MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 25: AL-FURQÂN

 

1.

Han som har åpenbart denne boken til sin tjener er virkelig en stor giver av gaver og enorme velsignelser. Dette er boka som fastsetter varige verdier og kriterier som gjør det mulig å skille rett fra galt og sannhet fra løgn. Denne boken har blitt åpenbart for å advare menneskeheten mot fallgruver og hindringer langs livets vei og detaljerte måter å unngå dem på.

 

2.

Denne boken har blitt avslørt av den som har autoritet over alle ting. Hans lov opererer overalt i universet. Han trenger verken noe avkom for hjelp, eller en partner i Hans autoritet. Han har skapt alt i et bestemt forhold og har bestemt tiltak for deres evner og muligheter. (Disse tiltak er kalt "taqdeer" av disse tingene, og "taqdeer" er den ultimate stadium av alt.)

 

3.

(Allahs eminense er av slik kaliber, men se hvor uvitende menneskene er.) De tar guddommer, som de selv har skapt, og som ikke har makt til å skape noe, som deres guder. Disse idolene er så hjelpeløse at de ikke engang kan forhindre skader mot dem, så hvordan skal de kunne avverge skader eller bringe fordeler til de som tilber dem? De har heller ikke noe kontroll over liv eller død, eller oppstandelse. (Uansett om dette gjelder enkeltpersoner eller nasjoner, så blir liv etablert i henhold til guddommelige lover, i denne verden så vel som i det hinsidige.)

 

4.

Folk som fornekter sannheten i Koranen sier at (påstanden om åpenbaringen er kun en falsk historie og) budbringeren har selv fabrikkert Koranen og attributtet den til Allah. (Faktisk så påstår de at han er ikke alene om det.) Det er en annen part som hjelper ham (og de ​jobber sammen for å lage den). Tenk hvilket bedrag og løgn de har satt fram.

 

5.

De sier: "Hva er det i denne Koranen, unntatt fabler fra oldtiden (som folk kommer og forteller til ham og) som han skriver ned. Alt dette blir gjort i hemmelighet som han deretter dikterer til skriftlærde morgen og kveld. (Dette er hva han kaller for åpenbaringen sin.)

 

6.

Fortell dem at Koranen har blitt åpenbart av den som kjenner hemmeligheter og universets mysterier. (Hvis Koranen ble skapt av mennesket, hvordan kunne de vite hemmelighetene og avduke universets mysterier? Dette er et resultat av Hans grenseløse kunnskap, fordi Han selv har laget disse ordningene som gjør at) ting i universet forblir trygge fra destruktive elementer og fortsetter å motta egnede midler til utvikling (25:59).

 

7.

(Etter anklagelse mot Koranen, anklager de budbringeren og sier), "Hva slags budbringer er han som spiser, drikker og beveger seg rundt i gatene (som andre mennesker). (De mener at en budbringer bør helst være et overnaturlig vesen, og at) En engel skulle ha blitt sendt ned med ham, for å advare folk at hvis de ikke hørte på ham, så ville de bli ruinert.

 

8.

Eller så burte han hatt en skattkiste eller (minst) en stor hage som produserte spiselige frukter. Disse onde mennesker stopper ikke der. De egger andre ved å fortelle dem at de følger en forhekset mann som er sinnssyk.

 

9.

U budbringer, bare fortsett å lytte til slike strofer de slenger mot deg (da disse ikke gjør deg noe skade). De har selv kommet på avveier og er nå ikke i stand til å finne veien tilbake til deres destinasjon.

 

10.

(Hvem skal fortelle dem at) Hvor stor giver av gaver og velsignelser Han er, som vil skjenke dere ting som er langt bedre enn hva de aspirer (hvis dette velferdssystemet som du prøver å etablere kommer i kraft). Fortell dem at Han vil velsigne dem med mange hager som vil forbli frodige og evig grønne, så vel som med (luksuriøse og salige) palasser.

 

11.

Og de sier at den kommende revolusjonen er kun en tom trussel. (De vet ikke at) Vi har utarbeidet en flammende straff for mennesker som motvirker den (og den vil redusere alt de eier til aske).

 

12.

