MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 21: AL-ANBIYÂ

 

1.

Regnskapsdagen nærmer seg for å avsløre konsekvenser av det disse menneskene har gjort. Likevel fortsetter de på den feilaktige banen betatt av hensynsløse søvn.

 

2.

De tok aldri denne lov forsamlingen som de fikk for første gang av deres Forsørger noe seriøst. Snarere så er de likegyldige til den (26:5).

 

3.

De later til å gi den fulle oppmerksomhet, men deres hjerter dagdrømmer om bagateller. De blant dem som insisterer på å gjøre galt, holder hemmelige møter i løpet av nettene (om hvordan de kan undertrykke denne meldingen). De forteller folk: "Se, han er bare en vanlig mann som deg og meg. Burte du da til han for å høre på hans falske prat? Hvorfor hører dere på hans fortryllende bedrag?"

 

4.

Han (deres budbringer) forteller dere "Uansett hva jeg presentere for dere er det som er åpenbart til meg fra min Forsørger, som vet om alt i universet. Han er All-hørende og allvitende."

 

5.

Men de forteller folk, "Disse forvirrende tanker er av budbringeren selv, og det han hevder til å være åpenbaring er hans egne drømmer." (Noen av dem går enda lenger og sier) "Denne personen dikter opp ting med hensikt, og deretter attributter dem til Allah". Noen sier, "Nei, han er bare en dikter (som tilegner sine egne ord som åpenbaring fra Gud). Hvis han virkelig er en budbringer, hvorfor viser han oss ikke en mirakel (som, fra det vi hører, tidligere budbringere utførte)?"

 

6.

Deres oppførsel er ikke nyskapt. Alle tidligere nasjoner som ble ødelagt var tilsvarende sta og arrogante. Selv når de sto ved randen av ødeleggelse og undergang, ville de fremdeles ikke bekjenne tro. De kommer ikke til å bekjenne tro (uansett hvor mye logikk eller argumenter du presenterer for dem, og uansett hvor mange ganger du advarer dem om de alvorlige konsekvensene).

 

7.

(Angående påstanden deres om at denne budbringeren kun er et vanlig menneske som dem, så bør du fortelle dem) Alle budbringere Vi hadde sendt tidligere, var også mennesker. Hvis dere ikke vet dette, kan dere få det bekreftet det fra tilhengerne av tidligere guddommelige bøker (12:109, 16:43).

 

8.

Heller ikke gjorde Vi kroppene deres annerledes at de ikke skulle kreve noe mat. De var heller ikke udødelige. (De spiste som vanlige mennesker, og døde da det var deres tid. Derfor er selve konseptet av at en budbringer bør være overnaturlig og annerledes enn vanlige mennesker, er feil.)

 

9.

Vi beviste våre løfter (via menneskelige budbringere til deres motstandere) til å være sanne i samsvar med vår utviklingslov. Vi reddet dem som tok imot guddommelig veiledning, og ødela dem som gjorde opprør og falt i synd utover satte grenser.

 

10.

I henhold til dette programmet har vi nå åpenbart for deg denne lov forsamlingen der formelen til deres verdighet og prakt er bevart. Bare de bruker fornuft og intellekt til å forstå denne virkeligheten, vil det bli klart for dem at denne lov koden er gitt til dere for deres egen opphøyelse og eminense. Allah har ingen personlige motiver i dette (21:24, 23:70, 43:43-44).

 

11.

(Hvis dere former deres livsstil i samsvar med denne koden, vil dere oppnå høyder av verdighet, eleganse og storhet.) Men hvis dere avslår, vil dere bli ødelagt som uverdige nasjoner (som de før dere). Deretter kan Vi heve andre nasjoner i deres sted.

 

12.

(Virkningene av deres gal atferd ble kompilert uten at de var klar over det.) Selv om de ble advart til å forlate den gale veien, ville de ikke vise noe hensyn til denne advarselen. Dermed ble de utsatt av umerkelige effekter som sakte men sikkert konfronterte dem til slutt. Da forsøkte de å flykte (7:182; 16:26).

 

13.

(Men da var det for sent å kunne unnslippe. Vår konsekvenslov rammet dem inn). "Hvordan kan dere komme dere unna nå? Ikke prøv å flykte. Gi tilbake alt som dere har tatt for deres berusende glede. Lever tilbake palasser (der dere vurderte selv å være trygge), slik at dere kan bli bedt om å redegjøre for arbeidskraften som gjorde alt dette mulig og hvilke del dere hadde i det. (102:8)

 

14.

På den tiden vil de ikke ha noe annet valg enn å akseptere at de var urettferdige. Da blir de skamfulle.

 

15.

(Men skam vil ikke hjelpe denne dagen. Når mennesket blir konfrontert med resultater av ens gjerninger, kan ingenting bli holdt tilbake.) Dermed kan de bare forsette å gråte, beklage over det urette de har begått og være svært skamfulle. Men Vår konsekvenslov forvandlet dem til en nedmeiet åker der ingenting kan vokse (som en slukket flamme tømt for liv ~ 36:28).

 

16.

