MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 28: AL-QASAS

 

1.

Dette sier Allah, den Allmektige, All hørende, Allvitende.

 

2.

Disse lovene er fra Regelverket av livet, som i seg selv er klar og opplysende.

 

3.

Her i forteller Vi deg en del av historien om (konflikten mellom) Moses og Farao, som er basert på sannhet og vil være til nytte for de som tror på sannheten av Våre lover.

 

4.

Situasjonen på dette tidspunktet var at farao hadde vedtatt en svært opprørsk holdning i sitt rike. For å styrke sin stilling hadde han delt sitt folk inn i ulike fraksjoner. Han holdt en av fraksjonene (av Bani Israel) svekket hele tiden. I denne forbindelse gikk hans politikk ut på å gjøre hele folket ineffektiv, frarøve alle mennesker deres fortjeneste, og konstant ydmyke dem som viser mot. I motsetning til dette æret han fraksjonen som manglet slike egenskaper og oppgradere dem. På denne måten holdt han ujevnheter blant landets folk og brøt deres samhold og styrke. (02:49, 7:141, 40:25)

 

Og dette var ikke kun strategien til Faraos. Den ble vedtatt av alle diktatorer og konger (27:34). Farao var kun en av dem.

 

Derfor, i lys av hans opprør og oppløp besluttet Vår konsekvenslov med at rettferdighet måtte skje med dem som han hadde svekket og degradert. Han frarøvet dem deres del av Våre velsignelser. Vår lov bestemte seg for å gjøre dem lederne av et land og gjøre dem eiere av et stykke jord.

 

6.

Der ville de kunne etablere sin egen stat og dermed vise Farao og Haman, lederen av hans prester, samt alle deres statsmenn, nettopp det de hadde prøvd å unngå. De skulle vise dem mot som de hadde forsøkt å frarøve dem, og dette skulle vise seg til å bli Faraos undergang.

 

7.

For å oppnå dette store målet utarbeidet Vi et program. Dens første skritt var å formidle en beskjed til moren til Moses (etter fødselen av Moses), via en av våre budbringere. Beskjeden var at hun måtte fortsette å amme ham, og at hvis og når hun ble redd for ham, skulle hun sette ham i elva og ikke frykte eller sørge (om hva som kunne skje med ham), for Vi skulle få ham tilbake til henne. (Han ville være helt trygg og faktisk oppnå en høy posisjon en dag.) Vi vil gjøre ham til Vår budbringer.

 

8.

(Dermed satte moren til Moses ham i en kiste og satte ham i elven). Det så hendte at Faraos egne folk plukket ham opp fra elva og dermed holdt ham trygg, slik at han ville vokse blant dem som fiende, og til slutt bli en stor kilde til sorg og angst for dem. Faktum er at Farao, Haman og alle deres horder var regelrett kriminelle og overgripere. (Derfor ble deres undergang eller ødeleggelse en naturlig følge av deres ugjerninger, men det måtte være manifestert i hendene på Moses. Hadde de lyttet til Moses og forlatt deres feilaktige baner, kunne også de ha vært trygge fra denne ødeleggelsen, men de gjorde ikke det, og ble derfor ødelagt.)

 

9.

(På denne måten kom denne babyen til Faraos palass). Når Faraos kone så barnet, sa hun til Farao, "(Dette barnet er meget vakker) Jeg vil bringe ham opp, slik at han kan bli en trøst for mine og dine øyner. Han kunne ikke bare forkastes. Han kan godt være til nytte for oss som tjener, eller så kan vi adoptere ham som en sønn.

 

De rådførte seg med hverandre, men lite visste de hvem dette barnet var, og hvordan han skulle påvirke deres fremtid.

 

10.

(La oss først se på situasjonen til Moses sin mor.) Ingen tvil om at hun plasserte barnet i elven med all trøst og tålmodighet i henne hjerte. Hun ble opprørt over at Vi ikke hadde utstyrt hennes hjerte med nok styrke og komfort, men hadde hun ikke hatt nok styrke i hennes hjerte, ville hun ha avslørt Moses, men hun holdt liv i sin tro og på Vårt løfte.

 

11.

(Men moderlig kjærlighet kan ikke sammenlignes med noe annet, uansett andre forsikringer) Hun spurte datteren, "Følg kista og hold et øye med ham (som en fremmed) og se hva som skjer. Dermed overvåket hun Moses fra avstand uten å la folket hos Farao ane noe.

 

12.

Mens dette pågikk, fikk Vi barnet til å nekte å bli ammet av andre. (De ble bekymret for denne situasjonen, fordi de ikke fikk ernært barnet! Da trådde søsteren frem.) Hun sa: "Skal jeg guide dere til en familie som kan oppdra ham for dere og ta kjærlig vare på ham, på alle måter? "

 

13.

På denne måten returnerte Vi Moses til hans mor, slik at hennes syn kunne forbli tilfreds så hun skulle slutte å sørge og innse hvordan Allahs løfte hadde blitt oppfylt. (Alle Allahs løfter går alltid i oppfyllelse, dog) De fleste prøver ikke å utnytte deres intellekt og kunnskap til å forstå dette faktum.

 

14.

(Under disse omstendighetene begynte Moses å vokse opp i Faraos palass) Da han oppnådde modenhet, viste han seg å være en perfekt balansert person på alle måter. Deretter skjenket Vi ham med kunnskap og visdom, som ga ham muligheten til å bedømme.

 

Vi velsigner folk med slike kvaliteter, slik a de fører deres liv i en grasiøs, verdig og balansert måte.

 

15.

