MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 30: AR-RUM

 

1.

Allah, All allvitende, den Vise, sier:

 

2.

Romerne har blitt beseiret (av perserne), i land som ligger nær Arabia (Palestina og Syria).

 

3.

(Dette var en sak av stor glede for 'mushrikeen' av Arabia, at bokens folk hadde blitt slått av mushrikeen). Men de ve ikke at bokens folk som ikke tålte dette nederlaget, skal seire i løpet av noen få år.

 

4.

Fakta er at alle hendelser, enten fra fortid eller fremtid, oppstår i henhold til de guddommelige lover. (I guddommelig kunnskap er det ingen forskjell mellom fortid og fremtid. Som sådan vil prognosen gjort om fremtiden, inntreffe som nevnt.) Dette vil skje nettopp i en tid da de troende (etter deres nåværende tilstand av hjelpeløshet) vil seire over sine motstandere (i slaget ved Badar). For Momineen vil denne seieren være oppfyllelse av prediksjon at romerne vil gjenvinne overlegenheten, og dermed en årsak til stor lykke.

 

5.

Husk, denne hjelpen og støtte (seier til Momineen) tildeles kun de som ønsker det ved å følge den guddommelige loven. På grunn av deres makt og styrke, får ikke deres motstandere denne støtten, men blir heller en kilde til velferd og tilførsel av velsignelser for kun de troende.

 

6.

Det er Allahs lov (at de troende alltid seirer til slutt), og Allah unnlater aldri å oppfylle sitt løfte. (Guds "løfte" er et annet navn for å få resultater i henhold til Hans lover. Siden Guds lover er faste, kan ingenting skje mot dem. Dette er det som menes med at Gud ikke unnlater å oppfylle sitt løfte. Men de fleste folk vet ikke dette faktum.)

 

7.

Selv om saken er helt klar, foregår det en kamp mellom to grupper av mennesker. En gruppe mener at livet bare finnes i denne verden, og følgelig alle deres kamper handler om å skaffe seg umiddelbare gevinster av dette jordiske livet, som de kan tydelig se. De verken tror på liv etter døden, og ønsker heller ikke å sette høyere mål til beste for hele menneskeheten. Den andre gruppen anser ikke individuelle gevinster, men tenker på næring for hele menneskeheten i helhet. De kjemper tappert for å oppnå dette målet og for å fjerne utbytting og diskriminering fra verden. De mener at selv om de mister livet i denne kampen, vil de ikke ha mistet noe. De vil få evig liv etter sin død. (Bare tenk på hvilken av disse to gruppene ville vinne hvis de skulle slåss mot hverandre? Den første gruppen ville ikke ha noe sjans.)

 

8.

(Den troende gruppen tror at livet har en høyere målsetting, og at mennesker bør vurdere det som er gunstig for hele menneskeheten, og ikke bare følge noe blindt. Dette på grunn av deres dyp og rasjonell tenkning. Hvis motstanderne bare reflekterte seriøst over dette, ville også de forstå dette faktum) La dem reflektere over utnyttelsen av deres egen kropp (Alle deler av kroppen fungerer individuelt men jobber for det kollektive beste for hele kroppen. Deretter se på det ytre universet, og se om noe der fungerer uavhengig, eller er det slik at alt fungerer som en del av hele systemet. Hvis de reflekterer over dette, ville de klare å konkludere med at hele systemet er laget for en bestemt periode, for å gi positive og konstruktive resultater. Men til tross av alle slike klare bevis, ønsker folk flest å tjene deres egne egoistiske mål. De benekter sannheten plent at en dag må de møte konsekvenser, og at enhver handling av deres vil gi resultater i henhold til disse lovene.

 

9.

Hvis de ikke ønsker å reflektere over det ytre universet eller deres indre selv, så bør de i det minste se hva de historiske landemerkene beviser. Hvis de reiser verden rundt, så kan de se med deres egne øyne, det sluttresultatet som tidligere nasjoner med lignende holdninger vedtok. Slike nasjoner var større i styrke og kraft (40:21). De dyrket jord og gravde ut de skjulte skattene av naturen, de befolket seg i langt større antall, og de ​​hadde langt større bosetninger enn de som blir adressert nå. Deres budbringere kom til dem med synlige og tydelige guddommelige lover. (Før dere blir fortalt om det som skjedde med dem, bør det holdes i bakhodet at Allah den Allmektige har aldri ødelagt en nasjon urettferdig, uten gyldig grunn.) Disse nasjonene utførte urett på seg selv og ble dermed ødelagt (35:44).