(De trodde at) Vi har laget denne himmelen og jorden og alt som er i mellom (universet) bare for moro skyld som en inaktiv spill. Nei, ikke i det hele tatt! Vi har laget alt dette for en god hensikt. Og hensikten er at ingen mans arbeid skulle gå tapt uten å ha produsert resultater, enten det involverer en person eller en nasjon. Alle handlinger skal fortsette å produsere svært nøyaktige resultater (11:71, 45:22, 53:31).

 

17.

Om meningen var å gjøre om dette universet som en hensynsløs spill uten noe formål, kunne Vi ha skapt den på denne måten. Men Vi har ikke gjort det slikt.

 

18.

(Vi har skapt alt slikt at det er konstant krangel mellom kreative og destruktive krefter. Konstruktive krefters sannhet fortsetter å overvinne de negative og destruktive krefter av usannheter, inntil sistnevnte har blitt knust og visnet bort. Dette er vår kosmiske program.) deres uttalelser om at skapelsen er hensiktsløs og bare skapt for underholdning, og at det ikke finnes noe system som kan holde alle ansvarlige for deres handlinger, eller som sikrer at gale handlinger ikke gir dødelige resultater, er helt galt. Denne holdningen er beklagelig og forårsaker total ruin.

 

19.

Alt som eksisterer i universet, jobber aktivt for å oppnå Hans forutbestemte program. Himmelske styrker kan verken våge å ikke adlyde Hans guddommelige lover, og heller ikke kan de gå lei av å utføre deres bestemte oppgaver.

 

20.

De er heltidig opptatt, og slapper aldri av, uansett dag eller natt, i å utføre deres skjebnebestemte program.

 

21.

(Selv disse menneskene akseptere at universet er skapt av Allah og er i drift etter hans lover ~ 23:84-85, 29:60-62, 31:25, 39:38, 43:9. Men de er ikke klare til å innrømme at deres egne sosioøkonomiske system og liv bør også være underlagt Hans lover.) De former egne guder for deres jordiske saker (tenker at livet skal styres av egne eller andre menneskeskapte lover), og mener at de bør gå frem og blomstre tilsvarende. (Kort sagt, hevder de at det skulle være to forskjellige beskyttere. Den ene skulle beskytte det ytre universet mens det andre livet på jorden. Én Gud skulle styre fysisk verden, mens verden selv skulle bli styrt av mennesker.) For en forferdelig tabbe de gjør!

 

22.

Hvis det hadde vært en annen suverenitet enn Allahs (som betyr at guddommelige loven var begrenset til én sfære, mens lovene av andre myndigheter ble adlydt i en annen) ville hele systemet av universet ha ført til kaos. Allah, som er øverste myndighet, har holdt den sentrale kontrollen av universal velferd under Hans egen kommando. Han er langt over det som mennesker kan tenke seg om Ham. (06:03, 16:51, 39:67, 43:84).

 

23.

De mest karakteristiske trekk ved Hans Suverenitet er at ingen kan spørre Ham grunnene til å ha skapt universet slik Han har, eller hvordan slike lover ble utformet. (Dette betyr at suverenitet i universet ligger hos Allah alene). I motsetning til dette kan alle andre bli spurt om grunnlag av utarbeidelser til de forskjellige lover de selv har produsert. (Å "spørre Han" betyr at verken kan andre koder av livet passe i det samlede programmet av kosmos, og eller ikke har noen andre gjort seg fortjent til å ha rett og myndighet til slikt.)

 

(Suverenitet har blitt definert som "makt til å være alle ting uten ansvarlighet". Robert Lansing "Notes on suverenitet", s. 3 (Sitert av Jacques Maritain i mennesket og staten, s. 51))

 

24.

Har disse menneskene valgt andre herskere i stedet for Ham til tross for slike gode argumenter? Be dem om å produsere argumenter til støtte for dere påstand. (De burte være i stand til å bringe argumenter i sin støtte ~ 23:117.) Fortell dem at: "Mitt folk er med meg for å manifestere det jeg presenterer, slik tilfellet var for andre mennesker (budbringere og deres ledsagere) før meg. Dette er en kilde til opphøyelse for disse menneskene, akkurat som det var for de før dem. Disse motstanderne kjenner ikke fakta, og vil derfor unngå denne manifesteringen som er basert på sannhet og virkelighet. (De gjør dette enten under påvirkning av deres følelser, eller fordi de kun ønsker å følge deres forfedre blindt.)

 

25.

(Slikt har vært på mot helt fra begynnelsen av.) Følgelig har Vi aldri sendt noen budbringere før deg uten Vår veiledning som skal ha sagt at suverenitet i universet ikke ligger kun hos Allah men noen andre. Derfor bør dere adlyde kun Ham (og det samme sier den nåværende åpenbaringen).

 

26.

De er så uvitende at de også holder tro på at Ar-Rahman har født en sønn. Han er hinsides slikt fenomen, og de som de anser som Hans avkom er kun Hans ærlige og lydige tjenere.

 

27.

Deres lydighet er slik at de går aldri forbi Han, uansett sak. De bare går til den grad de er ordinert og befalt.

 

28.

