MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 39: AZ-ZUMAR

 

1.

Denne guddommelige koden er åpenbart av Allah som er overhøyhet over alt og hele universet ifølge Hans plan.

 

2.

Du budbringer! Vi har åpenbart dette regelverket til deg på en perfekt måte. Det vil bringe ut positive og konstruktive resultater. Tingen å gjøre nå er å legge alt annet til side og følge det med fullstendig hengivelse.

 

3.

Forkynne at lydighet tilhører kun Allahs lover. Menneskene som forlater Allah til side og tilber andre "beskyttere", i påskudd om at disse ville bidra til å bringe dem nær den allmektige, kunne ikke ta mer feil. (For å oppnå nærhet til Allah, trenger en kun å følge etiske lover gitt av Ham, uten noen mellomledd ~ 05:35, 17:57.)

 

Men har folk akseptert mange forskjellige måter. Nå vil Allah, den Allmektige, (gjennom denne Koranen) avgjøre alle omstridte saker. Den som attributter falske ting til Allah eller skjuler det som har blitt avslørt av Oss, vil aldri være i stand til å nå sin ønskete destinasjon.

 

4.

(Den feilaktige troen på at mellommenn er nødvendige for å oppnå nærhet til Allah produserer den falske forestillingen at for å være nær Ham, er det ingen bedre måte enn å oppnå nærhet av Ham avkom. Det kristne konseptet av at Jesus er Allahs sønn, er basert på denne forestillingen.) Fortell dem at hvis Allah ønsket å ha en sønn, så kunne Han ha valgt noen fra blant Hans kreasjoner direkte. (Hva var behovet for å gå gjennom bryet med å skaffe seg barnet gjennom en kvinne?) Sannelig, Han er langt over konseptet av å trenge hjelp av en sønn. Han er alene den allmektige og har absolutt kontroll over alle krefter.

 

5.

Han skapte himmelen og jorden, i ekte og perfekte proporsjoner, for å hente ut positive og konstruktiv resultater. Han fikk jorden til å rotere på en slik måte at natten tepper dagen og dagen dekker natten. Han har gjort solen og månen underlagt Hans lover. Hvert himmellegeme følger et sett, opp til en begrenset tid. Alt dette skjer i henhold til Allahs lover, og Han har absolutt kontroll og herredømme over alle ting, og bestemmelser for å beskytte alt. (Så hvorfor skulle Han da trenge en sønn?)

 

6.

Han startet deres skapelse fra en enkelt levende celle (6:79) og deretter delte den i to deler, hvor den ene ble den mannlige og den andre kvinnelige. Han skapte også åtte typer kveg (nemlig kamel, ku, sau og geit, alt i par ~ 6:144-145). Når dere fremdeles er i mors liv, former Han dere, og fører på kreative endringer i ulike stadier. Disse endringene utgjør en skapelseshandling etter den andre, og alt dette foregår (ikke i ett men) under tre slør av mørket. *

 

Sånn er nå deres Allah, ifølge hvem sin lover av velferd, deres utvikling og næring finner sted. Han alene utøver total autoritet og makt i universet. Ingen andre har slik makt eller myndighet. Bare reflekter over hvor dere kan gå? (Kan dere gjøre noe som helst, uten om noe er i henhold til Guds lover?)

 

* Dette slør av mørke er den ytre huden, livmoren og morkaken som holder babyen. Selv morkaken er i to lag, og hvis disse telles som to, kunne livmoren bli det tredje laget.

 

7.

(I lys av de ovennevnte fakta, visdom og begrunnelsen bør dere kun adlyde de guddommelige lovene) Deres avvisning av disse lovene bringer ingen skade på Allah, men påfører lidelser til dere selv. Han trenger ikke deres lydighet. Hvis dere følger selvlagde lover, vil ikke deres levesett være det som har blitt ordinert av Ham for deres utvikling. Hvis dere følger guddommelige lover, så følger dere kurset som Han har godkjent for deres utvikling. (Derfor er det helt opp til dere å enten adlyde og følge Hans lover for deres egen fordel, eller avvise dem og lide konsekvensene. Det bør også være klart forstått at etter Hans konsekvenslov) må alle bære byrden og konsekvensene av egne handlinger, ikke andres. Hvert trinn dere tar, tar dere mot resultater i henhold til Hans konsekvenslov, og dere kan ikke unnslippe dets virkning. Følgelig er dere nødt til å møte resultatet av hver deres handling. Og dette gjelder ikke bare de handlingene som dere utfører åpenlyst, men også til tanker og intensjoner som passerer gjennom dypet av deres hjerter.

