MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 38: SAAD

 

1-2.

Denne praktfulle Koranen som garanterer verdighet og storhet av menneskeheten, vitner til sin overlegne lære ved å vise praktisk til det faktum at de som motsetter seg det gjør ikke så på grunnlag av kunnskap, visdom eller grunn, men på grunn av falsk stolthet, stahet, uforskammethet og fiendtlighet. Hvis de for en gangs skyld skulle legge deres fordommer og stahet til side, ville de innse at dens lære er basert på absolutt sannhet.

 

3.

I deres blinde motstand kan de ikke engang huske, at i henhold til Vår konsekvenslov, hadde Vi ødelagt mange nasjoner før dem på grunn av deres blinde motstand. Men når undergang og ødeleggelse kommer til å innhente dem, vil de rope etter hjelp. På den tid vil ikke deres rop være til noe hjelp for dem. På den tid kan ingen gi dem noe form for ly mot denne katastrofen.

 

4.

Konsekvensen av deres falske stolthet er at de ikke klarer å akseptere at en person blant dem har blitt en advarer av de destruktive konsekvensene av deres feilaktige levesett. (De er sjalu at en som inntil nylig var en av dem, har blitt overlegen og har begynt å advare dem, og at de ikke har noen motargumenter). De hevder at denne personen er en stor løgner som attributter alle disse feilaktige ting til Gud.

 

5.

De sier: "Bare se på denne personen som sier at alle guder vi tilber er falske, og at det er bare én Gud og at ingen foruten Ham har noe makt eller myndighet. Hvor merkelig er det at alle våre guder skulle forsvinne og bare Hans ene Gud skulle forbli." (Er det mulig at bare én enhet kan ha så mange ulike krefter?)

 

6.

Etter slike uttalelser går ledere til sine tilhengere og ber dem forbli trofaste til deres avguder (og til å gi bidrag til deres representanter), fordi det ser ut som om han er fast bestemt på å få hans synspunkt akseptert. Det synes til å være stort motiv bak det.

 

7.

Det som han presenterer har aldri blitt omtalt av våre forfedre. Selvfølgelig må dette være et helt ny levemåte som han selv har utarbeidet (26:137).

 

8.

Han har ikke engang noen spesielle kvaliteter som skulle gjøre han egnet til å motta åpenbaring, mens ingen andre blant oss skulle bli betraktet verdig. (Drivkraften bak deres argumenter var sterke følelser av falsk stolthet.)

 

(Du budbringer, du bør ikke bli motløs over det de sier. Det virker som om de anser deg som en løgner. Men slik er det altså ikke) De tviler Våre lover. Dette fordi de ennå ikke har konfrontert straffen som de har blitt advart mot.

 

9.

Tatt i betraktning denne måten som de har besluttet å konfrontere den Allmektige på, bare spør dem om de har tatt over kontrollen av alle midler til næring? Slik kontroll har hittil vært i besittelse av Forsørgeren som gjennom denne enorme kraften, gir for utvikling av hele menneskeheten, fri for alle kostnader eller belønninger.

 

10.

Eller spør dem om de har myndighet over alt som eksisterer i himmelen og på jorden? Hvis dette er så, be dem om å berike disse kildene, og å utvikle seg videre på grunnlag av disse ressursene.

 

11.

På tross av alt dette vil du til syvende og sist se på dem om en gruppe beseiret mennesker. De er på randen av katastrofe, akkurat som andre før dem.

 

12.

Før dem var det gode etableringer som av Noah, Aad og Farao, som hadde (forgjeves) trosset Våre lover,

 

13.

Også folk i Thamud, Lot og Laakan (Midyan) hadde store hærer og tropper.

 

14.

Alle de motbeviste Våre budbringere, men da resultatet av deres onde gjerninger konfronterte dem som hard virkelighet (i form av ødeleggelse).

 

15.

Også nå forventer de å bli konfrontert av en øyeblikkelig revolusjon, som skulle skape stor kaos rundt dem. Slike ødeleggelser vil fortsette og ikke stoppe.

 

16.

Disse menneskene gjør en masse støy og sier, "Vi kan ikke vente lenger på Regnskaptiden som du truer oss med. Hvis det du forteller er sant, oppfordrer vi deg til å be din forsørger fremskynde denne straffen, selv om det skulle komme før dets avsatt tid.