(Dette er heller ikke tilfelle hvor deres ytre oppførsel ikke gjenspeiler de ulike syn som de holder i deres hjerter.) Allah er fullt klar over deres omstendigheter og vilkår knyttet til deres fortid (og nåtid), så vel som fremtid. Ingen utenom de med handlinger som er i samsvar med Guds lover, nyter Hans support og støtte. De er faktisk redde for konsekvensene av å trosse guddommelige lover. (06:15).

 

29.

(Ingen av dem kan hevde at de også er en gud ~ 3:78.) Dersom (for argumentets skyld) en person noen gang skulle hevde at det er flere guder utenom Ham (at de også utøver samme myndighet som Allah), så vil Vi sende ham til Jahanum. dette er hvordan Vi gjengjelder urettferdige.

 

30.

(Ut av ren uvitenhet ser noen mennesker på naturlige fenomener som guder eller guddommer. Dette er faktum at alt i universet har blitt skapt av Allah og jobber kontinuerlig i henhold til Hans gitte program. Det kan virke som om ulike fenomener i universet fungerer adskilt fra hverandre). Men har de virkelig ikke forstått at i de innledende fasene av etableringen var alle disse tingene samlet masse som Vi så separerte, slik at de ulike himmellegemene kunne flyte i deres egne baner? (21: 33; 36:40). (Ta for eksempel planeten jorden. I sin innledende stadier, ble den atskilt fra den opprinnelige massen, akkurat som en stein kastet ut fra en katapult ~ 79:30.) Senere (når jorden ble klar til å bære eller produsere levende ting) Initierte Vi liv på den fra vann. (Alle levende ting er skapt av en blanding av vann ~ 24:45. Og over dette livets kilde har Allah holdt hans egen kontroll ~ 11:07.) Det er merkelig at de ikke tror at kun Allah utøver absolutt suverenitet over alt i universet selv etter all denne forklaringen.

 

31.

Og Vi har gjort jorden slik at til tross for dens kontinuerlig rotasjon, legger ikke folk som bor på den merke til denne bevegelsen (16:15). Videre så skapte Vi faste fjell på den (som fungerer som vannreservatorer og holder på mineraler for deres bruk), og daler og kløfter som brukes som passasjer.

 

32.

Og over jorden skapte vi en atmosfære som er sikker i seg selv og som holder innbyggerne beskyttet (fra ødeleggelsen forårsaket av meteorer som faller ovenfra). Disse er alle åpne og synlige tegn (som peker på det faktum at alle fysiske ting fungerer under guddommelige lover, og at ingen andre har noe makt eller myndighet over dem). Til tross for dette insisterer folk på å vende seg bort fra disse fakta.

 

(Meteorer er små himmellegemer i solsystemet som kommer mot jorda fra deres baner grunnet gravitasjonskraft. De kommer ned som en rein av steiner. Når de kommer ned sliper jordens atmosfære dem ned til støv. Noen ganger er disse steinene store og blir ikke fullstendig slipt ned, og små biter av dem faller på jorden. Men skjer dette sjeldent. Hvis atmosfæren ikke hadde gjort dette, ville vi ha opplevd regn av stein til daglig. Dette ville ha gjort livet på jorden svært vanskelig. Atmosfæren fungerer som en "beskyttende tak".)

 

33.

Det er Allah som har skapt natt og dag til å følge hverandre (på grunn av rotasjonen av jorden) og skapt solen og månen hvor hver og en flyter gjennom rommet i deres egen bane.

 

34.

Sannheten av lover kan bli forstått og verdsatt ved å observere disse universelle tegn. Men disse menneskene insisterer fortsatt på at Rasool må gi symptomer som er forskjellige fra naturlige fenomener, for å vise at han er overnaturlig. Fortell dem at budbringere er også som andre mennesker, de spiser og drikker, og deretter går bort. Selv før deg skapte Vi aldri noe menneske som ville leve evig. Akkurat som du har til å dø en dag, kommer heller ikke de til å leve evig!

 

35.

Alle levende vesener i verden kommer til å dø (Når det er snakk om det verdslige livet og dets omskiftinger). Alle dere går gjennom smeltedigel av gode eller dårlige, slik at latente potensialer kan utvikle tilsvarende. Hver handling av dere er utsatt for vår konsekvenslov (og dere kan ikke unnslippe den).

 

36.

Du budbringer, når folk som nekter å akseptere sannheten av Våre lover møter deg (og fordi de ikke kan tilbakevise dine påstander med logiske argumenter) begynner de å gjøre narr av deg og forteller hverandre, "Dette er den personen som snakker så foraktelig av gudene (og benekter deres guddommelighet). "De gjør deg målet av spott fordi du ikke aksepterer deres falske guder mens de selv ikke er forberedt på å lytte til navnet av Ar-Rehman som i realiteten er den eneste ilaha. Dette avviser de fult ut.

 

37.

(Dette fordi) Mennesket har ikke nok langsynthet og har en tendens til å være hissig (17:11). (Fordi regnskap for deres avvisning og opprør mot sannheten ikke inntreffer omgående, gjør de narr av dine advarsler mot dem. Fortell dem at de ikke skal forhaster.  Dagen da disse tegn fra Allah skal åpenbares som absolutte virkeligheten er ikke langt unna. Og dere vil se slike tegn med egne øyne."