Dermed hendte det at Moses (som bodde i kongelige palasser utenfor byen) kom til byen for en del ærend. På den tiden (enten tidlig på morgenen eller ettermiddagen eller sent på kvelden) var ikke gatene fulle. Han så to personer som slåss mot hverandre, hvor en var fra hans eget folk (Bani-Israel) og den andre av fienden (Faraos folk). Denne Bani-Israel ropte til Moses om hjelp mot motstanderen. (Moses la merke til at den andre personen ble stadig mer aggressiv, og kunne også drepe ham.)  Moses slo ham for å skille dem, og slaget traff på en slik måte at mannen gikk ned for telling. Når Moses skjønte hva hans slag hadde gjort, følte han lei seg og sa til seg selv: «Akk! Hva har jeg gjort etter å ha blitt overveldet av sinne" Den som blir overmannet av raseri, blir sin egen fiende og kommer seg bort fra den rette banen. Men når han senere analyserer sine handlinger rolig, innser han at det han gjorde i raseri, var fullstendig galt.

 

16.

Moses ba: "min Forsørger, jeg har gjort enorm urett på meg selv, så gjør noen ordninger der jeg kan forbli trygg fra dets syke effekter (jeg hadde ingen intensjoner om å drepe, jeg bare ønsket å hjelpe en undertrykt person, men alt dette skjedde ved en tilfeldighet.)" Dermed gjorde den Allmektige hans personlighet trygg fra syke effekter av denne episoden. Faktum er at det er bestemmelser i den guddommelige konsekvensloven at hvis noen begår en feil eller bryter loven og deretter angrer, vil ikke bare han holdes trygg fra dets syke effekter, men vil også beholde utviklingen av hans personlighet.

 

17.

Moses følte seg lettet og uttrykte sin takknemlighet til den Allmektige, og lovet at han aldri ville støtte kriminelle.

 

18.

Neste dag kom Moses tilbake til byen, og i en tilstand av frykt holdt han ører åpne for å se om folk ikke gikk rundt og snakket om dette drapet. Plutselig oppdaget han at personen som hadde søkt hans hjelp i går (igjen havnet i krangel med noen andre), og enda en gang ropte om hans hjelp. Moses sa til ham" (Før viste jeg ikke bedre, men nå vet jeg det) du er virkelig en kranglende person og en feilhandler. "

 

19.

Men når Moses så nærmere etter så oppdaget han at den andre personen var også fra Faraos folk (men fordi han var fra den styrende klassen var han en klar overdriver som folk fra en styrende overklasse ofte er). Derfor bestemte han seg ​​for å holde tilbake aggressoren og skille dem. (Denne personen hadde allerede hørt om gårdagens episode, og innså at Moses var den samme personen som hadde drept en egypter i går. Så snart han så Moses komme til dem for megling, utbrøt ham), "O Moses, ønsker du å drepe meg, slik du drepte den andre mannen i går? Ditt eneste mål er å bli en tyrann i dette landet og du ønsker ikke å være en av dem som styrer ting rett". (Etter hans mening var det "riktig" at styrende overklasse skulle behandle israelitter som slaver).

 

20.

Det viste seg at drapsepisoden hadde blitt snakket om og fått stor oppmerksomhet fordi det var drap på en person av overklassen. Resultatet var at de eldste i byen begynte å ta interesse i dette og besluttet å gi Moses dødsstraff. En av personene som ønsket det beste for Moses (kom løpende fra utkanten av byen, som var stammeområdet av høvdinger). Han sa: "Du Moses, høvdingene fra Faraos hoff er bestemte på å dømme deg. Det beste for deg ville være å flykte her i fra med det samme. Jeg råder deg om dette som en av dine fortrolige."

 

21.

Moses ble redd da han hørte dette, og forlot byen etter å ha analysert saken nøye. Samtidig ba han: "min Forsørger, beskytt meg fra utskeielser av disse onde mennesker. "

 

22.

Under hans reise ble han ledet mot landet Madiyan og han håpet å finne en måte å beskytte seg fra Faraos rekkevidde, og tilbringe resten av sitt liv i fred og ro.

 

23.

Da han nådde brønner av Madiyan, fant han ut at mens en gruppe mennesker vannet (deres storfe og småfe), sto to jenter igjen med sine geiter, og ventet med å nå brønnen. Han spurte dem: “Hva er saken med at deres geiter ikke får drikke vann mens alle andre geiter gjør nettopp det, enda deres geiter er tørste og lengter etter vann? ". De svarte: “Vi kan ikke gå til vannet med våre geiter til hyrdene ikke er ferdige med vanning av deres geiter. (Disse menneskene er veldig sterke og kraftfulle, og vi har ingen mann med oss til å tale på våre vegne) Vi har bare én far, som er gammel. (Derfor tør vi ikke la kveget vårt gå til resten av flokken som drikker. Når flokken har drukket, og hvis noe vann blir igjen, vil vi gi det til våre geiter!)

 

Moses husket at han hadde forlatt Egypt på grunn av deres regjeringsstyrker hvor Farao og hans folk gjorde livet vanskelig for israelittene. Her var situasjonen verre. Der var problemet at en nasjon forstyrrer en annen nasjon. Her ble en svakere gruppe plaget av en sterkere gruppe fra samme nasjon, og lot ikke de fattige massene ha tilgang til kildene til næring.

 

Hvordan kunne Moses tolerere alt slik urett ble begått av de overordnede, hvor de fattige ikke evnet å konfrontere dem? Han reiste seg, førte geitene til vannet og vannet dem. Dermed trakk han seg tilbake til skyggen under treet og ba: "Min Forsørger, jeg hadde begått meg på leting etter et sted hvor fred, rettferdighet og likeverd rådet, men det ser ut som urettferdighet og undertrykkelse er regjerende overalt. (Selv her kan jeg ikke forvente rettferdig behandling) Så jeg er desperat i behov av det gode du kan skjenke meg. "

 

25.