Ødeleggelsene forårsaket av den kommende revolusjonen vil være svært alvorlige. Den vil starte å skrike ved selve synet av disse folk langveis i fra, og de vil også høre deres sinte brøl og rasende sus (som de vil innse alvoret og intensiteten av i dette møtet).

 

13.

(Og senere) Når de blir fanget og kastet bort i trange og snuskede celler etter nederlag i krigen, bundet sammen, vil de (innse at døden er bedre enn dette livet og) be etter deres slutt.

 

14.

De vil bli fortalt, "Ikke be for kun den ene enden i dag. Det er bedre å be for en rekke ender."

 

15.

(Etter å ha fortalt dette) Spør dem om dette livet av smerte og total skam er bedre enn den med evige goder, som har blitt lovet til dem som er bevisste på Hans lover. Det lykkelige og salige samfunnet kan oppnås som et resultat av deres egne rettferdige gjerninger. Der i vil de få all slags næring for utviklingen av deres "selv'', som er det ultimate målet, og sluttresultatet av menneskelig innsats. (Dette vil skje i denne verden så vel som i det hinsidige.)

 

16.

Der vil alt skje i henhold til deres ønsker. (Der vil de få alt de ønsker, og de ​​vil ikke være under myndighet eller kommando av noen andre.) Dette er resultatet av rettferdige menneskelige gjerninger som alle bør ønske, og dette er et løfte fra Forsørgeren, som sikkert vil bli oppfylt.

 

17.

På Dommens Dag samler han dem med de som hadde tilskrevet autoritet til andre en Allah, og avhører dem. "Hadde dere fått disse instrukser av meg, eller hadde dere kommet dere på avveier på egen hånd?"

 

18.

De vil si: "Du er en meget høy entitet (langt over våre villeste fantasier). (Men siden vi har blitt spurt, så svare vi kun for argumentet) Det var utenkelig for oss å ta en annen mester bortsett fra deg. Det som faktisk skjedde var at de, sammen med sine forfedre, fikk så mange rikdommer og komfort i livet (etter å ha blitt beruset med luksus) at de glemte alt om dine Lover. På denne måten brakte de om sin egen undergang. "

 

19.

Vi vil fortelle deres tilhengere, "Har dere hørt deres versjon? Dere sa at dere ble villedet av disse store personer dere adlød, men de har tilbakevist alle deres påstander rett foran dere. (Nå må dere smake straffen.) Dere kan verken avverge straffen og heller ikke få noe hjelp. De blant dere som gjorde opprør mot Våre lover vil måtte smake fryktelig straff. Dette er resolusjon av Vår konsekvenslov.

 

20.

(De har deres innvendinger, at du som budbringer spiser og drikker som vanlige mennesker og også vandrer rundt i gatene) Alle budbringere Vi sendte før deg spiste og drakk og vandret rundt i gatene som deg.

 

(De hever ikke slike innvendinger for å fjerne deres tvil, men på grunn av deres stahet og opposisjon. De vil aldri høre på fornuften og vil fortsette å motsette seg til den tiden denne motstanden bringer dem til et sammenstøt..) På den tiden vil deres styrker bli satt på prøve. Du bør derfor være standhaftig i ditt program fra din Forsørger som fører tilsyn med alt (om hva de driver med og hva de gjør).

 

(Dessuten, hvis budbringere hadde vært en annerledes skapelse, forskjellige fra mennesker, hadde selve formålet av valg og vilje hos mennesker, gått tapt. I så fall ville folk ha hevdet tro på grunnlag av skrekk indusert av den forbløffende naturen av etableringen av budbringere. Muligheten for å utøve valg og skjønn oppstår kun når man forstår noe ved å ansette hans intellekt og resonnement, fri fra enhver form for overnaturlig påvirkning. Dermed, når han finner noe basert på sannhet og rettferdighet vil han akseptere det frivillig. Det faktum at budbringere var vanlige mennesker, er en oppfordring til mennesker så de skal kunne velge.)

 

21.

Folk som tror at de aldri vil bli møtt av Vår konsekvenslov, tar ikke denne levemåten på alvor. De sier: Hvis Malaika blir sendt ned til denne budbringeren, hvorfor har de ikke blitt sendt til oss? Og hvorfor kan vi ikke se vår Forsørger med våre egne øyne? Disse menneskene snakker om dette fordi de har meget høye tanker om seg selv, og dette er derfor de er så opprørske og arrogante.

