MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 5: Al-Mâ'idah

1.

Forsamling av de troende, observer nøye de restriksjoner som Allah har pålagt dere. Han har lovliggjort dyr som beiter for dere unntatt de som det ha blitt gitt separate instruksjoner for (2:173, 5:3). Hvis dere er på pilegrimsreise, så ikke jakt på disse dyrene. Sannelig, Allah bestemmer for dere, det han anser som forsvarlig.

 

2.

Ikke misbruk symbolene designet av Allah (2:158) og de hellige månedene da krigføring er forbudt. Dyrene som pilegrimer tar med for deres bruk må beskyttes (22:28, 22:36). De som går på pilegrimsreise må ikke være dårlig behandlet, slik at deres eiere kan søke gavmildhet av deres forsørger og Hans medlidenhet og diskutere deres planer fredelig. Når pilegrimsreisen er over, kan dere igjen ty til jakt. I Mekka vil dere møte dem som påførte store strabaser på dere i lang tid. De vil hindre deres reise til Kaba. Nå har dere overvunnet dem, men følelsen av hevn bør ikke hindre dere i å skape rettferdighet for dem og få dere til å hengi til utskeielser (5:8). Samarbeid med hverandre i saker som omhandler velferd for menneskeheten. Overhold lover av Allah. La handlingen til deres fiender bli dømt etter konsekvensloven.

 

3.

Allah har erklært følgende til å være forbudt (2:173):

 

- kjøtt fra døde dyr

- flytende blod (6:146)

- kjøtt av svin

- det som har vært viet til noen andre enn Allah (og hans lover)

- det som har blitt drept ved kvelning eller ved å være gjennomboret

- det som delvis har blitt spist opp av et vilt dyr, med mindre du har slaktet det før dets død

- det som har blitt ofret på alteret

- det som har vært fordelt ved hjelp av stikkende piler (en overtroisk vane blant Arabere på den tid).

 

Slike ting vil ta dere bort fra den rette veien. Men hvis man står overfor en situasjon hvor han ikke kan finne noe annet å spise enn de ovennevnte artikler, og hans liv er truet, så kan han ta en del av det som har blitt erklært forbudt, forutsatt at han er drevet til det av sult og ikke av grådighet eller ønske om å bryte de Guddommelige Lover (2:173). (Muhammed) dine motstandere som hadde forkastet din levemåte, har nå gitt opp håpet på å nå et kompromiss med deg. De vil konfrontere deg åpent. Ikke vær redd for dem. Ditt overtak over dem har blitt fullstendig etablert og dermed har Allah skjenket Hans fulle velsignelser over deg og islam har blitt tildelt deg som Deen. Det er dermed ikke noe grunn til å frykte lenger, eller inngå kompromiss. Du bør bare frykte konsekvensene av å ikke adlyde Allahs lover. Og for sikkert er Allah beskytteren og Raheem.

 

4.

Folk spør deg, Å Rasool, hva har blitt gjort lovlig for dem. Fortell dem at med unntak av det som er forbudt, er alle hyggelige ting lovlige. Dere kan også spise kjøtt av dyr tatt av rovdyr som dere har trent opp ved hjelp av evnen gitt til dere av Allah. Dere må uttale navnet til Allah over disse dyrene og dermed ta godt vare på lover av Allah som er rask i regnskap.

 

5.

For å gjenta: med unntak av det som har blitt erklært forbudt, kan dere nyte alt annet som er bra og behagelig for dere. Også lovlig for dere er all mat tilberedt av dem som fikk Boken (forutsatt at det ikke inneholder det som er forbudt, og hvis de også spiser av maten).

Kyske og troende kvinner er lovlige for dere i ekteskap og kyske kvinner blant de som fikk skriften før dere, forutsatt at dere gir dem deres medgift og gifter dem for å lede et ekteskapelig liv og ikke for å kun tilfredsstille deres begjær. Ikke ha hemmelige forhold til dem (4:25). De som gjør dette utveksler Deen (rett vei) for Kufr (feil vei). Alle deres handlinger gjengir avfall og i det hinsidige vil de bli taperne.

 

6.

Den troende gruppen, på tiden av Sal’ah må dere vaske ansikt og hendene og armer opp til albuene og passere deres (våte) hender lett over hodet og vaske føttene opp til anklene. Hvis dere har hatt samleie med deres koner så ta et fullt bad. Hvis dere ikke kan vaske dere på grunn av sykdom når vann er skadelig for dere, eller når dere er på reise eller har returnert fra naturens kall, eller har rørt en kvinne, og vann ikke er tilgjengelig, så kan dere rengjøre dere ved hjelp av jord og tørke hendene og ansiktet med det (4:43). Allah vil ikke pålegge vanskeligheter på dere. Hans intensjoner er bare å holde dere i en ren tilstand slik at Han kan gi Hans fulle mål for velsignelser over dere og deres innsats kan bære frukt.

 

7.

Husk de velsignelser som Allah har skjenket på dere, og pakten dere har gjort med ham ved å si, ”vi har hørt og vi vil adlyde". Derfor må dere oppfylle deres pakt ved å følge lovene av Allah. Allahs konsekvens lov er til og med klar over det dere holder hemmelig.

 

8.

Den troend gruppe, alltid stå opp for rettferdighet i saken av Allah. La ikke andres fiendskap mot dere forårsake deres avvikling fra veien til rettferdighet. Dere må alltid, og i alle situasjoner, handle rettferdig. Dette er beslektet med Taqwa. Alltid overhold Allahs lover. Han er klar over alt det dere gjør.

(Taqwa betyr å vise respekt for Allahs lover, ved å følge dem)

 

9-10.