(Mens Moses var i sine tanker, så han at) En av de to jentene gikk opp til ham blygt og sa: “Min far inviterer deg slik at han kan belønne deg for vanning av våre geiter." Da Moses nådde ham og fortalte historien om hans liv, sa den gamle mannen, "Ha ingen frykt, for du er nå ute av rekkevidde for de onde mennesker."

 

26.

En av døtrene sa: "min far, hvorfor ikke ansette ham for arbeid? Tjenestemenn bør ha to egenskaper. De skal være sterke og troverdige. Jeg ser begge kvaliteter i ham. Vi kan se at han er sterk. Vi har allerede sett bevis på at han omgå er ærlig, ut. Fra hvordan han vannet våre geiter. "

 

27.

(Den gamle herren tenkte på dette med alvor og la fram et forslag til Moses.) Han sa, "Jeg ønsker å gifte bort en av mine døtre til deg, på den forståelse at du vil forbli i min tjeneste i åtte år og det vil være opp til deg om du ønsker å fullføre ti. I løpet av denne perioden skal jeg betale deg din lønn. Jeg ønsker ikke å pålegge noe motgang på deg.

 

Dette er en sak som bør avtales. Angående min oppførsel, “inshallah” så vil du finne meg en rettferdig mann."

 

28.

Moses svarte, "Så saken er avgjort som dette mellom oss at hvis jeg ønsker, så kan jeg bo her i ti år,.. eller så kan jeg forlate etter åtte. Det ville ikke bli gjort noe tvang på meg. Allah står vitne til vår avtale. "

 

29.

Da Moses fullførte sin periode, forlot han Madiyan med sin familie. På sin vei (om natten) så han ild på siden av Fjellet Sinai. Han sa til sin familie, "Vent her, jeg ser ild (langt unna) Kanskje jeg kan hente noen nyheter derfra (om måte eller omgivelsene). Eller minst hente en brennende merke fra brannen, slik at dere kan varme dere (og passere natten fredelig). "

 

30.

Men da han kom nær den, kom et kall fra treet på det velsignede stedet på høyre side av dalen "Du Moses, Merk deg at denne stemmer du hører er fra meg Allah, Forsørgeren av alle verdener." (27:7-8)

 

31.

(Så etter å ha gitt ulike bud og instruksjoner til Moses, ledet Allah ham til å presentere disse for Farao.) "Disse direktivene vil alltid være en kilde til pålitelig styrke for deg, og årsaken til enhet blant folket. Når Moses vurderte oppdraget og direktivene han fikk, følte han som om det var en levende pytonslange som han ble beordret til å håndtere. Moses var redd for Farao og ønsket å komme ut av dette oppdraget. Derpå kom stemmen, "Ikke vær redd Moses! Håndter oppdraget med tillit. Ingen skade skal kommer til dere". (7:107-108; 20:17-24, 26:32-33, 27:10-12)

 

32.

Direktivene gitt til Moses var slike at overholdelse av dem og deres utførelse var bundet til å produsere svært hyggelige resultater. Dessuten ble veldig solide og overbevisende grunner gitt til Moses i støtte av disse direktivene. Han ble bedt om å presentere disse direktivene med full tillit, i at de ville skape en svært hyggelig og sunt virkning på mennesker og ingenting der ville ha noe ubehagelig eller uberettiget utfall. "Hvis du skulle bli redd på noe stadiet, så ikke bli opprørt. Hold sansene rolige og ikke noensinne mist tillit. I stedet vær klar for dyst, og også organiser og tren ditt folk på best mulig måte. "(15:88)

 

Disse to direktiver fra Forsørgeren (som inneholder glade budskap samt advarsler) er klare argumenter mot Farao og hans folk. (Så presentere det for dem) De har gått langt på avveie.

 

33.

Moses sa: "min Forsørger, en av deres folk ble drept av meg. Derfor er jeg redd de kan arrestere og drepe meg. "

 

34.

(Den andre grunnen er at det å ha tilbrakt mye tid langt borte fra de urbane og siviliserte områder, har jeg ikke lenger praksis av å snakke flytende. Derfor vil jeg ikke være i stand til å argumentere med tillit og effektivitet i Faraos hoff.) Send min bror Aaron som er mer flytende / veltalende enn meg, som min hjelper, slik at han vil være der for å støtte meg uansett hva jeg gjør eller sier. Jeg er redd for at disse menneskene vil sikkert motsette seg det jeg sier. "

 

35.

Allah sa, "Ikke bekymre deg. Vi skal absolutt styrke din hånd, gjennom din bror og gi gave til dere begge av makt og herredømme, slik at ingen av dem vil være i stand til å nå dere. Bare fortsett med våre direktiver, og dere vil se at både du og alle de som følger deg vil komme ut seirende i motsetning til Faraos folk. "

 

36.

Så snart Moses gikk til dem med Våre klare lover, svarte de umiddelbart: "Dette er ikke noe annet enn fabrikkert bedrag av veltalenhet. Vi har aldri hørt disse tingene fra våre forfedre (og derfor kan vi ikke skal godta dem)! "

 

37.

