MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 73: Al-Muzammil

 

1.

Du Muzammil! Du har nå mottatt det viktigste ansvaret av videreformidling av Åpenbaringen (og er nå en sendebud av Allah). Første trinn av det programmet du skal gjennomføre, er å organisere og trene dine ledsagere, slik at de blir ensartet, får homogenitet og harmonisk syn.

 

(Denne karavanen bør deretter marsjere mot dens destinasjon i fred og orden. Å opprette en slik organisasjon er det første ansvaret av en leder.)

 

Muzammil er karavaneleder som også har det ansvaret av å lesse kameler med lik vekt på begge sider. Hans ansvar er dermed å lede, men også sørge for balanse og harmoni, siden han ikke skal bare tenke på balanse av vekt, men også at personer som sitter på samme kamel kommer godt overens med hverandre gjennom hele reisen.

 

2.

Det er for dette formålet at deres kontinuerlige utdanning og opplæring er så svært viktig. (Du har kanskje ikke nok tid i løpet av dagen, derfor vil dere også måtte jobbe i løpet av nettene. (17:79, 76:26).

 

3.

Dette betyr ikke at dere må holde dere våkne gjennom natten. Kanskje halvparten av det, eller mer, eller mindre (etter behov).

 

4.

Under disse forsamlinger, skal du forklare Koranen for dem på en meget detaljert nivå, slik at de fanger hele essensen av den. Bruk god tid på å forklare dem at de må danne en fullstendig og vakker disiplin som reflekterer perfekt harmoni.

 

(Du skal klargjøre for dem, hvordan de forskjellige vers henger sammen og utgjør perfekt harmoni.) (25:32)

 

5.

Dette er viktig fordi Vi snart kommer til å betro deg med et stort ansvar.

 

(Dere skal revolusjonere samfunnet i henhold til Koranen og etablere guddommelig samfunnsorden. Dette krever mye mot, riktig trening og utdanning, standhaftighet og utholdenhet).

 

6.

(Det er mange grunner til at Vi har bedt deg om å påta oppgaven med å utdanne og trene dine kompanjonger i løpet av natten.)

 

For det første, ved å arbeide om natten kan man overvinne følelsen av latskap og apati, og dermed styrke viljestyrke. Andre, potent konsentrasjonen er mulig under de fredelige timer av natten, og dermed gjøre fagstoffet mer klart, og sinnet mer mottakelig.

 

7.

På dagtid må du møte mange motstandere og gjøre andre forskjellige oppgaver som holder deg opptatt og holder deg på farten hele dagen.

 

(Om dagen kan du knapt finne noe tid til arbeid som krever fred og konsentrasjon.)

 

8.

Men uansett tid, så må du alltid huske attributtene av din Forsørger (for det er disse som dere må praktisk implementere i samfunnet etterhvert.)

Følgelig, trekk deg fra andre ting, og med full hengivelse konsentrer deg utelukkende på oppnåelsen av dette målet.

 

9.

Du har oppgaven av å innføre en universell revolusjon, som skal etablere autoritet av den Allmektige. Dette skal gjøres etter å ha gjort unna med alle andre krefter og leveregler, slik at et menneske ikke lenger trenger å være underdanig eller bli styrt av noen andre enn den guddommelige loven. For dette formålet må du bevege deg fremover med full tillit i denne guddommelige loven. Systemet vil krysse grensene for Arabia, spre ut til øst og vest, nå de persiske og romerske imperier og til slutt bli universal.

 

10.

Ikke bli deprimert av det dine motstandere sier om deg. Ignorer dem og hold seg fast og urokkelig på programmet. Ikke bli involvert med dem. Redd deg selv ved å grasiøst trekke deg fra disse menneskene som ikke er forberedt på å engang høre på deg (05:13, 15:85).

 

11.

Alle disse menneskene som er beruset på deres rikdom, motsetter seg Våre lover av statsvitenskap. Overlat deres sak til Vår konsekvenslov (som gir alle litt angrefrist fra da de gjør noe galt og til dets resultat fremviser seg), som vil ta seg av dem.

 

12.

Disse menneskene vil få deres frihet fratatt, og få satt en stopper for deres ondskap og arroganse.

 

13.

Rikdommer som de har samlet opp, vil bli sittende fast i halsen deres og kvele dem. En fryktelig smertefull pine vil de oppleve.