 

38.

(Vi vet også at) De spør deg gjentatte ganger: "Hvis du snakker sant, når vil da denne lovede trusselen om ødeleggelse kommer?"

 

39.

Hvis folk insisterer på å fornekte konsekvensloven vil de ikke noe gang forstå noe som helst av denne kommende revolusjonen. Når raseriet til krig bryter ut vil de sikkert innse at de ikke kan avverge flammer fra deres ansikter eller rygg. På den tiden vil ingen kunne komme til deres unnsetning.

 

40.

Den kommende revolusjonen vil kjøre dem forbi meget brått. De vil verken ha noe makt til å avlede det, og heller ikke vil de bli gitt noe ytterligere frist (for å flytte og redde seg selv).

 

41.

(Faktum er at denne latterliggjøringen og hån er ikke noe nytt.) Selv før deg hadde mange budbringere blitt latterliggjort. Men hva ble resultatet av dette? De som spottet dem ble overstyrt av det de latterliggjorde.

 

42.

Du budbringer, bare spør dem, om noen andre krefter kan redde dem fra grepet av Ar-Rahman, uansett dag eller natt? (Men hva kan de svare til dette?) De har blitt fullstendig likegyldige til Forsørgerens konsekvenslov.

 

43.

Tror de virkelig at det er noen krefter som kan redde dem fra vårt grep? Hvordan kan de tro at deres guddommer kan skjerme dem, når faktum er at de ikke engang er i stand til å beskytte seg selv, så hvordan skulle de beskytte noen andre? (Bare de som lever deres liv i henhold til Våre lover vil motta Vår beskyttelse.)

 

44.

Vi hadde utstyrt dem og deres forfedre rikelig med alle nødvendigheter av livet, men de ble beruset av det. (Som tiden gikk, trodde de at ingen noen gang ville kunne ta slikt tilbake, men) Har de noensinne reflektert over hvordan Vi gradvis reduserer deres beholdning ved å ta bort kilder til rikdom (land) fra høvdingene (13:41)? (Til tross for dette) De tror at de ville alltid ha en styrende makt og at Vårt system ikke ville kunne overmanne dem?

 

45.

Fortell dem, "Advarsler jeg formidler til dere om konsekvensene av deres egne handlinger, er basert på styrken av Guddommelig åpenbaring og ikke min personlige vurdering eller mening. Derfor er det ikke rom for tvil eller feil. Men hva kan man gjøre når dere blir totalt døve og ignorerer advarslene. Hvordan skal mine advarsler nytte for dere da?"

 

46.

Straffen for den kommende revolusjonen er så alvorlig at selv om noen skulle få en liten anelse av det så ville han umiddelbart komme til fornuft og rope ut: "Ja vi var på feil bane, derfor var denne ødeleggelsen en naturlig konsekvens."

 

47.

(Denne store straffen vil ikke inntreffe blindt. Ingenting kommer blindt fra oss). Vi skal sette opp skalaer for rettferdighet på dagen av manifestasjon av resultater, og ingen vil bli forurettet selv i det minste grad. Selv om den er lik vekten av en korn, så skal Vi ta det i betraktning. Og ingen kan ta bedre hensyn til ting enn Oss (99:7-8).

 

48.

(Slike revolusjoner hadde også blitt initiert av tidligere budbringere) Til Moses og Aron avslørte Vi lov koden som var den tydelige veiledningen mellom rett og galt. Det var en kilde til veiledning og ære for de som ønsket å være trygge fra de onde virkninger av livet.

 

49.

Dette var en veiledning for de som fryktet de usynlige konsekvensene av deres fornektelse av guddommelige lover. De var ved tanken på en kommende straff.

 

50.

Nå har denne Koranen, som er en samling av Guddommelige etiske lover, blitt avslørt av Oss, og den lover livets gleder. Vil dere da ikke engang vurdere den?

 

51.

Og Vi forunte rettskaffenhet på Abraham (som befant anerkjente av hans status og det som var nødvendig for å utføre oppgaven gitt til ham), for Vi var godt klar over hans omstendigheter.

 

52.

Han spurte sin far, "Hva slags statur har disse statuene som du tilber så intenst, og som du har blitt en prest av?" (Bare bruk vett og døm. Du har selv skåret dem ut så hvordan kan disse være dine guder?)

 

53.

Han svarte, "(jeg vet ikke noe bortsett fra at) jeg har observert våre forfedre å dyrke dem (så det samme begynte jeg å gjøre)."

 

54.

Abraham sa: "Dere alle tar åpenbart feil, i likhet med deres forfedre (som bøyde seg for avgudene de skåret ut med egne hender, og dermed ødela verdigheten og statusen skjenket til menneskeheten)."

 

55.

Nasjonens folk svarte, "du Abraham, er du virkelig seriøs eller fleiper du bare? "

 

56.

Abraham sa: " (Dette er hensiktsløst). Bare tenk på om statuene som dere former med deres egne hender kan noen gang kvalifisere seg til å være menneskets Guder? Det er kun Forsørgeren som har brakt hele universet til å utvikle seg (og som fortsetter å gjøre det. Det eneste beviset dere har til å rettferdiggjøre deres påstand er at deres fedre gjorde det samme. Jeg derimot jeg står vitne til min egen påstand (og kan produsere de bevis dere måtte spørre etter. Hvem sine bevis skulle da være mer troverdige?)