Moses sa "(Dere kan ikke argumentere med at fordi dere ikke har hørt disse tingene fra deres fedre, så må dette være løgn. Som for deres påstand om at jeg har fabrikkert dem selv og deretter tilegnet dem til Allah, kan dere selv teste dets verdi. Som for mitt krav at de er ordinert av Allah) Min Rabb kjenner godt det som kommer fra Ham med Hans guddommelige lover (og som blir feilaktig attributtet til Ham). Han vet hvem som til slutt vil seire, fordi pr Hans lover, Den som motsetter seg disse lovene (eller attributter gale ting til ham) vil aldri bli vellykket. "

 

38.

Farao adresserte dermed til hans hoffmenn, "Uansett hva Moses har sagt bør ikke tas for religiøs prek. Dette når ned til alvorlig og dyp politikk. Kjernen i alt han sier, er at all autoritet, makt og herredømme tilhører Gud og ingen andre, men jeg tillater ikke noe annen myndighet, bortsett fra min ".

 

Deretter spurte Haman spydig, "tenn meg brann for baking av murstein av leire og deretter bygg meg et høyt tårn, slik at jeg kan klatre opp og ta en titt på Moses sin Gud. Til dette ikke skjer, vurderer jeg ham til å være en løgner i hans krav (og derfor er jeg ikke klar til å akseptere noe av det han sier). " (40:30)

 

39.

Kort sagt, så tok ikke Farao Moses sine påstander på alvor, og med hjelp av sin hær, fortsatte han å begå aggresjon med mest arroganse. De var så beruset med makt at de ikke engang for et øyeblikk trodde at de skulle holdes ansvarlige for noe, selv om hvert trinn de tokk, førte dem nærmere det resultatet som ventet dem i henhold til Vår konsekvens lov (som har et meget sterkt grep).

 

40.

Følgelig inntok Vi ham og hans tropper, i henhold til konsekvensloven, og druknet dem i sjøen. Dermed kan du se hva som til slutt var slutten av folket som var bestemte på å begå urett.

 

41.

Og deres urett var av en slik avskyelig kaliber at disse menneskene kunne faktisk kalles for lederne av folk som fortsetter å skyve menneskeheten mot helvete av ødeleggelse. (Til syvende og sist leder de seg selv til Jahannam og) På dommens dag blir det ingen som kan kunne hjelpe dem.

 

42.

Situasjonen for disse menneskene er slik at alle slags deprivasjoner fortsetter å jage dem i dette livet. (Selv om de kan få midlertidige verdslige komfort, vil de til slutt bli fratatt alle hyggelige ting i livet og) På dommens dag vil de finne seg blant dem som er blottet for alle gode ting i livet (og leve under forferdelige forhold).

 

43.

(I menneskets historie var ikke dette den første nasjonen som ble ødelagt på grunn av dets grusomheter og aggresjon.) Det var så mange nasjoner som ble ødelagt før Moses hadde kommet til folket av Farao. Vi hadde gitt et guddommelig kode til Moses, som hadde klare, synlige og solide argumenter. Målet var at ved å holde retningslinjene i visningen, skulle folk følge den rette veien, slik at deres menneskelige evner ville fortsette å utvikle seg.

 

44.

(Du budbringer, disse tingene blir åpenbart for deg). Du var ikke til stedet på vestsiden av (Fjellet Sinai), når Vi ga meldingen til Moses, og det var bare ikke mulig for deg å kunne ha vært der!

 

45.

Dette fordi mange generasjoner har gått mellom Moses og din tid, og levetiden for hver generasjon hadde vart ganske lenge. Du var heller ikke til stede blant folk av Madiyan, slik at du kunne ha formidlet Våre meldinger til dem (meldinger som vi hadde sendt gjennom Moses og Shuaib). Derfor kunne du aldri ha lært dem, med mindre Vi åpenbarte dem til deg, slik Vi viste dem til andre budbringere.

 

46.

Du var heller ikke til stede ved siden av Fjellet Sinai da Vi ropte til Moses. Men du har fått all denne informasjonen som en handling av nåde fra Forsørgeren, slik at du kan advare denne nasjonen som ingen budbringer hadde kommet til før deg (32:3, 36:6). Du skal advare dem om de destruktive resultatene av deres feilaktige gjerninger, så de kan leve et rettferdig liv i lys av guddommelig veiledning.

 

47.

Slik at når katastrofen rammer dem som et resultat av deres egne gjerninger, skal de ikke kunne si "vår Forsørger, hvis du hadde sendt en budbringer mot oss også, ville vi ha fulgt dine meldinger. Vi ville ha vært blant dem som aksepterte budskapet, hadde tilegnet oss den utdanningen de fikk, og fulgt dine lover. "

 

48.

(Vi har sendt deg som budbringer mot dem for dette formålet.) Men, når sannheten kom til dem fra oss (i stedet for å gruble over det), sa de: “Hvorfor kommer ikke denne ødeleggelsen mot oss som rammet faraos folk da de motsatte seg Moses? Hvorfor kommer ikke en lignende katastrofe til oss som resultat av vår motstand til denne budbringeren? Om vi hadde blitt rammet, kunne vi ha erkjent at han også er en sannferdig budbringer som Moses."

 

Men svaret på dette er noe de ikke tenker over selv. Faktum er at Faraos nasjon trodde ikke på Moses til tross av disse ødeleggelsene. De hadde tydelig sagt at både Moses og hans bror var i villfarelse. Folket hadde forkastet alle deres læresetninger. Hvordan kan det da forventes at disse folkene vil bekjenne tro etter å ha sett slike ødeleggelser nå?

 

49.

