidelse og urettferdighet.

 

61.

Som nevnt tidligere (2:59), foretrakk dere et lett liv i motsetning til liv av disiplin og sa til Moses at dere ikke kunne fortsette å spise samme type mat morgen og kveld. Dere ba ham spørre Forsørgeren for dyrkede råvarer som grønnsaker, urter, agurk, hvitløk, ulike typer korn og linser, løk osv.

 

(Livet i ørkenen var tiltenkt som trening for dem, hvor de kunne skaffe seg disiplin, og maten var slik at det ville ha stimulert dem.)

 

Moses svarte "Hvis dere foretrekker et mindreverdig liv til den overlegne, som blir tilbudt til dere, så gå og lev i en by hvor dere finner det dere ønsker."  Som et resultat av deres valg, mistet dere muligheten til å være sterke og kreative og utviklet trekk av underdanighet og apati, noe som førte til deres skam og ydmykelse. Dere led slik straff fordi dere nektet å leve etter guddommelige lover, og i stedet for å hedre deres ledere, forsøkte dere å degradere dem urettferdig, og noen ganger også å drepe dem (3:182, 2:87) og dermed overskride grensene satt av Allah.

 

62.

Dette har vært tilstanden, men til tross for dette så tror dere at dere er Allahs valgte favoritter (5:18), og at paradis er reservert for deres rase (2:111). Dette er en usann forestilling. Paradiset er ikke forbeholdt noe rase. Den som tror på Allahs konsekvenslov, som er åpenbart for deg (2:137), og fører sitt liv tilsvarende, vil bli behørig kompensert. En slik person vil leve et liv i himmelsk lykke, uten frykt, sorg og angst. Det er helt irrelevant om dette personen er;

 

- Jøde, kristen, Sabaener

- En som tror på Allah uten formelt å vedta noen spesiell religion, eller

- En som er muslim, bare fordi han/hun er født i en muslimsk familie.

 

63.

Etter denne avklaringen, går vi igjen tilbake til historien deres, og minner dere på om hvordan dere fikk fysisk sikkerheten ved å være plassert i en dal med et beskyttende fjell fra baksiden, og hvordan en Kode av lover ble gitt til dere for deres veiledning. Vi hadde også bedt dere om å holde fast ved denne kodeksen og alltid huske alt som står der, slik at dere kunne forbli trygge fra alle fallgruver og farer rundt dere.

 

64.

Dere hadde blitt bedt om å holde fast ved lover som hadde blitt åpenbart for dere. Dere inngikk et løfte om å gjøre dette, men dere har brutt denne pakten. På grunn av Vår lov av angrefrist, har dere ikke blitt holdt ansvarlig for deres handlinger enda, ellers ville dere ha møtt ødeleggelser umiddelbart.

 

65.

Som følge av deres avvik fra de guddommelige lover, har tilstanden deres utartet seg til en slik grad at når dere ble bedt om å avstå fra næringslivet og fiske kun en dag i uken (7:163) ville ikke deres gjerrighet tillate dere å overholde selv en slik simpel begrensning (16:124, 4:154). Gjennom slike handlinger har dere degradert deres menneskelighet og blitt gjenstand for latterliggjøring og hån.

 

66.

Deres degenerasjon og elendighet fungerer som en lærepenge hos andre folkeslag som enten er deres samtidige, og også blant senere generasjoner. De lærer hvordan de skal forbli trygge fra slike katastrofer som dere har brakt over dere selv.

 

67.

Deres vane av å komme med unnskyldninger, hadde blitt så fastlåst at når dere ble spurt av Allah om å slakte en okse, slik at deres hjerter kunne renses for dedikasjon til kalvtilbedelse, begynte dere å latterliggjøre denne kommandoen, selv når dere visste at denne guddommelige resolusjonen ble kommunisert til dere via en budbringer, og at det ikke var passende for en budbringer å snakke uten riktig viten.

 

68.

Da dere startet en unødvendig og aggressivt diskusjon og ba Moses om å si; "Be Allah om å uttale seg i klare ord hva slags okse som skal ofres." Dere ble fortalt: "Oksen bør verken være for ung eller for gammel, men i moden alder" og at dere ikke skulle finne på flere unnskyldninger i fra å utføre ordren.

 

69.

Dere fortsatte "Nei, saken er fortsatt ikke klar for oss. Be Forsørgeren om å fortelle oss hvilket farge denne oksen skal ha". Dere ble fortalt: "Den bør være av en dyp gul farge som fryder tilskuernes øyne."

 

70.

Men dere fortsatte å spørre og ønsket å lage ytterligere disputt ved å si: "Saken er fortsatt noe uklart, klargjør ytterligere slik at vi kan vite nøyaktig hva som kreves, så vi kan dermed handle riktig."

 

71.

Dere ble fortalt: "Oksen bør være sunn og utmerket, aldri skal den ha vært brukt i et åk for pløying eller vanning." Dere sa: "Greit, nå har du avklart saken fullt ut." Dere tydde til slike ordkløveri over et så bagatellmessig sak, ikke fordi saken ikke var klart for dere. Dere visste meget godt at Vi ville at dere skulle slakte en okse på grunn av deres kalvtilbedelse. Men dere ønsket ikke å gjøre dette på grunn av deres hengivenhet til kalven (2:93).

 

72.

Mens dere var så motvillige til å slakte et dyr, tok dere et menneskeliv urettferdig og klandret hverandre for drapet. Men Allah ønsket å avduke det dere skjulte, slik at kriminalitet ikke skulle gå ustraffet.

 

73.

Psykologisk tilstand av overtroiske mennesker er slik at noe utenom det vanlige får dem til å frykte (22:31). Allah sa: "Be alle som dere mistenker for drapet å berøre en del av liket." (Når den skyldige kom nær liket, avslørte han seg på grunn av hans fryktelige oppførsel.) Dermed avduket Allah morderen som ble straffet for sin forbrytelse. Konkluderende rettferdighet som straffer kriminelle ivaretar en nasjons liv (2:179). Dere bør derfor bruke intellekt og innsikt til å løse slike problemer (13:11).

 

74.

Dere gikk gjennom sykluser av oppløsning og gjenoppbygging og til slutt snudde dere fullstendig bort fra de etiske guddommelige lover, og dette forherdet deres hjerter enda mer enn steiner. Det finnes til og med steiner som sprekker og lar vannkilder bryte ut, men deres stilling ovenfor Allahs lover mykner ikke lenger. Deres hjerter er slike at de ikke mykner av medfølelse for menneskeheten og aksepter heller ikke den guddommelige loven. Dere vil bli dømt i henhold til konsekvensloven for å lide konsekvensene av deres egne handlinger.

 

75.           

Dere troende, mener dere at slike mennesker noen gang kan samarbeide med dere i den stil dere ønsker? Blant dem er det en gruppe (av religiøse ledere) som hører og forstår guddommelige lover, og deretter bevisst endrer dem eller tolker dem på en slik måte at sannheten blir forvrengt. Resten av folk følger denne gruppen. Hvordan kan dere forvente at slike personer noen gang kan samarbeide med dere og akseptere sannheten?

 

76.

Dere antar at disse menneskene er ærlige og sannferdige, slik de hevder å være, men når de møtes i det private, så sier de: "Vi kan omgås med dem, men bør være forsiktige så vi ikke røper emner som står i våre hellige bøker, slik at ingen kan bruke dem mot oss." Denne stillingen deres bør dere forstå dere fullt på.

 

77.

Men de innser ikke at de forsøker å skjule fra Allah det samme Han selv hadde åpenbart til dem. Spør dem: "Hvordan kan noe være skjult fra Allah?". Han vet meget godt hva disse menneskene avslører og hva de skjuler.

 

78-79.

Disse menneskenes praksis er ikke kun et bedrag mot andre, men også seg imellom. Analfabeter blant dem vet ikke hva Allah har åpenbart, og henviser sine spørsmål om levesett til deres religiøse ledere. De sistnevnte kjenner rammen av regelverket meget godt, men forteller folk det de ønsker å fortelle dem i Guds navn. Således bedrar de andre, bare for å sikre seg en ussel pris som betaling, men innser ikke at deres fabrikasjoner og deres bruk av dem som levebrød vil føre til deres undergang (56:82).

 

80-81.

I selvbedrag sier de til seg selv: "Uansett hva vi gjør, så blir vi ikke holdt ansvarlig for det. På det meste vil vi bruke en kort tid i helvete (til vi forbedrer oss og sikrer oss tilgivelse fra Allah)". Spør dem om de har fått et løfte fra Allah om dette? Hvis de har, så er det mulig at slikt skjer, fordi Allah går aldri tilbake på sitt løfte. De har imidlertid ingen bevis for å underbygge dette kravet." Allahs uforanderlige konsekvenslov sier at når et folk blir vant til å krenke Guddommelige lover og sluker hele samfunnet i denne modusen for oppførsel, vil de møte det uunngåelige resultat av lidelsen og evigvarende ødeleggelse.

 

82.

I motsetning til de ovennevnte, et folk som tror på disse lovene og følger dem, vil bli velsignet med evig paradisaktig liv (2:112).

 

83.

Allah inngikk aldri noe pakt med dere som sa at dere ikke ville bli holdt ansvarlige for deres handlinger. Pakten gikk derimot på at dere kun skulle overholde Allahs lover, behandle deres (eldre) foreldre godt, og også hjelpe slektninger, inkludert de foreldreløse og andre som trengte det. På denne måten ville ikke likestillingen i samfunnet bli forstyrret. Dere hadde også lovet at dere ville behandle vanlige folk med respekt og formane dem til å gjøre gode gjerninger. Dessuten, hadde dere lovet å etablere et velferdssystem og kun ha Allahs økonomiske orden. Etter å ha inngått disse løfter begynte dere å lete etter måter å unngå deres oppfyllelse. Bortsett fra noen få, forlot alle den rette veien, og dermed begynte dere å gå bakover på utviklingsskala.

 

84.

Dere hadde også lovet at dere ikke ville delta i gjensidig blodsutgytelse eller ønske å kaste de svake blant dere ut av deres boliger. Slike løfter hadde dere gjort etter en vurdering av alle relevante faktorer, og dere hadde vitnet til dette.

 

85.

Disse var de løfter dere hadde gjort, men likevel fortsatte dere å flyte hverandres blod og kastet de svake blant dere ut av deres hjem. Deres samfunn oppmuntret kriminalitet, i stedet for å ta hånd om den. Da hjemløse personer ble tatt til fange, sørget dere for deres frigjøring slik at dere kunne sikre dere løsepenger. Dere trudde at dere hadde gjort en svært fromt gjerning, men utvisning av folk fra deres hjem var en grufull forbrytelse som dere hadde fått forbud mot. Slik er deres sinnstilstand, at dere godtar én del av Allahs levesett, men nekter en annen. Når folk gjør slikt til en livsstil, altså å følge kun en del av den guddommelige Koden som de selv mener tjener deres interesser, og forkaster resten, blir de nødt til å lide nederlag og vanære i denne verden, og enda flere alvorlige lidelser i det hinsidige. Dette er det uunngåelige resultatet av seksjonering av Allahs Kode. Denne Koden skal aksepteres eller avvises som en helhet. Merk dere også at i henhold til konsekvensloven, forblir ingen handling uten passende konsekvens. Dere kan dermed ikke legge skjul på deres handlinger siden resultatet avslører dere.

 

86.

Disse (overnevnte) personer handlet lykke av verdslig komfort mot betaling av deres fremtidige liv og gleder. Deres usle tilstand blir forverret med tiden, og ingen kan redde dem fra det.

 

87.

Prosessen med å avsløre de guddommelige lover som dere mottok, sluttet ikke med Moses, men fortsatte etter ham. Den siste i serien av budbringere var Jesus, sønn av Maria. Til ham hadde Vi gitt åpenbaring i en autentisk form som ble styrket av solid resonnement. Dette ga ham stor styrke og selvtillit. Men deres lojalitet ble med de åpenbaringer som hadde blitt gitt til tidligere budbringere, etter deres meninger. Dere ville også sikre dere enerett på denne boken, så dere kunne endre den etter egne ønsker. Når dere ikke fikk det til, ble deres motsetning forvandlet til sta resistans. Dere fornærmet noen budbringere, og til og med plottet å drepe andre. Dere opptrer nå på samme måte mot denne boken (Koranen), slik at den også skal kunne endres etter deres ønsker (10:15, 11:113, 17:74, 39:45, 68:9).

 

88.

Deres hat mot Koranens lære er slik at de ikke orker å høre det, langt mindre reflektere over det. De sier: "Dens melding når ikke våre hjerter." Fortell dem at det er ikke slik at denne meldingen ikke når deres hjerter, men faktum er at de har mistet evnen til å reflektere. Slike personer har forhåndsbestemt seg for å ikke godta det de ikke ønsker å godta. Svært få personer med denne type mentalitet vil tenke over sannheten, og akseptere det.

 

89.

Hvor rart er det at de avviser Boken som validerer moralske verdier de selv en gang levde etter og som tillot dem å få overtak over benektere. De vet godt at denne boken er fra Allah, men likevel avviser de den. Denne avvisningen påvirker ikke den guddommelige Koden, men på grunn av dette blir de fratatt velgjørende resultater som følger dens gjennomføring.

 

90.

Den egentlige grunnen til deres avvisning av Koranen er at de er sjalu på det faktum at denne Rasool ikke er en Israeli. Åpenbaringen blir skjenket av Allah til den som anses verdig til oppgaven. (Nasjonalitet, land, språk og farge har ingenting med saken å gjøre). Som et resultat av deres egenrådighet, tapte de alle gleder og håp i livet. For en dårlig handel de gjorde i bytte for sine gledelige liv! Dette er hva som til slutt skjer med mennesker som gjør opprør mot guddommelige lover.

 

91.

Når de blir invitert til å tro på sannheten av denne guddommelige koden, så svarer de at de velger å kun tro på det som ble åpenbart til dem, og er ikke forberedt på å godta annet undervisning. De sier dette om Koranen (at de ikke er imot læren eller dets opprinnelse). Den validerer det som ble åpenbart for dem, og som ikke er endret av dem men som de fremdeles kjenner til.

 

Spør dem om dersom deres eneste innvending til Koranen er at den ble åpenbart til en som ikke er Israeli, hvorfor ydmyket de da budbringere som var Israeli? Hvorfor endret de læren deres og gjorde den ineffektiv, og til og med prøvde å drepe noen av dem?