Allah har lovet at for dem som tror og gjør godt, vil det være beskyttelse og stor belønning. På den andre siden skal Jaheem være tilholdssted for dem som avviser Allahs lover direkte, og de som bekjenner seg til å tro på dem, men deres handlinger ikke reflekterer deres påstander.

 

11.

Dere troende, kom i hu de velsignelser som Allah viste dere når en viss folk som hersket over dere ble styrtet. Han hindret deres styre. Derfor bør dere følge Allahs lover og sette deres lit til Ham.

 

12.

Allah hadde tatt en pakt med Bani-Israel og hadde reist tolv ledere (veiledere) fra blant dem. Allah hadde forsikret dem at hvis de etablerte orden av etterlevelse og progresjon, etablerte tro på Allahs Rusool til å støtte deres misjon, og ga et lån til Allah for menneskehetens beste, så ville Han være med dem, fjerne deres svakheter og slippe dem inn i hager hvor bekker flyter. Men den som skulle benekte dette deretter ville avvike fra banen av velstand.

 

13.

Når Bani-Israel brøt denne pakten fratok de seg velsignelser av Allah, og deres hjerter ble forherdet (2:74). De tuklet med fraseologi av guddommelig åpenbaring og satte selv til side en del av sine bud. De vil fortsette å hengi seg til lignende aktiviteter, og dere vil alltid oppdage svik i dem, med unntak av noen få. Så unnlat og overse. Allah liker de som lever et balansert liv.

 

14.

Dette var om jødene. De som kaller seg Nazarenes (kristne), hadde Vi også gjort en lignende pakt med. Men de overså en del av det som ble avtalt. De delte seg opp i sekter og deres felles fiendtlige innstilling og trass vil være evigvarende. Det vil ikke være lenge før Allah vil la dem få vite den faktiske plasseringen av deres selvproduserte tro.

 

15-16.

Bokens folk, Vår Rasool har kommet til dere for å åpne mye av det dere har blitt vant til å skjule fra Skriftene. Han vil overse mange av deres svakheter. Et lys har kommet ganske sikkert til dere fra Allah dvs. en bok av belysning der den skal veilede de som ønsker å følge veien til fred og fullstendig harmoni. Den vil bringe dem ut av mørket og inn i lyset og henvise dem til rett bane som fører til suksess og fremgang i livet.

 

17.

De som ikke tror på Messias, sønn av Maria, begår faktisk urett (er på feil vei). Å Rasool, spør dem ”Hvem kunne stoppe Allah om han ønsket å ødelegge Messias, sønn av Maria, hans mor og alle som var på jorden?" all makt og myndighet i hele universet tilhører kun Allah. Han skaper det han ønsker og gir alt et formål.

 

18.

Jøder og kristne sier: "Vi er de elskede barna av Allah (og uansett hva vi gjør, tilhører paradiset oss)." Spør dem: "Hvorfor straffer Allah dere fra tid til annen for deres feilhandlinger? (Selv deres Skrifter er fulle av beretninger om deres svakheter og lidelser.) Dere er ikke de elskede barna av Allah. Dere er som alle andre Han har skapt. Både tilgivelse og straff bestemmes av Allahs konsekvenslov. Allahs autoritet dominerer hele universet. Alle mennesker er ansvarlige overfor Ham og vil bli dømt i henhold til konsekvensloven.

 

19.

Bokens folk, Vår Rasool har kommet til dere i en tid da lyset opptent av de forrige Rasool hadde blitt nedtonet (gjennom feilhandlinger av sine tilhengere) og deres lære ble gjort ineffektiv. Slik at dere ikke kan si "Ingen budbringer av gode bud eller advarsler har kommet til oss". Det har nå kommet en budbringer av gode bud og advarsler til dere, og derfor har dere ingen unnskyldninger å dekke over deres feilhandlinger med. Allah har utnevnt tiltak for alle ting.

 

20.

Minn den tiden da Moses adresserte sitt folk, og sa "Husk velsignelser skjenket mot dere av Allah, ved å skape profeter fra blant deres folk og gjøre dere til besittere av makt og myndighet, og gi dere det som aldri har vært gitt til noen folk før (dvs. Privilegiene av både guddommelig veiledning og kongerike). "

 

21.

Han spurte dem: "Å mitt folk, dere kan entre frimodig i landet som Allah har gitt dere, så ikke slå tilbake så dere ikke blir tapere"

 

22.

De sa til Moses: "Der bor folk som er mest effektive og undertrykkende. Vi kan for sikkert ikke gå inn i dette landet før de andre drar bort derifra. Om de forlater, så vil vi sikkert gå inn i den."

 

23.

Derpå to menn fra blant dem som hadde underkastet seg Allahs lover og som Allah hadde favorisert med Hans velsignelser, sa "Hvorfor føler dere så svake og engstelige? Fort dere til byen gjennom dens port. Når dere har gjort det, vil dere stå med seier. Dere bør stole på Allahs lover hvis dere virkelig tror på Ham.

 

24.

De sa: "Å Moses! Vi kan aldri gå inn i dette landet mens de andre er der. Hvis du er overbevist om Allahs hjelp, så kan du og din Rabb gå og kjempe med dem. Vi vil vente og se."

 

25.

Bedrøvet av holdningene deres, sa Moses: "Min Rabb, jeg har ingen kontroll over andre enn meg selv og min bror. Du bør bestemme mellom oss to og disse ustyrlige mennesker."

 

26.

Derpå sa Allah: "La dette landet bli forbudt for dem i førti år. De skal vandre i ørkenen i fullstendig distraksjon. Siden dette er resultatet av deres egne gjerninger, bør du ikke sørge over dem."

 

27-29.