 

10.

(Allahs budbringere kom til dem, men) De motsatte seg og latterliggjorde disse budbringere og holdt seg til deres tilstander hvor de skapte kaos i samfunnet. Resultatet var at folk som hadde etablert en slik urettferdig samfunn ble ofre for omstendighetene skapt av dem selv og led ubalanser i deres egne liv (og ble ødelagt).

 

11.

Alt dette fortsatte å skje i henhold til den samme guddommelige loven som Allah initierte etableringen av alt i henhold til. Han uttrykker det gjennom ulike nivåer av evolusjon og på hvert trinn tar dem (inkludert mennesker) nærmere til det punktet som er skjebnebestemt for dem av Ham. (Det samme skjer med nasjoner.)

 

12.

Det samme skjedde med tidligere nasjoner, som er bundet til å skje med disse (motstandere / arabere). (Ikke bare at de ignorerer guddommelige lover, men de latterliggjør dem i tillegg, men) Når den siste timen kommer, vil alle de mektige og opprørske kriminelle bli passert av ytterste fortvilelse.

 

13.

(Og) Alle personer som de hadde samarbeidet med for egoistisk mål, vil ikke være i stand til å gripe inn på deres vegne. Faktisk vil de benekte enhver tilknytning til dem.

 

14.

På tidspunktet for denne revolusjonen, vil enhver være opptatt av seg selv. Alle vil bli selvopptatt.

 

15.

Men de som tror på guddommelige lover og arbeider på et konstruktivt program, vil leve annerledes. De vil leve i en atmosfære av hyggelig overflod (42:22) og nyte livets inspirerende melodier (43:70).

 

16.

For de som forkastet og motsatte seg sannheten av Våre lover, så vel som livet i fremtiden, vil befinne seg midt i ødeleggelsen.

 

17-18.

Uansett hvilke stadier av deres reise de befinner seg på, om det er det innledende stadiet eller enden av en nasjon, når den Guddommelige Loven presenteres for dem, så bør de alltid adlyde den. De skal da observere at guddommelige lover produserer de mest behagelige resultatene i den ytre verden som bringer ut spontan anerkjennelse og ros fra alle. Dette vil også gjenspeile seg i deres samfunn når lovene implementeres og etterleves.

 

19.

Ifølge disse lovene vil døde nasjoner få seg nytt liv. Fornektelsen av, eller motstand mot, disse lovene vil bringe levende nasjoner til deres død. Har dere ikke sett at når død jord vannes i henhold til naturlover, hvor vakkert livets bevegelse velter ut av det? I henhold til samme lovverk, vil også dere gjenvinne livet.

 

20.

(For å vurdere hvordan den guddommelige loven fyller livet, reflekter over deres egne liv. Se hvordan Han tok initiativet til opprettelsen av livet ut av livløs leire. Deretter, hvordan Han tok det gjennom ulike stadier av utvikling, og hvordan dere til slutt tokk den menneskelige formen og spredde dere over hele verden.)

 

21.

(Når livet startet fra uorganisk materie, var den i form av et enkelt liv celle, som til slutt delte seg i to deler, en mannlig og de andre kvinnelig. I dette ble dere menn og kvinner som utfyller hverandre. Målet var at dere skulle finne fred og ro i hverandres selskap. Han skapte et sterkt bånd mellom dere, som ble selve grunnlaget for utvikling av evner hos både menn og kvinner). Selv i dette fenomenet av livet, for dem som tenker rasjonelt, er det tegn til støtte for livet og stabilitet i de guddommelige lover.

 

22.

Vurder en annen fenomen av naturlov. Til tross av mangfold som finnes i himmelen og jorden, er hele universet en udelelig enhet. Likeledes, til tross for forskjeller i språk og kompleksitet blant mennesker, er alle medlemmer av det samme samfunn (2:213). Selv i dette fenomenet er det tegn til folk som besitter kunnskap og innsikt til å søke sannheten.

 

23.

Tenk ett eksempel. Dere sover om natten og på dagtid går dere ut på leting etter levebrød. (Denne enheten mellom to motsatte elementer, som for fred og aktivitet, holder livet på en funksjonell nivå.) I dette fenomenet også, for de som er villige til å lytte, er det tegn til å forstå våre Lover av enhet.

 

24.