 

92.

For ikke å snakke om alle andre budbringere, men hva slags behandling ga dere selve Moses som var fra blant deres egne folk? Han brakte med seg en klar Kode av lover, men i løpet av hans korte fravær, begynte dere med kalvtilbedelse. Dere overtrådte pålagte begrensninger selv mot ham.

 

93.

(Som nevnt tidligere i 2:63) når dere var i dalen, gav dere Oss deres ord på å helhjertet overholde den guddommelige Koden. Dere ble bedt om å reflektere over det dypt. Dere sa at dere hadde gjort nettopp det, men i stedet for å følge guddommelige Koden, trosset dere den fordi ærbødighet for kalven hadde gjennomsyret deres vesen.

 

Si til dem: "Dette er deres historie. Når dere nå sier at dere ikke aksepterer Koranen ut av lojalitet til den guddommelige åpenbaring som dere hadde fått tidligere, så driver dere med selvbedrag. Hvis slike oppfatninger og handlinger er utfallet av deres tro, så ve over et slikt tro"

 

94.

Si til dem: "Hvis dere virkelig tror på påstanden deres om at dere er Allahs utvalgte (5:18), og at paradis er reservert for dere (2:80), og ikke for de som ikke er Israeli, (2:111) så bør dere ikke være redde for døden. I stedet bør dere lengte etter den." Viljen til å dø for en god sak er den første testen for riktig opptreden (11:7, 67:2).

 

95.

De vil aldri ønske å dø fordi de vet selv hva slags forberedelser de har gjort for neste verden. Allah er godt kjent med slike svikefulle mennesker.

 

96.

Å være forberedt for døden er en ting, men disse menneskene er enda mer grådige for livet enn arabiske motstandere. Hver av dem lengter etter å leve i tusen år, men de innser ikke at selv om de skulle leve i tusen år, ville det ikke være mulig å flykte fra de katastrofale konsekvensene av deres gale gjerninger. Alt det folk gjør, er under konstant årvåkenhet av Allahs konsekvenslov.

 

97.

Disse menneskene er skuffet over og sinte på Gabriel for å ha levert åpenbaringen til en ikke-Israeli (2:90). Si til dem: "Det er ingen grunn til å være sinte på Gabriel, fordi det er ikke han som bestemmer slike ting. Det er Allah som har sendt denne Koranen, via Gabriel, til Muhammeds hjerte og fornuft. For det andre, så validerer Koranen det dere hevder å tro. For det tredje, den som tror på denne åpenbaringen og handler deretter, vil få nytte av det."

 

98.

Fortell dem at deres kritikk mot Gabriel strekker seg til Allah, og til alle Malaika inkludert Gabriel og Michael og alle budbringere. Denne typen kritikk er ekvivalent med benektelse. Hvordan kan Allah være en venn med dem som oppfører seg på denne måten?

 

99.

Si til dem: "Til tross for motstand og sjalusi, har Allah gitt denne klare Veiledning til meg. Kun de som har forlatt den rette veien vil benekte dette."

 

100.

Dette er tilstanden av dere tro. De har ingen problemer med å bryte en avtale som gjelder fellesskapet, så lenge den individuelle tjener noe på det, selv om fellesskapet skulle gå med tap. Dette fordi de fleste av dem har ingen tro på guddommelige lover.

 

101.           

Du budbringer, deres motstand mot deg er ikke et nytt fenomen. De har også oppført seg tilsvarende tidligere. For eksempel, når Jesus, som var fra blant Bani-Israel, slik det er nevnt i Skriftene, kom til dem som budbringer, motsatte en gruppe fra blant dem hans lære, som om de hadde noen kunnskap om det.

 

102.          

Faktum er at disse menneskene har aldri levd opp til Allahs bøker og alltid holdt seg opptatt med å følge selvlagde myter og legender. En av disse mytene går ut på at Salomo hadde vendt seg bort fra den guddommelige sannheter og ble viet til magisk praksis og trolldom. Hvordan kunne Solomon ha handlet med en slik benektelse? Slik ond praksis ble ikke fulgt av Solomon, men av de rampete ledere som prøvde å lære bort hekseri til mennesker og dedikerte handlingen til Salomo. En annen myte var at det var to engler i Babel ved navn Haroot og Maroot som hadde blitt sendt av Allah. Folk kontaktet dem for å lære seg magi, slik at de kunne skape uenigheter mellom ektefeller. Først advarte englene at slik handling er kriminelt, og at de ikke skal lære magi og bli benektere. (Men til tross for denne advarselen, lærte folk magi, så fascinert som de var av den.) Alle disse myter, er ikke annet enn fantasifulle historier, for det var ingen slike engler i Babel som Allah hadde sent.

 

Når det er snakk om magiske amuletter eller staver, kan de ikke skade noen siden alt det gode eller onde skjer i samsvar med Allahs lover. De som bekjenner seg til å praktisere magi, skaffer seg noen verdslige fordeler, men til syvende og sist blir de tapere fordi midlertidige gevinster er uvesentlige i forhold til den evige lykken. Akk, om de bare kunne forstå en slik tydelig sannhet.

 

103.          

Hvis folk hadde trodd på Koranens sannheter og fulgt Guddommelige Lover i stedet for å bli viklet inn i slike myter, ville de ha fått god nytte av Allah. Akk, hvis de bare kunne forstå en slik tydelig sannhet.

 

104.          

Dere troende, på dette tidspunktet er det nødvendig å forstå et viktig punkt. Dere har sett at mentaliteten til jødene var slik at de hele tiden forhandlet med Moses. De fortalte ham at de ville høre på ham om han aksepterer deres krav. En slik holdning er feil. Ikke engasjer dere i slike forhandlinger med systemet. Si heller til deres budbringer at dere vil uten tvil adlyde Allahs lover. Be ham holde et øye med dere så dere ikke avviker fra den rette veien.

 

Vær også oppmerksom på å ikke bruke tvetydige ord med dem, men presenter heller sannheten rett frem, siden det å vri sannheten delvis eller forvrenge den totalt, er en vane for jødene (4:46). Husk! slike ting høres ut til å være ubetydelige, men deres effekter er vidtrekkende. Og mennesker som forkaster disse fakta er forutbestemt til å få alvorlige problemer.

 

105.

Blant bokens folk og arabiske motstandere som ikke har omfavnet Islam, kan ikke tåle å se at du får en åpenbaring fra Allah (3:71, 16:30), og gjennom det, få gaver av livet. Men deres ønsker er irrelevante i denne saken. I samsvar med Hans plan, kan Allah sende Hans åpenbaring til den Han mener er verdig. Budskapet av åpenbaringen er åpen for alle, og alle som ønsker å dra nytte av det, kan gjøre det. Allah er grenseløs i sin store gavmildhet.

 

106.         

Bokens folk stiller også spørsmål ved behovet for en ny åpenbaring (Koranen) når tidligere åpenbaringer fra Allah eksisterer. De spør videre, om Koranen er fra Allah, hvorfor inneholder den pålegg som er i strid med tidligere åpenbaringer (Torah og Bibelen). Fortell dem at vår måte å sende åpenbaring til etterfølgende budbringere er at:

 

- pålegg gitt i tidligere åpenbaringer som var ment kun for en bestemt tid, blir erstattet av andre pålegg, og

- påbud som skulle gjelde permanent, men ble forlatt, glemt eller endret av tilhengerne av tidligere budbringere, får igjen deres opprinnelige form (22:52).

 

Alt dette skjer i samsvar med Våre fastsatte standarder, som Vi har full kontroll over. Nå er denne siste leveregelen her, som inneholder sannheten i fra alle tidligere åpenbaringer (5:48), og som er komplett på alle måter (6:116), og vil alltid være bevart (15:9).

 

107.

Si til dem at ingen kan stille spørsmål om hvorfor Allah har vedtatt et slikt system av åpenbaring. Vet de ikke at Allah er suveren over universet, og kun Han vet hvilke lover som bør åpenbares og til hvilken tid? Si til dem at dersom de ønsker å vite dette faktum, så bør de adlyde dette lovverket, dermed kan de selv finne ut at ingen andre lover kan løse livets problemer og vanskeligheter.

 

108.         

Dere troende, i denne sammenheng må dere også være oppmerksomme på at Koranen inneholder alle lover som Allah ville avdekke. Det som ikke er nevnt der er ikke en forglemmelse fra Allahs del. Derfor må dere ikke stille deres budbringer spørsmål om lover som Koranen ikke nevner. Dette kan være spørsmål som Bani-Israel pleide å stille Moses (resultatet av slike spørsmål var at de lagde ekstra lover som de senere inkluderte i deres Sharia.) På grunn av disse ekstra lovene ble Sharia så upraktisk at de avviste den i dens helhet med tid ​​(5:101). Dere må ikke gjøre det samme. Og den som etter å ha bekjent tilfredshet går tilbake til benektelse, mister riktig retning.

 

109.

De fleste av bokens folk ønsker å snu dere bort fra tro mot benektelse. Ikke fordi de ikke forstår sannheten, for den har blitt avslørt for dem klart, men på grunn av deres sjalusi. Dere bør ikke kaste bort tid og energi ved å vikle inn med disse menneskene. Inntil det avgjørende øyeblikket kommer, gi dem ingen oppmerksomhet, og fortsett å arbeide for gjennomføringen av programmet (5:13, 15:85, 73:10, 74:11). Allah vet hvilken handling skal vedtas til hvilken tid.

 

110.

Programmet deres vil bli fullført ved etableringen av Systemet av velferd og utvikling. Under den første fasen vil dere føle at deres innsats ikke bærer frukt. Vær sikker på at deres innsats ikke vil være bortkastet. Dere vil i kort tid begynne å se de gode resultater av deres arbeid, som dere gjør i henhold til Allahs lover (2:3). Alle deres gjerninger er under konstant overvåkning fra Allahs konsekvenslov.

 

111.

Bokens folk (jøder og kristne) hevder at paradis er reservert for dem (2:111). Dette er deres ønsketenkning. Be dem om å underbygge deres krav i henhold til rasjonalitet, om de er sikre om deres påstand.

 

112.         

Konsekvensloven sier at paradiset oppnås ved å leve i samsvar med guddommelige lover, og ikke gjennom ønsketenkning. De som oppnår paradis vil være fri fra frykt og angst.

 

113.

Jødene og kristne har satt opp en samlet motstand mot dere, men har alvorlig gjensidig fiendskap med hverandre. Jødene anklager kristne for å ikke ha en sann religion, og de kristne svarer skarpt likeså. Paradokset er at begge hevder å følge Bøker av Åpenbaring. I likhet til dem, har de arabiske motstandere delt seg opp med bitterhet, men som nå er samlet i motstand mot dere. De hevder også at deres tro er grunnlagt på sannheten, selv om de ikke har de åpenbarte bøkene. Konflikt er nødvendig resultat av fraksjoner. Deres forskjeller (som er et tegn på å være fremmedgjort fra Allah – 3:104) vil ikke bli utslettet før et system, i henhold til Koranen er etablert, og alle adlyder den samme lovsamlingen å leve etter. (11:118-119).

 

114.

Koranens revolusjonerende system blir grunnlagt av troendes gruppe med deres senter for aktiviteter, der folk blir bedt om å følge kun Allahs lover. Kan noen være en større fiende til menneskeheten enn de som strever etter å bryte opp dette systemet og setter opp alle slags barrierer for å hindre gjennomføringen av Allahs lover? (72:18). Hvis noen kommer til disse sentrene, burde de komme uten opprør i deres hjerter. De som forårsaker oppløsningen av Koranens systemet, vil bli degradert og vanæret i denne verden og i det hinsidige.

 

115.

De bør innse at selv om de ikke lar det Guddommelige Systemet bli etablert på dette stedet (Mekka), vil ikke selve systemet være mislykket. Dette systemet er ikke begrenset til noe bestemt sted. Dette systemet er designet av Allah som overskrider begrensningene av tid og rom. Derfor vil de troende finne veien som fører til Allah, hver gang de snur seg til Allah lover. Allahs system er svært omfattende og basert på fullstendig kunnskap og visdom.

 

116-117.

Spør de kristne: "Hvordan kan dere forsvare deres tro på Allah når dere dedikerer en sønn til ham? Dere har brakt Allah ned til nivået av mennesker som har behov for avkom som hjelpere. Nei, han er langt over dette konseptet. Han eier alt som er i himmelen og jorden og alt som følger Hans lover. Allah er allmektig og har skapt en så kolossal univers til eksistens fra intet. Hans fremgangsmåte av å skape er at når Han bestemmer seg for å skape en bestemt ting, starter prosessen av dens eksistens med det samme." Eier av slike krefter har ikke noe behov for en sønn.

 

118.

De blant dem som ikke forstår hva Åpenbaringen er, og hvordan den blir gitt til budbringere, sier: "Hvis Allah ønsker å veilede oss, hvorfor snakker Han ikke direkte med oss, eller viser oss mirakler så vi skal kunne erkjenne at denne åpenbaringen virkelig er fra Allah?" Tidligere nasjoner med tilsvarende mentalitet pleide også å stille slike krav. De som forstår innholdet av Åpenbaringen gjør ikke slike krav.

 

119.

Det er i samsvar med Våre Planer at Vi har sendt deg med sannheten, slik at du kan gi det glade budskap til de som lever i tråd med Allahs Åpenbaring, og en advarsel til dem som gjør det motsatte (13:40). Hvis sistnevnte ikke gir akt på advarselen din om at de vil bli ødelagt, vil du ikke bli holdt ansvarlig for deres opprivende ende.

 

120.

Disse jøder og kristne har forhåndsbestemt seg for å ikke være fornøyd med deg til du ikke forlater din bane og begynner å følge deres. Si til dem: "Det er ingen forvirring i hvilket bane som er den rette. Bare den banen som vises ved Allahs åpenbaring, og som fremdeles er i sin opprinnelige form, kan være den rette banen." Du budbringer, om det nå skulle antas at du skulle begynne å følge banen av disse menneskene selv etter å ha mottatt åpenbaringen, ville du ha blitt som dem, og ingen ville være i stand til å redde deg fra katastrofale konsekvenser som kommer av å følge gal levestil (7:3, 10:109, 13:37).