(Is-Haaq (Isaac) og Is-Mael (Ishmael) var brødre. I starten holdt profetievnen seg innenfor etterkommere av Is-Haq (som jødedommens profeter). Deretter ble det skjenket til etterkommere av Is-Mael (dvs. Muhammed, fred være med ham). Jødene var meget misunnelige på dette.)

 

(For å illustrere resultatene av misunnelse) Fortell dem historien om to sønner av Adam. Hver av dem gjorde en offergave til Allah. Gaven fra en av dem ble akseptert, mens den andre ble ikke.  Deretter sa den som fikk gaven sin avvist til den andre i sinne og trass, "Jeg kommer til å drepe deg." Den andre svarte (jeg har ikke gjort deg noe som skulle forårsake at du skulle drepe meg, og Allah aksepterer tilbudet fra de som lever etter Allahs regler). Du kan strekke ut hånden til å drepe meg, men jeg vil ikke gjøre det. Jeg er svært nøye med å adlyde Allahs lover. Han som er pleier av verdener. Det kan imidlertid skje at jeg kan skade deg i selvforsvar. Du vil være ansvarlig for både dine intensjoner om å drepe meg og skader du vil få påført fra mine hender. Du blir beboer av Jahannam. Dette er vederlag for de som begår urett.

 

30.

Den (egoistiske) sjelen av den andre forårsaket at han drepte broren. Han myrdet ham, og ble (selv) en av taperne.

 

31.

Han drepte sin bror i sinne, men da hans vrede roet seg, beklaget han. Da hendte det slik at han så en ravn skrape jorden. Dette fikk han til å tenke at ravnen prøvde å fortelle ham at han skulle ha dekket brorens skyld i stedet for å drepe ham. Når dette demret for ham ble han svært skamfull.

 

32.

Urettferdige drap er en så avskyelig forbrytelse at Vi har fastsatt for Bani-Israel at dersom man dreper et annet menneske, eller sprer lidelse i landet, blir det som om han har drept hele menneskeheten. Tilsvarende på den andre siden, hvis man redder livet til en enkelt person, skal det være som om han har reddet hele menneskeheten. Vår Rasool kom med instruksjoner, så klare som dette, men de fleste av dem fortsatte å begå overgrep.

 

33.

Vederlag for de som er imot det guddommelige systemet og som går rundt å sprer lidelser i landet, er henrettelse, korsfestelse, fysisk beherskelse* eller forvisning fra landet. Dette er deres straff og skam i denne verden, mens i det hinsidige vil de ha enda større refselse.

*(Ordrett oversettelse sier ”Kutte av armer og bein”, som egentlig bare er en talemåte som betyr å fengsle en person slik at han ikke kan bevege seg fritt)

 

34.

Hvis de overgir seg og omvender seg før de blir overmannet, kan de sikre seg Allahs beskyttelse og velsignelser.

 

35.

Den troende gruppen, følg Allahs lover og prøv å sikre dere en høyere rang. For å oppnå dette bør dere streve hardt for Allahs sak. Dette er hvordan dere skal lykkes i arbeidet.

 

36-37.

De som motsier den guddommelige orden vil ikke kunne beskytte seg mot pine på dommedagen, selv om de eide det dobbelte av alle skattene i verden og tilbød dem som løsepenge. Siden disse løsepenger ikke vill bli akseptert, venter det dem en fryktelig lidelse. Uansett hvor mye de ønsker å flykte fra Jahannam vil de ikke kunne gjøre det - en langvarig lidelse venter dem.

 

38-39.

På en tyv, mann eller kvinne, bør slike begrensninger pålegges som gjør ham/hun i ustand til å begå slik kriminalitet. Hvis han føler beklagelse og gjør bot etterpå og myndighetene mener at han/hun kan omvende seg, skal guddommelig orden iverksette tiltak for å beskytte han/henne og gjøre avsetninger for deres næring (til de er i stand til å tjene sine egne midler), kan de bli tilgitt. (Se også 12:31).

 

40.

Vet dere ikke at Allah er den høyeste myndighet i hele universet? Han har utnevnt lover for straff og tilgivelse i henhold til de tiltakene han har utviklet.

 

41.

Å Rasool, ikke bli sørgelig over mennesker som løper hodestups mot benektelse. Slike mennesker bekjenner seg til å være troende, men i virkeligheten er de ikke det men heller blant jødene. De kommer til deg for så å gå tilbake til sine følgesvenner å fortelle løgn. De vrir på ordene fra sine skrifter og sier til sine tilhengere "Hvis de troende gir dere noe sånt som dette så bør dere akseptere det, ellers kan dere være skeptiske til det." Ingen vil kunne redde slike folk fra Allahs straff, når de oppretter uenighet og splittelse blant folk. Dette er folk som ikke ønsker at deres hjerter skal bli renset. For dem er det skam i vente i denne verden og stor straff i det hinsidige.

 

42.

For å gjenta: Jødene lytter til deg bare for å vri på sannheten. De sluker det som er ulovlig. Deres religiøse ledere har myndighet til å bestemme deres uenigheter, men vedtar en svært utspekulert teknikk - hvis de ønsker å favorisere en person og føler at dommen i henhold til muslimsk lov vil være gunstig for dem, råder de ham til å gå til Rasool. Du Rasool, når de kommer til deg for dom, er det opp til deg å ta opp deres sak eller avslå din innblanding. Hvis du avslår, vil den gjøre deg noe vondt, men hvis du dømmer mellom dem, døm rettferdig. Allah liker de som dømmer rettferdig.

 

43.

Det er overraskende at de kommer til deg for dom, når de har Toraen med dem og bekjenner at den inneholder Allahs bud. De vender seg bort fra Toraen. Sannheten er at de ikke tror på noe når de ikke kan stole på sine egne lover beskrevet i deres egen bok.