(Fortell dem at Moses sin påstand var at han hadde mottatt en guddommelig bok fra Allmektig, som ga riktig veiledning i alle aspekter av livet ~ 11:07.) "Min påstand er nøyaktig den samme. Jeg har også fått en bok fra den Allmektige som har samme innhold. Hvis også dere kan produsere en bok som er Guddommelig og gir bedre veiledning enn Koranen (som er enda bedre enn den som Moses hadde ~ 28:51), så er jeg klar til å følge den i stedet. (Hensikten er å følge den guddommelige veiledningen uten fordommer, hvor enn du finner det i opprinnelige form. Men nå eksisterer den ikke andre steder enn i Koranen.) Hvis dere er sannferdige i påstanden deres, så kom med en slik bok."

 

50.

Og hvis de ikke reagerer på din utfordring (og hvordan skulle de engang klare å svare på en slik utfordring ~ 2:23-24) vil det være svært tydelig at de ikke er på jakt etter sannheten og ønsker kun å følge sine egne følelser og interesser.

 

(Følelser er det ikke noe galt med, men følelser bør holdes underordnet guddommelig veiledning.) Hvem kan være mer villedet enn den som følger hans følelser, og forlater guddommelig veiledning? Slike folk holder ikke deres følelser og guddommelig veiledning i sin rette plass. De forlater guddommelig veiledning og lar deres følelser løpe fritt og ukontrollert. Hvordan kan slike folk få veiledning mot rett vei?

 

51.

(Som nevnt overfor, boken åpenbart for Moses fra Allah var også ment å gi riktig veiledning.) Dermed helt fra begynnelsen til nå (som er fra tiden av Noah til i dag), har Vi holdt en spesiell kobling i læren av åpenbaringen. Hver ny lenke er koblet til forrige lenke (42:13). (På samme måte, selv om undervisningen av Koranen ble gjennomført over en lang periode, finnes det en spesiell type tilkobling, hvor hvert segment er koblet til den andre. Dette har blitt gjort slik så folk kan holde seg på rett spor.)

 

52.

(Dette er i virkeligheten funksjonen av Koranen, ved at den repeterer den sanne læren av tidligere bøker.) I tillegg til dette, så er det en spesiell disiplin i denne boken og (på grunn dette) mennesker som er troende av tidligere bøker tror i dets sannhet (når de funderer over denne boken med en åpen og oppriktig sinn og fortsetter å gjøre det også i fremtiden).

 

53.

Og når Koranen blir presentert for dem, erklærer de deres sannferdighet og har overbevisning i det faktum at det er en etablert sannhet som har blitt åpenbart til dem fra deres Forsørger. Siden Vi allerede har akseptert prinsippet om at lydighet skal kun være til guddommelig veiledning (og siden det nå har blitt klart for oss at guddommelig veiledning i sin sanne form bare er i Koranen), bekjenner vi derfor vår tro på den.

 

54.

Dette er folk som har fått en dobbel belønning. For det første fordi frem til Koranen ble åpenbart, fortsatte de å følge lære av sine bøker, som hadde holdt dem trygge fra menneskelige interpolasjoner. Deretter når Koranen ble presentert for dem, godtok de det med et åpent sinn og derfra forble lojale. (Dette var en vanskelig ting å gjøre fordi det er relativt enkelt for de som aldri har hatt en guddommelig bok å tro på en ny bok. Men for de som følger en bestemt trosbekjennelse, og anser det å være guddommelig, er det psykologisk vanskelig å forlate boken og trosbekjennelse som de til da har ansett som guddommelig, og godta noe nytt. Dette kan kun gjøres av en som besitter bred tankekraft, ikke forutinntatt, studerer andre bøker uten pre-overbeviste ideer, og tenker rasjonelt over det en er overbevist om som sin riktige veiledning. Det er kun da aten kan modig tro på dets sannhet. Naturligvis, alle hans tidligere kolleger ville motsette seg ham, og derfor ville han bli nødt til å tåle opposisjon) *.

 

Dette er folk som fjerner ujevnheter i feil begrep skapt av menneskeskapte lover og erstatter dem med den riktige (Koranens) lære, på en svært anstendig og hyggelig måte (13:22). De holder også tilgangen til næringsmidler åpne av de midler Vi har skjenket dem.

 

*(Dette var en vanskelig ting å gjøre fordi det er relativt enkelt for dem som aldri hadde noe guddommelig å tro på i form av en ny bok. Men for de som følger en bestemt trosbekjennelse, og anser det til å være guddommelig, er det psykologisk vanskelig å forlate boken og tro som de anser til å være guddommelig, men heller godta en annen bok. Dette kan kun gjøres av dem som har åpent sinn og som ikke er forutinntatte, og som studerer andre bøker uten pre-unnfanget ideer og tenker rasjonelt når de er overbevist om dets riktige veiledning. Kun da kan de tro på dets sannferdighet tappert. Naturligvis, ville alle deres tidligere følgesvenner bli imot dem, og derfor ville dette føre til en konflikt.)

 

55.

De tenker alltid på at deres tid og energi bør ikke kastes bort i ubrukelige og useriøse saker. Hvis de per sjanse forblir et sted hvor en slik samtale går, ville de bare snu seg bort stille og stilfullt (25:72). Til forklaring av en slik handling sier de at, "våre handlinger skal føres for oss, og deres for dere. Vi kan ikke ta del i det dere gjør, men vårt håp er at dere forblir i fred. Etter å ha sett hva dere alle gjør, kan vi ikke bli med i en gruppe av uvitende mennesker.

 

56.