 

121.

De som har fått denne lovsamlingen, og som etterkommer dens krav, er troende. Mens de som fornekter dens gyldighet, tilhører ikke denne klassen. Slike mennesker vil være tapere til slutt.

 

122.

Det som Vi har sagt tidligere, er basert på fakta. Dermed kan du si følgende til disse jødene (Bani-Israel). "Reflekter over den perioden av historien deres da dere levde etter Allahs Veiledning. Det var en tid da dere fikk belønninger for deres handlinger, i motsetning til deres samtidige."

 

123.

Når dere avvek fra deres tilhørighet til denne veiledningen, på en rettferdig måte, forsvant deres respekt og status. Når Koranens Orden blir etablert, vil ingen dra nytte av hverandre i noe, og ikke skal noe bønn for hverandre bli vurdert, heller ikke skal noe form for kompensasjon aksepteres. Dette vil være tilfelle i denne verden og i det hinsidige (2:48).

 

124.

Uten tvil, stort mot og styrke er nødvendig for å opprettholde et system basert på sannhet og rettferdighet, men historien vitner til at det har vært folk som har gjort det. Du er kjent med det strålende livet av Abraham som kunne ha arvet stillingen til den høyeste religiøse lederen, om han hadde fulgt i fotsporene til sin far. Men han nektet å gjøre dette med forakt. Med absolutt besluttsomhet og fasthet sto han opp for etablering av systemet av Allah (37:83-97, 60:4). Som et resultat av dette, måtte han passere gjennom mange vanskelige omstendigheter. Da han hadde konfrontert alle disse omstendighetene, ble han erklært for å være verdig til å bli Imam (leder) av den menneskelige rasen og dens modell. Etter å ha mottatt slike æresbevisninger, spurte Abraham Allah om hans avkom også ville arve dem. Svaret var at hvis hans avkom avvek fra den rette vei, ville de bli fratatt denne æren.

 

125.

Dette systemet der Kaba har blitt erklært som et senter, er den som Abraham hadde etablert for å bringe hele menneskeheten sammen og skape universal fred. Dere troende, hvis dere ønsker å oppnå Abrahams stilling, så må dere følge hans måte og etterligne hans oppførsel. Vi hadde insistert på at (disse byggere av Kaba) Abraham og Ishmael skulle gjøre om dette stedet til sentrum av et universalt system som skulle være ubesmittet av menneskeskapte tro og ideer. Dette senteret skulle være reservert for organisering og opplæring av troende som aksepterer Allahs lover. Deres formål i livet skal være å holde et fokus slik at menneskeheten er beskyttet mot fare, og til å løse deres problemer.

 

126.

Under bygging av Kaba, sa Abraham til Allah, "Du Opprettholder av all skapelse, gjør dette stedet til et tilfluktssted for undertrykte folk i verden (95:3) og innvilg livets gaver i overflod (14:37) til de som tror på sannheten i dine lover, og i det hinsidige." Allah svarte: "Sannelig vil de få livets gaver. Når det gjelder de som avviser guddommelige lover, vil også de få umiddelbare gevinster i samsvar med Våre fysiske lover (17:18-20), men etter hvert vil disse bli inndratt og de vil forbli i fullstendig hjelpeløshet til denne miserable posisjon. Hvor forferdelig er en slik slutt."

 

127-129.

Mens de reiste opp vegger av Kaba, ba både Abraham og Ishmael: "Vår Forsørger, aksepter vår ydmyke innsats, du er fullt klar over det vi taler og det som er gjemt i våre hjerter. Vår bønn er at ved tilknytning til dette senteret, skal vi og våre fremtidige generasjoner leve etter ditt regelverk. Vår Forsørger! vis oss veien der vi kan nå målet du har foreskrevet for menneskeheten, så vi kan fortsette å motta dine velsignelser og gaver. For slik er din lov at den bringer næringsmidler til de som gjør en innsats for å følge det (2:186). Vår oppdragsgiver, la våre etterkommere fortsette i våre fotspor, frem til en Rasool skulle oppstå fra blant dem som ville gi ditt Regelverk til alle mennesker og lære dem, og forklare de troende forskjeller på ting og tang (6:116). Han ville også etablere et system hvor deres potensialer blir aktualisert og benyttes i henhold til din veiledning. Et slikt system kan bare fastsettes av den som besitter makt i tillegg til visdom. Det er ingen tvil i at du alene er den Allmektige og den Vise."

 

130.

Dette var levemåten som Abraham fulgte, og som gjorde ham til den utvalgte lederen, både i denne verden og i det hinsidige. Er det nå ikke åpenbart at bare en person som aldri har tenkt på verdier av hans personlighet og dens utvikling, vil være en person som forkaster Abrahams levemåte?

 

131.         

Dette var faktisk måten av Abraham, at når han ble spurt av hans forsørger til å underkaste seg Hans lover, så ble svaret "Jeg står til tjeneste," og etterlevde disse lovene fullt ut.

 

132.         

Han hadde også oppfordret sine sønner til å gjøre det samme. (Den ærverdige stamfar til jødene) Jacob levde også sitt liv på tilsvarende måte, og fortalte sine barn: "Dette systemet av livet er det som Allah valgte for dere. Derfor bør dere leve i henhold til den."

 

133.

Vet du hva Jakob sa til sine barn på tidspunktet for hans død? Han spurte dem hvem sin myndighet de ville akseptere etter ham. De sa at de ville forbli lydige mot Allahs lover som skjenket deres forfedre Abraham, Ishmael og Isak, absolutt autoritet av universet. Det er Hans lover vi overgir oss foran.

 

134.

Slik var forfedre til jødene. Hver og en av dem levde deres liv i henhold til Allahs lover. Nå antar de at bare på grunnlag av å være avkom av slike verdige forfedre, vil de bli velsignet med samme livets gaver. Si til dem: "Handlinger produserer deres egne resultater som ikke kan arves. Deres forfedre høstet fruktene av det de sådde, og dere vil høste det dere har sådd. På dommens dag vil dere bli spurt om deres egne gjerninger, og ikke om gjerninger av deres forfedre."

 

135.

De (jøder og kristne) sier: "Vi kan kun anse deg til å følge den rette veien om du velger å følge vår vei." Fortell dem: "Hvorfor inviterer deres ikke folk til å følge Abrahams vei? Abraham var verken jøde eller kristen (3:66). Han var en sann tilhenger av Guddommelig Ordinert bane og likestilte ingen andre til Allah."

 

136.

Fortell dem: "Vi tror på Allah og på dette Regelverket som Han har sendt til oss (gjennom denne Rasool). I hovedsak, er dette det samme Regelverket som ble gitt til de tidligere folk, altså Abraham, Ishmael, Isak, Jacob, Moses, Jesus og alle de andre budbringere. Vi tror at hver av dem var en del av den samme serien, og skiller ikke blant dem som budbringere." Dette er vår tro.

 

137.

Si til dem: "Hvis dere vil bekjenne tro som vi har gjort, så vil dere også følge den rette veien. Hvis dere motsetter den, vil dette være ensbetydende med å ha gitt oss banen etterfulgt av tidligere budbringere." Hvis de ikke følger denne måten og fortsetter med deres hardnakkete motstand og fiendtlighet mot dere, så bør dere ikke bli bekymret over dette. Så lenge dere overholder Vårt system, vil den beskytte dere mot dem, og dette systemet er utviklet av Ham som alene er Althørende og Allvitende.

 

138.         

Si til de kristne: "Frelse oppnås ikke gjennom dåp med vann. Den oppnås ved å leve i harmoni med Guds lover." Si til dem: "Dette er måten vi har valgt for oss selv".

 

139.         

Fortell dem: "Dere tror at Allahs velsignelser er begrenset til Bani-Israel, mens vi tror at Allahs velferd er åpen for alle mennesker. Om dere har problemer med en slik tankegang, så er dette deres problem. Vi er kun ansvarlige for oss selv og ikke dere, og vår lojalitet er kun til Ham."

 

140.         

Hvis de fortsatt insisterer på å si at Abraham, Ishmael, Isak, Jacob og de ​​andre budbringere fra Bani Israel var jøder eller kristne, fortell dem at dere ikke er enige med dem fordi deres krav er basert på åpenbaringen. Disse budbringere hadde også lært det samme, men deres lære har vært holdt borte fra folket. Og hvem er mer urettferdig enn den som skjuler et vitnesbyrd som han har mottatt fra Allah? Allah er uten tvil, ikke uvitende av det dere bedriver.

 

141.         

Til tross for slike detaljerte fakta, om de ikke blir overbevist om at deres forfedre hadde lært noe annet enn det de påstår, så endrer dette ikke sannheten. Som nevnt tidligere, deres forfedre vil svare for deres egne gjerninger, og de ​​må svare for seg selv. Og du vil ikke bli holdt ansvarlig eller dømt på grunnlag av det de gjør.

 

142.

Folket (jødene) spør om hvorfor muslimene forlatte Jerusalem som hovedsenter og valgte Kaba i stedet, når tidligere da tidligere folk av boken hadde Jerusalem som deres sentrum. Dette spørsmålet oppstår som resultat av manglende kunnskap, ellers er ikke saken så komplisert. Jerusalem er det nasjonale senteret av Bani Israel og islam er en oppfordring til hele menneskeheten. Det er åpenbart at sentrum av en universal orden bør være åpen for hele verden og ikke begrenset til en bestemt nasjon eller rase. For dette formålet har Allah ledet de troende mot Kaba, som er den korteste veien.

 

143.         

Derfor Må ikke dere troende bry dere stort om dette spørsmålet. Vårt mål er å gjøre dere til et folk med universelle utsikter, som skal ha like forhold til alle andre folkeslag. Dere skal ikke favorisere noe bestemt folk eller fremmedgjøre andre. Deres ansvar er å holde et øye med alle aktiviteter til andre mennesker i verden (for å se at ingen nasjon er undertrykt av en annen) og ansvar av Rasool (som leder av Guddommelig ordinerte System – 3:109, 22:78) er å se over deres aktiviteter.

 

Innvendingen reist av jødene er resultatet av en konflikt mellom to motsatte tenkemåter. Den ene baserer seg på å behandle et emne objektivt, og den andre til å håndtere den subjektivt. Grunnet rasjonelle grunner er det åpenbart at et system etablert til fordel for hele menneskeheten er desidert bedre enn en som har smalere stamme, eller rasistiske målsettinger. Kaba er ikke et sentrum for et bestemt folk, men av et universal system som utgjør et konkret kriterium der de to mentaliteter kan skilles fra hverandre. Dere bør heller satse på et universalt system, enn en som er basert på mindre skala som stamme, eller rasistiske overbevisninger og interesser. Å skape et universalt system er en vanskelig oppgave, men de som har mot til å ta et slikt kurs, beskyttes mot syke effekter av destruktive krefter, og får tilfredsstillende næringsmidler.

 

144.

Vi er også klar over din konstante lengsel etter å få stedet (Kaba), som vi har proklamert til å være sentrum av Vårt system, under din jurisdiksjon. Dette vil sikkert skje, men det du trenger å gjøre, er å redegjøre alle dine aktiviteter mot dets frigjørelse fra ugudelige krefter, uansett hvor du måtte være, og hva ditt virkeområde måtte være tilsvarende. Faktum er at disse bokens folk vet godt at din invitasjon er basert på sannhet fra Allah (siden dette står nevnt i deres bøker), men de vil fortsette å motsette den, ut av deres stahet og fordommer. Vi er fult klar over alt de gjør.

 

145.         

Det er tydelig at rasjonelle argumenter er ineffektive der stahet og fordommer råder. Derfor, selv om du legger frem alle mulige rasjonelle argumenter, vil de ikke følge din sentrum, men insisterer på at du bør følge deres. Dette kan du ikke gjøre siden din sentrum er oppnevnt av Gud selv. Det er merkelig at jøder og kristne forenes i deres opposisjon mot deg, men at de har selv separate sentrum. Hvis du nå, hypotetisk sett, skulle føle deg til å bli tilbøyelig for å inngå kompromisser med deres ønsker, ville du åpenbart trosse guddommelige lover.

 

146.

Disse menneskene er godt klar over disse realitetene og erkjenner kallet i likhet med anerkjennelsen av deres egne barn (fordi dette er nevnt i deres bøker), men deres religiøse ledere skjuler slikt bevisst.

 

147.

Uansett så er dette en sannhet som har blitt klargjort for deg fra din Skaper og Opprettholder, og det er ikke nødvendig å delta i noe krangel rundt dette emnet.

 

148.

Til tross for den store betydningen av å ha et senter, legg merke til det faktum, at det å ha en er ikke selve målet, siden hver nasjon har deres sentre. Det som virkelig teller er hvor langt foran du er andre nasjoner til å arbeide for menneskehetens beste (2:177). Hvis du holder dette målet i tankene, vil Allahs system gjøre dere til en forent samfunn, uansett hvor dere befinner dere og uansett hva dere gjør på individuelt nivå, (fordi enhet eller sammenheng avhenger enstemmighet av formål eller ideologi, og ikke på grunnlag av felles nasjon eller rase). Du bør være oppmerksom på at Allahs lover er bevisst på tiltakene av alle ting og har suveren kontroll over dem.

 

149.

Den praktiske metoden for å oppnå homogenitet er at når og fra hvor dere starter reisen deres, fokuser all deres oppmerksomhet på mål satt for dere av Allah. Denne meldingen er basert på sannhet, og er fra deres Skaper og Opprettholder. Vær oppmerksom på at ingen av deres gjerninger er skjult fra Allahs konsekvenslov.

 

150.

Dermed er den grunnleggende regelen for deres liv, at uansett hvor dere er, når dere har tenkt å gå videre i jakten av et prosjekt, hold øynene fokusert på deres senter. Du budbringer, du og din gruppe bør handle deretter, og hvis dere gjør dette, vil strålende resultater av deres innsats validere denne levemåten og ingen vil våge å utfordre den, unntatt de som på grunn av sin stahet og fordommer drifter langt bort fra banen av sannhet og rettferdighet. Det er imidlertid ingen grunn til å frykte slike folk. Du må bare være forsiktig så du ikke tar avstand fra guddommelige lover. Vi har gitt deg denne koden slik at du skal ha alle velsignelsene i livet (5:3) og rykke frem mot det endelige målet utpekt for menneskeheten.

