MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 91: Ash-Shams

 

1.

Vurder solen og dens strålende glans;

 

2.

Månen og dens strev etter solen for å få sitt lys;

 

3.

Dagen, som avdekker det fantastiske landskapet i verden;

 

4.

Natten og mørket som dekker alt;

 

5.

Høydene og ekspansjon av plass og de vidunderlige himmellegemer i det;

 

6.

Jorden og måten den sprer seg ut på (til tross av å være sfærisk);

 

7.

Og det menneskelige Selvet, og hvordan den er dannet og formet;

 

8.

Og måten den er utstyrt med evnen til selvoppløsning ved å følge en feilaktig bane, eller redde seg fra nedbryting og bli fastere og sterkere for hver dag.

 

9.

(Det totale programmet som fungerer i det kosmiske verdensrommet og menneskelige Selv, står vitnesbyrd til det faktum at) Den som oppfostrer og utvikler sin Selv, vil faktisk oppnå suksess;

 

10.

Men livet til en som undertrykker sin Selv under byrden av egoistiske gevinster, og som ikke lar det utvikler seg, blir ødelagt. Alle hans latente evner forblir ubebygd.

 

11.

(Selv historiske episoder stå vitnesbyrd om dette faktum. For eksempel) Stammen av Thamud nektet guddommelig lov, av deres opprørske holdning.

 

12.

Og den med mest oppløst personlighet, ble deres leder.

 

13.

Deres Budbringer hadde bedt dem om å holde alle næringskilder åpne for alle, som de hadde mottatt fra den Allmektige Allah. Deres bevis til å følge denne avtalen ville være at den kamelen som ikke tilhørte noen og som gikk fritt på Allahs land, skulle på drikke fritt på hennes tur fra drikkestedet under stammens overvåkning (7:73; 26:155).

 

14.

De lovet og gjorde en forpliktelse. Men senere trukket de seg tilbake fra det og kjærte halsen på kamelen (og viste at de ikke ville slutte å motsette seg den guddommelige loven av velferd).

 

15.

Som et resultat av deres holdning, og Hans konsekvenslov sendte deres Forsørger et knusende ødeleggelse som utslettet dem og jevnet deres boliger med bakken.

 

16.

Og mens de ble det, var ikke Han opprørt over konsekvensene siden denne handlingen ikke var basert på urettferdighet, men var en naturlig konsekvens av deres gjerninger. (Den guddommelige loven føler derfor ikke synd av slike situasjoner. Rettferdighet seirer over alle slike følelser.)