 

22.

(De innser ikke at) Dagen da de skyldige begynner å se Malaika, vil ikke bringe noe godt budskap til dem. Faktisk vil de rope ut: “Kan det ikke være et avskrekkende barriere mellom oss og Malaika (slik at de ikke kan nå oss)? "

 

23.

Foran Oss, vil på den ene siden være deres protester, og på den andre siden deres egne gjerninger som vil være (så vektløse og grunnløse at de kan være) spredt bort i atmosfæren. (Ingen nyttig resultat vil komme fra dem, og dette vil alltid være resultatet av slike destruktive handlinger.)

 

24.

I løpet av denne tiden vil de leve livet av Jannat og bli prydet med det beste av gaver på de vakreste steder. Selv steder hvor de oppholder seg for korte perioder, blir elegante.

 

25.

Det er i denne epoken at Guds fysiske lover skal støtte dem med oppdagelser av enorme næringsmidlermidler. De himmelske krefter skal jobbe kontinuerlig med dem så de kan etterleve Guds program.

 

26.

Under denne epoken vil total suverenitet tilhøre Ar-Rehman, som etter å ha utviklet alle ting i universet, tar dem til deres skjebnebestemte mål. (Akkurat slik som Hans lov er operativ i det ytre universet, vil det også være operativ i den menneskelige verden.)

 

Og for de som avviser den guddommelige loven og går deres egen vei, vil det være en Dag av stress (fordi deres aggressive design og egoistiske aktiviteter vil komme til en ende).

 

27.

Den dagen vil de urettferdige gnage på hendene deres i fortvilelse og raseri, og rope ut av ren hjelpeløshet, "Åh! Jeg ønsker på det sterkeste at jeg hadde valgt veien som ble foreslått av budbringeren, som stabiliserte systemet. Da kunne jeg ha sluttet meg til karavanen hans og nådd målet.

 

28.

Akk! Skulle ønske at jeg ikke hadde tatt en slik villeder til en venn."

 

29.

Det er han som ledet meg på villspor, selv da den rette veien hadde blitt synlig klart for meg. Faktum er at Shaitan (alle de som gir etter for deres egoistiske mål) går med dere som deres oppriktige venn, men når ulykken kommer, forlater han sine venner, i likhet med et lam som har kommet seg bort fra flokken.

 

30.

Og budbringeren vil si: "min Forsørger, dette er nasjonen som hadde satt Koranen i sjakler av deres selvskapte ideer, hvor de ikke lot den ta noe steg. " (I stedet for å bli guidet av Koranen, fulgte de bare deres egen tro og skikker.)

 

31.

(Men dette var ikke tilfelle med en bestemt budbringer.) Uansett når og hvor en budbringer formidlet det guddommelige budskapet, møtte han alltid mostand av de som begikk forbrytelser mot menneskeheten. (Derfor bør ikke du som budbringer bli motløs av dette.) Din Forsørger alene er nok til å holde deg på den rette veien som fører til suksess, og hjelpe deg på hvert vanskelig tidspunkt.

 

32.

En av innvendingene fra de som motsetter seg dette regelverket er å stille spørsmål om hvorfor hele Koranen ikke ble åpenbart til budbringeren på en gang (slik at vi kunne godta det i dets helhet.)?

 

Du budbringer, denne Koranen blir avslørt gradvis (i planlagte etapper) slik at den kan etterleves og gjennomføres i takt med dets åpenbaring til deg, og dens positive og hyggelige resultater kan bli en kilde til styrke for dere. All dens lære er tett sammensveiset og dens innhold fremkommer i etapper på en organisert måte. Et slikt program bør komme frem i en sammenhengende sekvens (73:4).

 

33.

(Vær trygg på at) Det sanne svaret på deres innvendinger vil komme foran dere med klarhet, og det vil være eksplisitt og omfattende (slik at det ikke vil være nødvendig å si noe mer).

 

34.

(Men det vil kun hjelpe mennesker som utnytter deres intellekt og visdom.) De som fast fornekter sannheten på grunn av stahet og fordommer, vil bli ført til Jahannam, med snudde ansikter. Slike mennesker har gått for langt bort fra den rette veien til å kunne komme tilbake. Og stien de har vedtatt skal ta dem til det verste tenkelige stedet.