 

151.

For dette formålet har vi sendt denne budbringeren slik at han kan kommunisere vårt budskap til dere, forklare guddommelige lover til dere og lære dere om deres hva og hvorfor. Samtidig etablerer han et system der deres potensialer kan utvikle seg. Det dere lærer av budbringeren, visste dere ikke om tidligere.

 

152.

Hvis dere følger denne anbefalingen av de guddommelige lover, vil Allah ivareta deres rettigheter og gi dere ære og eminense (21:10, 21:24, 23:71, 43:44). Derfor bør dere verdsette denne store gaven og ikke la det gå tapt fra spekteret.

 

153-154.  

Men store hindringer og vanskeligheter vil komme i veien i opprettelsen av dette systemet  (siden særinteresser av enkelte ikke ville tillate dette systemet til å bli etablert). Når dere konfronterer disse vanskeligheter, bør dere holde to ting i tankene. For det første, ikke mist fastheten eller motet av overbevisning, og for det andre, uansett hvilken måte deres motstandere velger å følge, bør dere følge stien foreskrevet for dere av Allah. På denne måten vil dere bli betydelig styrket. Under kampen for opprettelsen av det guddommelige systemet, bør dere til og med være forberedt på å møte døden. Hvis en dør i denne kampen, burde han ikke anses som død (3:168) for han har oppnådd evig liv selv om dette ikke kan oppfattes gjennom deres sanser.

 

155-156.

Denne streben vil gi dere mange muligheter til å teste deres egen oppbygging. Dere kan møte kriger og massakrer, og også bli konfrontert med matmangel og tap av liv og eiendom, eller med ødeleggelse av felt og frukthager. Slike prøvelser kan komme, men til slutt vil de som forblir trofaste, og ikke vakler i deres forpliktelse fra å etablere Allahs system, bli vellykket. Slike folk møter hver utfordring mens de sier: "Vi har viet våre liv til etablering av det guddommelige systemet, og kommer til å fortsette å marsjere mot dette målet."

 

157.

Slike folk blir ansett til å være de som fortjener velsignelser av deres Skaper og Opprettholder. De vil for sikkert oppnå sine mål.

 

158.

Gjennom denne kampen, vil det guddommelige systemet bli etablert med Kaba som dets sentrum. Det er klart at dette systemet vil måtte håndtere mange problemer, som vil bli avgjort ved gjensidige konsultasjoner av nasjonen (42:38). For dette vil menighetens møter som Hajj og Umra bli nødvendige. Til slike anledninger er det ingen skade om enkelte tradisjonelle ritualer (f.eks kryssing av dalen mellom Saf'a og Marwah) også blir utført (forutsatt at disse ritualene ikke kolliderer med noe prinsipp). Disse ritene bør likevel ikke tas som den egentlige hensikten med møtene, som er å gå fremover i aktiviteter knyttet til velferd og bedring av menneskeheten (2:148). Noe hellighet bør heller ikke tilknyttes til disse ritualer eller til fysiske gjenstander forbundet med disse møtene. De er bare symboler. Det virkelige målet, er å utmerke seg i å gjøre gode gjerninger til glede for folket (2:148). Så den som tar del i disse tingene helhjertet, vil få gode resultater i henhold til innsatsen, fordi Allahs konsekvenslov kjenner også til intensjoner utover vanlig handlinger.

 

159.         

Dette er da hensikten med Hajj. Den som skjuler dette formålet, som Allah har gjort eksplisitt i Koranen og gjør disse forsamlinger bare for å utføre ritualene, vil bli fratatt de velsignelser som kommer som et resultat av å følge den guddommelige Kode, i tillegg til at han mister støtte av de naturkrefter som kunne hjelpe ham i å nå hans mål. (2:161)

 

160.         

Det bør imidlertid ikke antas at et slikt savn er evig. Dette er absolutt ikke slik. Hvis en person kommer tilbake til det punktet fra der han avsporet, og tar den rette veien, vil han igjen være berettiget til å motta Allahs velsignelser, fordi han også løper frem med all Hans ære og Bestemmelser for vedkommende forløsning.

 

161-162.  

Men de som fortsetter å gå på den gale veien til deres død, vil forbli utvist i fra de guddommelige velsignelser, og også støtte av naturkrefter og rettferdige mennesker. Deres ruin vil ikke lindres, og heller ikke vil de bli gitt noe pusterom (fordi resultatene av deres handlinger vil bli åpenbart etter at perioden med frist er utløpt).

 

163.         

Dette oppstår nettopp som nevnt ovenfor, siden det er Allahs lover som styrer universet, og det er Hans program som sier at hele skaperverket skal få omsorg og gå fra steg til steg (1:2).

 

164.         

Hvis du ønsker å se Allahs lover i drift, reflekter over den utrolige mekanismen av universet og hvordan alt dette er opprettet, hvor dag og natt bytter plass etter hverandre, hvor store fullastete skip krysser havene, hvor rent vann daler ned fra skyer og gir nytt liv til den døde jorden. Reflekter også på hvordan så mange forskjellige dyrearter er spredt utover jorden, hvordan vinden endrer retning i forskjellige årstider, og hvordan skyer er kommandert til å utføre deres pålagte oppgaver i atmosfæren. Refleksjon over disse naturlige fenomener kan kun føre til én konklusjon, nemlig at alt dette er opprettet i henhold til en planlagt og kontrollert design av en unik Allmektig vesen. Denne konklusjonen kan imidlertid kun oppnås av dem som virkelig bruker deres intellekt.

 

165-166.   

Men det er også folk som tillegger Allahs Allmektighet til andre og adlyder menneskelige kommandoer i den stil Allahs kommandoer bør adlydes. Men de som tror på gyldigheten av de guddommelige lover følger dem med absolutt forpliktelse. De setter ikke opp andre regler og lover til å være ekvivalente med Allahs (7:3). De førstnevnte kan ikke oppfatte sannheten, før resultater av deres egne gale gjerninger blir synlige. Det er først da at de blir klar over dette faktum at kun Allah har suverenitet i verden, og at utfallet av å forkaste Allahs lover for andre, er å nedgradere menneskeheten fra dets virkelige status. Resultatet av slike handlinger kan ikke være annet enn ødeleggelse. Da skal de se hvordan deres ledere som de fulgte og forventet støtte i fra, bryter bånd med dem.

 

167.         

Da vil folk rope ut! "Hvis tiden kunne snus tilbake, ville vi ha vendt ryggen til våre ledere, slik de har vendt ryggen til oss." Når resultatene av deres handlinger er avduket for dem, forstår de at dem som de antok til å være deres støtter, har selv blitt redusert til en slik tilstand av hjelpeløshet og håpløshet at de ikke klarer å frigjøre seg fra deres ulykke. Hvor ynkelig er deres slutt!

 

168-169.  

Deres ledere formaner dem til å skape uorden i samfunnet, å sikrer kun deres egne interesser som å samle opp rikdom. De presenterer deres egne synspunkter som om disse var fra Allah. Å Menneskehet, pass opp! ikke følg disse selvsentrerte fornektere av de guddommelige lover og aksepterer intet av det de sier, siden de er deres fiender. Det er ikke Allahs kommando at dere skal samle sammen rikdommer for dere selv, og skape et samfunn der noen er meget rike på skatter, mens andre ikke har noe å spise. (9:34-35) Allahs kommando er at dere bør holde tilgang til næringsmidler åpent for alle mennesker, slik at alle kan få etter deres behov. Ikke attributter til Allah, det dere ikke selv har noe kunnskap om.

 

170.         

Det eneste forsvaret som disse (villedet) folk har for deres urettferdige system, er at dette har de arvet fra deres forfedre. Er dette et gyldig forsvar? Vær oppmerksom på at Allahs bok er det eneste kriteriet for rett og galt, sannhet og løgn. Men de vil aldri godta dette kriteriet. Derfor, når de blir bedt om å følge opp på det Allah har åpenbart (Koranen), svarer de med at: "Nei, vi vil bare følge i fotsporene til våre forfedre." Med andre ord, så vil de følge i fotsporene til sine forfedre, selv om sistnevnte manglet kunnskap og visdom og ikke fulgte den rette veien som Allah hadde åpenbart. (5:104, 10:78, 11:62, 11:87, 21:53, 23:24, 34:43, 38:7, 43:23).

 

171.

En slik blind holdning av imitasjon reduserer mennesket til nivået av en flokk med sauer og geiter ledet av en gjeter som har lært noen spesielle kalleord fra hans forfedre, og bruker dem til å styre sin flokk. Slike er de som blindt følger deres forfedre. De er døve, stumme og blinde. Hvordan kan de da kalles for mennesker?

 

172.

Dere troende, pass dere fra en slik holdning og merk at disse menneskene, som blindt følger deres forfedre har pålagt seg ulike selvlagde begrensninger om hva som er Halal og Haram (lovlig og ulovlig). Allahs Lov er at dere bør nyte hans velsignelser, ta del av alle næringsmidler utenom de som Han har erklært til å være forbudt. Hvis dere følger denne loven vil det vise seg at dere faktisk er lydige mot Allah og aksepterer ingen annen myndighet enn Hans.

 

173.

Nå merker dere hva Allah har erklært til å være Haram: kadaver, rennende blod (6:146), kjøtt av svin og det som har blitt innviet til noen andre enn Allah. Men, hvis dere står overfor en situasjon hvor dere ikke kan finne noe annet enn det overnevnte, og deres liv er truet av sult, så kan dere ta del av det som har blitt erklært til å være Haram, forutsatt at dere handler ut fra nødvendighet og ikke ut av grådighet eller ønske om å krenke guddommelige lov. Dette vil ikke utgjøre en synd, og utvikling vil ikke bli holdt tilbake. Dette fordi usårbar tro på hans Absolutte lover, ville beskytte dere og deres muligheter vil fortsette å vokse.

 

174-175.  

Dette er Allahs lov om Halal og Haram (5:3, 5:87, 6:119-120, 6:122, 6:146, 10:59, 16:115-116, 22:30, 66:1). De som skjuler denne loven og begynner å lage deres egne lister over Halal og Haram, etterligner guddommelig autoritet. Dette gjør de for å oppnå verdslige gevinster. Selv om slike folk kan synes å være svært velstående og fromme, så forbereder de et inferno for seg selv. Du vil se at på dommedag vil de ikke motta de velsignelser som strømmer til som resultat av tilslutning til den guddommelige loven, og deres potensialer vil være tilintetgjort. Dette vil være en forferdelig hendelse, og de ​​vil innse dette på den tiden, at de hadde solgt deres menneskelige verdighet mot en bagatellmessig gevinst fordi de hadde handlet bort Allahs Beskyttelse til fordel av deres ruin etter å ha sviktet den rette veien ovenfor den gale. Hvor dumdristig det er å bevist gå mot et inferno av ødeleggelse! De som gjør dette, overvurderer sine utholdenhet, for ruinen som venter dem vil for sikkert ta dem igjen.

 

176.         

Allahs bok er basert på sannhet og fri ifra motsigelser. Men villedet folk fremstiller deres egne lover og forkynner at også disse er Guddommelige, og blander det med Allahs Bok, slik at motsetninger oppstår. Folk uten viten godtar slike lover uten å innse at dette ikke er en del av Allahs åpenbaring. Slike mennesker drifter seg unna den rette veien og retter seg mot ødeleggelser.

 

177.         

Dette har også skjedd før. Folkets fremstilte lover var intet annet enn en samling av ritualer. Det ble fortalt at overholdelse sv slike ritualer var nødvendig for å imøtekomme krav av Deen. Dette er slett ikke tilfelle. Ifølge den guddommelige loven blir ikke det viktigste formålet med Deen oppfylt av å utføre noen mekaniske ritualer, som å vende hodet østover eller vestover under bønn, men krever følgende:

 

- Tillit til Allahs lover, konsekvensloven, livet i hinsidige, i Malaika, i budbringere og i bøker avdekket gjennom dem (2:4),

 

- og etablering av et politisk system

                     

a) hvor ressurser stilles til rådighet for å hjelpe dem som blir stående uten beskyttelse eller støtte i samfunnet.

b) hvor ressurser stilles til rådighet for de som mister deres levebrød eller er uføre til ​​

c) hvor ressurser stilles til rådighet for de som kan ikke tjene nok til å imøtekomme deres behov.

d) hvor det blir gitt hjelp til de utenforstående, som passerer gjennom dets territorium, og som oppholder seg der

e) hvor det blir sørget for frigjøring av slaver fra slaveri.

 

I korte trekk så bør dere etablere et system der medlemmer av samfunnet følger de guddommelige lover frivillig og sørger for oppholds midler for utvikling av de som trenger det. Dere skal ære deres løfter og forpliktelser. Hvis fiendtlige styrker konfronterer dere, så skal dere møte dem med standhaftighet og styrke, og ikke la frykt og fortvilelse svekke dere. De som følger denne måten, kan hevde å være sanne troende, og å være opprettholdere av guddommelige lover (i motsetning til de som hevder å arve himmelen ved å observere visse riter som de hevder er Deen).

 

178.

Merk dere at prinsippet som sier at det blir nødvendig å kjempe mot undertrykkelse (for beskyttelse av menneskerettighetene) krever også at straff er tildelt individuelle kriminelle for drap siden uten denne tryggheten ville ikke menneskeliv, som er svært verdifull (5:32), anses til å være det. I denne sammenheng, er loven at en morder skal bli straffet (dvs. at han skal betraktes som kriminell for å ha begått en gal handling imot hele samfunnet og ikke bare den han drepte). I tildeling av straff, må de grunnleggende prinsipper om rettferdighet alltid fokuseres på og ingen bør skilles mellom store og ydmyke. Status av offer eller morder skal ikke betraktes som en faktor, men heller prinsippet om rettferdighet, etter som alle menneskeliv er like verdifulle. (Uavhengig av det faktum at morderen er en fri mann, en slave, eller en kvinne, vil han eller hun få straff for drap og deres respektive posisjoner i samfunnet vil ikke kunne beskytte dem fra det.)