Du budbringer. Ditt oppdrag er å fortsette å levere det riktige budskapet til disse menneskene. Når det gjelder å få folk til å vedta rett kurs, så er dette ikke ditt ansvar. Det er faktisk ikke engang innenfor ditt ansvarsområde å få enhver som du ønsker til å ta den rette veien. (2:272.) Den eneste som ville ta den rette veien, er en som selv ønsker å gjøre det. (Hvordan kan man komme til den rette veien når en ikke ønsker å utnytte sine menneskelige evner av intellekt og fornuft, men i stedet følger en sti med øynene lukket. (10:99-100). Allah vet godt hvem som tar den rette veien, etter å ha tenkt over det.

 

57.

Quraish sier også at "hvis vi følger den nye koden ved å bli med deg, vil folk bli våre fiender og rive oss i stykker."

 

Fortell dem, "Vi har bosatt dem (i nærheten av Kaaba) der hvor fred og sikkerhet råder og alle slags frukter og bestemmelser fortsatt strømmer inn, som næring fra Oss. Ville da dermed Gud, som selv har sørget for slike bestemmelser for dere, sette dere i trøbbel eller farer om dere skulle følger Hans lover? Er det virkelig noe tvil om saken? Men de fleste av dem klarer ikke engang å forstå seg på slike klare budskap"!

 

58.

(Når det gjelder tanken på at gruppen motsatt Momineen er mektig, velstående og i en posisjon til å skade dem, be dem tenke litt over historien til fortidens nasjoner.) "Hvor mange bosettinger sv fortid har vi ikke ruinert som resultat av deres tidligere skrøt av deres hensynsløse rikdom og komfort? Fortsatt står deres boliger, bortsett fra noen få, forlatt og ingen har bodd der etter dem. Faktisk ble Vi seirende. (Så hvis de føler seg altfor stolte av deres eiendeler, vil også deres ende være som dette). "

 

59.

(Og i så måte, lytt til denne regelen av Vår nøye.) Vi ødelegger ikke en nasjon unødvendig. Først sender Vi Vår budbringer til dem, hvor han forklarer Vårt bud til dem. Men når disse menneskene gjør opprør mot disse lovene, blir de ruinert i henhold til Vår konsekvenslov. Og vi ødelegger ikke en nasjon, med mindre den er urettferdig og er fast bestemt på å forårsake aggresjon.

 

60.

(Fortelle disse menneskene) Uansett midler til næring og komfort de har nå, så er de kun ment for å oppfylle deres fysiske behov. Disse kan ikke videre enn dette livet. Tvert imot er den næringen som de får ved å følge de guddommelige lover evig og langt bedre enn det førstnevnte. Evigvarende i den forstand at den fortsetter også etter dette jordiske livet. (Ved å leve under det guddommelige systemet får man bedre middel for livet i denne verden, og i tillegg utvikles den menneskelige personligheten. Verdslige ting ender med det fysiske livet. Hvis dere funderer over dette rasjonelt, vil dere ikke ha problemer med å forstå hvilke av de to måtene er bedre, nemlig å samle verdslig gods eller utvikle menneskelig personlighet.)

 

61.

Saken er ganske opplagt - det er én gruppe som Vi har gjort et løfte til, og dette løftet vil snart bli oppfylt. De vil ha alle bekvemmeligheter og komfort i denne verden, og også i det hinsidige (24:55). Den andre gruppen er de som får all materiell rikdom i sitt liv på jorden, men i livet heretter vil de bli ført frem for oss (som de skyldige).

 

(Vurder selv om hvilken av de to gruppene er mer lykkelige!)

 

62.

(En gruppe ville dukke opp foran Oss av seg selv, som skyldige, uten følge av noen supporter) På den dagen vil de bli spurt: "Hvor er nå de ledere som dere adlød, og forlot Våre lover for, og likestilte andre med Vår autoritet? "

 

63.

I motsetning vil det være disse ledere og prester som skal anklages for opprør mot Våre lover, og bli funnet skyldige. De vil si, "vår Forsørger, det var i grunn disse menneskene som ledet oss på villspor. I denne utstrekning bekjenner vi våre kriminelle handlinger. (Da vil ledere og prester si at disse folka adlød oss ikke fordi vi ba dem om det, men fordi det passet deres interesser. Med andre ord, de fulgte sine egne egoistiske lyster, og dermed avviser vi deres påstander om at vi har lurt dem til å følge oss.

 

64.

Disse tilhengere ville dermed bli spurt, "Kall dem (ledere og prester) som dere likestilte til Allahs autoritet. De vil kalle dem, men lederne vil ikke kunne gi noe respons. Hvordan kan de gi noen svar, når de ser at deres egne lidelser venter dem? Lidelsene som kunne ha vært unngått hvis de hadde fulgt rett vei?

 

65.

Og da vil den Allmektige spørre dem. (Vi snakker ikke om deres ledere, men svar for dere selv nå.), "Når Vår budbringer formidlet dere Vår melding, hvordan reagerte dere på hans kall"

 

66.

Men (på dommedagen vil de være så panikkslagne at) de vil ikke være i stand til å tenke klart. Denne tilstanden vil ikke bli begrenset til noen av dem. Alle de vil være i tilsvarende tilstand. Derfor, i denne situasjonen, vil det ikke være mulig for noen av dem å rådføre seg med hverandre og svare deretter.

 

67.

(Derfor kan du vel forestille deg din skjebne på Dommens Dag. Følgelig bør du vurdere denne muligheten som en velsignelse, mens det fortsatt er tid). Den blant dere som velger bort den feilaktige banen, og kommer på rett kurs og opptrer på en rettferdig og konstruktiv måte, i henhold til guddommelig veiledning, bør satse på å bli lik mennesker som vil bli velstående og vellykket.

 

68.