 

35.

(Konfrontasjonen mellom rett og galt er ikke et nytt fenomen, for den har eksistert siden uminnelige tider.) Vi hadde gitt Moses et sett med leveregler, og lot hans bror Aaron følge med ham (siden hans misjon var meget tøff), slik at de kunne dele byrden.

 

36.

Og vi rettet brødrene mot nasjonen som hadde (med fullstendig trass) motsatt seg Våre lover. (Følgelig gikk de mot dem og en alvorlig konflikt etterfulgte.) Vi ødela deres motstandere fullstendig, og vi gjorde det på samme måte som Vi har pleid å ødelegge lignende kriminelle nasjoner.

 

37.

Tilsvarende var episoden av Noahs nasjon. De motsatte seg også budbringeren Vi hadde sendt til dem. De ble også druknet (etter en tilsvarende konfrontasjon), og ble gjort om til et ondt varsel (på hvordan Vår konsekvenslov fungerer for hele menneskeheten), slik at folk skulle huske at de som begår urett på andre, vil til slutt motta fryktelig straff.

 

38.

Og husk straffen som ble påført på stammer Aad og Thamud og folket i Ar-Rass, samt på de mange andre generasjoner i mellom.

 

39.

Vi advarte dem med historiske eksempler (om utfallet av dem som var ulydige mot Våre lover), men de tokk ikke hensyn og var fast bestemte på å gå sine gale veier. Som et resultat av dette, ble de ødelagt i henhold til Vår konsekvenslov.

 

40.

(Historiene om ødeleggelser av ulike nasjoner var noe eksternt forbundet med disse araberne som blir adressert, men) de passerer ruiner etter byen til Lot ganske ofte. Denne byen ble fullstendig ødelagt da det regnet vulkanske steiner på den. Har de ikke sett med deres egne øyne hva som hadde skjedd med denne nasjonen? (De ser, men fordi de ikke tror på konsekvensloven og kontinuitet av livet etter døden, forteller de seg selv at dette bare var en sjelden katastrofe, og at noe slikt kunne aldri skje dem.)

 

41.

Dette er grunnen til at når disse folk ser deg, behandler deg som en spøkefugl og sier: "Åh! Så dette er personen som Allah har sendt som en budbringer?

 

42.

"Hadde vi ikke vært bestemte, ville han sikkert ha ledet oss på villspor fra våre guder." Men når tiden er inne vil de vite hvem det var som gikk seg vill og hadde forlatt den rette veien.

 

43.

(Faktum er at de bare adlyder deres egne ønsker og følelser. Som sådan) Hvem kan bringe en person som er en slave og beundrer av hans egne ønsker til den rette vei?" Du budbringer, er det mulig for deg å vokte denne personen på en slik måte at han ikke faller i Jahannam? Du har absolutt ikke noe ansvar for en slik person."

 

44.

Forventer du at slike folk skal lytte til fornuft og logikk, og deretter utnytte deres intellekt? (Nei, absolutt ikke! Enhver som følger sine egne følelser kan aldri tenke klart.) Fakta er at disse menneskene (har ikke nådd det menneskelige nivået og) lever bare som kveg. De er faktisk verre enn det! (Dyrene følger i det minste deres instinkter og avviker aldri fra dem, men et menneske som følger sine lidenskaper kontinuerlig, forandrer seg deretter ~ 7:179, 67:10.)

 

45.

(Ikke bare dyr, men selv livløse objekter følger kun én og samme bane.) Har du ikke sett hvordan den guddommelige loven av universet fører til at en skygge forlenges (om ettermiddag). Hvis Vi hadde ønsket, kunne Vi ha endret denne loven (jorden ville ikke ha rotert og) skyggen ville forbli av samme størrelse. (Men Vi har relatert solen og jorden på en slik måte at) Skyggen av hvert objekt fortsetter å øke og avta i forhold til jordens posisjon med hensyn til solen. (Dermed blir sola dets referansepunkt, og følgelig kan Vi omtrentlig vurdere plasseringen av solen.)

 

46.

Så når solen passerer meridianen, begynner skyggene å øke. Deretter trekker de seg gradvis (med innstillingen av solen, forsvinner skyggene).

 

47.