 

17.

(Du budbringer) Ikke bry deg om deres hjerteskjærende erting, men forbli bestemt på programmet. I denne forbindelse vises det spesielt til visse hendelser fra livene til Våre tidligere budbringere. (For eksempel) Husk episoden av Vår tjener David. Vi hadde gitt han mye makt. Han var meget rask og regjerte i henhold til Våre lover og regler.

 

18.

Han hadde en slik styrke at de opprørte stammene fra fjellet ble hans undersåtter og jobbet for ham dag og natt, slik at hans program kunne gjennomføres.

 

19.

Alle de spredte beduiner av stamme Tair samlet seg der og dannet heste tropp som en del av hans styrker. De var alle under hans kommando og kontroll (21:79, 27:16, 34:10).

 

20.

På denne måten styrket Vi Guds rike og skjenket ham kunnskap og visdom via åpenbaringen, samt evnen til å utnevne rettferdige dom. (17:39, 43:63).

 

21.

(Hans nasjon var full av uvitende og uraffinert mennesker. De var uvitende om de minste ting som normale etikett for sosial tilværelse. Når de trengte å se ham for å løse noen av deres tvister, kom de bare brytende inn, uavhengig av tid på dagen eller hvordan de nådde ham. Til tross for dette ble han ikke opprørt og fortsatte å prøve å reformere dem. Dette er den måten en reformator bør være på. For eksempel) Når han var opptatt med å jobbe i kammeret, så han to menn som drev og slengte hverandre i veggen.

 

22.

Når de kom frem og tiltalte han, skvatt ham, uten å vite deres intensjon for slik oppførsel. På dette sa de: "Det er ingen årsak til noen frykt. Vi er to parter i en tvist og en av oss har til hensikt å skade den andre. Du bør mekle mellom oss med likhet og rettferdighet og veilede oss på en balansert måte uten urett mot noen."

 

23.

(Alle andre ville ha kastet disse inntrengere ute, men David visste at de hadde gjort dette av uvitenhet. Derav trøstet han dem og ba dem forklare sine tvister. Den ene sa) "Denne mannen er min bror (Selv om han er min bror, se hvordan han behandler meg?). Han har en flokk av nittini sauer og lever dermed meget godt. Jeg har bare ett som er min eneste inntektskilde. (I stedet for å gi noen av sine sauer til meg for å hjelpe sin stakkars bror) Han ber meg om å gi min eneste sau til ham. (Siden han er rik og innflytelsesrik) Han råder alltid i argument (og andre mennesker er også enige med ham). Dette er holdningen til broren min. Fortell meg nå, er hans holdning tillatt eller ikke?

 

24.

David sa: ”Han har sikkert gjort deg urett ved å kreve at en enkelt sau skal legges til hans flokk av nittini, så flokken hans kan bli på ett hundre. Fakta er at de fleste mennesker som har delt levende eller en felles virksomhet, vedtar slik holdning og misliker den andre. De eneste som ikke gjør dette er de som tror på guddommelige lover og arbeider for å forbedre samfunnet. Men slike mennesker er det svært få av."

 

(Når David grunnet dypt over denne episoden, kom han til den konklusjon at dette ikke var en enkel sak, men at det var et tilfelle av en ekstrem urettferdig økonomisk system, der den store kapitalen tiltrekker til seg mindre kapital. Resultatet er at de rike blir rikere og de ​​fattige blir mer fattige, og gradvis utvides gapet mellom disse to gruppene. Derfor følte han at det var hans plikt å organisere dette gale økonomiske systemet). Han innså at dette var vanskelig. Så han søkte beskyttelse, hjelp, og enorm mot fra hans Forsørger til å gjøre ham i stand til å overvinne motstridende krefter. Han bestemte at uansett hva, ville han reformere samfunnet i samsvar med guddommelige lover.

 

25.

Og Vi utrustet ham med alle nødvendige midler for beskyttelse. Han overholdt alltid Våre lover i enhver sak og derfor hadde alle hans affærer brakt positive og hyggelige resultater.

 

26.