Suksess eller fiasko i livet er konsekvenser av guddommelige utviklingslov, som sier at diverse ting kommer til eksistens i universet. (Fra blant disse, er de vesener som utvikler evner for overlevelse og videre vekst valgt for lengre liv og utvikling, i henhold til "Naturlovene"). Dette valget skjer i henhold til den guddommelige loven av Evolusjon og ikke etter menneskeskapte teorier, for denne loven er langt over muligheten for at menneskelige teorier skal få tatt andel i dem.

 

69.

(Denne Loven er fra Forsørgeren som er så klok og altomfattende at) Uansett hva de skjuler i deres hjerter, eller avslører, er kjent for Ham. (Tenk på det fysiske livet. Det spiller ingen rolle om man spiser gift i det offentlige eller i sølibat, da effekten er den samme.)

 

70.

Alt dette skjer i henhold til guddommelige lover og autoritet. I hele universet kan ingen annen autoritet målet opp til Hans. Ved å følge den guddommelige loven, får man de verdslige fordeler, samt komfort i livet heretter. Man får denne æren og gleden ved livet på en slik fin og verdig måte, at oppriktig ros og anerkjennelse kommer ut spontant fra dypet av ens hjerte. For dette formålet har han beholdt kontroll og kommando av universet selv, og alt avgjøres etter Hans utviklingslov. Ingenting forblir utenfor virkeområde av Hans myndighet. Alt nærmer seg Ham.

 

71.

(Beviset for at alt fungerer etter Hans lover, kan gis ved bruk av et eneste eksempel) Hvis Allah hadde villet permanent dekke dere med natt, inntil dommens dag, hadde ingen makt eller myndighet, annet enn ham, kunne ha fått gitt dere dagslys. Spør dem: “Hører dere det dere blir fortalt?"

 

72.

(Eller omvendt) Hvis det var dagslys rundt dere kontinuerlig, ville det ikke ha vært noe annet myndighet eller makt enn Ham som kunne ha brakt dere natten der dere kunne hvile.

 

Spør dem: “Hvorfor tenker dere ikke over eksempler som dere blir fortalt? Hvorfor klarer dere ikke å konkludere med at det kun er én autoritet, nemlig Allah, og at det er kun Hans lover som opererer i dette universet."

 

73.

Det er ut av Hans nåde og velvilje at Han har skapt ordningen som forveksler dag og natt. Dette så dere kan hvile om natten og arbeide om dagen. Med denne forvekslingen av arbeid og hvile kan deres innsats gi fruktbare resultater.

 

74.

Etter disse lignelser, nok en gang, kom i hu scenario der det ble fortalt (28:62) at på dommens dag vil Allah spørre dem: "Hvor er ledere og prester som dere anså som Mine likestilte?"

 

75.

Og dermed vil Vi bringe frem ledere fra alle samfunn, og be dem produsere bevis til støtte for deres påstand. På den tid skal de innse og godta at den eneste loven som er basert på sannhet, er av Allah, og ingen andre noen andel i det. Dette fordi alle teorier eller ideologier som de hadde tenkt på, var falske, og derfor kunne de ikke gi noen konkrete resultater.

 

76.

(En annen levende eksempel er av Qaroon.) Qaroon var en av folket hos Moses, men beruset av enorm rikdom startet han arrogant å oppnevne seg selv og undertrykte sitt eget folk (som en typisk kapitalist som utnytter de fattige). Han samlet inn så mye rikdom at den ikke engang kunne bæres av en gruppe sterke menn. Da hans folk oppfattet hans arroganse (de som var fornuftige og modne) sa de til ham: "du må ikke juble på grunn av rikdommen din. Resultatet kan bli svært dårlig, og i henhold til guddommelige lover, er ikke en slik holdning prisverdig. "

 

77.

(Nei, Vi ber deg ikke om å forlate din rikdom og verdslige fraser og bli en munk.) "Det vi ber deg om er å la alle ha nytte og glede av denne rikdommen, men samtidig ikke glemme at livet slutter ikke i denne verden, hvor det eneste målet er å samle rikdom. Livet fortsetter i det hinsidige også. Derfor må du også sørge for at det neste livet blir lykkelig og hyggelig for deg ved hjelp av denne rikdommen. Den beste måten å gjøre dette på er å la andre mennesker som ikke har nok, få glede av den. Nettopp slik som Gud har oppfylt alle dine behov og gjort deg glad. Ikke skap ujevnheter og kaos i samfunnet. Allah den Allmektige liker ikke de som skaper kaos. Det er ganske opplagt at resultatet av noe som ikke er i henhold til Allahs lover, er ingenting annet enn kaos og ødeleggelse."

 

78.

Han svarte: “Dere har ingen rett til å blande dere inn i mine saker. Denne rikdommen har blitt samlet av meg i kraft av min egen kunnskap, intelligens og håndverk. Jeg vil bruke den slik jeg liker. Hva har den guddommelige loven å gjøre med det? Ingen har noen rett til å spørre meg i denne forbindelsen. Visste han ikke at en slik holdning hadde ødelagt så mange generasjoner i fortid i henhold til Allahs konsekvenslov? De hadde langt mer makt enn ham og var velstående, og listen over deres forbrytelser og grusomheter var så lang at det ikke var nødvendig å be dem forklare seg. (Deres ødeleggelse var en naturlig konsekvens av disse forbrytelsene. Faktum er at grunnlaget for kapitalismen har innebygde problemer.)

 

79.

På den ene siden var det folk som fortsatte å gi råd til Qaroon om å vedta den rette banen av handling. Men det var andre som bare tenkte på omsorg for verdslige gevinster. Deres tilstand var slik at da Qaroon kom ut med all sin prakt, ropte de ut “Akk! Hvis vi bare hadde fått noe lignende som Qaroon har fått! Hvor enorm heldig han er til å ha slikt rikdom!"