 

8.

Mennesket er imidlertid merkelig. Når han er plaget, så roper han til Allah fra dypet av sitt hjerte. Men så snart han får trøst, glemmer han alle rop som han hadde bønnfalt den Allmektige med, og begynner å hevde at lidelse ble fjernet av seg selv. Dermed kommer han ikke kun selv på avveie, men villeder også andre.

 

Bare fortell dem, "ved å nekte den guddommelige loven, kan man utlede noe nytte, men kun for en stund. Til slutt vil alt dette komme til en slutt."

                

9.

En person som oppriktig følger Guddommelige Lover, vier alle sine evner for den guddommelige orden. Han blir opptatt med å gjøre denne hele dagen lang og (dersom situasjonen tilsier det) fortsetter han stående, og bøyende i lydighet i løpet av natten. Han gjør alt dette, ikke bare for hans umiddelbare gevinster, men også med tanke på fremtidige liv. Han er svært forsiktig med å ikke forfalle fra denne forbindelse. Det er hans ønske at det guddommelige Systemet av Velferd skal nå alle.

 

Spør dem om de to, nemlig de som har kjennskap til denne virkeligheten (om mål i livet) og de som ikke er klar over det, noen gang kan likestilles? Bare de som bruker deres visdom og begrunnelse kan dra nytte av disse formaninger (men ikke de som bare følger deres egne lyster).

 

10.

Fortell dem (som den Allmektige sier), "dere folk som er overbeviste om disse realitetene. Dere bør vokte Lover av Forsørgeren. Husk at for folk som lever deres liv på en rettferdig måte, oppnår mange behageligheter i dette livet (så vel som i det hinsidige). Derfor må dere prøve å leve et liv på denne måten. Hvis dere ikke finner et gunstig miljø på ett bestemt sted for dette formål, så søk en annen). Allahs jord er vid åpen (men ikke sitt ned og gi opp så lett. Vær standhaftig) Allah vil belønne dere utover deres kjennskap, for denne styrken og fastheten."

 

11.

Fortell dem, "(Dere kan gjøre hva dere vil, men) Jeg har blitt befalt om å adlyde de guddommelige lover på en slik måte at det ikke innebærer noe lydighet til andre.

 

12.

"Og jeg har blitt befalt om å være den første blant de som aksepterer guddommelige lover. (Med andre ord, min oppgave er ikke bare å levere prekener, men også å være den første som underlegger seg disse lovene, og deretter invitere andre til å følge meg og danne en gruppe av likesinnede mennesker.) "

 

13.

Og fortell dem at, Allahs konsekvenslov er slik at (i form av konsekvenser, ingen blir spart eller gitt noen form for konsesjon) Om selv jeg skulle vise å være ulydig mot disse lovene, ville også jeg måtte ta konsekvensene av mine handlinger den store dagen. (Hvis selv jeg har en slik stilling, hvordan kan jeg da sikre andre mot slike konsekvenser?. Ingenting kan hjelpe i slike saker.)

 

14.

"Derfor adlyder jeg kun den guddommelige loven med full hengivenhet (og dere bør også gjøre det samme).

 

15.

"Mitt synspunkt er veldig klar. Hvis dere ønsker å adlyde noen annen myndigheter foruten Allahs, så kan dere gjøre det, men da vil dere lide. Husk at de sanne tapere vil være de som sammen med sine ledsagere fører tap på seg i sine fremtidige liv. Faktisk så er et slikt tap det mest tydelige".

 

16.

Dette ubehagelige livet ville være slik at en glohet brann ville bluse over dem, og de ​​vil også brenne fra en lignende ild fra undersiden. Dette er den utbredte ødeleggelsen om hvilke Allah advarer sine undersåtter. Han forteller dem at for å forbli trygge fra denne ødeleggelsen bør de komme innenfor beskyttelsen som tilbys av Hans lover.

 

17.