Dermed har Vi fortalt deg det samme som Vi fortalte ham (om å ta på seg oppdraget av å reformere samfunnet uten frykt) og har gitt deg kontrollen over riket, slik at du kan dømme folkets affærer med fullstendig rettferdighet i overensstemmelse med guddommelige lover, og ikke følge (eller vise omsorg for) noens personlige ønsker. Hvis dere skulle gjøre det, ville disse menneskene føre dere vill fra den rette veien. Bare husk at folk går seg vill fordi de glemmer eller overser Dagen av regnskap (som skal komme i henhold til vår konsekvenslov). Resultatet er total ødeleggelse.

 

27.

(Den logiske konsekvensen av å nekte konsekvensloven er å tro at) Vi har skapt himmelen og jorden og alt som er mellom dem, uten noe formål. Men hele universet er skapt med hensyn til konsekvensloven (10:04, 11:07, 45:22, 53:31). Slike antagelse kommer kun fra dem som benekter sannheten av våre lover, og resultatet av en slik ideologi er ingenting annet enn ødeleggelse.

 

28.

Tror disse menneskene at Vi ville likestille de som skaper kaos og uorden, med de som har tro på Våre lover og gjør gode gjerninger for å fjerne forskjeller fra samfunnet? Tror de at de som vokter Våre lover og forblir integrert, ville bli behandlet likt med de som søker oppløsning?

 

29.

Dette kan aldri skje. Dette er rett og slett imot Våre universale lover. Disse lovene er nevnt i denne boken som har blitt åpenbart for deg. Denne boken er full av velsignelser og bringer lykke og velstand i overflod. Men de eneste som kan ha nytte av det er de som reflekterer over disse lovene, ved hjelp av deres intellekt og visdom, og dermed forstår dets innhold fullt ut.

 

30.

Vi hadde også gitt David (sønnen) Solomon. Salomo var også svært lydig. I hver sak søkte han veiledning fra Våre lover, og han var rask i all positiv arbeid.

 

31.

Han hadde også (et stort antall av) svært raske hester av fineste rase. Han pleide å inspisere dem på ettermiddag.

 

32.

En gang mens han inspiserte hestene, spurte han sine følgesvenner dersom de visste grunnen til at han elsket hester så mye? Det var rett og slett fordi de var en kilde til stor styrke i Jihad og var engasjerte i forsvaret av den guddommelige orden. Han pleide å fortelle slike fakta til sine følgesvenner mens hans inspiserte hestene, til alle hester flyttet seg framover og var ute av syn.

 

33.

(Men diskusjonen om Jihad og det faktum at hestene var beskyttere av den guddommelige Grunnloven påvirket hans hjerte så mye at) Han beordret, "Bring dem tilbake til meg." (Og da de kom) begynte han å stryke deres bein og nakke og tørket av deres støv. (Dette er hvordan Salomo viste sin kjærlighet til Jihad i Allahs vei, når dette vanligvis ble gjort av hestetrenere.)

 

34.

I tillegg til at Salomo hadde så store kvaliteter, var han utrolig bekymret for sin sønn som mest sannsynlig skulle bli hans etterfølger. Hans sønn var akkurat som en livløs kropp (34:14) (og hadde ingen kvaliteter som er essensielle til å administrere et land *). Men i stedet for å bli motløs, vendte Solomon seg mot guddommelig veiledning (slik at han kunne ytterligere styrke det Guddommelige System i sitt rike).

 

* På den tid lå autoriteten hos familien av Yaqoub (Bani-Israel)

 

35.

Han pleide å be, "Min Forsørger, redd meg fra all slags farer og gi meg en stat som ingen skal kunne ta over etter meg (slik at jeg kan implementere og utvide lovgivningen til et bredere omfang). For sikkert, det er kun du som har makt til å gi slike gaver."

 

36.

Og Vi hadde også skjenket ham kunnskap om vind og hvordan han skulle bruke den ved hjelp av seil. På grunn av dette var han i stand til å skape en flåte som utnyttet vinden til å seile dit han ønsket å gå (34:12).

 

37.

Han befalte de mektige opprørske stammefolk. Noen av dem var byggherrer mens andre var dykkere (21:82, 34:13).

 

38.

Det var også mange andre opprørske stammer som var under hans kommando. Han fikk passende arbeidskraft fra dem.

 

39.