 

80.

Men de som hadde blitt skjenket med kjennskap til fakta fra Gud, fortalte dem, "Ve dere! Hva slags misforståelse har dere? (Han prakt og glamour er kun på grunn av edelstener.) Den virkelige og evige lykken ligger i rikdommen som en opptjener i samsvar med guddommelige lover. De som følger disselovene har eksplisitte tro på sannheten av Hans lover og de utfører rettferdige handlinger, og reformer deres uryddige samfunn. På denne måten lever de balanserte og verdige liv. Men alt dette krever mye tålmodighet og standhaftighet. (Mennesker kan lett fylle deres rikdom hvis de forlater regler, forskrifter og er uærlige. Men for å tjene rikdom på lovlig vis og i henhold til reglene, kreves det tid og innsats. Sistnevnte resulterer i suksess, og den tidligere fører til ødeleggelse.)

 

81.

Dermed når tiden for å vise sluttresultatet av Qaroons ugjerninger kom, så ødela Vi ham sammen med hans boliger som var fulle av rikdom. På dette tidspunktet kunne ingen gruppe komme for å hjelpe ham mot konsekvensloven, og han var heller ikke i stand til å beskytte seg selv. (Når en kapitalist er på topp, ser det ut som om mange mennesker vil ofre seg på hans vegne. Men når han havner i vanskeligheter, kommer ingen til å hjelpe ham, og hans kløkt kan ikke redde ham lenger.)

 

82.

Qaroon omkom, og folk som bare en dag før var misunnelig på hans posisjon utbrøt "Sannelig, det var vår feilvurdering at vi var misunnelig på hans rikdom. Faktum er at overflod eller knapphet i formue bør vurderes etter guddommelige lover. Alle får belønning i henhold til den veien de velger. Hadde Allah ikke vært nådig mot oss (og hadde også vi fulgt måter av Qaroon), ville også vi ha blitt ødelagt som ham. Nå har vi sett med våre egne øyne at folk som beholder dere rikdom og ikke åpner den for de trengende, kan aldri oppnå et lykkelig tilstand."

 

83.

Kun den personen som har en vellykket fremtid i vente i det hinsidige, og som lever vellykket her, kan betraktes som en suksess. Og de eneste som oppnår dette er de som ikke skaper uorden og ujevnheter i samfunnet ved å samle rikdom, og som ikke prøver å være i en slik høy posisjon i samfunnet at de er isolert fra rekkevidden av loven. Husk at det ultimate suksess eller velstand kommer kun til dem som fortsetter bevisst å leve etter de guddommelige lover.

 

84.

Loven er at folk som skaper og opprettholder en sunn og rettferdig balanse i samfunnet gjennom deres konstruktive gjerninger, vil få mer enn deres sameksisterende. På den andre siden vil de som skaper uorden eller ujevnheter se disse forholdene i form av deres egen ødeleggelse.

 

85.

Disse er våre uforanderlige lover som har vært aktive siden begynnelsen, og som nå har blitt forklart i detalj i Koranen. Lydighet mot disse lovene gjøres obligatorisk på dere. (Under omstendighetene, bør du ikke bli opprørt at faraoene og Qaroons av Quraish som har gjort livet ditt surt i den grad at du ble tvunget til å migrere fra nærheten av Kaaba. Guds lover er så mektige og sterke at de vil bringe deg tilbake til dette stedet (med mye mer verdighet og storhet). (Derfor oppretthold fred og ro og jobb for å sikre dine følgesvenner. Fortell dem at) Konsekvensloven av min Forsørger kjenner til alle som går på rett vei og til de som åpenbart begår feil. (og resultatene skal utarbeides tilsvarende).

 

86.

(Derfor er det ingen grunn for deg å miste motet.) Hadde du noen gang forventet at du ville bli opphøyd til status av en budbringer, og at du ville bli gitt denne boken? Alt dette har skjedd på grunn av nåde og gunst av Forsørgeren. Som sådan, selv under dagens uheldige omstendigheter, er det ikke noe grunn til skuffelse. Du trenger ikke å inngå kompromiss med benektere og bli nyttig for dem på en slik måte.

 

87.

Husk at disse motstandere vil aldri være i en posisjon til å stoppe etableringen av den guddommelige orden, som vil bli satt opp i henhold til lover åpenbart for deg. Du bør fortsette å invitere disse menneskene til Allahs velferdssystem og aldri tenke på noe kompromiss med dem. Kompromiss betyr en formel der enkelte bestemmelser er hentet fra Koranen og andre fra menneskeskapte lover. Dette kalles "shirq", og det er ikke akseptabelt at Allahs lover justeres eller blandes med menneskeskapte lover.

 

88.

Derfor, ikke inviter noen verdslige makter til å ta del i guddommelig autoritet. All makt og myndighet tilhører Allah, og du må etablere systemet kun i henhold til Hans lover. Husk at menneskeskapte teorier og begreper fortsetter å endre seg som alle andre ting i universet (55:26). Bare den guddommelige veiledning gitt via åpenbaringen er hinsides endring, og det er denne veiledningen som til slutt vil ta deg til destinasjonen bestemt av Allah. Derfor bør overlegenhet kun være av Allahs lover, og alle vurderinger bør gjøres i henhold til dem. All din innsats og aktiviteter bør dreie seg rundt denne aksen, og hvert skritt du tar bør være i retning mot denne destinasjonen. Også husk at dere er ansvarlige overfor Ham for enhver handling. Denne loven er evig (12:40).