 

44.

Faktum er at vi hadde sendt dem Torahen som inneholdt veiledning og lys. Deres Anbia (profeter) som overga seg til Allahs lover brukte denne til å løse deres uenigheter i henhold til det. Rabbinere og foresatte av lover, som hadde opptjent ansvar for ivaretakelse av Allahs åpenbaring, og som også vitnet til dens sannhet, gjorde det samme. Så, dere jøder, frykt ingen bortsett fra Meg og ikke begå feil av å handle bort Mine pålegg for en ussel pris. Merk dette: De som ikke bestemmer sine saker i henhold til det Allah har åpenbart (Quran)- det er dem som er K'afireen. (på feil sti)

 

45.

I den Boka (Torah) hadde Jeg fastsatt lover for dem (jødene): "Liv for liv, øye for øye, nese for nese, øre for øre, tann for tann, og for andre skader som for like. Hvis den skadede går forut for gjengjeldelse av vennlighet, vil dette tjene som en soning for den kriminelles forseelse som dommerne bør huske: "De som ikke dømmer etter det som Allah har åpenbart, er de som begår urett."

 

46.

Jeg sendte Isaah (Jesus), sønn av Mariam (Maria), i linjen av profeter av Bani-Israel for å bekrefte det som allerede var i Torah. Jeg ga ham Injeel (Bibel), som også inneholdt veiledning og lys og bekreftet læren av Torah. For å gjenta, Injeel inneholdt veiledning og lys og bekreftet læren av Torah, men veiledning og gode råd som fantes i den var kun gunstige for dem som ønsket å følge Allahs lover.

 

47.

Tilhengerne av Injeel ble bedt om å administrere rettferdighet i henhold til boken og ble advart mot at de som ikke avgjør sine saker i henhold til det Allah har åpenbart, er fasiqeen (de som nekter å følge islamske lover).

 

48.

Å Rasool, likeledes har Jeg sendt deg en bok basert på sannhet. Den validerer og underordner den sanne læren av tidligere bøker. Du bør dømme mellom dem i henhold til det Allah har åpenbart og ikke følge dine egne ønsker som skulle forårsake at det skulle avvike fra sannheten. Du kan spørre deg selv at når Allahs veiledning sendt til alle profeter var den samme (og forskjellene ble opprettet senere av deres tilhengere) hvorfor har ikke Allah tvunget etterkommere til å følge hans lover? Svaret er at dette ville vært imot Allahs plan som gir mennesker frihet til velge etter deres ønsker. Moralsk ansvar for alle handlinger stammer fra denne friheten, dessuten gir denne dem størst drifkraft til å gjøre gode gjerninger. Den troende gruppen, vær raske med å utføre gode gjerninger. Resultatet av dem forekommer i henhold til Allahs konsekvenslov. Når den guddommelige orden er etablert, vil forskjeller og variasjoner skapt av tilhengere av tidligere Anbia (profeter) blir åpenbart.

 

49.

Å Rasool, døm mellom dem etter det Allah har åpenbart og følg ikke deres begjær. Vær på vakt så de ikke frister deg bort fra noen av Allahs bud. Hvis de vender seg bort fra dommen du gir, vil de sikkert falle i strid for noen av sine ugjerninger. En god del av dem er uvitende.

 

50.

De som vender seg bort fra dommen du gir, ønsker faktisk å gå tilbake til tiden av uvitenhet, men de sanne Momineen (de på rett sti) vet at det ikke kan være lov eller system bedre enn den som er gitt av Allah.

 

51.

Forskjellene mellom Momineen på den ene siden, og jøder og kristne på den andre, har blitt klargjort. Derfor må ikke dere troende ta dem som venner. Til tross for gjensidig fiendskap mellom jøder og kristne, er de ett i deres motstand mot dere. Merk dette: Den som tar dem som venner vil bli regnet som en av dem. De som begår urett drar ingen nytte av Allahs veiledning.

 

52-53.

Dere vil se at hyklere med svikfulle hjerter vil skynde seg mot jøder og kristne. De vil si at hvis de forblir borte fra dem vil de falle i trøbbel. Tiden vil snart komme da dere vil få seier over slike mennesker, eller kanskje noe annen hendelse skjer i Hans egen utarbeidelse. Uansett hva de skjuler i sine hjerter blir klargjort, og de vil føle seg meget beklagelige. På den tid vil medlemmer av den troende gruppen si til hverandre: "Dette var folk som pleide å sverge på at de var på vår side." Da vil alle anstrengelser av slike hyklere komme til ingen nytte og de skal være tapere.

 

54.

Den troend gruppen, merk dere at hvis dere går bort fra Allahs Deen (vil ikke dette skade Allah, men dere vil faktisk skade deres eget selvbilde, fordi) Jeg vil erstatte dere med andre som vil adlyde Mine lover fremfor alt annet i verden, og resultatet av lydighet vil ikke være vederlag fra Allah. De vil opptre med ydmykhet mot hverandre, men vil være faste overfor sine motstandere. De vil streve hardt for Allahs sak, og vil ikke bry seg om det andre sier. Dette er velsignelse fra Allah som Han skjenker på de som ønsker å ha det i forhold til sine lover, for Allah er uendelig og allvitende.

 

55-56.

Merk dette: Deres venner er Allah og hans Rasool og de andre troende som etablerer systemet av Sal'at og Zakat og alltid holder seg kollektivt lydige mot Allahs lover. De som tar Allah og Hans Rasool og gruppen av troende til venner, vil danne et fellesskap som er ansvarlig for iverksettelse av Allahs lover. De vil sikkert få overtaket.