 

Drap kan være med, eller uten hensikt. Det førstnevnte tilfellet skal straffes med døden (ikke løsepenger), eller avhengig av forbrytelsens art, en straff mindre alvorlig enn den maksimale straffen (4:93). Med andre ord, så bør straffen stå i samsvar med kriminalitet (42:40, 17:33). I tilfelle av utilsiktet mord, er straffen utbetaling av penger som kompensasjon (4:92). Dersom arvingene til den drepte personen, frivillig gir fra seg retten til en del eller hele beløpet, så har de rett til å gjøre dette (17:33). I dette tilfelle, er det nødvendig at den kriminelle gjennomfører vilkårene i avtalen, trofast og med god nåde. I tilfeller av mindre straff for uaktsom drap, har deres Skaper og Opprettholder vært skånsom, slik at potensialene kan fortsette å vokse. Men enhver person som opptrer med høy hånd eller urettferdighet, bør straffes hardt, når enighet er oppnådd blant de som er ansvarlig til å dømme.

 

179.         

Hvis dere reflekterer dypt, vil det bli klart for dere at Allahs lover gir beskyttelse for individuelle og kollektive liv.

 

180.         

Når det gjelder disponering av ens personlige eiendom dvs. arv, tillates det at Systemet av velferd at dere klargjør et testament til enhver tid i tilfellet døden skulle komme. Dette så dere tilskriver deres eiendeler til de pårørende og andre nære. Dette er et guddommelig påbud for alle sanne troende (fordeling av arven skal skje etter bestemmelsene gitt i koranen (4:11)).

 

181.

Det vil gjøres i nærvær av to vitner (5:106). Hvis en person, etter å ha hørt en muntlig testament, endrer det, blir han ansvarlig (i henhold til loven). Allah hører og vet alt.

 

182.

Hvis en person har en rimelig frykt, at testator har utilbørlig begunstiget noe, eller på annen måte begått en feil, ville det ikke være ulovlig, dersom han gjør et kompromiss med alle berørte. Denne bestemmelsen er fra Allah, som er deres Beskytter og Forsørger.

 

183-184.  

Selvkontroll er en forutsetning, både for standhaftighet og styrke på slagmarken, så vel som for å etablere en rettferdig og likeverdig sosioøkonomisk system. Med andre ord, i tilfelle av en konflikt mellom deres fysiske egenskaper og høye menneskelige verdier, bør dere opprettholde sistnevnte. Videre bør dere venne dere til å lede et hardt og møysommelig liv. For dette formålet har faste blitt gjort obligatorisk for dere, slik den hadde blitt gjort obligatorisk for tidligere samfunn. Dette, så dere kan leve etter de guddommelige lover og beskytte dere mot fallgruvene av livet. Fasting er for et fastsatt antall dager (som fiksering av tid i seg selv er et hjelpemiddel til disiplinert liv). Hvis (under Ramadan) noen av dere er syke eller på reise (og får ikke fastet noen dager), så kan dere fullføre foreskrevne antall fastedager på andre dager. Men hvis en person er verken syk eller på reise, men ikke faster, og klarer heller ikke å ta igjen disse dagene senere, så bør han sørge for mat for en person i nød, i stedet for dette.

                     

Det er tydelig at tilstanden til den siste nevnte kategorien ikke kan bestemmes av loven. Det er opptil dere selv å avgjøre om dere klarer å faste eller ikke. Dere må selv vurdere deres helsemessige tilstand og om dere konkluderer at det går bra å faste, så er det bedre for dere å faste, selv om det er (relativt) hardt for dere, fordi hensikten som denne fasten tjener, kan ikke oppnås ved å gi mat til en annen, forutsatt at dere forstår begrunnelsen for fasten.

 

185.

Her oppstår spørsmålet om hvorfor måneden Ramadan ble valgt for denne kollektive (så vel som individuelle) øvelsen av selvdisiplin. Svaret er at Ramadan er den måned da åpenbaringen av Koranen begynte å komme, som skulle lede hele menneskeheten til den klare veien som fører til menneskehetens endelige mål. Denne koranen avslører de permanente verdier så folk kan skille sannhet fra løgn. Disiplin som en lærer gjennom å faste, er en årlig trening for å forbli i en tilstand av beredskap for gjennomføringen av dette høye programmet. En person som dermed er hjemme i denne måneden, bør faste. Hvis en person er syk eller på reise, så kan han fullføre foreskrevne fastedager etter at reisen hans er fullført. (Konsesjonslov til en person som ikke kan faste unntatt med stor motgang, har blitt nevnt tidligere). Allah ønsker å gjøre ting enkelt for dere og ønsker ikke å utsette dere for vanskeligheter og problemer. Merk igjen at faste er ikke bare en ritual. Dens formål er å gjøre dere i stand til å etablere dominans av guddommelige lover i verden, i lys av den veiledningen som gis til dere (9:33) og for det andre, gjøre at dere kan ernære deres egne potensialer.

 

186.

I forbindelse med plikten til å faste, tro ikke at dere kan oppnå høyere status ved å tilføre slike begrensninger av menneskelige behov ved å avstå fra materielle nytelser. En slik handling er ikke ekvivalent med å oppnå nærhet til Allah (Slik var det hos monistiske kulter).

 

Du budbringer, når mine hengivne spør deg om meg, fortell dem at jeg er nær dem hele tiden. (Dette betyr at) når noen ber meg å lede ham til den rette vei, så er veiledning fra meg, som er bevart i Koranen, tilgjengelig for å svare. Derfor, fortell dem at veien til å oppnå nærhet av Allah, er å overholde Hans lover fullt ut, og tro implisitt i deres gyldighet (7:56, 8:24, 32:15-16, 40:60, 42:26). Ved å følge disse lovene, vil dere være i stand til å trå på rett vei i livet.

 

187.

Vær oppmerksom på at fasten er bare fra morgen til kveld [* 2]. Under andre timer, er det ikke forbudt å spise, drikke eller ha seksuell omgang med sin kone. Forholdet mellom de to ektefellene er mest intim. Klosterlivets konsept av sølibat er skapt av mennesker, som et middel for å oppnå nærhet til Allah, men Han er vel klar over viktigheten av det intime forholdet mellom ektefeller som er med på å oppfylle menneskelige behov, perversjoner, fantasier og selvbedrag som forsakelse av ekteskapelig relasjoner (57:21). Mennesket kan sette unaturlige begrensninger på seg selv, men Allahs Lov hever seg over alle slike grenser, fordrivende tvil og angst, og gjør det klart at i timene fra solnedgang til soloppgang får dere lov til å leve sammen med deres hustruer, samt ta del av mat og drikke. Fra morgen til kveld er dere pålagt å faste. Hvis dere etter skumring, oppsøker deres hovedsenter av trening eller aktivitet for eksempel Moske, for å fundere eller løse noen viktige problemer, så bør dere vie deres totale oppmerksomhet til oppgaven og avstå fra å gå hjem.

 

Dette er de lovene som Allah har fastsatt, og som gjelder alle saker diskutert ovenfor. Dere bør følge dem. Allah forklarer Hans lover tydelig slik at folk kan enkelt forstå og følge dem.

 

[* 2] I land der lengden på dag eller natt er uvanlig lang, må timer av faste beregnes til rimelige perioder ut i fra normale aktiviteter av hverdagen. Dette er grunnen til at Allah har understreket viktigheten av menneskelig fornuft sammen med guddommelig åpenbaring.

 

188.         

(Som nevnt tidligere) så bør dere alltid være obs på det faktum at hensikten med fasten er å skape selvdisiplin, så du kan skille mellom det som er lovlig og ulovlig i alle områder av livet, og å avvise det gale, uansett hvor fristende det nå måtte være. For eksempel, ikke sluke en annens persons eiendom eller bestikke tjenestemenn for å gi dere det som tilhører en annen person, når dere selv er klar over konsekvensene av å anskaffe noe på urettferdig vis. Hensikten med fasten er dermed å utvikle deres personlighet.

 

189.

Vi har tidligere nevnt at faste skal overholdes i måneden Ramadan. Dette har ledet noen mennesker til å tro at noen måneder er lykkebringende og noen er uheldige, og denne saken ​​har de henvist til deg. Du budbringer, fortell dem at dette er ren overtro. Tidsberegning har hensikt i å la dere holde oversikt over kalenderen. Fordelen med å ha en kalender er åpenbart. For eksempel, så lar den dere få vite når Hajj skal utføres. Fortell dem tydelig at overtroen har ingen plass i denne levemåten. Troen på at de skal entre deres hus fra bakdøra og ikke framsiden for bedre lykke er bare overtro. Slike tro er ikke basert på rettferdighet. Rettferdighet dreier seg kun rundt om i hvilken grad dere overholder de guddommelige lover, og ved fasthet av deres karakter. Derfor bør dere aldri praktisere slike skikker. Følg guddommelige lover og lev etter vanlig rutine. Dette er måten å oppnå suksess og lykke i livet på.

 

190.

Krigføring er ikke tillatt under visse måneder (2:217, 9:36). Dette betyr ikke at dere kan føre krig mot dem som dere ønsker å krige mot uten saklig grunn i andre måneder. Dette er Allahs lover, og ikke deres egne interesser som avgjør om det skal kjempes kriger eller ikke. I denne sammenheng er det grunnleggende prinsippet at dere må kun kjempe mot de som begår aggresjon mot dere, om krig blir siste utvei (22:39). Derimot vil en krig som kjemtes imot tyranni og undertrykkelse av menneskeheten være i samsvar med Allahs lover. Men lover og krigens regler bør heller ikke brytes i en slik krig, for slike overtredelser tilsvarer å gå imot Allahs lover.

 

191.

Når omstendighetene er slike at dere er tvunget til å kjempe, så konfronter fiender der dere finner dem, og utvis dem fra stedene som de utviste dere ifra. Dere bør gjøre dette fordi tyranni og rampestreker forårsaker mer skade på menneskeheten enn krig. Men husk at vi har erklært Kaba som den sentrale helligdom (2:125). Derfor, ikke slåss i dets nærhet, men hvis fienden ikke avstår fra å kjempe selv i dette området, så kjemp tilbake fordi de som ikke ærer regler og forskrifter, må kjempes tilbake.

 

192.

Men hvis de slutter å slåss, så bør også dere slutte. (Formålet med å implementere fasten var å trene seg selv opp til å gå videre når det blir bestemt, og å stoppe når det kreves, uavhengig av fordelene av å vinne.) Vær oppmerksom på at dersom dere går i takt med Allahs lover, vil Han gi dere rikelige midler til deres sikkerhet, så vel som deres utvikling.

 

193.

Vær aktsom på disse grensene og betingelsene satt av Allah som ber dere om å kjempe deres fiender når dere blir beviste på deres ugagn, og skap et miljø der ingen tvang eller undertrykkelse lenger finnes som skulle stoppe utførelse i saker av denne levemåten (2:256, 22:40). Når dere ser at deres fiender har gitt med deres ugagn, så bør dere også slutte å slåss med dem. (Hensikten med deres krig er å hindre at undertrykkende krefter og lovløshet sprer seg. Når dette målet er oppnådd, er det ikke lenger noe behov for ytterligere krigføring).

 

194.

Hvis det settes inn en pause i krigføringen, er sjansene for fred og forsoning lysere. Det er derfor at noen måneder har blitt erklært som krigsfrie. Selvsagt er krig en gjensidig affære mellom to motstridende parter og opphør av krig må være gjensidig. Hvis den ene parten bryter avtalen om å ikke slåss, vil den andre automatisk være tillat til å gjenoppta deres krigføring. Kort sagt, overhold lover av Allah i alle saker, og tro at de som gjør dette, har støtte fra Allah og blir belønnet med suksess.

 

195.

Kriger forstyrrer det økonomiske systemet i et samfunn. Dette må ikke skje, ellers vil dere lide ødeleggelse. For dette formålet bør dere plassere ressurser til disposisjon hos Systemet av Salaat. Allah elsker dem som er varsomme.

 

196.

Det er tydelig at kontinuerlig kamp er nødvendig for etablering og konsolidering av et System basert på lover og verdier. For dette formålet er det nødvendig at dere har periodiske møter, for eksempel Hajj og Umra. Arenaen for disse møtene skal være Kaba, som er sentrum av deres system. Hvis dere på noe tidspunkt blir forhindret fra å gå der, så får dere sende en annen med all informasjon som er nyttig å presentere under slike samlinger. For å opprettholde homogenitet med denne forsamlingen bør dere utføre lignende ritualer til de som utføres av forsamlingen, f.eks. å barbere hodet før deres setter dere ned, men hvis dere er syke eller har et sykdom som forhindrer dere fra dette, så gi heller en donasjon eller en ofring i stedet.

               

I tider med fred når dere utfører Hajj og Umra, ta med dere gaver. Hvis dere ikke har råd til å ta med gave, hold faste i tre dager under Hajj, og igjen for sju dager etter hjemkomst. Dette er for dem som ikke har familien deres i Mekka. Merk dere igjen at hensikten med disse møtene er gjensidig konsultasjon for konsolidering av det guddommelige Systemet. Så vidt ritualer er bekymret, så er hensikten å skape homogenitet blant medlemmer av samfunnet. Utover dette har de ingen hensikt, og er ikke reisens mål i seg selv. Den som mener det, bør huske at resultatet vil bli ren ødeleggelse i følge Allahs konsekvenslov som er alvorlig i gjengjeldelse.

 

197.

Tidspunktet for Hajj er foreskrevet, og kjent for alle. Den som påtar seg å utføre denne plikten bør være forsiktig og ikke gjøre noe nedverdigende eller uanstendig, for eksempel å bruke grov eller vulgært språk eller unødvendig krangel. I stedet bør han oppføre seg på den beste mulige måten (22:28). Han bør også ha nok midler til å dekke nødvendige utgifter til reisen sin til og fra Mekka og opphold under møtet. Dere med innsikt, være oppmerksomme på disse instruksjonene.

 

198.

Husk at slike gjensidige konsultasjoner som finner sted i løpet av disse møtene, ikke utelukker diskusjoner rundt næringsliv og handel samt andre økonomiske saker av nasjonen. Når dere kommer tilbake fra Arafat hvor dere har blitt introdusert for hverandre, sett dere igjen sammen i nærheten av Muzdalfa og reflekter over ulike aspekter ved det guddommelige. Vi gir dere disse instruksjonene i detalj fordi dere var uvitende om slike formål av Hajj og Umra før Islam.

 

199.