(Tilsvarende kommer også rotasjon av dagen og natten i henhold til den guddommelige loven) Han har gjort natten til et dekke for dere (hvor dere dekker dere selv i dets mørke), hvor dere kan hvile (slik at deres bevissthet blir midlertidig suspendert og nervesystemet finner fred og ro). (Deretter vises det en annen dag, hvor dere står opp og fortsetter med deres arbeid.)

 

48.

(Systemet med økende produksjon på land er også basert på denne guddommelige loven.) Han sender ut vindene som varsler det glade budskap om regn, som produserer midler til næring for alle levende vesener. Fra skyene øser Han ned vann som er fri for urenheter, og som igjen fjerner andre urenheter.

 

49.

(Målet med regn er ikke bare at folk skal vaske seg med det.) Med regnet gir Vi nytt liv til død land (det grønne kommer ut av død land), og det brukes til drikkevann av mange av Våre kreasjoner, blant storfe og mennesker.

 

50.

Dette er Vår lov som Vi har gjentatte ganger presentert på ulike måter, slik at folk kan forstå (faktum er at når alt i universet adlyder Hans lover og gir konstruktive resultater, så kan også mennesket oppnå tilsvarende resultater ved å følge dem). Men til tross for dette tenker de fleste ingenting av guddommelige lover og blir opprørske.

 

51.

(Deri ligger svaret på deres innvendinger om hvorfor en annen budbringer ikke ble sendt til hver stamme.) Hvis Vi hadde villet kunne vi ha fortsatt å sende andre budbringere til hver nasjon. (Men ifølge Vårt planlagte program, har tiden nå kommet da budgiving ikke vil være begrenset til en nasjon, men vil være universal, nettopp slik som naturlovene er) Vi har gjort denne Koranen til en komplett kode av leveregler for hele menneskeheten (25:1).

 

52.

Derfor bør ikke du som budbringer bry deg om dem som fornekter sannheten (og hevder at det burte være forskjellige budbringere for hver stamme). Du bør ikke akseptere deres synspunkt. Tvert imot, strev imot deres opposisjon, for de kan kun beseires med alvorlig innsats.

 

53.

(Ikke bry deg om hvorfor alle mennesker ikke blir samme nasjon ved å akseptere denne levemåten. Fakta er at mennesker med ulik tro, som aksepterer sannheten og de ​​som fornekter det, bor sammen i denne verden.) Dette kan sammenlignes med hvordan det finnes flere kilder av vann på samme sted som skulle smake forskjellig. En av dem er søt og den andre bitter og saltet (i henhold til fysiske lover av Gud), ~ 35:12. Til tross for denne nærhet, eksisterer det en (usynlig) barriere og et avskrekkende forbud som ikke tillater dem i å blande seg. (Tilsvarende kan mennesker som lever sammen fysisk, se like ut, men de kan i stor grad varierer i deres oppførsel og holdning. Selv deres sosiale relasjoner kan ikke eliminere disse forskjellene.)

 

54.

(Nå får dere reflektere over spørsmålet om hvorfor budbringere tilhører samme stamme eller nasjon. Dette er også meningsløst.) Det er Han som skapte mennesket fra en dråpe væske, etter Hans lov av skapelse. (Derfor er det ingen forskjell mellom mennesker fra fødselen av. Foruten henhold til sosiale behov) Hver person har forskjellige relasjoner, slekt ved blod eller ved ekteskap. (Hvordan kan slike relasjoner påvirke begrepet likestilling hos menneskeheten? Overlegenhet på grunnlag av familie eller stamme er dermed irrelevant ~ 49:13.  Allahs universale velferd bør være fritt tilgjengelig i henhold til standarder satt av Ham, ikke av mennesker.)

 

55.

Tvert imot, disse menneskene forlater Guds universelle etiske veiledning og tilber deres lokale guddommer, og adlyder deres høvdinger som kan verken nytte eller skade dem.

 

(Men det mest interessante er at de legger stor vekt på lokale fordommer og har konflikter på selv mindre nivå.) Når spørsmålet om å motsette Allah oppstår, blir dem alle interesserte i samarbeid. 

 

56.

(Men dersom dette er det de ønsker, så la disse menneskene være ofre for deres lokale fordommer.) Gi dem det glade budskap av de svært gunstige og hyggelige resultater av å følge den guddommelige loven, og advar dem mot det destruktive utfallet av å trosse den.