 

(Koranens grunnleggende prinsipper er imot systemer som kapitalisme. Når personer begynner å samle opp nasjonens rikdommer hos seg selv i stedet for å la dem flyte fritt i samfunnet, så ender de opp med å ødelegge hele nasjonens økonomisystem og forårsaker finanskriser. Dette ruinerer nasjoner. Slik blir enden av kapitalistisk system, der folkets egne rikdommer blir deres forbannelse.)

 

14.

Den dagen skal alle disse flotte ledere og deres tilhengere skjelve. Og lederne som i dag ser ut som fjell vil bli som sanddyner som glider bort av selv.

 

15.

Du budbringer! Fortell dem "Dere skal vite at meldingen som jeg har kommet med er ikke noe nytt, i likhet med resultater av de som motstår denne meldingen. De tidligere sendebud hadde også en slik revolusjonerende budskap, og de som motarbeidet dem møtte en lignende skjebne. Blant dem var Moses som brakte frem revolusjonen. Faraos ende er kjent for dere alle" Og vi har sendt deg til disse menneskene, slik at du kan veilede dem og se hva de gjør.

 

16.

Farao gjorde opprør mot guddommelige lover som Vår sendebud (Moses) hadde presentert. Vår konsekvenslov grep ham (Farao) med en så alvorlig grep at han ikke kunne unnslippe det.

 

17.

Fortell dem at når selv (en så kraftig og sterk hersker som) Farao ikke kunne unnslippe Våre grep etter å ha motsatt seg Våre lover, hvordan kan disse folk slippe unna? Deres undergang og ødeleggelse vil bli så alvorlig at det ville kjapt eldre deres neste generasjoner.

 

(Normalt vil livets gang gå gjennom voksenliv før fasen av fysisk nedgang starter. Men denne undergangen vil umiddelbart føre til deres undergang. Neste generasjoner vil aldri få noe anledning til å blomstre som samfunn.)

 

18.

Alvorlighetsgraden vil være slik at deres beskyttelsesmekanisme vil brase over dem. Denne ødeleggelsen er uunngåelig, og vil for sikkert komme.

 

19.

Det Vi sier kan bekreftes av historien som er en tydelig påminnelse og inneholder mye lærdom. Den som vil, kan lære en lekse av det, og vedta et kurs som vil føre ham rett til et samfunnsorden ordinert av Forsørgeren.

 

20.

Din Forsørger vet at du holder deg opptatt med gjennomføringen av programmet over nesten to tredjedeler av natten, eller halvparten av den, eller noen ganger en tredel av den. Mange av dine følgesvenner er også med deg.

 

Imidlertid har Allah bestemte tiltak for natten og dagen. Natt er skapt for hvile (78:9-11). Han vet hvor entusiastisk og ivrig du er etter å se at dette programmet gjennomføres så snart som mulig. Det er derfor at du ikke bryr deg om din søvn eller hvile. Men på denne måten vil du ikke være i stand til å opprettholde denne planen mye lenger. Han kan dermed ikke tillate deg til å fortsette med en slik anstrengende og uutholdelig hardt tidsskjema, bortsett fra i nødssituasjoner når dere trenger å jobbe i mange timer.

 

Under normale omstendigheter bør ikke rimelige grenser overskride. Allah ønsker å gjøre dette praktisk for deg. Derfor bør du være fornøyd med små deler av Koranen, som du enkelt kan innprente i hjertene av dine ledsagere om gangen. Disse delene vil dermed slå rot der og vokse opp og blomstre. Han vet at noen av dere er svake og kan bli syke av utmattelse. Noen av dere må reise langt til andre steder på jakt etter levebrød. Noen av dere har å delta i strid for å forsvare denne bevilgningen, og der er god helse og utholdenhet nødvendige faktorer. Derfor bør dere kun fundere over mindre deler av Koranen slik at disse kan bli forstått og assimilert lett. Fortsett å gradvis etablere samfunnsorden (Nizam-oss-Salat) og også legge til rette for næring og utvikling av menneskeheten. For dette målet må dere gi rikdommer til den guddommelige orden som et lån og de vil bli returnert til dere i mangfold. Med andre ord, i den innledende fasen av etableringen av denne samfunnsorden vil Vi kreditere kontoen deres med noen godt dere gjør, og til syvende og sist vil alt bli returnert til dere sammen med en stor belønning.

 

(Dette guddommelige systemet vil bringe all deres innsats som dere nå investerer, mangfoldet tilbake og i tillegg til dette vil deres "selv" også bli ernært.)

 

Dermed søk beskyttelse hos Allah mot farene som deres motstandere skaper. Hans system vil beskytte dere mot farene, og også gi dere rikelige midler til næring.