 

57.

(Dere tror at disse idolene vil ødelegge alle som skulle være uforskammet ovenfor dem. Jeg vil motbevise denne påstanden, og også vise dere hvor hjelpeløse deres guder egentlig er). Jeg vil styrte dem etter at dere forlater, og Allah er vitne på at jeg taler sant. (Dere kan da se for dere selv om de egentlig har noen makt. Jeg vil gjøre dette etter at dere forlater dette stedet, fordi hvis jeg gjør dette i deres nærvær, kommer dere for sikkert til å prøve å forsvare idolene, og deretter bedra folk ved å fortelle dem at jeg ikke kunne føre dem noe skade. I deres fravær vil saken forbli mellom meg og statuer, og deretter vil det bli klinkende klart at de ikke har noe makt, ikke engang til å forsvare seg selv).

 

58.

Dermed knuste Abraham alle avgudene i stykker, unntatt den største, slik at folk kunne vende seg til det. (På denne måten kunne de bli fortalt at deres største guddom var fortsatt til stede, så de kunne stille spørsmål om hvordan alt dette skjedde i hans nærvær. Hvis denne avguden også hadde blitt ødelagt, ville det ikke være noe poeng av denne handlingen.)

 

59.

(Så når disse menneskene kom til templet og så skjebnen til avguder, utbrøt de) "Hvem har gjort alt dette til våre guddommer? Den som har gjort dette har for sikkert begått urett.

 

60.

(Prestene visste hvem som hadde gjort dette, men skjulte dette bevisst. Hvis de avslørte at Abraham hadde advart dem på forhånd, ville de selv ha blitt holdt ansvarlige for deres manglende evne til å beskytte deres guder. Men noen av folket sa), "Vi har hørt en ung person ved navn Abraham snakke imot disse idolene (og kanskje han er den som har gjort dette)."

 

61.

(For å gjenvinne troverdighet eller bare for å holde ansikt, sa prestene) "Bring ham (Abraham) her for folket, slik at de kan gi bevis mot ham (at han var den som snakket imot gudene)."

 

62.

(Abraham ble kalt, og folk identifiserte ham som den samme person som pleide å snakke mot avguder. Prestene tok saken til retten, siden deres manglende evne til å beskytte disse avgudene var en alvorlig påstand mot dem.) De fortalte Abraham "Påstanden mot deg er at du har gjort dette mot våre guder. Nå, hva har du å si i ditt forsvar?"

 

63.

(For Abraham hadde tiden kommet for å oppnå det formålet han hadde jobbet for. Hvis han hadde gitt et enkelt svar som "Hvorfor spør dere meg om dette på en sånn uskyldig måte? Hadde jeg ikke varslet dere at jeg hadde tenkt å gjøre dette mot disse guddommer?", så ville dette sikkert ha vekket folks følelser og sannheten ville ikke ha manifestert seg. Abraham sa "Dette kan vi snakke om litt senere. Begynn heller med å reflektere over følgende. Dere tror at deres guddommer har massevis av krefter til å oppfylle ønskene til sine tilhengere, og ødelegge deres fiender. Etter deres mening har de ubegrensede krefter. Nå har alt dette skjedd i nærvær av deres største gud. Hvorfor klarte han ikke å stoppe det som skjedde med de andre ved å benytte hans makt og redde andre gudene fra ødeleggelse? Etter å ha hørt dette svaret ble det helt stille. Da adresserte Abraham prestene og sa: "Dere pleide å fortelle folk at disse gudene har kunnskap om det usynlige og vet alt. Når noen kom til dere med spørsmål, pleide dere å si at dere skal svare etter å ha snakket med disse gudene. Dermed ga dere et inntrykk av at gudene ga dere svar som dere dermed formidlet videre.. Nå, hvis dere er sanne i deres påstand, hvorfor spør dere ikke guder direkte i stedet for å spørre meg om hvem som har gjort dette ugagn mot dem?"(37:88-98)

 

(En annen tolkning av dette kan være at prestene kunne ha sagt, "Vi vet hvem som er ansvarlig, men vi ønsker å undersøke om du selv har gjort det eller om det var noen andre medlemmer av gruppen din" Som svar på dette kunne Abraham ha sagt, "Nei ikke noen andre, men den største av dem som står rett foran dere har personlig gjort dette." Men måten tolkningen er fremlagt på over, er mer i sammenheng med andre vers som 21:51.)

 

64.

(Dette svaret av Abraham satte prestene i en svært vanskelig stilling.) Folk begynte å flytte seg bort fra mengden mens de begynte å diskutere at de selv kunne ha vært på feil bane.

 

65.

(Innvendig var de alle overbevist, men det gikk utover måter av prestedømmet og deres status, posisjon og holdning til å akseptere fakta åpent. Selv etter å berøre slike høyder av fornuft og logikk, ble de igjen offer for uvitenhet og overtro. De kom tilbake til Abraham og sa) "Du har hevet dette punktet kun for å vinne en debatt, for du vet fullstendig godt at disse gudene ikke snakker."