Og som enda et eksempel, vurder stormer som både lyner og gir regn. Lynet skremmer dere, og skyene er en kilde til lykke, fordi vannet strømmer ned fra dem, og gir liv til den døde jorden (2:19). I dette også, for dem som tenker rasjonelt, er det tegn til å forstå våre Lover av livet.

 

25.

Dessuten er det en annen av Hans lover som gjelder for universet. Store himmellegemer befinner seg festet i sine posisjoner i vidstrakt plass. En av dem er planeten jorden der dere bor. Det er også mulig at når Han gir dere en et kall, så vil dere forlate det. *

 

* én betydning av dette kan være at etter deres død, forlater jorden som svar på et kall fra Allah, hvor dere igjen vil komme til liv. Dette kan også bety at vi må fysisk forlate jorda for å bosette oss på andre planeter, som virker mer og mer sannsynlig med dagens forskning. I et slikt tilfelle ville "Allahs kall" bety ytterligere funn av naturvitenskap. Hver gest av naturen, er faktisk et kall fra Allah.

 

26.

Dette fordi det er kun Allahs lov som opererer i himmelen (høyere nivåer) og jorden (nedre nivåer). Og alt i universet har viet alle deres evner mot oppfyllelsen av programmet bestemt av Allah.

 

27.

(Som nevnt tidligere i 30:11) Allah initierer dannelsen av alt etter Hans lov og dermed passerer det gjennom ulike stadier av utvikling, til den oppnår dets skjebne. Og alt dette skjer veldig enkelt. Alle planer, både i himmelen og på jorden, er støpt i mønstrene satt av den Allmektige og er derfor mest sublime. (Hvis menneskeheten også regulerer sin karakter og personlighet som per guddommelige mønster, vil også den oppnå en like god balanse.) Allmektiges lov inneholder ekstremt vakre kombinasjoner i seg selv. Den har kraft og makt, samt begrunnelse og visdom. (Irrasjonell kraft fører til blind underkastelse av de svake, og visdom uten makt er kun filosofi. Den forholdsmessige Kombinasjonen av de to er den eneste måten å produsere konstruktive resultater av høy skjønnhet, og dette er bare mulig ved etterlevelse i henhold til Guds lover...)

 

28.

I lys av de fakta forklart ovenfor, kan dere tenke dere en annen autoritet i universet som skulle kunne likestilles med Hans? Alle får styrker av den Allmektige. Er det mulig at den som skjenker makten kan være på nivå med de som har fått denne makten? Dette er så innlysende at ingen videre forklaringer er nødvendige.) Vi forteller deg en lignelse trukket fra ditt eget liv. Det er folk som lever og arbeider under deg som dine underordnede og tjenere. Ville du ha likt at de skulle likestilles med status Vi har gitt deg, og gjøre det på en slik måte at de blir dine fullverdige partnere? Og at du skulle begynner å frykte dem akkurat som du kanskje frykter dine konkurrenter? (Derfor, selv om de er mennesker som deg, kan dine underordnede ikke være dine følgesvenner. Dessuten er du aldri redd for dem. Derfor, hvordan kan noe skapelse i universet være lik Gud som har skapt det og bundet det til Hans Lover, uavhengig av hvor stor denne skapelsen er?)

 

Dette er måten hvordan Vi forklarer våre lover og filosofien bak dem. Bare de som bruker deres intellekt og fornuft vil dra nytte av disse lovene. (det er nevnt ovenfor at man ikke kan gjøre underordnede og tjenere ens likestilte, men det betyr ikke at man ikke bør dele overskuddet av rikdom med dem. Vi har gitt dette som et eksempel, slik at du kan forstå. Som et spørsmål om faktum, det riktige økonomiske systemet er at folk gir sine overskudd til dem som trenger det, slik at alle kan ha like mye nytte av tilgjengelige næringsmidler ~ 6:71.)

 

29.

Til tross for disse eksplisitte fakta, forestill deg situasjonen for disse menneskene som ønsker å følge deres egne ønsker og ignorerer veiledning av åpenbaringen. (På denne måten blir de deres egne guder, selv om den riktige måten er at alle følelser og begjær bør holdes underlagt åpenbaringens instrukser ~ 28:50) Utfallet av en slik feilaktig levemåte er at veier for prestasjoner, og høflighetsfraser blir stengt for dem. Når slike veier er stengt i henhold til konsekvensloven, kan ingen ta dem med til den rette veien og de ​​kan heller ikke være til noe hjelp for dem.