 

57.

Benektere og bokens folk slår seg sammen for å håne deres levestil. Dere bør derfor ikke ta dem som deres venner. Dere bør følge Allahs lover, om dere er sanne troende.

 

58-59.

Når dere kaller på Momineen til forsamling, håner disse mennesker dere. De forstår ikke at dette kallet er for en forsamling av dem som streber etter deres beste. Dere troende, spør bokens folk om de søker hevn fra dere fordi dere tror på Allah? I så fall ble jo denne (veiledningen) åpenbart for deres Rasool også tidligere. De burde jo anerkjenne den, men de fleste av dem er skaper kaos.

 

60.

La Oss fortelle dere om dem som lever elendige liv. Det er de som, som et resultat av sine skjevheter, fratar seg selv Allahs velsignelser, pådrar Hans vrede, degradere sin menneskelighet, blir gjenstand for spott og hån, og blir underkastet av de som var mest undertrykkende (2:61, 65). De befinner seg i en slik elendig posisjon fordi de har kommet seg bort fra den rette sti.

 

61.

Når de kommer til dere så sier de: "Vi tror", men det er faktum at de både kom og dro som benektere. Allah vet godt hva de skjuler.

 

62.

Du vil finne mange av dem som haster seg mot urett og utskeielser, og er ivrige på å fortære det som er ulovlig. Hvor grufulle er deres gjerninger.

63.

Hvorfor stopper ikke deres voktere av loven, og Rabbinere dem fra å avstå fra løgner og fortærende fra det ulovlige? I stedet for å håndheve Allahs lover, følger de sine selvlagde lover. Hvor grufulle er deres gjerninger.

 

64.

Når Allah ber de troende om å gi økonomisk støtte til etablering av den guddommelige orden, sier jøder: "Se på deres Allah. Hans egne hender er bundet, og Han tigger om hjelp". Faktum er at jødene har blitt så gjerrige at de ikke bruker noe til det beste for menneskeheten, som resulterer i at de er frarøvet Allahs gavmildhet. Allahs autoritet strekker seg langt, men Hans måter kjenner Han best selv. Hans planer implementeres gjennom mennesker. I stedet for å reflektere over det Vi sier, er deres benektelse og utskeielser fremhevet mot en slik orden fordi den peker ut deres svakheter og urett. Resultatet av deres holdning er at de utvikler fiendskap og tross mot hverandre. Uansett hvor de bor vil de prøve å spre lidelse og tenne ilden av krigen som Allah eliminerer gjennom andre mennesker. De reiser rundt og sprer lidelser i landet. Allah liker ikke slike som tillater kriger.

 

65.

Til tross for alt dette, hvis bokas folk hadde trodd på Koranen og overholdt lovene beskrevet i den, ville dårlige virkninger av deres tidligere gjerninger har blitt fjernet, og de ville ha blitt tildelt Allahs velsignelser.

 

66.

Hvis jøder og kristne hadde etablert deres systemer i samsvar til den sanne lære av Torah og Bibelen, ville de ha fått næring fra overalt. De gjorde ikke det. Nå har en annen mulighet kommet til dem. Hvis de skulle tro på åpenbaring som finnes i Koranen, og handle i henhold til dens lover, vil tilsvarende fordelaktige resultater oppnås. Det er bare noen blant dem som følger denne måten, andre er illgjerningsmenn (3:143). De som benekter sannheten, kan ikke følge den rette vei.

 

67.

Til tross for motstanden deres, bør du, Å Rasool, fortsette å levere Allahs budskap til menneskeheten. Hvis du ikke gjør dette vil du unnlate å utføre funksjonen av Rasool. Allah vil beskytte ditt oppdrag fra ugjerningsmenn (3:144). De som benekter sannheten fratar seg sjansen til å følge den rette vei.

68.

Si: "dere bokens folk, inntil dere ikke følger den sanne læren av Torah og Bibelen som finnes i Koranen, vil ikke noe annet nytte for dere." Å Rasool, du vil se at åpenbaringen som sendes til deg vil provosere større forakt og benektelse blant dem. Du bør ikke sørge over dem som avviser Allahs åpenbaring.

 

69.

Jødene mener at paradis er reservert for Bani-Israel, og kristne mener at Messias sonet for deres synder. Å Rasool, fortell dem at dette er deres antakelser. Allahs lov er at enhver person, uansett om han er Jøde, Kristen, Sabaeans (sør arabere), om han tror på Allah uten å formelt vedta noen bestemt religion, eller om han er muslim bare fordi han er født i en muslimsk familie (4:136; 57:28), er likegyldig.

 

Det som er viktig er at han tror på Allahs konsekvenslov som nevnt i Koranen, og fører livet følgelig den. Han vil bli behørig kompensert. Slik person vil føre et liv i himmelsk lykke, uten frykt, sorg og angst (2:62).

 

70.

Dette er hva Jeg også sa til Bani-Israel. Jeg gjorde et pakt med dem og sendte Rasool til dem, en etter en. Men i stedet for å følge dem, så snart en Rasool hadde sagt noe som ikke var hyggelig for dem, erklærte de ham for å være en svindler, og noen ganger også planla å drepe ham (2:87).

 

71.

De forestilte seg at uansett hva de gjorde, var de ikke ansvarlige overfor noen. Som et resultat av denne holdningen, mistet de evnen til å forstå. På grunn av Allahs lov om "riktig tid for straff" ble de ikke straffet umiddelbart. Noen av dem dro fordel av sjansen og byttet atferd. De fikk Allahs velsignelser. Denne tilstanden fortsatte imidlertid for en kort stund. Etter det fortsatte de deres siste opptreden med samme resultat. Allah ser hvordan de oppfører seg nå.