Når forhandlingene er avsluttet, bør dere gå tilbake til deres eget land (uten å føle at dere er noe forskjellige fra andre mennesker) og tenke på måter som ville bidra med å gjøre nasjonen trygg og selvforsynt i henhold til programmet drøftet i nevnte forsamlinger. På denne måten, vil Allah skjenke Hans Beskyttelse og velsignelser på dere.

 

200.

I tidligere dager pleide dere å snakke om deres forfedre under slike forsamlinger med stolthet. (Deres snakk fikk vanlige folk til å føle seg mindreverdige, fordi de ikke kunne delta på lik linje.) Nå skal dere heller snakke om Allahs Veiledning på retur fra slike forsamlinger. Dessuten, folk som betrakter verdslige gevinster til å være et mål i seg selv, får slike fordeler her i verden, men de har ingen del i det hinsidige.

 

201-202.  

Det finnes to typer mennesker i verden. Den første gruppen har det eneste målet i livet å skaffe seg velstand i verden uten å tenke på det hinsidige. Den andre gruppen lengter ikke bare etter lykke i denne verden, men også beskyttelse mot katastrofer i det hinsidige. Begge typer skal ha det de har jobbet for. Ifølge Allahs konsekvenslov produserer menneskelige handlinger deres resultater selv om en ikke kan se dem umiddelbart.

 

203.

Samlingen av Hajj bør være for et forutbestemt antall dager. Hvis noen trenger å reise på grunn av spesielle behov, kan de gjøre det etter to dager, og hvis noen ønsker å bli lenger, kan de gjøre det, hvis det inngåtte er av interesse for det guddommelige systemet. Og husk at dere alle kommer til å samles hos Ham en dag.

 

204.

Det sies igjen at det befinner seg to typer folk i denne verden. Det eneste målet i livet for den første type folk er å søke verdslige gevinster. De snakker om verdslige anliggender så overbevisende at man blir fascinert av deres diskusjoner. De sverger gjentatte ganger ved Allah for å autentisere det de sier, men deres hjerter er fulle av fiendskap mot det guddommelige systemet.

 

205.

Når disse menneskene får makt, sprer de kaos i landet og ødelegger felter og mennesker. Allah liker ikke det de gjør (27:34).

 

206.

Når de blir bedt om å overholde guddommelige lover, driver deres makt-rus og falsk stolthet dem mot større ødeleggelser. De blir fullstendig ruinert til slutt (27:14).

 

207.

Den andre type folk vier deres liv i  å oppnå Allahs formål og gjør alt i deres makt for å imøtekomme nødvendige krav. Disse er de personer som har støtte av Allahs lover.

 

208.

Dere troende, dere bør adoptere Allahs System i dets helhet, og også fortsette med oppdraget helt til målet er oppnådd (2:85). Ikke følg i fotsporene til Shaitan, for han er deres fiende.

 

209.

Vi har gitt dere Regelverket med klare betingelser å leve livet etter. Hvis deres skritt vakler vekk fra den rette veien, selv etter å ha mottatt dette Regelverket, så kan dere ikke mene at dere ikke kommer til å bli holdt ansvarlige for deres handlinger. Som andre, vil også dere bli dømt etter Vår konsekvenslov som råder over alle ting.

 

210.

Når dette blir fortalt til deres motstandere, at konsekvensene av deres handlinger vil være ruinerende, antar de at den endelige dommen fra Allah og Hans Malaika vil dale ned fra skyene. Fortell dem at dette er ikke hvordan Allah straffer de lovløse. De naturlige konsekvenser av gale handlinger kommer i form av naturlige utfall av handlinger.

 

211.

Dette er bekreftet av historien av Bani-Israel. Så lenge de levde i henhold til Allahs lover, så var de velstående. Derimot da de avviste dem, ble deres velsignelser byttet ut med unåde og forsmedelser (14:28).

 

212.

Personer som kun søker verdslige gevinster som det eneste målet i livet, finner dem mest forlokkende. Disse personer ​​spotter dem som søker høyere verdier, fordi de ikke har rikdommer eller makt i de innledende fasene av deres kamp. Dette ​​fordi de ikke bruker skitne triks for å få verdslige gevinster, men til slutt når det guddommelige systemet er etablert, får de sistnevnte overlegenhetene over de førstnevnte, og mottar mye større gevinster enn sine motstandere. På den tid blir denne virkeligheten tydelig kjent for alle, at de som ønsker å skaffe seg rikdom i samsvar med lovgivningen av Allah, får uendelige rikdommer til slutt. (Dette er ren uvitenhet av mennesker som får dem til å bli frustrert i de innledende faser av dette oppdraget fordi de møter på få vanskeligheter.)

 

213.

Ikke bare historien til Bani-Israel, men hele menneskeheten vitner til det som allerede er sagt ovenfor. Som nevnt i historien om Adam (2:30) som var det opprinnelige samfunnet av menneskeheten, var et samfunn av enhet, uten uenigheter. Dermed skapte mennesket gjensidige forskjeller (10:19), og siden disse forskjellene ikke kunne løses ved kun hjelp av menneskelig intellekt, sendte Allah en rekke sendebud og bøker som ville gi dem glade budskap, forutsatt at de levde sammen som en familie. Disse budbringere advarte dem om konsekvensene av en oppløst samfunn og hvordan de kunne løse uenigheter i henhold til de åpenbarte bøkene. Etter bortgang av disse budbringere som hadde oppnådd sine utnevnte oppgaver, skapte deres etterfølgere igjen forskjeller seg imellom, hvor de ønsket å overgå hverandre. De fra blant dem som fulgte Allahs Veiledning, var igjen i stand til å løse deres gjensidige strid. Dette er hvordan Allahs lover viser rett vei til de som søker det (2:136, 3:83, 3:183, 16:92, 57:25).

 

214.

Dere troende, det ideelle sosiale systemet som vil være ren fra uenigheter, vil ikke bli opprettet uten stor motgang og vanskeligheter. De som etablerte dette systemet tidligere møtte på slike formidable hindringer som fikk dem til å rope: "Allah, når kommer våre anstrengelser til å bære frukt?" (3:141, 9:16, 13:40, 29:2, 33:10). Dere vil også måtte konfrontere lignende hindringer, men vær sikker på at deres innsats vil bli belønnet.

 

215.

Den første fasen av deres kamp innebærer økonomisk ofring. Du budbringer, dine følgesvenner spør deg om hvor mange penger er nødvendige og hvor de skal brukes. Fortell dem at programmet vil bli igangsatt i løpet av en krets av personer som trenger deres hjelp. For eksempel, deres foreldre og andre slektninger, de som blir stående uten støtte, de som får deres virksomhet immobilisert, og de reisende. Allah tar til etterretning det dere gjør for å hjelpe dem.

 

216.

I løpet av de neste trinn av deres kamp, ​​kan dere bli bedt om å ofre mer, til og med deres liv. Under visse vilkår, er krig obligatorisk for dere. Det er mulig at denne forpliktelsen kan virke tyngende for dere, men dere må ikke la deres individuelle følelsene avgjøre hva som er bra eller dårlig for dere kollektivt. Kriteriet for å bestemme hva som er bra eller dårlig er lovgivingen av det systemet som Allah har åpenbart. Den som kan vises til å være god, kan være annerledes i henhold til dette kriteriet, og motsatt. Allah alene vet hva som i virkeligheten er god eller dårlig.

 

217.

En av de vilkår, da krig er tillatt, er at det ikke skal føres under de forbudte månedene. Men å hindre folk fra å følge Allahs lover eller avvise disse lovene, eller slåss i helligdommen og utstøte de som har søkt tilflukt der, er mer alvorlige forbrytelser enn å føre krig. Deres motstandere vil ikke avstå fra krig til de omvender dere fra deres levestil. Pass på at handlingene til de som gjør dette, og dør i en tilstand av benektelse, vil være bortkastet. De ​​vil lide ruin i denne verden, så vel som i det hinsidige (5:54). Det er faktisk slik at disse menneskene er forutbestemte til brannen og vil rette seg deretter.

 

218.

I motsetning til dem, har vi de som tror på det guddommelige, som forplikter seg utvandring, og som kjemper hardt for årsaken til Allah. Dette er de personer som kan forvente Allahs Velsignelser og motta dem.

 

219.

Du budbringer, dine følgesvenner spør deg om bruken av de tingene som bedøver det menneskelige intellekt f.eks. vin etc. og om lett tjente penger. Disse tingene er gunstige i noen grad, men den skaden de påfører er mye større enn fordelen. De kan også spørre deg om hvor mye de skal bruke som hjelp av andre. Fortell dem "alt som er i overskudd til deres egne behov" [* 3] (7:199). På denne måten gjør Allah hans lover klare for dere slik at dere kan reflektere over spørsmål knyttet til denne verden, så vel som det hinsidige.

 

[* 3] Dette vil bli gjort når Koranens ordren blir etablert og tar på seg ansvaret for å sørge for midler til livsopphold til alle.

 

220.

De spør deg også om de som er alene eller foreldreløse. Fortell dem at det beste er å sette deres saker i orden, og hvis dere ønsker å tilknytte dem til deres egen slekt, så skal dere vite at de allerede er i deres slekt. Og Allah vet hvem som prøver å rehabilitere seg og hvem som prøver å spre uorden.

 

Hvis Allah ikke hadde gitt dere slik veiledning, ville dere ha møtt vansker (2:185), men vær oppmerksom på at Allahs konsekvenslov har sin virkning over alle ting, og er basert på visdom.

 

221.

Det ideelle sosiale systemet som dere ønsker å etablere, bør begynne med deres familieliv. Her er det grunnleggende spørsmålet om hva som bør være kriteriet for valg av ektefelle. Kriteriet bør være enighet mellom ideologi og formål. Som følger av dette kan ikke en Momin mann gifte seg med en Mushrik kvinne til hun ikke aksepterer islam. En muslimsk kvinne som er slave [* 4] er bedre enn en fri Mushrik kvinne uansett hvor behagelig hun er. Likeledes bør ikke muslimske kvinner gifte seg med Mushrik menn før de aksepterer islam. En muslimsk mann som er en slave [* 4] er bedre enn en fri Mushrik mann, uansett hvor hyggelig han er. Det er tydelig at ekteskap mellom personer av ulike ideologier gjør familielivet et veritabelt helvete. I motsetning til dette, ekteskap der ektefellene deler samme ideologi, skaper et paradisaktig familieliv. Slike lover har Allah skjenket dere så dere kan nyte lykkelige familieliv og beskytte dere fra ulike ubehagelige ting. Dere bør fokusere på denne loven fra Allah når dere tar slike valg.

 

[* 4]           Koranens referanser til slaver, referer til de menn og kvinner som var i fangenskap i arabiske samfunn i begynnelsen av Islam. Koranen avskaffet kilden til slaveri (47:4) og ga instruksjoner til frigjøring av slaver som allerede var der, eller deres integrering i det muslimske samfunnet.

 

222.         

De spør deg om (samleie under) menstruasjon. Få dem til å avstå fra dette, siden kvinner er ikke i deres normale fysikk i denne perioden. Når denne perioden er over, så kan dere nærme dem på den måten som foreslått av Allahs naturlover. Hvis dere ikke har handlet i tråd med dem før, så begynn å gjøre det nå. Allahs lover godkjenner de som angrer å ha fulgt feil vei, og vedtar den rette.

 

223.

Dine hustruer er som land som produserer avling. Du bør kun ha samleie når begge parter ønsker det. Men ha dette i bakhodet at forplantningen er ikke den eneste hensikten med livet. Dere bør også tenke på at det som dere sår hermvil bli høstet inn i det hinsidige, i henhold til Allahs lover. Dere bør huske på at det hinsidige er en realitet og glad budskap for de som følger Allahs lover.

 

224-225.

Det er noen mennesker av slik karakter at da de blir bedt om å samarbeide om dydige ting, handle rett og fremme fred mellom mennesker, sier de at de har tatt en ed om å ikke delta i slike aktiviteter. Allah holder dere mennesker ansvarlig kun for de eder dere har tatt med alvorlige hensikter. Han er overbærende og gir beskyttelse.

 

226-227.

Med dette prinsippet i tankene, bedøm saker av de menn som ønsker å går fra deres koner. De blir gitt en periode på fire måneder for ny vurdering. Dersom det oppnås forsoning i denne perioden, og de velger å gjenoppta deres relasjoner, så kan de gjøre det. Denne bestemmelsen er fra Allah, som er Ghafoor og Raheem. Hvis de bestemmer seg for å oppløse ekteskapet (i henhold til guddommelig lov, som beskrevet i (4:35)), så får de gjøre det. For sikkert, Allah hører alt og er Allvitende.

 

228.

Skilte kvinner skal ikke gifte seg på nytt før de har fullført tre menstruasjonssyklusen.

(De som ikke menstruerer grunnet alderdom eller fysiske lidelser, bør vente i tre måneder (65:4). I tilfeller der ekteskapet aldri ble fullbyrdet, så er det ingen ventetid (33:49).) Dersom en kvinne er gravid, må hun gjøre dette faktum kjent. (Ventetiden for en gravid kvinne er frem til fødsel (65:4).) Dersom oppløsningen av ekteskapet ble initiert av mannen og han ønsker, selvfølgelig med samtykke fra sin kone, å gjenoppta ekteskapelige forhold, kan han gjøre det, selv i ventetiden.

 

Det er ingen ventetid for mannen, og dette er den eneste fordelen han har over kona som må vente i tre måneder før hun kan gifte seg på nytt. (Begrunnelsen for dette er åpenbart). Unntatt dette er rettigheter og plikter for menn og kvinner de samme i alle livets fag. Disse lovene har blitt foreskrevet av Allah, som utøver makt blandet med fornuft og visdom.

 

229-230.  

Vær oppmerksom på at når oppløsning av ekteskap skjer for første gang, er det enten mulig å fullføre oppløsningen eller fortsette ekteskapet. Ifølge ekteskapsloven, om gjenopptaking og oppløsning allerede har skjedd før, så er det verken tillatt å fullføre oppløsning eller gjenoppta ekteskapelige bånd. Men hvis ekteskapelige bånd er gjenopptatt og oppløsning skjer for tredje gang, så er det ikke lov å gifte seg på nytt. Det eneste unntaket til dette er som følgende: dersom kvinnen gifter seg med en annen mann og oppløsning finner sted, er det tillatt for henne å gifte seg på nytt med hennes tidligere ektemann. Dette er de begrensningene som Allahs lover har pålagt. Ikke bryt disse lovene, siden dere ville bli holdt skyldige i øynene av loven om dere skulle gjøre det. (Oppløsning av et ekteskap er en alvorlig sak, og bør ikke finne sted uten hensyn.)