 

66.

Da sa Abraham , "Hvor (trist og rart) er det at dere har avsatt Allah, og valgt disse avguder for tilbedelse, når de verken kan gjøre dere noe godt, og heller ikke engang skade dere.

 

67.

"Skam på dere og de dere tilber i stedet for Allah. Vil dere ikke bruke fornuft i det hele tatt? "

 

68.

De hadde ingenting å diskutere med Abraham, bortsett fra det som en gruppe tvilere alltid gjør i slike situasjoner. De (tilskyndet massene og) sa, "Hvis dere har noe mot, så burte dere komme opp og brenne denne personen levende, og dermed opprettholde status av deres guddommer!"

 

69.

Dermed mens de var opptatt med å gjøre bistand flammende ild for deres hevn, la Vi planer til å kjøle ned deres flammer slik at ingen skade ville komme til Abraham.

 

70.

Vi gjorde deres strategi som de hadde planlagt mot Abraham, ineffektiv, og slik mislykket de med deres planer (29:24, 37:98).

 

71.

Vi reddet Abraham og Loot (hans ledsager) fra det skammelige designet av disse menneskene, og ledet dem mot land som Vi hadde gjort salig og fredelig for hele menneskeheten (29:24; 37:98). (Altså ved å flytte dem fra ett sted til et annet, holdt disse budbringere av Allah seg trygge fra den onde og skadelig planleggingen av deres fiender.)

 

72.

(Abraham startet et nytt liv i det grønne og fruktbare landet Syria, og han lyktes i sitt oppdrag.) Vi skjenket ham med en sønn Isac og en sønnesønn Jakob, som begge var begavet med det beste av rettferdige kvaliteter.

 

73.

Og vi skjenket dem ledelsen av deres folk som ble ledet til rett vei i henhold til Våre lover. Vi åpenbarte for dem lover så de kunne etablere ordningen med velferd og progresjon for det beste for deres folk slik a de kunne delta aktivt i konstruktive handlinger. Alle av dem adlød Våre lover og kommandoer.

 

74.

(Loot hadde også flyttet med Abraham. På denne tiden var han som andre Momineen). Senere skjenket Vi Loot med kunnskap og visdom av en budbringer, slik at han kunne avgjøre saker av sitt folk. Dette fordi folk i hans samfunn var uanstendige og gjorde avskyelige gjerninger. Vi flyttet Loot (etter å ha ødelagt hans bosetting) til et annet trygt sted.

 

75.

Vi velsignet ham med Vår nåde og velsignelser, for også han var en av den som reformerte seg.

 

76.

Samme gjelder Noah, som var i epoken tidligere enn disse budbringere. Han veiledet sitt folk kontinuerlig til å komme over på rettferdige baner, men de fortsatte å gjøre opprør. Når deres overtredelser krysset alle grenser kalte Noah på Oss. Vi svarte på kallet hans og reddet ham og hans ledsagere fra stor nød.

 

77.

Og Vi hjalp ham mot dem som hadde motvirker Våre lover. De var veldig onde mennesker, så vi druknet dem alle.

 

78.

Likeledes (er historien om) David og Salomo. Begge var opptatt av å konsolidere og styrke deres tilstand og føre oppgang for Bani-Israel. Men deres folk var ute etter å ødelegge deres land, akkurat som en egensindig beitende flokk som ikke hører til deres leders kunnskap. Disse menneskene ønsket faktisk aldri å leve et disiplinert liv, og Vi vitnet til hvordan de to (David og Salomo) planla å disiplinere deres samfunn.

 

79.

(Under Davids epoke kunne ikke mye gjøres for å korrigere disse menneskene) Solomon forsto seg på situasjonen grundigere. (Han lyktes i å stramme disiplin hos disse menneskene.) Vi hadde faktisk skjenket begge disse budbringere med visdom av åpenbaring og myndighet til å styre. (Omfanget og styrken av Davids rike var slik at) Vi underla han alle høvdinger av disse stammene samt mektige hesteriddere i fra Tair stammen (som dannet den mektigste delen av hans kavaleri ~ 27:16, 34:10). Alle av dem var samlet i hans støtte. De var opptatt, dag og natt, med å utfører deres plikter, og alt dette var i samsvar med Vårt guddommelige oppdrag.

 

80.

Og Vi lærte dem å lage rustninger, slik at de kunne være trygge mot fiendens våpen (på slagmarken). Selv da var de utakknemlige (og aktivt konspirerte for å svekke staten).

 

81.

Som for Salomo, temmet Vi de stormfulle hav og vind slik at han i henhold til programmet sitt kunne seile sine skip til rike og fruktbare landområder. Og de fleste vet sikkert at Vi har kunnskap om alt.

 

82.

Vi gjorde også ordninger som underla store opprørte stammer til hans stat. For ham stupte de inn i sjøen (og hentet ut perler). De utførte også diverse andre funksjoner for ham. Og vi holdt vakt over dem (slik at de ikke skulle bli opprørske igjen ~ 34:1;. 38:37)

 

83.