 

72.

De kristne som tilber Messias, sønn av Maria, er absolutt vantro. Messias hadde bedt Bani-Isr'ael om å kun adlyde Allah som var hans Rabb samt Rabb av Bani-Isr'ael. De som tilskriver guddommelighet til noen andre enn Allah kan aldri bli tatt opp til Jannat, og Jahannam skal være deres bopel. Slike urettferdige skal ikke ha noen hjelpere.

 

73.

Likeledes, de som tror på treenigheten er også benektere. Det er ingen Gud utenom Allah, den Ene. Hvis de ikke vil avstå fra deres feil tro, vil de bli vurdert som benektere, for hvem det er bestemt stor refselse.

 

74.

Vil disse menneskene ikke snu mot Allah og søke hans beskyttelse? De bør huske at Han alene er beskytteren og Raheem.

 

75.

Messias var ikke mer enn en Rasool, i likhet med Rasool før ham (3:143). Messias var en Rasool og hans mor var en kvinne som opprettholdt sannheten. De var mennesker og levde på mat som andre mennesker. Merk hvor klar Allahs påstander er og legg merke til hvordan de kristne vender seg bort fra en slik ren sannhet.

 

76.

Si til de kristne ”Vil dere adlyde andre enn Allah, altså de som ikke har makt til å verken skade dere eller være til noe fordel for dere, mens Allah er All-hørende og All-vitende?"

 

77.

Si til bokens folk "ikke overskrid grensene for deres Deen (4:171) og ikke si noe om det bortsett fra sannheten. Ikke følg ønskene til de som hadde kommet på avveie i fortiden, de som hadde ledet mange andre vill og er fortsatt avvikende fra den rette veien."

 

78-79.

Det som blir sagt om Bani-Israel er ikke noe nytt. David og Jesus sa det samme om dem som hadde adoptert feil vei fra blant sitt folk. Dette fordi de var opprørske og hadde begått overgrep. Konseptet med godt og dårlig hadde blitt så uvitende fra deres sinn at de ikke ville hindre hverandre i fra å begå hatefulle handlinger etter deres ønsker. Hvor grufullt var deres handlinger.

 

80.

Du vil se mange av dem som viser velvilje mot slike benektere. Hvor ille er det materialet de forbereder for deres fremtid, som Allah aldri vil godkjenne. De vil sikkert leve i pine og nød.

 

81.

Hadde de trodd på Allah, denne budbringeren, og i det som har blitt sendt til ham (Koranen), ville de sikkert ikke ha hatt dem som deres venner. Men mange av dem handler kriminelt.

 

82.

Å Rasool, av alle mennesker vil du finne jødene og Mushrikeen i Mekka mest bitre i fiendskap mot de troende. På den andre siden vil du finne dem som kaller seg Nasarenes (tilhengere av ”Jesus av Nazareth” dvs. Kristne) til å være nærmest i sosiale forhold til de troende. Dette fordi blant dem finnes prester og munker som ikke har arroganse. (Deres tilhengere absorberer naturligvis deres karakter.)

 

(Det er en forskjell på å få venner og omgås med folk. Koranen forbyr vennskap med både jøder og kristne (5:51).

 

83-85.

De er så snille at når de hører på det som er åpenbart til Rasool, så reflekterer de over det og anerkjenner dets sannhet.  Du vil se at deres øyne blir tårevått. De sier: "Å vår Rabb, vi tror på denne åpenbaringen, regn oss blant de som vitner til denne sannheten. Hvorfor skulle vi ikke tro på sannheten når den blir presentert? Vi lengter etter å bli del av samfunnet av Saliheen (de som lever livet etter Guds regler)". På grunn av deres tro og oppriktig ønsker lot Allah dem inn til Jannat hvor bekker (av velstand) flyter. Dette er belønning for de som lever i henhold til de guddommelige lover.

 

86.

I motsetning finnes de som avviser Allahs lover og vurderer dem som falske. Disse er bestemt for Jaheem.

 

87-88.

De kristne munker vedtar klosterliv og benekter seg mange av de hyggelige tingene i livet (57:27). Dere troende bør ikke gjøre noe slikt og bør ikke erklære hyggelige ting som Allah har gjort lovlige for dere, som ulovlige. Hvis dere gjør dette, vil dette være ensbetydende med å overstige grenser. Allah liker ikke de som gjør dette. Dere bør spise av sunne ting som Allah har gjort lovlige for dere, og følge de guddommelige lovene som dere har tro på.

 

89.

(Hvis dere har tatt en ed om ikke å spise en bestemt lovlig ting, så merk at) Allah holder dere kun ansvarlig for eder tatt med alvorlige hensikter og ikke for lettsindige eder (2:225). Straff for å bryte alvorlige eder er foring av ti fattige mennesker med slik mat som familien deres spiser, eller formidling av klær til dem, eller sette fri en fange. En som ikke har råd til dette bør faste i tre dager. Dette er soning for å bryte en alvorlig ed. Alvorlig ed som dere har svoret rettmessig, må overholdes. På slik måte gjør Allah Hans direktiver klare for dere. For dette bør dere være takknemlig ovenfor Ham.

 

90-91.

Dere troende, ting som nummer menneskets intellekt (rusmidler), og lett skaffede penger (pengespill) (2:219), dyr ofret på alteret eller drept med stikkende piler (5:3) er avskyelige, og utformet av Shaitan.  Avstå fra slike ting så dere kan bli velstående. Shaitan ønsker bare å avle fiendskap og trass blant dere ved hjelp av berusing og pengespill og for å holde dere tilbake fra å følge Allahs bestemmelser, spesielt Salah. Bør dere ikke avstå fra slike ting da?