Vi hadde fortalt Salomo at makt og myndighet som Vi hadde skjenket ham var en ubegrenset premie fra Oss. På grunn av dette hadde han fått kommando over de barbariske stammene. Men dette betyr ikke at han måtte holde dem lenket i slaveri. I stedet skulle han gi dem skikkelig opplæring og utdanning og sette dem fri uten kompensasjon så de skulle oppnå et sivilisert standard. Men holde igjen de som skulle trenge videre utdanning. (På denne måten ble de barbariske stammene gradvis forvandles til fredelige folk og ble nyttige for samfunnet, som igjen forble trygg fra onde gjerninger av dem som ikke reformerte seg.)

 

40.

Salomo holdt seg svært nær Våre lover og refererte til dem i enhver sak. Dette var grunnen til at hver handling av hans produserte svært vakre og hyggelige resultater.

 

41.

Vurder også historien om Vår tjener Job (21:83-84). Under en reise kom han i en vanskelig situasjon. Hans følgesvenner ble skilt fra ham, og han kom seg bort. Reisen gjorde ham utmattet og tørst. På toppen av dette, ble han bitt av en slange. Han ble dermed omgitt av alle slags elendigheter (men han stod fast overfor alle ulykker).

 

42.

Vi ledet ham til et sted som hadde en kilde av forfriskende vann. Vel framme der, forfrisket han seg ved å drikke kaldt vann. Han vasket seg og dynket hans fot i vannet. Dette lettet smerten.

 

43.

Deretter fant hans følgesvenner ham til slutt. Like mange fra en annen gruppe sluttet seg også til dem i tro. Alt dette var et tegn av vår gunst og velferd. Mye kan læres av denne historien av de som reflekterer over det ved å bruke sine intellekt og visdom.

 

44.

(Folk rådet ham til å behandle slangebitt med de overtroiske måter som var utbredt på den tiden. Men disse måtene utgjorde en form for blasfemi) Han ville ikke begå blasfemi ved å utføre overtroiske måter, men snarere behandlet det med urter. Dermed ble han helbredet.

 

Han møtte denne smertefulle situasjonen med tålmodighet og styrke. Han ville aldri bryte Våre lover og tok veiledning fra dem på alle trinn. (Derfor eliminerte han overtroen som ble praktisert av dem).

 

45.

Tilsvarende var Våre tjenere Abraham, Isak og Jakob. Reflekter over deres livshistorier. Vi hadde utstyrt dem med autoritet, makt, intellekt og visjon.

 

46.

Deres største kvaliteten var at de alltid holdt fremtiden i tankene (og tok derfor aldri noe beslutning utenfor virkeområde av guddommelige lover). Av denne grunn plasserte vi dem i en spesiell kategori, atskilt fra andre mennesker.

 

47.

Og i Våre øyne, var de spesielt utvalgte folk som alltid utmerket seg i velgjørende funksjoner.

 

48.

Tilsvarende, husk Ismail, Elias og Zul-Kifl i likhet med andre budbringere. Alle av dem utmerket seg i arbeidet til beste for menneskeheten.

 

49.

Dette er de historiske markeringer av budbringere (som hadde gjennomgått utallige vanskeligheter når de fulgte og implementerte guddommelige orden, men de sto fast og vaklet aldri). Alle disse historiene etablerer en sannhet at) Personer som er vaktsomme av de guddommelige lover må i utgangspunktet lide mye. Men til syvende og sist oppnår de gode belønninger i retur, og slutten er veldig balansert.

 

50.

Med andre ord, de lever et himmelsk liv i denne verden og deres oppholdssted vil være himmelen i det hinsidige, hvor dørene vil alltid forbli åpne for dem.

 

51.

Dine følgesvenner som strever med å etablere den guddommelige orden vil også nyte en himmelsk liv på jorden. De vil hvile med letthet i dette livet. De vil fritt kunne be for den beste frukt og deilige drikker.

 

52.

(Disse himmelske komfort vil ikke kun være for menn.) Sammen med dem vil det være kvinner, som også vil ha lignende egenskaper og være kyske.

 

53.

Dette er et glimt av det samfunnet som vil bli dannet på det tidspunktet av dagen av beslutninger, og det vil være et resultat av deres egne gjerninger.

 

54.