 

Ved oppløsning av ekteskapet, har dere ikke lov til å kreve tilbake noe av det dere har gitt til kona. Men dersom denne faktoren blir et hinder for oppløsning av ekteskapet, og kona er enig om å gi slipp på det som egentlig er hennes, så kan dette gjennomføres. Dette er de begrensningene Allahs lov pålegger dere, og forklarer tydelig til dem som forstår og har evnen til å absorbere kunnskap.

 

231.

Når ventetiden for skilte kvinner nærmer seg slutten, bør det være endelig bestemt om de skal behandles i henhold til loven (denne avgjørelsen bør bli annonsert i nærvær av to vitner – 65:2). Hvis skilsmissen ikke blir gjennomført, og de forblir i ekteskapet, så skal de ikke påføres skader eller annet som overskrider grenser pålagt av Allah. Den som skader dem, vil faktisk skade seg selv. Dere må ikke spøke med den guddommelige loven. Det er en velsignelse fra Allah at Han har gitt dere denne koden og forklart dens underliggende formål og bedt dere om å slutte seg til dette regelverket, og alltid huske på hensikten bak.

 

232.

Når skilte kvinner nærmer seg slutten av ventetiden og begge ektefeller ønske å gjenforenes, bør dere ikke lage hindringer for dem. Dette rådet er gitt til de som tror på Allah og det hinsidige. Hvis dere følger den, vil den lede dere til anstendighet og renhet. Dette er loven i fra Han som vet alt, mens deres ikke gjør det.

 

233.

Ved oppløsning av ekteskap, skal mor beholde ungen for en periode på maksimum to år (46:15, 31:14). Hvis hun gjør det, vedlikeholder hun ansvaret av hennes tidligere ektemann som skulle ha sørget for henne og ungen om de ikke hadde blitt skilt. Verken mor eller far bør lide på grunn av barnet. I tilfelle ved farens død, faller ansvar for fostring til hans arvinger. Hvis begge foreldrene er enige, kan denne perioden avsluttes tidligere og ordninger kan gjøres for å ta hånd om barnet av en annen kvinne. Hvis perioden avsluttes tidligere, skal denne kvinnen kompenseres med det beløpet som kona skulle ha fått. Vær oppmerksom på Allahs lover. Han vet hva dere gjør.

 

234.

Ventetiden for enker er fire måneder og ti dager. Når denne perioden nærmer seg slutten, er de frie til å gjøre det de ønsker. Dere er ikke ansvarlige for deres avgjørelser lenger. Og Allah er vel klar over hva dere gjør.

 

235.

I ventetiden, kan dere ikke gifte dere med kvinnen, men dere kan legge frem forslaget til å bli vurdert. Imidlertid må dere ikke komme med løfter som senere ikke kan holdes, spesielt om de er med på å stenge muligheten for forsoning mellom mann og kvinne i denne separasjonstiden. Allah vet hva som er i deres tanker. Formålet med dette direktivet er å beskytte dere mot de skadelige konsekvensene av uhemmet atferd.

 

236.

I tilfelle da ekteskapet blir oppløst før det har blitt fullbyrdet, og medgift ennå ikke er løst, bør dere likevel, som en handling av godhet, gjøre noen avsetning for den fraskilte kvinnen, i henhold til deres tilgjengelige midler (33:49). Dette er faktisk en plikt for dem som opprettholder balanse.

 

237.

Hvis ekteskapet ikke har vært fullbyrdet, men medgiften er løst, må dere betale halvparten av medgiften ved oppløsning av ekteskapet, med mindre de gir fra seg retten til deres krav, eller at vedkommende som har tatt initiativ til skilsmisse imøtekommer kravet. Å gi slipp på det som du skylder noe, er å nærme ytre forsiktighet mot lover. Og glem ikke at dere må handle med nåde mot hverandre siden Allah ser alt dere gjør.

 

238-239.  

Dere bør oppfylle overnevnte oppgaver. Dette er imidlertid ikke alle. Det er også andre oppgaver som er mer avgjørende for systemet av velferd. Krav bør være oppfylt i henhold til gjeldende omstendigheter, avhengig av tilstand av fare eller fred. Allah har gitt dere denne veiledningen, som dere ikke hadde tidligere. [* 5]

 

[* 5] Hvis disse to vers refererer til den formelle bønnen, ville dette bety at under tilstanden av fare, kan normale formaliteter suspenderes og bønn kan bli budt når det blir praktisk mulig. Detaljer om bønn er gitt i (4:101-103).

 

240.

Kommer tilbake til familielover. Folk bør tilordne arvetestamenter, som spesifiserer at deres enker bør gis vedlikehold for et år uten at de må forlate sine hjem. Men dersom i løpet av denne perioden, kvinnene forlater sine hjem på eget initiativ, og tar en avgjørelse om deres fremtidige liv, så er ikke dere ansvarlige for de valg disse kvinnene tar. Og husk at disse lovene er gitt av Allah som er allmektig, Vis.

 

241-242.  

Avsetninger bør også gjøres for skilte kvinner i ventetiden, som nevnt andre steder (2:231, 65:1-2, 65:6). Dermed gjør Allah Hans bud klare for dere slik at dere kan være i stand til å forstå dem. Disse reglene utgjør de begrensninger som følger av Allahs lov. (Det blir opptil det oppnevnte styret av systemet å utvikle detaljerte arbeidsretninger rundt dette).

 

243.

Det ble nevnt tidligere (2:216-218) at dere må konfrontere mektige krefter som står i veien for etableringen av den guddommelige orden. For å konfrontere eksterne problemer vellykket, er det nødvendig at innenlandske forhold bidrar til fred. Av denne grunn, ble familieloven klargjort så dere kan starte etablering av fred allerede fra hjemmet (2:221-242). La oss nå gå tilbake til det opprinnelige emnet. Har dere tenkt noe over dem som forlot deres hjem i mange tusen antall, da de ble konfrontert av fienden? Dette fordi de var redde for døden. Dette skjedde fordi de glemte hva hemmeligheten med livet er. Kun den som ikke er redd for døden, lever i riktig stil. (2:94) og en som løper vekk fra døden, imøtekommer den. Da de forsto denne hemmeligheten, konfronterte de fienden, og ble fylt med nytt liv. Dette er den grunnleggende loven i henhold til hvilken overlegenhet blir gitt til enkelte mennesker, men de fleste av dem setter ikke pris på dem og føler ikke noe takknemlighet.

 

244.

Derfor bør dere toende kjempe for årsaken av Allah, og vite at han hører alt som dere sier til hverandre og vet godt hva dere gjør.

 

245.

For etablering av denne samfunnsorden, vil økonomistyring være nødvendig. Uansett hva dere gir for dette formålet, vil dere få mangfold tilbake. Merk dere dette, at betaling og tilbakebetaling må alltid skje i henhold til Allahs lover som dere må alltid opprettholde.

 

246.

Dere bør huske hendelsen ifra historien til Bani-Israel, da deres ledere spurte sine budbringere etter Moses, til å oppnevne en sjef, slik at de kunne krige under hans kommando i årsaken til Allah. Denne budbringeren ba dem om å revurdere deres tankegang, og avstå fra unødvendig krig når det ikke var noe behov for det. De sa "Hva feiler oss at vi ikke skulle kjempe når vi har blitt utvist i fra våre hjem og revet bort fra våre barn?" Men det budbringeren hadde pågrepet skjedde da de ble beordret til å kjempe. Bortsett fra noen få, vendte de tilbake, Allah vet godt om de som opptrer slikt.

 

247-248.  

Senere gjentok de sin forespørsel om en kommandant og deres budbringer fortalte dem at Allah hadde utnevnt Saul som deres sjef. De svarte umiddelbart at: "Hvordan kan en mann som Saul være vår sjef? Vi fortjener noen mye bedre. Han er en fattig mann." Budbringeren fortalte dem at rikdom ikke er kriteriet for å utpeke en kommandant. Saul besatt mer kunnskap og fysisk dyktighet enn de andre. Dette er loven av Allah hvoretter han velger en for posisjon av autoritet, og denne loven er basert på Hans uendelige kunnskap og ikke i henhold til deres selvlagde standarder. budbringeren fortsatte å forklare at siden Saul ville bruke sin myndighet i samsvar med Allahs lover, ville det umiddelbare resultatet av hans lederskap være at deres hjerter ville bli kvitt frykten for fienden og de ville bli rolig og tilfreds. For det andre ville han gjenopprette relikvier av etterkommerne til Moses og Aron fra deres fangst, og gjenopprette dem. Alt dette burde gi nok bevis på at Saul var det riktige valget.

 

249.

Da Saul marsjerte fram med sine styrker, sa han til dem: "Ikke drikk mer vann fra bekken som kommer i veien, enn det som fukter leppene og halsen. Dette er en test for å se hvem som er verdig til å bli værende med oss." Likevel, utenom noen få, drakk alle fra det. Da de krysset bekken og konfronterte fienden, fortalte Saul at de ikke hadde krefter til å kjempe mot hæren av Goliat. Nå, de som sto fast i deres tro sa til dem: "Vær ikke redd for mengden av fienden. Ikke tenk på hvor ofte en liten arme har vunnet over en større motstander. Det avgjørende er hvem som følger Allahs lover og forblir trofast."

 

250.

Da de konfronterte styrkene til Goliat, ba de til Allah: "Vår Forsørger! Innvilg seier til oss på grunn av vår standhaftighet og fasthet, og la oss seire over dem som trosser dine lover."

 

251.         

Så påførte de et knusende nederlag på sine motstandere og David drepte Goliat. Senere ga Allah autoritet og visdom til David og gav ham kunnskap basert på åpenbaringen. Moralen av Sauls historie er at hvis Allah ikke hadde overvunnet undertrykkende krefter gjennom andre, ville det bli kaos. (Det er verdt å notere at Allahs intervensjon er ikke direkte, men gjennom byrået av mennesker (22:40). På denne måten kontrollerer Han undertrykkende krefter som er skadelige for alle mennesker.)

 

252.

Slik er Allahs lover basert på sannhet, som han kommuniserer gjennom åpenbaring til deg. Du er virkelig av rekkefølgen til tidligere budbringere.

 

253.

Det skilles blant budbringere nevnt i Koranen så langt som deres oppdrag er nevnt (2:285). Men de differensierer i fra hverandre med hensyn til deres virksomhetsområder. Noen av dem snakket Allah direkte til (f.eks Moses – 4:64, 7:43-144 og 42:1) og noen var hevet over andre i visse andre trekk. Blant dem er Jesus, sønn av Maria. For ham, hadde vi åpenbart (Ruhul-Qudus) i en autentisk form som ble bekreftet med bevis. Dette ga ham stor styrke og selvtillit (2: 87). Hvis det hadde vært Allahs vilje å skape mennesker uten frihet av viljen, så hadde ikke tilhengere av ulike budbringere hatt forskjeller imellom seg, eller ført krig mot hverandre etter at de hadde fått klare føringer gjennom sine budbringere. De hadde forskjellige meninger og delte seg inn i to klasser. En som aksepterte guddommelige lover, og andre som forkastet dem. Merk dere igjen at hvis Allah ikke hadde gitt friheten av vilje til mennesker, så ville de ikke ha vært forskjellige i tankegang eller aldri utkjempet kriger seg imellom. Dette er også Hans lov og Allah gjør det Han vil.

 

254.

Forskjeller blant mennesker kan løses hvis de underordner deres viljer til guddommelig veiledning og etablerer Koranens Samfunnssystem. For å få til dette, er det nødvendig med økonomisk støtte. Dere troende, gjør alt dere kan for å etablere dette systemet, før det er for sent, og den tid kommer da ingen forhandlinger, vennskap, eller forbønn vil være mulig. Og de som fornekter sannheten er de som bringer lidelser til seg selv.

 

255.

Dette systemet tilhører Allah som er den eneste med myndighet av universet. Han er Evig og Selvforsynt og som verken tar pause eller søvn. Hele universet er engasjert i å oppfylle Hans plan. Ingen kan bønnfalle Ham om noe, med mindre det er i samsvar med Hans lover. Allah kjenner til fortid og nåtid av alle mennesker, og ingen kan ta del i Hans kunnskap, bortsett fra gjennom metoden foreskrevet av Ham selv. Allahs tilsyn omfatter hele universet som Han opprettholder utrettelig. Hans virksomhetsområde strekker seg fra det laveste til det høyeste nivået av Hans skaperverk.

 

256.         

Hvis Allah, som eier alt dette, hadde ønsket så kunne Hans System ha vært innarbeidet i den menneskelige sfære, i likhet med hvordan det er en del av den naturlige sfære, men Han ønsker ikke å utøve tvang. Han klargjorde forskjellen mellom rett og galt, og lot mennesket være fri til å velge sin bane (18:29, 76:3, 90:10). Den som vender seg bort fra feil vei, altså den av undertrykkende krefter, og kommer til den rette, har forstått den mest pålitelige regelen som aldri vil bryte. Allah er allvitende og All-hørende.

 

257.

Allah er veilederen av fredsskapere og bringer dem fra mørket mot lyset. Undertrykkende krefter er voktere av dem som avviser Allahs lover og tar dem fra lyset til mørket. Ruin og katastrofe er deres ende.

 

258.

Dere troende, vil møte store vanskeligheter i etableringen av den guddommelige orden, i likhet med Abraham. Selve kongen var hans motstander og benektet eksistensen av Allah, på grunnlag av sin verdslige makt. Abraham fortalte kongen at han trodde på Allah som har kontroll over liv og død. Kongen sa at i hans rike hadde han kontroll over liv og død. Etter å ha hørt kongens påstand, motsatte Abraham seg den ikke, men sa følgende: "Hvis du har øverste myndighet i ditt rike bør du få solen til å stige fra vest i stedet for øst, som er ifølge Allahs regelverk." Kongen ble målløs av Abrahams argument. Personer med slik mentalitet vedtar sjelden den rette veien.

 

259.