 

92.

Dere bør adlyde Allah og Hans Rasool (dvs. det guddommelige systemet etablert av Rasool), og vær på vakt. Hvis dere snur ryggen til, bør dere vite at Rasools ansvar er kun å levere meldingen. (Å leve etter meldingen er enhver persons personlig ansvar, som han vil bli holdt ansvarlig for.)

 

93.

De som tror og gjør godt, skal ikke belastes for det de kan ha gjort i fortid. Hvis de i fremtiden avstår fra å spise det som er ulovlig, fortsetter å tro, gjøre godt og følger Allahs lover, vil de leve et rettskaffent liv. Allah liker dem som fører slikt liv.

 

94.

Som tidligere nevnt (5:1), så er det forbudt for dere å jakte mens dere utfører Hajj. Hvis et lovlig dyr kommer innenfor deres rekkevidde, ville det friste med å jakte på det. I en slik situasjon vil det bli åpenbart om dere motsetter dere Allahs lover eller ikke. De som overtrer begrensninger pålagt av Allah vil lide en smertefull straff.

 

95.

Dere troende bør ikke drepe vilt mens dere utfører pilegrimsreise. Hvis noen gjør dette med vilje, bør en del av dyret tas med til Kaba som kompensasjon. Verdien av kompensasjonen skal bestemmes av to rettferdige personer. Eller kan jegeren sone ved å mate de fattige, eller ved å faste for en passende periode. Dette er nødvendig slik at han kan innse alvoret i hans gjerning. Allah har oversett det som ble gjort i fortiden, men hvis noen gjentar lovbruddet, vil Allah innføre en straff. Allah har makt og myndighet til å straffe.

 

96.

Forbudet mot jakt under pilegrimsreise er begrenset til vilt levende på land. Vilt fra havet, enten det er i vannet, eller har blitt kastet opp på land, er imidlertid lovmessige avsetning for dere, så vel som for de som er på en reise. Enhver handling vil bli dømt etter Allahs konsekvenslov.

 

97-99.

Allah har gjort Kaba til en helligdom og et sentrum av den guddommelige orden som har sitt endelige mål i å reetablere hele menneskeheten og gjøre den selvstendig. Dere bør respektere hellighet for månedene når krig er forbudt og avstå fra å skade dyr medbrakt av pilegrimer. Disse tingene blir fortalt til dere, så dere skal vite at Allah er Beskytteren og Den nådige, men Han er også veldig streng på å straffe. Så langt en snakker om Rasool, er hans funksjon å kun levere meldingen. Men Allah vet om det dere begår åpent og det dere gjør i hemmelighet.

 

100.

Fortell dem Å Rasool, at det lovlige og ulovlige er ikke like i verdi selv om overflod av det som er ulovlig kan virke attraktivt for dere. Derfor må folk av visdom og refleksjon overholde lover av Allah, slik at de kan blomstre.

 

101.

Dere som tror, det som er nødvendig for veiledning av menneskeheten, har dere fått gjennom åpenbaring og er nå nedskrevet i Koranen. Ikke gransk det som ikke har blitt avslørt. Hvis dere gransker i det, mens Koranen blir (gradvis) avslørt og spørsmålet deres skal besvares senere, kan det føre til at dere føler forlegenhet (så det er bedre for dere å unngå slike diskusjoner. Hvis dere gjør noe som er galt, men det ikke er åpenbart, vil Allah overse slike svakheter, for Han er overbærende og Beskyttende. (Gjennomførbare detaljer om Koranens pålegg gitt i prinsipp har blitt overlatt til folket så de skal bestemme slik i henhold til tid og sted. Koranens midlertidige rettsmidler forblir uforanderlige mens deres detaljer kan endres av den guddommelige orden gjennom gjensidige konsultasjoner, hvis og når det er nødvendig. En slik myndighet eller rett kan ikke utøves av noen individer.)

 

102.

Mennesker før dere pleide å spørre Moses slike spørsmål. (Resultatet av deres nysgjerrighet ble at de laget ekstra lover i tillegg til den uforanderlige loven, og dermed når blandingen av lover ble upraktiske, forkastet de deres Deen isteden for selvlaget lover (2:108). Dere må ikke gjøre det samme.

 

103.

Allah har ikke godkjent praksisen blant Mushrikeen (de som tildeler guddommelighet til andre enn Allah) knyttet Baheera, S'aiba, Waseela og Hami (dyr dedikert til idoler og satt fri). Hvis disse hevder at disse rutiner er pålagt av Allah, forteller de løgn. (Selv menneskelig fornuft ville vise at slike praksiser er ren overtro) men de fleste av dem forstår ingenting.

 

104.

Når de blir bedt om å følge det som har blitt åpenbart av Allah via hans Rasool, så sier de: "Nei, vi bare følger i fotsporene til våre forfedre." Med andre ord, så vil de følge i fotsporene til sine forfedre selv om sistnevnte manglet kunnskap og visdom. Men de vil ikke følge den rette veien som er åpenbart av Allah (2:170).

 

105.

Dere troende, dere alene er ansvarlige for utviklingen av deres Nafs (personlighet). Hvis dere følger den rette veien, som kan være forskjellig fra deres forfedres bane, vil dere ikke bli skadet av dem som følger feil retning. (Tross alt, alle menneskelige handlinger er dømt etter Allahs konsekvenslov.)

 

106.