 

30.

Det riktige løpet av livet er at du bør legge alle villedende måter til side og fullt konsentrere om den guddommelige orden, som er selve tvingende nødvendighet av Allahs lov av kreasjon, og ifølge den har Han skapt mennesket. Denne guddommelige loven av kreasjon er uforanderlig. (På samme måte, levemåten som er gitt til menneskeheten gjennom åpenbaringen er ufravikelig.) Dette uforanderlige levesettet er pivot for å holde riktig balanse og orden blant mennesker, men folk flest har ingen kunnskap om denne virkeligheten.

 

31.

Hva er dette systemet? Dette er et system som sier at du bør gjennom hele ditt liv ta enhver skritt mot målet foreskrevet for deg av den Allmektige. Og du bør være fullt bevisst på Hans lover. For å oppnå dette, må du etablere velferdssystemet der alle følger Hans lover i henhold til ens egen fri vilje). I denne lydigheten og etterlevelsen inkluder ikke noen andre lover eller vedtak. Dette vil skape ensartethet i tanke og handling blant dere, og som sådan vil hele menneskeheten bli en Ummah, og dermed overvinne alle forskjeller (2:213). Dette er selve formålet med Deen .

 

32.

Følgelig, etter å ha forsvart prinsippet om Tauheed, bør dere være ekstremt forsiktige for å ikke hengi deres til 'shirk'. Dere bør ikke være blant dem som bryter enheten av deres Deen, og som i stedet for enhet, splitter selv i ulike sekter. Etter at folk deler seg inn i sekter, mener hver gruppe at kun de er på veien til sannheten og er derfor tilfreds med deres egen måte. Husk at det å dele samfunnet i sekter er det samme som å begå ’shirk. Gå aldri i denne fellen. (3:104, 6:160, 23:53, 42:13)

 

33.

Dere bør ikke adoptere veien til de som roper etter deres Forsørger for hjelp når trengsel rammer dem, men straks de får fritak fra deres nød, starter noen av dem med å etterleve andre lover og regler som en del av myndighet og beslutningsprosesser som de fikk fra deres Forsørger.

 

34.

Deres mål i å gjøre dette, er å holde det Vi hadde gitt dem, utelukkende for seg selv og å frata andre. På denne måten viser de sin utakknemlighet. Så be disse menneskene å dra nytte av disse bestemmelsene i livet og å glede oss en stund. De vil selv komme til å vite resultatet av deres feilaktig holdning med tid.

 

35.

(Husk at den som tilskriver en andel til Våre lover og myndighet til noen andre, gjør det på grunnlag av deres egne konsepter.) Vi har ikke gitt noen oppdrag eller myndighet til å tildele en andel av Vår makt og myndighet til noen andre.

 

36.

Faktum er at når de (som forlater veiledning av åpenbaringen) smaker overflod av midler til næring, kjenner deres glede ingen grenser. Men når lidelser rammer dem som utfallet av deres egne ugjerninger, blir de skuffet av livet (og mister all likevekt og balanse i sine indre).

 

37.

De reflekterer aldri over det faktum at overflod og reduksjon i formue skjer i henhold til guddommelige lover. Alle må bære utfallet av måter de velger for seg selv. I denne virkeligheten, for de som tror på sannheten av de guddommelige lover, er det tegn for en balansert livsstil.

 

38.

(Loven som regulerer overflod eller begrensning i formue beviser at et samfunn blomstrer når dets fordelingen av rikdom er gjort slik at alles grunnleggende livsnødvendigheter blir oppfylt.) Derfor bør dere fordele rikdommen på en slik måte at alle sørger for at de som bor i nærheten (slekt og venner), og de som ikke er i stand til å tjene for seg selv, og de veifarende som passerer ved deres bopel, får hjelp i henhold til deres behov. De bør få hjelp fra denne rikdommen, ikke som veldedighet, men som en rettighet.

 

Denne holdningen vil gi gode resultater for de som følger stien som fører dem til målet fastsatt av den Allmektige. Dette er folk som skal blomstre og oppnå en lykkelig tilstand.

 

39.