Og tilsvarende (husk hendelsen da) Job ropte til hans Forsørger og sa, "En smertefull lidelse har hendt meg (og for å bli kvitt det trenger jeg din velsignelse ). Det er tydelig at ingen ville være større enn deg i å gi meg velsignelse og næring." (38:41)

 

84.

Hvorpå Vi svarte og lettet ham for hans elendighet. Han ble forent med hans følgesvenner og mange andre som dem. Alt dette var en handling i nåde fra Oss. I denne episoden er det også lærdom for dem som adlyder lover.

 

85.

Tilsvarende var det for budbringere Ismael, Idris og Zul-Kifl. Alle av dem var standhaftige i deres oppdrag.

 

86.

Vi skjenket Vår gunst på dem alle. All var i kategorien av de som reformerte.

 

87.

Og på samme måte (er historien om) av Jonas, som ble fortvilet og frustrert over hans nasjon og forlot dem (selv om han ennå ikke hadde blitt befalt å migrere). (Han hadde imidlertid ikke tatt dette skrittet ut av opprørsk holdning) Han mente at siden denne nasjonen ikke var rettet mot noen av guddommelig kommando, ville ikke Allah holde ham ansvarlig. Da han var fanget i vanskeligheter (på grunn av hans feildømming) ropte han til Oss og sa, "Det er ingen andre enn Deg som har myndighet og makt (til å redde meg fra denne trusselen). Mitt hastverk i å ta dette skrittet uten å ha ventet på en dom fra deg, var en overtredende handling. Den eneste avgjørelsen som er riktig, er den som kommer fra Deg" (37:139; 68:48).

 

88.

Vi svarte på hans kall og lettet ham fra nød. Vi avlastet han fra trengsler i likhet med alle som har tro på sannheten og fasthet av Våre lover.

 

89.

Likeledes husk historien om Zachariah da han kalte på sin Forsørger og sa: "Min Forsørger, Ikke la meg forlate denne verden uten en arving, selv om du alene er det beste av arvinger (for oss alle). (Et behov for en arving, er likevel tydelig ~ 03:33; 19:5-7.)

 

90.

Vi svarte på hans kall og kurerte hans kone (av infertilitet) og skjenket ham en sønn Johannes. Alle disse budbringer fulgte alt som var til fordel for menneskeheten, og søkte veiledning fra Oss i alle samfunnslag, uansett om forholdene var gode eller ugunstig. De ventet på informasjon fra oss og adlød dem, fordi de var klar over de farlige konsekvensene av å ta skritt mot guddommelige lover. De var alltid redde for trass.

 

91.

Og husk også historien av den kyske damen som (viste mye mot imot menneskelige lover av jødene) Vi skjenket henne en sønn Jesus. Og akkurat slik skjenker Vi et element av guddommelig energi i hvert menneskelig avkom som dermed gir han makt og myndighet i valg og diskresjon. Vi skjenket det samme til Jesus (3:44, 19:16, 32:9). Begge var levende eksempler for folk, som viser stor forskjell mellom vedtak fattet i samsvar med guddommelige lover og de som er tatt under menneskeskapte lover. (Selvlagde lover av jøder erklærte dem for å være forbannet og fordømt, mens Allahs lover gjorde dem verdig all respekt.)

 

92.

Du budbringer, dette var din gruppe (av budbringere), en og samme samfunn fra begynnelse til slutt. (Deres læresetninger og mål var de samme. Vi hadde fortalt dem alle at den sentrale meldingen i deres lære skulle være at) "Jeg alene er deres Forsørger. Derfor bør dere kun adlyde meg og ikke la noen andre dele denne autoriteten." (23:52)

 

93.

(Det er tydelig at dersom alle budbringere var medlemmer av samme forening, også deres lære var den samme, deres etterfølgere skulle også da være som en forent samfunn.) Men deres samfunn skapte forskjeller blant dem, og rev denne enheten i stykker. Dette til tross for at de til slutt skal havle på de samme lover (mennesket har sikkert ingen annen vei som fører til suksess og velstand).

 

94.

(Den grunnleggende loven er at) Den som er overbevist om sannheten av guddommelige lover og reagerer på det velgjørende programmet foreskrevet av Ham, vil ikke bare utvikle sitt eget "selv", men han vil også sette rett og forbedre nedsatte saker av samfunnet. Hans innsats vil ikke gå til spille. Dette fordi vår konsekvenslov poster og bevarer alles innsats og aktiviteter.

 

95.

Tvert imot, folk som stopper opp deres evner til å vokse, blir ødelagt. De er da helt ute av alle livets gleder, og kan ikke vende tilbake (mot velstand). (17:58)

 

96.

Men det er en utvei. Når mektige og aggressive nasjoner komme ut av deres land for å okkupere og undertrykke svakere nasjoner (18:94), etter en periode med justering vil de sistnevnte vise tegn til oppvåkning og prøve å gjenvinne deres tapte status og posisjon. Dermed får de et nytt liv.

 

97.

(Og fortell disse menneskene at) Revolusjonen som vil bringe frem gode og konstruktive resultater er nær. De som fornekter sannheten i vår lov vil bli sjokkert og utbryte: "ve over oss. Hvor uvitende var vi til denne forestående revolusjonen at vi fortsatte å overskride!"