Disse bestemmelsene av livet, som er gitt av Oss, vil aldri avta eller slutte.

 

55.

Dette vil være tilstanden (for dydige), men i motsetning til dette vil det være tilholdssted for dem som gjør opprør mot Våre lover, og denne tilstanden vil være forferdelig.

 

56.

De vil entre Jahannam, hvor de vil bli brent. Og for en forferdelig bopel dette kommer til å være!

 

57.

Dette vil være et resultat av deres egne gjerninger. De vil ha bestemmelser, men i stedet for å gi næring, vil det øke deres rastløshet, og det vil ikke støtte deres utvikling. (For eksempel) Vannet vil være enten kokende varmt eller iskaldt, som i begge tilfeller vil den ødelegge deres avlinger (78:25)

 

58.

Og det skal være andre plager av liknende art.

 

59.

Deres ledere vil bli fortalt, "Her er mange av deres etterfølgere som vil gå inn i Jahannam med dere (fordi de pleide å følge dere blindt). "De vil svare i retur": de fortjener en slik behandling, og ingen angrefrist bør bli gitt til dem. Må de for alltid bli straffet i Jahannam. "(Dette på grunn av deres selskap at også vi ble så opprørske.)

 

60.

Deres tilhengere vil si, "I dag holder dere oss ansvarlige, men det var dere som var opprørske. Derfor fortjener dere ikke noe angrefrist eller lempning. Det var dere som laget denne Jahannam for oss. Nå kan dere selv se hvor ondt dette stedet er å bo i (14:21, 33:67, 34:32, 37:29, 40:47).

 

61.

Da skal de be til deres Forsørger og si, "Gi dem dobbelt så mye straff fordi de har ført oss til denne tilstanden." (En gang for sine egne forbrytelser og den andre for å ha villedet oss.)

 

62.

Og så vil de spørre sine ledere (ertende), "Hvorfor er det slik at vi ikke ser dem (troende) som vi mente var ugudelige og rampete på befaling, i Jahannam?

 

63.

"Og vi latterliggjorde dem fordi vi betraktet dem dårligere. Hva har skjedd med dem og hvor er de? Er de virkelig ikke i Jahannam? Eller er det våre øyne som svikter oss? "

 

64.

Slik gjensidig krangel blant folk i Jahannam vil være realitet.

 

65.

Du budbringer, fortell dem ”jeg gir dere varsel om forestående undergang. Jeg forteller dere også igjen og igjen, at dere bør forstå at ingen annen i universet har absolutt autoritet og kontroll, unntatt Allah. Han er alene kilden til all makt.

 

66.

Han alene er opprettholderen av alle saker i himmelen og på jorden. Han er allmektig og bare gjennom (å adlyde) Hans lover, kan mennesker beskytte seg mot alle farer.

 

67.

Fortell dem, "Den kommende revolusjonen, som jeg informerte dere om, vil være en betydningsfull hendelse.

 

68.

"Hvis dere ikke tar det på alvor og endrer bane, vil sluttresultatet være svært ødeleggende.

 

69.

(Dere hevder at jeg dikter opp historier om fremtiden på egenhånd. Du kan si at når det gjelder mine advarsler, er det ingen måte for dem å vite på om de er fra åpenbaringen eller oppdiktet av meg. Men, hvordan kan jeg fortelle dere om visse ting om fortiden?) Jeg visste ikke noe før, så hvordan kan jeg finne på slike ting på egenhånd? Spesielt de historiske episodene av forrige budbringere og deres oppdrag og diskusjoner med høyt plasserte ledere i opposisjonen deres? **

 

** Vers 37:8, "Al Mala Al Aala" blir forstått av oss til å bety "Guds Amr" hvor beslutninger om universet er tatt. Men her er ordet "yakhkasemona" knyttet til det og dermed kan ikke den samme meningen brukes her. I Guds verden av "Amr" kan det ikke være noen "gjensidige konflikter". Derfor har vi oversatt dette til å bety de store høvdingene som pleide å motsette seg tidligere budbringere, så vel som hverandre. En skole av tanker sier at "akhtasam" (gjensidige kamper) refererer til spørringen av Malaika på tidspunktet for skapelsen av Adam (som har blitt nevnt i 2:30). Men som ikke kan kalles "akhtasam".