Når dere gir til andre i den tro at dere vil få mer i gjengjeld, (estimer denne økningen i henhold til deres egne beregninger), husk at i henhold til guddommelige lover, vil ikke dette bringe noe økning i deres felles rikdom. (Dere får noe ekstra fordi dere beregner formue på individuell nivå. Men hvis dere selv beregner den på nivå av menneskeheten som helhet, vil dere se at det har brakt noen tillegg.) Som et spørsmål om faktum, rikdommen øker kun når det gis med hensikten av å bidra til egen utvikling og bringe harmoni med guddommelige lover. (2:275-276, 3:129, 74:6)

 

40.

Dette er Allahs lov som har skapt alle dere og gitt dere midler til næring. Derfor, hvis disse midlene er gitt av Ham, så bør distribusjon av disse midlene være på en slik måte at den nytter utvikling av alle. Og det er etter denne loven at beslutninger for ditt liv og død er tatt.

 

Kan noen av dem som dere tillegger en andel i Hans makt, gjøre noe i universet? Hvis dere bare tenker på det, så ville deres komme til den konklusjonen at Han er sublim, opphøyet og hinsides alle de ting og regler som dere tilskriver hans autoritet.

 

41.

Når folk likestiller deres selvlagde ideologier og meninger med den guddommelige loven, så resulterer dette med kaos og uorden som sprer seg i alle aspekter av livet. Alle slike lidelser er resultat av menneskets egne gjerninger og ikke fra den Allmektige. Noen av de bitre resultatene har allerede duket opp for dem. Hvis de ser på dem med åpne øyne, kan disse resultatene være nok for dem til å vende seg mot den guddommelige orden og forlate deres selvlagde systemer.

 

42.

(Hvis de fortsatt ikke forstår) Be dem om å reise gjennom andre land og se for seg det endelige resultatet av folk som levde før. De fleste av disse land likestilte deres egenproduserte lover med Guds lover. (I stedet for å vurdere menneskeheten som en enhet, delte de seg inn i sekter og fraksjoner. Dette er det definitive utfallet av slik shirk ~ 30:31-32).

 

43.

Uansett, la dem være i fred til å gjøre det de vil. Konsentrer alle dine energier mot etableringen av den guddommelige orden (30:30) før den irreversible tiden av resultater (revolusjonen) kommer i henhold til Vår konsekvenslov. Den dagen vil disse to parti bli isolert og stå åpent overfor hverandre.

 

44.

De som hadde forkastet den guddommelige loven vil bære byrden av fornektelse, mens de som hadde gjort rettferdige gjerninger, vil få alle bekvemmeligheter av livet.

 

45.

Dermed vil sannheten om hva slags belønning som tildeles, av allmektige ut av hans nåde, for tro og for å ha gjort rettferdige gjerninger, bli klart for alle. Og fornektelse av en slik resultat tar fornekteren langs en vei som ikke er likt av Gud.

 

46.

Det tilsynelatende resultatet av å leve et liv i henhold til den guddommelige loven er lik fenomenet av vinden sendt av Gud. Vinden forutsier nedbør, som igjen blir en kilde til liv på land. I sjøen tillater denne samme vinden båtene til å seile i henhold til guddommelige lover, slik at dere kan reise i jakten på levebrød, og for at deres kamp og innsats kan bære rik frukt.

 

47.

Vi har pleid å sende våre klare lover gjennom Våre budbringere før deg. De presenterte disse lovene for deres nasjoner. Men (disse nasjonene gjorde opprør mot dem og) til slutt ble de fanget på grunn av sine egne forbrytelser. Derfor påligger det oss å hjelpe dem som har tro på sannheten av Våre lover. Dermed er det første trinnet å fjerne de som hindrer veien til dette systemet av rettferdighet og egenkapital.

 

48.

I denne forbindelse, merk igjen fenomenet av vind. Han sender vindene som samler opp vanndamp, og hever den opp i form av skyer. Deretter, etter Hans naturlover, sprer han dem gjennom hvelvingen av atmosfæren og til slutt får dem til å bryte opp i fragmenter. Deretter kan du se dråper av regn falle ned fra dem. Dette er hvordan nedbør faller ned på de som bor på jorden, og blir grunnen til deres fryd og glede.

 

49.

Noen ganger er ikke folk håpefulle til rett før regnet faller.

 

50.

Bare tenk over effekten av Hans velferdslov, som ga liv til jorden etter at den hadde ligget død. På samme måte kan han gi nytt liv til døde nasjoner (når han skjenker åpenbaring på dem). Alt dette skjer i henhold til skalaer og tiltak (lover) designet og satt av Ham, og som Han har full kontroll over.

 

51.