Fra lover knyttet til et individs liv og død, flytter vi oss nå over til lover som vedgår liv og død av nasjoner. Som kjent fra historien, etter ødeleggelsen av Jerusalem av Nebukadnesar, levde Bani-Israel i fangenskap for om lag hundre år. Så ble de frigjort, og reetablerte seg i Jerusalem. Denne historien har blitt fortalt i Koranen symbolsk. En person som passerte gjennom en ødelagt bebyggelse spurte om en slik ruin igjen kunne bebygges. Allah holdt ham i en dødelig  tilstand i hundre år, ga ham nytt liv og spurte ham: "Hvor lenge har du vært i denne tilstanden?" Han svarte: "kanskje en dag eller så." Allah sa til ham: "Du har vært i denne tilstanden i hundre år, men maten og drikken har ikke råtnet og står fortsatt som før. Du bør også reflektere over den prosessen, hvor mennesket utvikler seg fra stadiet av et foster, til den når stadiet av et levende menneske."

 

Når forbipasserende hadde reflektert over lignelsen, sa han: "Nå kan jeg forstå hvordan Allah kan gi liv til døde nasjoner."

 

260.

Hver budbringer har blitt konfrontert med oppgaven av å gi nytt liv til en død nasjon. For eksempel møtte Abraham et slikt problem, og sa til Allah: "Hvordan er den prosessen, der nytt liv kan skjenkes til en død nasjon?". Allah spurte ham: "Tror du ikke at det er mulig få gjenopplive døde nasjoner?" Abraham sa: "Jeg tror, ​​men jeg ville gjerne vite hvordan denne prosessen virker, slik at jeg kan gjennomføre den med full tillit." Allah forklarte prosessen til Abraham gjennom et eksempel. Han sa: "Ta fire utemmede fugler. Først vil de forsøke å komme bort fra deg. Gjør dem kjent med deg selv. Dette vil føre til bemerkelsesverdig endring i dem. Om du da setter dem fri og roper på dem, vil de raskt komme tilbake. Dette er hvordan du må tålmodig reformere dem som prøver selv å oppnå deg. Bring dem i nærheten av deg selv og få dem til å forstå og sette pris på guddommelige lover. Dette er hvordan de vil få "nytt liv." Sannelig, Allah er Allmektige, Vis.

 

261.

Som allerede nevnt, så er økonomisk bistand nødvendig for etablering av dette systemet. Denne hjelpen kan sammenlignes med de frøene som blir sådd i et felt. Med tiden vil hvert frø gi en rik avling. På samme måte øker Allah det tilskuddet dere gir nå, til å bli tilbakebetalt mangfold senere. Og Allah er altomfattende, allvitende.

 

262.         

De som bruker og holder deres eiendeler åpne for etablering av dette systemet, er de som ikke legger skjul på deres utgifter og hjelper med å bruke deres penger på de som er trengende. Forsørgeren vil for sikkert betale dem tilbake for deres innsats. Og når systemet blir etablert, vil det ikke være noe frykt for noe, eller noen årsak til angst.

 

263.

Det er bedre å hjelpe med gavmildhet, enn å nekte hjelp på en vennlig måte. Og Allah er selvforsynt, overbærende.

 

264.         

Dere troende, hvis dere gir hjelp, ikke annuller denne gjerningen med å understreke at dere har gjort en favør til de dere hjelper. Slikt gjøres av de som ikke tror på Allah og det hinsidige, og gir veldedighet for å vise frem sine rikdommer. Denne type hjelp er som en hard stein, dekket med et tynt lag jord, som regnet vasker bort. Dermed kan ikke noe frø vokse på den. Slike handlinger bærer ikke frukt og den rette veien vises ikke til slike mennesker (56:66-67, 68:17-32).

 

265.

I motsetning til dette har vi de som bruker deres rikdommer i Allahs vei for styrking av deres personlighet, og kan sammenlignes med en hage på et opphøyd sted som vil gi bedre avkastning om det faller regn på dets jord. Allah ser alt dere gjør.

 

266.

Vil ikke alle dere ønske at dere var i situasjonen av en mann som eier frukthager av dadler og druer, hvor det renner bekker og hvor han er trygg på at han og hans familie vil ha en sikker framtid? Når han blir gammel derimot, og hans barn er fortsatt unge, ødelegges hans frukthager av sterke stormer. Hva vil da skje med ham og hans barn? På denne måte gjør Allah Hans lover klare, slik at dere kan reflektere over dem.

 

267.         

Derfor må dere troende holde fokus på målet som deres skal gjøre dere fortjent til ved å etablere dette systemet. I dens etablering skal dere ikke prøve å bidra med verdiløse ting, men gi den beste innsatsen dere kan. Vær oppmerksom på at det dere gir, går ikke til Allah, men til dere selv. Han trenger ikke deres bidrag for Han er selvforsynt og verdig all beundring.

 

268.

Deres egoistiske følelser vil skape frykt i dere ved å prøve å overbevise dere at hvis dere gir bort deres eiendeler, så vil dere selv bli fattige. Den lærer dere å samle rikdommer på uanstendige måter. Men vær oppmerksom på at det guddommelige systemet vil sørge for deres beskyttelse mot ulykker, hvor dere vil få overflod av levebrød. Dette fordi Allah er altomfattende, allvitende.

 

269.

Man kan ikke forstå disse sakene kun ved hjelp av intellekt. Menneskelig intellekt må veiledes av åpenbaringen. En slik innsikt er en velsignelse fra Allah, men ingen kan dra nytte av dette bortsett fra menn med forståelse. (17:39, 28:50, 30:29, 16:30).

 

270.

Uansett hva dere investerer i etableringen av dette systemet, av eiendom eller annen innsats, (9:79, 76:7) blir det tatt hensyn til av konsekvensloven. De som unnlater å oppfylle deres forpliktelser, skal ikke få noe hjelp.

 

271.

Hvis dere bidrar åpent til fordel for det kollektive gode for folk, så er det er fint, men det er mye bedre om (i de innledende fasene av Systemet) dere gir det i all stillhet til de trengende. Dere hjelper faktisk dere selv ved å hjelpe andre i samfunnet, for dette bidrar med å etablere et samfunn hvor alle individer kommer til å ha det bra på like vilkår. Allah er imidlertid klar over alt det dere gjør.

 

272.

Du budbringer, det er ikke ditt ansvar å få folk til å følge den rette sti (5:99, 28:56). En skal selv vedta den rette veien i lys av guddommelig veiledning (6:149, 43:20, 10:99-100). Du må bare fortelle folk at det de bringer for andre i denne sammenheng, vil bli returnert til dem med større avkastning, og også bidra i utviklingen av deres personlighet, forutsatt at motivet for innsatsen ikke er noe annet enn etableringen av det guddommelige systemet og oppnå samsvar til Hans lover. Vær sikker på at dere ikke vil bli forurettede i dette.

 

273.          

Deres bidrag vil ikke være bortkastet, men hjelpe de som kjemper i årsaken til Allah, men som har blitt fratatt deres levebrød grunnet ugunstige omstendigheter, og som ikke er i stand til å flytte til et annet sted. Disse menneskene har så mye selvrespekt at deres behov ikke er kjent for alle som ikke kjenner dem godt. Deres utseende avslører ikke deres sanne tilstand. De kryper ikke etter å søke almisser. Så det dere bruker på dem ut av Hans velsignelser, vil bli notert av Allah.

 

274.

De som bidrar til Allahs misjon, åpent eller skjult, bidrar til å skape det guddommelige systemet der det ikke er noe frykt eller angst.

 

275.

På den ene siden, er det folk som går til omfanget av å begrense deres egne behov for å hjelpe andre (59:9), på den andre siden har vi de som utnytter de trengende. De gir lån men krever renter. Dette skyldes deres kjærlighet til penger som egentlig er en lidelse med tilnærming av opposisjonens trekk. De som tar renter, rettferdiggjør det ved å si at det er en form for handel. Allah har erklært handel til å være lovlig og renter til å være ulovlig. Hvis noen avstår fra å ta renter etter at Allahs lover har blitt offentliggjort, vil han ikke bli holdt ansvarlig for det han hadde gjort i fortiden. Men hvis han fortsetter å gjøre det så vil han ledes mot inferno av ødeleggelser hvor han må oppholdes.

 

276.

De som tror at en nasjons kapital kan økes ved hjelp av renter, tar feil. Økonomien som baserer seg på renter, reduserer en nasjons rikdom. Rikdommen som øker kapitalen hos en nasjon, er den rikdommen som brukes til andres velferd. Og Allah tillater ikke at slike rentestøttene folk får blomstre. Disse folk frarøver nasjonen fra deres velsignelser (ved deprivasjon av andre) og dermed fortsetter de å bidra til forringelse av systemet.

 

277.

De som tror og handler i samsvar med Allahs lover, etablerer systemet av velferd og utvikling. De vil ikke ha noen frykt eller angst. En slik etablering ville være et resultat av deres handlinger, og for dette, ville deres belønning ligge hos deres forsørger.

 

278-279.

Dere troende, overhold Allahs lover og gi slipp på systemet av renter. Dette vil vise at dere er sanne troende. Hvis dere ikke gjør dette, bør dere være forberedt på krig med guddommelig orden. Hvis dere slutter med renter og kun krever hoved beløpet, vil dette være rettferdig både for dere og låntakeren som heller ikke bli gjort urett.

 

280.

Dersom skyldneren er i trange kår, gi ham pusterom så det skal bli enkelt for ham å tilbakebetale lån. Men hvis dere annullerer lån av en slik person, vil det være enda bedre for dere, om dere bare kunne forstå.

 

281.

Vær oppmerksomme på at Dagen da konsekvenser kommer frem, vil være da når hver person skal få det han har jobbet for, i likevekt, og det vil ikke bli noe reduksjon.

 

282.

Forhold knyttet til å gi lån til en bestemt periode, bør være forpliktet til å bli skrevet ned. De skriftlærde skal ikke nekte å skrive, og må skrive rettferdig. La den som mottar lån diktere og la den skriftlærde holde Allahs lover i tankene og ikke reduserer noe derav. Men hvis skyldneren er svak eller bevegelseshemmede, eller ikke i stand til å diktere selv, la hans verge diktere med rettferdighet, og la to vitner bli kalt blant deres menn. Hvis to menn ikke er tilgjengelige, bør en mann og to kvinner fra blant slike som er akseptable for dere, stå som vitner. Dette bør ordnes slik at hvis den ene kvinnen som vitner blir forvirret eller glemmer enkelte punkter, bør den andre kunne friske opp hennes minne [* 6]. La ikke vitner nekte å forklare seg når tilkalt.

 

[* 6] Koranen påpeker at i det arabiske samfunnet ble kvinner generelt presentert på en slik måte at de ikke kunne representere deres egne saker tydelig nok, selv i interne tvister (43:18). Det er åpenbart at disse kvinnene ville være mest egnet til å bli forvirret i en domstol situasjon. For å gi psykologisk støtte til en kvinne som måtte dukke opp som vitne, har Koranen foreskrevet tilstedeværelsen av en annen kvinne som support. Funksjonen til den andre kvinnen er ikke å være et vitne, men å støtte vitnesbyrdet av den første, i tilfelle hun blir beskyldt for å ha glemt noe eller blitt forvirret. Det er galt å anta at Koranen likestiller en mann til to kvinner i en domstol.

 

Ikke vis motvilje mot å skrive ned avtaler, uansett om transaksjoner er av store eller små beløp. Dette er den vakreste prosedyren i henhold til loven av Allah og er mest egnet for å fjerne tvil. Men hvis det er et spørsmål om å gi og ta på stedet, er det ikke ulovlig å ikke ha skrevet dette ned. Men hvis det er snakk om håndtering av handel, så bør det være vitner til stedet, og det skal ikke forekomme noe urettferdighet mot både den skriftlærde eller vitner. Det vil bli ondskap fra deres side hvis dere gjør det. Det er Allah, som vet alt, som har gitt dere disse instruksjonene.

 

283.

Hvis dere er på en reise og ikke finner en skribent, så ta noe som et tegn på pant. Hvis dere stoler på hverandre, la den som er klarert oppfylle sin tillit og dermed ivareta loven av sin forsørger. Ikke skjul det som dere har vært vitne til. Hvis dere gjør det (selv om folk ikke kommer til å merke noe og dere forblir respektable), vil deres samvittighet vite sannheten og fortsette å plage dere. Dette ville skade utviklingen av deres indre "selv”, fordi ingenting forblir skjult fra Allahs konsekvenslov. Allah vet det dere gjør.

 

284.

Hele universet er engasjert i gjennomføringen av Allahs program. Ett av målene er at ingen menneskelig handling skal gå bortkastet, (34:3-4, 45:22, 53:31). Enten dere skjuler dem eller avslører dem, er uvesentlig og gjør ingen forskjell for konsekvensloven. Resultat vil bli produsert i henhold til deres egne handlinger som Allah har foreskrevet tiltak for.

 

285.

Disse lovene har blitt avslørt av Allah, og Rasool, samt den troende gruppen som bekjenner tillit til Allahs lover, Malaika, budbringere og i Hans bøker, og skiller ikke mellom noen budbringere (2:136). De sier: "Vi har hørt og vi adlyder. Hvert skritt vi tar er rettet mot det Guddommelige åpenbarte målet."

 

 

286.

Ved å adlyde disse lovene blir menneskelig personlighet ernært [* 7]. Uansett hva dere gjør for å styrke den kollektive interessen av folk, er med på å utvikle deres personligheter, mens handlinger som dere begår for å tilfredsstille personlige interesser, hemmer utviklingen av deres personligheter. Så de troende ber:

 

"Å Allah! Ikke kall oss til regnskap hvis vi har glemt det vi skulle gjøre, og dermed begått feil. Vi kan ikke bli gravlagt under vekten av menneskeskapte lover, i likhet med våre forgjengere. Gi oss styrke til å bære ansvaret som påfaller oss. Hvis vi snubler, gi oss muligheten til å rette på skaden som blir forårsaket, ved hjelp av gode handlinger. Dette er hvordan vi skal kunne sikre beskyttelse samt midler til utvikling. Å Allah! Du er vår Beskytter. Innvilg oss suksess mot benektere som motarbeider dette systemet."

 

[* 7] Det kan også bety at for gjennomføringen av oppgaven tildelt, skal man utøve sin kapasitet til det maksimale.

 

***************************************