 

98.

På dette tidspunktet de vil bli fortalt, "Dere, og alle lederne som dere adlydte i stedet for guddommelige lover, er drivstoff av Jahannam.. Dere (selv tenner den og da) brenner dere i den.

 

99.

Hvis disse guddommer hadde hatt noe makt, så hvorfor skulle de (slike folk) bli trukket inn i denne ødeleggende refselsen? Nå vil de selv være fanget i den.

 

100.

Deres skrik og gråt vil bli så høyt og intenst at de ikke vil være i stand til å høre noen andre.

 

101.

Men de som på grunn av deres gjerninger blitt dømt til verdige tog balanserte livsstil, vil bli holdt langt unna denne refselsen.

 

102.

Så langt unna at de ikke engang skal høre den minste lyd derav (19:71). Alle deres ønsker vil bli oppfylt, og de vil for lang tid forbli i denne hyggelige tilstanden.

 

103.

Selv de mest alvorlige revolusjoner vil ikke forstyrre dem, og alle konstruktive krefter i universet vil være med dem. De vil bli fortalt at dette er den tiden som de hadde blitt lovet om, og som skulle komme en dag (27:89).

 

104.

I denne tiden vil vi rulle opp alle som er i høye sirkler av samfunnet, som en rull som er rullet opp etter at regnskapet er avsluttet. (Dette fordi på denne tiden vil det ikke lenger være mer behov for det. De sosiale verdier og økonomiske systemer ville være under kontroll ~39:67. Likestilling av menneskeheten ville komme tilbake, slik den engang eksisterte i den første tiden av menneskelig skapelse. Samfunnet ville gå tilbake til å være slik da alle mennesker var en nasjon, og midler til næring var fritt tilgjengelig for alle ~ 2:213; 10:19) Dette er vårt løfte (etablert program) som vil bli.

 

(Hvis disse versene anses til å være ment for livet etter døden, så har de referanser til den totale utslettelsen av det fysiske universet, hvorpå en annen tid av ny skapning skulle begynne. I så fall kunne dette verset peke mot en stor begivenhet når, etter denne "ødeleggelsen", reetablering av et nytt univers skulle starte, i likhet med første gang.)

 

105.

Og etter å forklare disse relevante saker, i hvert åpenbart bok, hadde Vi lagt ned de grunnleggende og fundamentale lover, at de rettmessige arvinger av jorden (staten, dens styring og kilder til rikdom) skal kun være folk som har evner til å håndtere slike saker, og som lever i henhold til Våre lover.

 

106.

Denne grunnleggende loven i livet har absolutt potensiell realitet for hver nasjon som lever i henhold til våre lover. (Denne virkeligheten er at arv av jord er betinget av evnen samt lydighet til guddommelige lov.) Uten disse to egenskapene kan man få midlertidig overlegenhet, men kan ikke ha det som en rettmessige arv).

 

107.               

(Dere blir rettmessige arvinger av denne jorden om dere følger koden av guddommelig lov. Denne koden har nå blitt gitt til folket gjennom deg). Du budbringer må derfor proklamere til alle mennesker at deres korrekte og fullstendige utvikling kan kun oppnås gjennom å adlyde demne koden. Nasjoner som avviser disse lovene vil bli fratatt guddommelige velsignelser (9:61). Demne åpenbaringen mot deg skal således bli en kilde til ekte velsignelser for hele menneskeheten.

 

108.

Proklamer at essensen av læren som har blitt avslørt for deg sier at reell makt og myndighet ligger kun hos Allah. Ingen foruten Allah er verdig til lydighet og underdanighet. Spør dem, "Vil dere akseptere lydighet av disse lovene (eller ikke)?"

 

109.

Hvis de vender seg bort, fortell dem, "Jeg har advart dere (om konsekvensene av den rette eller gale måte å leve på. Det er på eget vilje om dere vil godta det eller ikke). Dere vil bli ødelagt om dere ikke akseptere. Jeg kan ikke fortelle dere når denne tiden av ødeleggelse, som dere blir advart mot, vil komme, eller om det skjer snart eller senere.

 

110.

(Selv om dere adopterer en hyklersk holdning og presenterer det dere ikke tror på i deres hjerte, kan ikke utbruddet av dommens stund utsettes eller stoppes.) Allahs konsekvenslov er vel klar over hva dere sier åpent, og hva deres skjuler (i deres hjerter).

 

111.

Jeg vet ikke om en forsinkelse vil legge til i elendighet, eller om det vil gi frist til å gjøre dere i stand til å ta noe fordel fra bestemmelsene i livet (om det er noe forsinkelse i deres forekomst)

 

112.

(Budbringeren formidlet alt dette til folk i samsvar med guddommelig veiledning og deretter sa han) min Forsørger, tiden har nå kommet for deg å annonsere dommen (mellom meg og disse menneskene)." Så sa han til sitt folk, "Vår Forsørger er Ar-Rahman. Vi bønnfaller om Hans hjelp, slik at Han kan gi oss den fullstendige utviklingen av våre evner, slik at vi er i stand til å stå opp for alt det Han har tilrettelagt for oss."