MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 82: Al-Infitâr

 

1.

(Revolusjonen som det har blitt henvist hittil, vil være slik at) Sammensmeltede krefter vil gå i oppløsning;

 

2.

Og stjernene skal spres (små grupper vil spre);

 

3.

Og havene (eller elver) vil begynne å strømme (kommunikasjon vil øke);

 

4.

Og jordens skatter skal graves ut (100:9).

 

5.

Så vil et sosialt system bli etablert. I den vil alle se resultater av deres fortid og nåtids gjerninger.

 

6.

Menneskehet! (Dere gjør opprør mot den guddommelige loven på denne måten.) Hva holder dere bort fra den mest respektverdige velferdsloven av Allah, og egger dere opp til noe slikt?

 

7.

Forsørgeren (som har skapt hele skaperverket) tok dere gjennom ulike evolusjonære stadier, ene etter den andre, og formet dere ved å fjerne unødvendige elementer, og dermed skapte god balanse, proporsjoner og symmetri (95:4).

 

8.

Deretter, i henhold til Hans utviklingslov, ga han dere en passende form (54:29).

 

9.

Bare tenk, kan dere benekte Hans konsekvenslov? (I alle fall, hva slags forskjell ville deres fornektelse føre til?).

 

10-12

Han har utnevnt de mest ærefulle og pålitelige voktere over dere. De kjenner til alt dere gjør. De holder kontinuerlig regnskap av alt (og dette danner grunnlaget for den guddommelige konsekvensloven).

 

13.

Ifølge denne loven, den som utvider menneskenes liv, vil leve i komfort og luksus;

 

14.

Og for de som lager oppløsning i samfunnet og i deres eget selv, vil deres videreutvikling stoppe (2:27).

 

15.

Og på dommedag, vil de finne seg i Jahannam.

 

16.

Husk, at de selv nå ikke er ute av Jahannams radar (29:54; 79:36).

 

17.

(Jahannam står ved døren selv nå, men på den tid vil de kunne se Jahannam. Dette skal skje i perioden av Deen, altså den perioden når resultatene vil bli åpenbart.) Hvem andre kan fortelle dere hvordan dagen av Deen vil bli?

 

18.

Selvfølgelig kan Allah den Allmektige fortelle dere om hvordan denne perioden vil være.

 

19.

Det vil være perioden da alle vil se deres gjerninger for dem. Heller ikke vil noen kunne gjøre noe for andre, eller ha noe myndighet over andre. All makt og myndighet vil hvile hos de guddommelige lover, og kun disse lovene vil seire. (Med andre ord, så vil man ikke være underdanig noen andre, og heller ikke vil en være avhengig av noen. Ingen vil være i stand til å redde noen kriminelle fra straff for forbrytelsen. Dette vil være perioden av Deen.) (1:3)