Ifølge disse guddommelige tiltak (naturlover) vil den samme vinden, når det ikke bringer regn, modne deres avlinger gyllen gule. Alt dette skjer i henhold til Vår velferdsordning, og dermed får hele menneskeheten næring. Men (til tross for dette) fortsetter disse menneskene å avvise Våre lover og sier at alt dette skjer på grunn av deres egne båter og arbeidskraft. De spør hvorfor de da skulle fordele deres produksjon som anvist av den Allmektige. (56:63-72)

 

52.

Spør nå hvordan du kan bringe folk som avviser slike klare fakta til den rette vei? Du kan snakke med levende vesener, men hvordan skal du kunne få de døve til å høre på deg? (36:70) Og ikke bare det at de ikke ønsker å lytte, men de vender ryggen på deg og går bort!

 

53.

Du kan ikke få den blinde til å forlate den feilaktige banen og føre han til den rette (når han ikke ønsker å trå den rette veien. Du kan kun appellere til folk som bruker deres intellekt og visdom og de som aksepterer Våre lover, og som er villige til å leve i henhold til dem.

 

54.

Hemmeligheten bak vekst og fall av nasjoner ligger i denne regelen. Nasjoner kan lett sammenlignes med enkeltpersoner. For eksempel, på tidspunktet for fødselen er du veldig svak, så hvis du blir tatt hånd om i henhold til Guds lover, konverteres din svakhet sakte over til styrke, deretter visner denne styrken igjen og svakheten overmanner deg i alderdom. Dermed går Hans program for opprettelse, etter Hans lover av utvikling som er utelukkende basert på kunnskap.

 

55.

(De nasjoner som følger guddommelig velferdsordning virker svake og skrøpelige til å begynner med, men utvikler seg og når høyder av makt og myndighet. Hvis de ignorerer deres evner under denne perioden av utvikling, blir de svake.) Når oppgjørets time kommer, som vil avgjøre om de er levende eller døde, vil folk som ble ødelagt av sine forbrytelser sverge på at de ikke hadde nok tid til å reformere seg. Fakta er at de kom ikke til dette stadiet på grunn av mangel på tid, men fordi de vendte seg bort fra Våre lover.

 

56.

Mennesker som er utstyrt med kunnskap, innsikt og tro på sannheten av våre lover, vil fortelle dem at Allahs konsekvenslov gir dere pusterom til siste øyeblikk før resultatene vises. Det gir også pusterom fram til beslutningen om å fjerne dere fra gjennomgang av livet, fordi dere blokkerte veien for andre. Nå har Timen kommet. Alt dette skjedde rett foran dere, men dere er så grovt beruset med makt og myndighet at dere ikke engang legger merke til at dere gradvis kommer nærmere deres fatale slutt. *

 

* Hvis ordet "Baath" menes "å leve etter døden", kan disse versene forklares tilsvarende.

 

57.

På den tiden vil resultater av deres ugjerninger komme frem, og deres unnskyldninger vil være et forgjeves forsøk på å dekke absolutte realiteter. Deres tigging for nåde vil heller ikke være til noe nytte. De engasjerte utskeielser av mennesker vil deretter møtte konsekvensene. (Hvis de i løpet av fristen hadde korrigert seg selv og ryddet virkningene av deres tidligere ugjerninger med rettferdige gjerninger, kunne ting ha vært annerledes. Når resultatene blir synlige, kan ikke ønsker om korreksjon lenger hjelpe.)

 

58.

Tilsvarende har Vi tilrettelagt mange typer lignelser (på mange forskjellige måter), men når en guddommelig lov blir presentert til folk som har på forhånd bestemt seg for ikke å godta meldingen, kommer de alltid og påstår at dette er løgn og bedrag.

 

59.

Folk som vedtar en slik holdning på grunn av deres fordommer, bruker ikke deres intellekt og fornuft. Deres hjerter blir forseglet på en slik måte at de sitter igjen med ingen evne til å forstå virkeligheten.

 

60.

Så når du har å forholde deg til slike mennesker, er den eneste veien å ignorere dem og forbli standhaftig i ditt eget program. Og ha fullstendig tro at siden alle løftet av Allah er bundet til å gå i oppfyllelse, vil oppdraget (av guddommelige lover) bli vellykket. Du bør være svært forsiktige så du ikke begår noe avvik eller feil, som skulle gi motstandere et inntrykk av deres usikkerhet. Dette vil gjøre det enda vanskeligere for dere å overvinne dem med logikk.