MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 108: Al-Kausar

 

1.

Du budbringer! Vi har gitt deg en ubegrenset velsignelse i form av Koranen som er kilden til alt godt i verden. Den er full av kunnskap, sannhet, visdom og innsikt som skal for sikkert fortsette med tiden. Ingen mangel skal noen gang forekomme i dens rike velvilje (13:35; 14:24-25).

 

2.

Nå er opp til deg å utbre dens lære og spre denne misjonen langt og bredt. Forbli opptatt med å fullføre  programmet ditt og etabler velferdssystemet og utfør dine plikter i henhold til ditt beste evne. Ha full kommando og kontroll over dem, utnytt kunnskap, intellekt, erfaring og observasjon, og sammen med dette, legg til rette for etterlevelse av dine følgesvenner med Nahar.

 

'Nehar' blir tradisjonelt sett oversatt til ofring av dyr i Allahs navn, men betyr slakt av kameler. Dette ble ansett av arabere til å være det beste måltidet. Det er én annen aspekt i dette. Kamel var forbudt i den jødiske religionen. Jødene var godt etablerte i Medina. De trodde at muslimer som migrererte fra Mekka var svake, og ville således være underlagt dem. Muslimer, derimot, ble fortalt i utgangspunktet at de ikke trenger å være redde for jøder. Slakt av kamel vil derfor være en trassig indikasjon av deres livsstil, og vise jødene at muslimer ikke kan endre deres vei etter jødenes ønsker. "Sannheten" kan aldri inngå kompromiss med "løgn".

 

3.

For tiden er din gruppe noe svak, og motstanderne er veldig sterke. Men du vil til slutt se at folk som er imot deg i dag vil bli fullstendig utslettet, og at dette systemet som er hovedkilden for all godhet, vil overleve og bli styrket.