 

70.

Derfor, åpenbaringen som forteller meg ting om fortiden, forteller meg også at sluttresultatet av deres feilaktige levemåter kommer til å være svært ødeleggende, og jeg advarer dere om det.

 

71.

(Den samme åpenbaringen har fortalt meg store fakta om mulige menneskelige potensialer og psykologiske konflikter. Disse fakta ble åpenbart til meg på en allegorisk måte i fortellingen om Adam som har blitt formidlet til dere tidligere, og blir gjentatt her kort. Dette begynte når) Deres Forsørger fortalte Malaika (himmelske krefter) at "Jeg er i ferd med å starte etableringen av et menneske fra livløse materie (15:27-39)."

 

72.

Når mennesket kom til et stadium der den hadde fått til seg de beste av proporsjoner i enhver henseende (etter å ha passert gjennom alle utviklingsmessige / evolusjonære stadier, pustet Vi inn en perle av Vår energi, hvorpå han oppnådde en menneskelig personlighet som gjorde ham i stand til å ta avgjørelser. Så, på dette stadiet bør dere (Malaika) bøye seg for ham.

 

73.

I henhold til dette programmet bøyde alle de himmelske krefter før ham.

 

74.

Bortsett fra hans egen opprørske begjær (Iblees) som nektet å bøye seg. Den gjorde opprør og nektet å bøye seg for ham (2:34).

 

75.

Allah ba Iblees (de opprørske ønsker hos mennesket) "Hvorfor bøyer du deg ikke foran ham? (7:12) og hvorfor har du adoptert en opprørsk kurs? Kan du ikke se den fine andelen jeg har laget ham i, og hvordan jeg har utstyrt ham med diskresjon og valg? Ønsker du å bli større enn ham eller anser du deg selv til å være bedre enn alle Malaika?"

 

76.

Iblees svarte: ”Jeg anser meg selv bedre enn Adam (det fysiske mennesket), fordi du skapte meg fra brann (energi) og ham fra leire (livløse materie)." (Den fysiske kroppen er alltid kontrollert av hans skarpe følelser. Hvis det blir sint, dets hånd hever seg automatisk for å drepe motstanderen).

 

77.

Allah sa til Iblees, "Så ut fra denne tilstanden. Heretter er du fratatt alle slags velsignelser." (Hvis en mann blir kuet av sine egne følelser og ikke holder dem under guddommelig veiledning, så blir han fratatt av alle typer velsignelser.)

 

78.

"Og du skal stå frarøvet alle mine velsignelser, til Dagen av Deen, da resultatene skal vises."

 

79.

Iblees appellerte til den allmektige, "min Forsørger, gi meg frist til oppstandelsens dag (15:36)."

 

80.

Allmektige sa: "Frist blir herved gitt.

 

81.

Til en kjent tid" (15:37-38)

 

82.

Han (Iblees) sa, "Da sverger jeg ved din makt og dominans at jeg skal lede mennesker vill fra din rette vei.

 

83.

"Unntatt de av dine tjenere som holder seg isolert fra resten og følger dine lover."

 

84.

Allmektige sa: "Det er sant, og det jeg sier er også sannheten.

 

85.

"Jeg vil fylle Jahannam med deg og alle de som følger deg."

 

86.

"Fortell disse menneskene at dette er veien for ødeleggelse som jeg advarer dere imot, og for denne innsatsen krever jeg ikke noe belønning, og gjør dette heller ikke for å markere meg." (Jeg bli opprørt over tanken på deres ødeleggelse og min medfølelse og omsorg. Jeg ønsker bare å redde dere fra denne ødeleggelsen, i den grad mulig.)

 

87.

(Men hvis dere ikke reflekterer over dette, vil det ikke bringe noe ondt mot denne koden av rettsvitenskap, fordi den er ikke tiltenkt kun dere som folk.) Denne meldingen er en veiledning for hele menneskeheten. (Den som vedtar denne koden vil oppnå behag av livet.)

 

88.

Og dere skal sikkert forstå deres krav når den riktig tiden kommer. (Det er da dere vil bli møtt med konsekvensene av deres gjerninger, eller når hendelsene i fremtiden vil gå god for sannheten av alle krav i denne koden.)