 

57.

Fortell dem, "Jeg har en personlig behov for å veilede dere til rett kurs, men jeg vil ikke ha noe kompensasjon for det. Mitt eneste ønske er at den blant dere som ønsker det, kan velge veien som fører til Gud. Dette er selve belønningen av mitt oppdrag" (34:47, 42:13).

 

58.

Deretter bør dere ha full tillit til Allah (de uforanderlige resultatene av uforanderlige lover) som er evigværende. (Med denne overbevisningen skal dere holde dere engasjert i å etablere dette systemet, slik at etter å ha sett resultatene med egne øyne, kan dere alle innrømme "Allahs System produserer slike enorme resultater, og fortjener absolutt all beundring.") (1:1 )

 

Og fra nå av trenger du ikke å bekymre deg om sladder og beskyldninger mot deg. Allah vet hva hans undersåtter gjør, og hva slags beskyldninger de blir innrammet i selv. (Allah vil beskytte deg mot skadelige effekter av deres beskyldninger ~ 48:2.)

 

59.

I seks evigheter skapte Allah himmelen og jorden og alt som er i mellom dem. (Deretter ble jorden passende nok for at livet kunne utvikle seg på det og) Deretter beholdt Han kontrollen over hele universet i sine egne hender, slik at alt i den ville fortsette å utvikle seg.

 

(Hva vet de om disse fakta?) Dere folk, hvis dere virkelig er interessert i å vite om velferdssystemet av Ar-Rehman, så gå og spør noen som (i lys av Allahs veiledning) benytter hans visdom og er kunnskapsrik (om innerste hemmeligheter av universet ~ 3:188-90. 35:28) Dessuten, gå og spør Ar-Rehman for alle deres behov. Han vet om alt som kreves for deres næring og utvikling (55:29). (Alle deres behov vil bli oppfylt at dette Guddommelige Systemet.)

 

60.

(Slik er situasjonen for de uvitende at) Når de blir bedt om å respektere lover av Ar-Rehman, så svarer de "Hvem er denne Ar-Rehman (som vi ikke kjenner til)? Vil dere at vi skal bøye oss for noen som vi ikke vet noe om, kun fordi dere ønsker at vi skal gjøre det? Hvorfor skal vi adlyde dere?" Dette øker deres hat.

 

61.

(Hvem skal nå fortelle dem at) Gud er den som har plassert konstellasjoner av himmellegemer i enkelte deler av himmelen, som lysekroner av lysende stjerner for å gi dere naturlig lys, og på et annet sted satt en lyskilde i form av sola, og dens lys reflekterer på månen. Dette er den samme Gud som har gitt åpenbaring for veiledning av menneskelig intellekt og visdom.

 

62.

Og Gud har gjort ordninger i det ytre universet som da natt og dag avløser hverandre, og lyset fortsetter å følge mørket. (Tilsvarende er den menneskelige verden, hvor det er bestemt at ingen nasjon vil forbli i mørket for alltid og at lys av åpenbaringen skal nå alle.) Den som ønsker å følge den rette veien i lys av åpenbaringen skal kunne gjøre dette og dermed får full lønn for sin innsats og gjerninger.

 

63.

De som adlyder Ar-Rehman, får styrerett på denne jorden, og blir ikke gjenkjent som symboler at undertrykkelse og utnytting. De trår forsiktig og lever i harmoni og fred. Og de gir også fred og ro til andre mennesker (3:138, 31:17-18, 22:41). De gjør dette i den grad at selv når de kommer over folk som personifiserer egenskaper Jahlia (pre-islamsk tid) slik som uvitenhet, fordommer, fiendskap, aggressivitet, ondskap, oppstemthet, i retur viser de dem sanne islamske kvaliteter (om fred, åpne hjerter, harmoni og sjenerøsitet).

 

64.

Dette er folk som etter en lang dag på jobb og i de sene timer av natten, grunner i ensomhet om hvor de skal bøye seg i underkastelse og når de skal delta i etableringen av den guddommelige orden (03:19, 73:24 - 26).

 

65.

Deres eneste ønske i hele denne kampen er at de skal være trygge fra straff fra et urettferdig system, som er laget av menneske som har gått seg vill.

 

66.