Det har blitt sagt tidligere at det påhviler hver Momin (en på rett vei) å foreta en juridisk gyldig testament, til sine slektninger og andre rundt ham (2:180). Når noen nærmer seg døden og gjør en arv, bør det være to like vitner (til testamentet) fra blant dere, eller to fra noen andre under andre omstendigheter, som hvis han er ute på reise. Dersom vitnene er pålagt å gi bevis, kan vedkommende myndighet holde på dem, ifølge Sal'at. Hvis partiet mot hvem de har vitnet mistenker dem for usannheter, kan de sverge ved Allah og si: "Vi har ikke solgt våre bevis for noe pris til noen, selv om en skulle være i slekt. Vi vil ikke skjule sannheten og vil gi bevis kun for Allahs skyld. Hvis vi lyver vil vi helt sikkert begå en straffbar handling."

 

107.

Hvis det blir oppdaget senere at bevisene gitt av dem var ikke sanne, kan partiet som de har vitnet imot bringe to vitner fra blant dem som ville sverge ved Allah og si "Vi fastholder at det vi vil si er mer korrekt enn hva tidligere vitner har sagt, og vi vil ikke overskride bestemmelser pålagt av Allah. Hvis vi gjør dette vil vi bli regnet blant de som begår urett."

 

108.

På denne måten vil det være mer sannsynlig at vitnene skal være tro mot fakta, siden de vil være redde for å kunne bli motsagt av andre under et like høytidelig ed. Dere troende, dere bør huske Allahs lover, lytte til hans befal, og huske at de som bryter hans lov, ikke kan følge den rette vei.

 

109.

På Dommedagen vil Allah samle flere Rasool og spørre dem: "Hvilke svar har dere mottatt til deres kall og i hvilken grad har deres etterfølgere handlet på det?" De vill svare: "Vi har ikke eksakt kunnskap fordi vi bare kunne se det som var synlig. Du og du alene vet om det som er skjult."

 

110.

(I denne forbindelse er tilfellet for tilhengerne av Jesus spesielt relevant (5:117).

Når Allah sa til Jesus: "Husk Mine velsignelser til deg og din mor. Jeg har gitt dere åpenbaring i en autentisk form som gav deg enorm styrke (på kunnskap) og selvtillit. Du talte til mennesker fra en tidlig alder til en høy alder (3:45)." Jeg hadde lært deg Boken (Torah) og visdom (Injeel). På grunnlag av denne undervisningen, sa du til Bani-Israel: "Hvis dere følger mine læresetninger vil dette gi dere et nytt liv og heving som lar dere sveve i høyden ifølge Allahs lover. I dag er dere som blinde, men vil få et nytt syn. Foreløpig skyr folk dere, men deres nye liv vil være høyst respektabel. I dag er åkrer av deres innsats ufruktbare og livløse, men gjennom denne åpenbaringen vil de bli grønne og fruktbare"(3:48, 3:111, 6:123). Du ga Bani-Israel slike budskap, men de planla å drepe deg. De avviste din lære ved å si at dette bare var løgn.

 

111.

Allah sa videre til Jesus: "Når jeg spurte dine følgesvenner gjennom åpenbaring gitt til deg "dere tror på meg og mine Rasool?", så sa de "Vi tror og vitner at vi er muslimer."

 

112.

Uten etableringen av Koranens velferdssystem holdes menneskeheten nedverdiget fordi folk generelt er tvunget ut av nødvendighet til å bytte deres selvrespekt med brød,

 

Disiplinene sa: "Jesus, Marias sønn, er det mulig for Rabb å etablere et slikt system? Jesus svarte: "Det er mulig, forutsatt at dere har tillit til Allah og følger hans lover."

 

113.

De sa: "Hvis dette lar seg gjøre så vil vi gledelig delta i et slikt system, og vi vil bære vitnesbyrd om at du faktisk har talt sannheten til oss."

 

114.

Derpå sa Jesus, sønn av Maria, sa til Allah: "Hjelp oss å etablere et slikt system som vil være et middel for å glede oss og for dem som skulle komme etter oss, dersom de fortsetter å opprettholde systemet. Og dette ville være praktisk bevis om sannheten av dine lover. Gi oss livsopphold, fordi alt dette som vi får i henhold til dine lover er mye bedre enn det vi får gjennom kunstige systemer."

 

115.

Allah svarte: "Dette vil bli gjort, men pass på at den som blant dere vender seg bort fra dette systemet vil få en straff som ikke var blitt gitt til noen andre i verden."

 

116-118.

Og Allah vil si: "Jesus, sønn av Maria, ba du ditt folk om å tilbe deg og din mor som guder i likhet med Allah?" Han vil si: "Ditt kunnskap strekker seg langt utover mitt. Hvordan kunne jeg ha sagt noe jeg visste til å ikke være sant? Hvis jeg hadde sagt noe slikt, ville du sikkert ha kjent til det. Du vet selv det som er i mitt hjerte, men jeg vet ikke det du vet. Du og du alene vet alt som er skjult for oss. Jeg sa ingenting til dem enn det du ba meg om å si, nemlig at de skulle adlyde Allah som deres forsørger. Så lenge jeg bodde hos dem, holdt jeg en årvåken øye over dem. Men etter at Du fullførte perioden av livet mitt, var det kun Du som våket over dem. Du har utviklet tiltak for alt. Hvis du straffer dem, er de hengitt til deg, eller hvis du tilgir dem, har du absolutt makt til det, men din makt er følger med visdom."

 

119.

Allah vil si: "Dette er dagen da sannheten om sannferdighet vil tjene dem. De skal ha hager hvor bekker (av velstand) flyter, hvor de vil bo utenfor tidsberegning. Dette fordi de levde opp til Allahs lov og Allah rekompenserer dem for det. Dette er faktisk den høyeste prestasjon."

 

120.

Dette er Allahs konsekvenslov som omfatter hele universet. Han utøver makt over alle.

*************************