Uansett bolig og stasjon, men om noen holder deg tilbake der, selv for en kort stund eller permanent, så er det et elendig sted, (for en kort stund i denne verden og evig i det hinsidige).

 

67.

Dette er mennesker som tilgjengeliggjør delen av deres rikdom, som er i overkant av deres behov, for utvikling av menneskelige vesener (2:129). Deres utgifter er disiplinert, siden deres rikdommer er verken brukt unødig eller unndratt fra de trengende. De følger en sti av moderasjon som er langt fra overdrivelse eller mangel.

 

68.

Dette er folk som ikke aksepterer noe annen myndighet enn den guddommelige loven, og adlyder ingen andre. De har aldri skadet menneskelig liv som Allah har erklært hellig, bortsett fra når de må gjøre det for å opprettholde rettferdighet og sannhet. Dessuten trenger de ikke å begå zina (hor), og de funksjonelle egenskapene til et fellesskap som ikke beskytter kyskhet, må være tilbakestående. Nasjoner som ikke opptrer tilsvarende blir etterlatt i deres kamp for fremgang (det samme gjelder for enkel personer).

 

69.

Slik er deres skjebne i denne verden, men i det hinsidige vil deres lidelse øke ytterligere, og de skal leve et liv i ekstrem vanære.

 

70.

I motsetning, de samfunn eller personen som forlater denne livsstilen (og tar til å beskytte kyskhet) og arbeider for å utvikle deres evner, får frembrakt positive resultater i henhold til Allahs konsekvenslov. De bringer positiv endring ved å eliminere uro av gale gjerninger. Den guddommelige loven har bestemmelser som skal gi slike mennesker beskyttelse mot effekter av feilaktige gjerninger (ved å la dem ikke begå dem) og gi dem midler for deres videre utvikling.

 

71.

Enhver steg av dem som dropper feilaktig bane fører dem nærmere konstruktive resultater i henhold til den guddommelige loven.

 

72.

Disse menneskene går aldri til samlinger hvor svikefulle saker blir diskutert (og de støtter aldri det som er falsk). Hvis de tilfeldigvis kommer til steder hvor fjollete saker blir diskutert, stiller de seg forbi på en verdig måte uten å bli involvert (28:55).

 

73.

Disse menneskene blir ikke påvirket av følelser og de tar alle trinn etter nøye overveielse (34:76). De vurderer hver sak i den grad at når guddommelige lover presenteres for dem, aksepterer de dem ikke uten bevis, men heller i henhold til deres intellekt, visdom, rasjonalitet og fornuft. De reagerer heller ikke på dem som om de var døve og blinde. De vedtar den guddommelige loven kun etter nøye vurdering (for det er klart at når de ikke engang handler på de guddommelige lover uten å ha tenkt over dem, hvordan kan de gjøre dette på andre områder av livet).

 

74.

De ønsker konstant og ber til deres Forsørger at deres private liv skal være fulle av lykke og glede, og at deres ektefeller, etterkommere og ledsagere skal være en kilde til trøst for dem. De ber at deres posisjon i samfunnet bør være slik at de kan spille en viktig rolle og tas som ledere blant dem som ønsker å leve et liv uten negative effekter av å gå på avveier.

 

75.

Disse menneskene er oppriktige og opptatte med etableringen av guddommelig orden og opprettholder dets stabilitet. Følgelig viser de eleganse av enda høyere nivåer. De når nivåer hvor alle gleder av livet er alltid tilgjengelig i overflod. Deres blomstrende og salige liv utvikler seg kontinuerlig, og i dette samfunnet mottar de fred og ro i fra alle retninger.

 

76.

Dette er samfunn der man alltid drar nytte av dets gleder, uavhengig av om man bor i den for en kort stund, eller permanent (29:58, 34:37, 39:21). Slik skal livsstilen av folk som bor der være.

 

77.

Du budbringer, fortell disse motstanderne: "Dette er mitt kall. Hvis dere ikke ønsker å bli med meg i dette oppdraget, så gjør gjerne ikke det! Min Forsørger bryr seg ikke i det hele tatt om deres opposisjon. Deres benektelse av meldingen Hans fører ingen skade mot Ham, men det er selv dere som får konsekvenser av ødeleggelse. Og husk at undergang vil for sikkert konfrontere dere."