Dette er det glade budskapet for folk som unngår å adlyde ikke-guddommelige krefter, og som henvender seg kun til guddommelige lover på alle trinn.

 

18.

Disse glade budskap er for de som lytter til Koranen meget oppmerksomt, (og forstår den), og deretter følger de pålegg som er godt egnet og praktiske i lys av problemene under vurdering. (Dette er det som omtales som å reflektere over Koranen ~ 7:145;. 39:55) Dette er folk som trår på veien som er spesifisert av Allah, og de er utstyrt med innsikt og forståelse. (De som funderer på Koranen og dens lys, bruker deres egen intellekt.)

 

19.

Som per guddommelige lover, vil sluttresultatet for den som går mot dette, være ingenting annet enn ødeleggelse. Ingen kan redde dem fra denne undergangen.

 

20.

Som de går videre i å utbre utvikling, blir alle behageligheter av en forhøyet liv tilgjengelige for folk som følger lover av deres Forsørger og leder deres liv etter Hans lov av velferd. De fortsetter å oppnå mer i takt med deres utvikling til høyere og høyere grader. De oppnår en stadig økende status. Siden byggverk av livet deres er basert på meget solid fundament, vil det ikke være mangel på flyt av Hans gaver til dem. Dette er det endelige og uforanderlige resultatet av Allahs velferdslov. Ingenting kan skje i strid med den.

21.

(Dere kan observere hver eneste dag hvordan Allahs lov av velferd opererer. For eksempel) Allah sender ned regn fra skyene og så fører han det til å flyte på jorden (som bekker, og elver). Dette bidrar til veksten av forskjellige avlinger. Så modnes avlinger, tørker opp og smuldrer vekk (og dermed skilles korn fra skall). For de som er rasjonelle og kloke, er det mye å tenke på i loven av velferd.

 

22.

(Etter å reflektere over disse sakene åpner en sin hjerte for å godta guddommelige lover.) Derfor kan de som åpner deres hjerter forstå seg på islam og tilbringe deres liv i lys av åpenbaringen som er skjenket av deres Forsørger. Men om ens hjerte er herdet og blitt for stiv til å godta guddommelige lover så er de på feil sti, og for dem er det undergang og ødeleggelse.

 

23.

Allah den Allmektige har åpenbart denne Koranen som er fullkommen i skjønnhet og balanse. Alle av dets deler går sammen perfekt med andre og er helt konsistent i seg selv. Ingen forskjeller eller motsetninger kan finnes der. Videre er dets innhold forklart ved sammenkobling av uttalelser med antonymer, for eksempel lys og mørke, liv og død. Slike forhold gjør sakene mer tydelige og åpenbare. Også gjør repetisjon av (noen) vers om og om igjen, for å gjøre deres mening mer tydelig. På denne måten presenterer boken sin egen utredning (15:87).

 

Folk som fundere over Koranen på denne måten og forstår resultatene av å gjøre noe som strider mot dens lære, skjelver ved tanken på hvor ødeleggende dette ville bli. Men dette gjør dem ikke motløse. I stedet blir deres hjerter myke og mer mottakelig for å adlyde de guddommelige lover.

 

Dermed er dette den Guddommelige koden som gir riktig veiledning til alle som søker det. Men, ingen kan ta den personen som vedtar en levemåte mot åpenbaringen, til ønsket mål. (Alltid husk at en feil bane kan aldri lede noen til en bedre destinasjon.)

 

24.

Tenk på en person som (i stedet for å gjøre den guddommelige loven til sin beskyttende skjold) gjør seg selv til hans beskyttende skjold. Hvordan kan han bli frelst? Dette vil helt sikkert være en feil. På Dagen av dom vil alle dem som har gjort opprør mot den guddommelige loven, bli bedt om å smake på frukten av sine gjerninger. Ingen vil være i stand til å redde dem fra denne straffen.

 

25.

Mange tidligere nasjoner hadde også motbevist guddommelige lover. Følgelig rammet undergang og ødeleggelse dem fra kilder som de ikke kunne oppfatte.

 

26.

Selv i dette livet lider de av skam og ydmykelse i henhold til Allahs lov, men det venter en mye strengere straff for dem i livet heretter. Hvis de bare (som fornekter sannheten) visste det!

 

27.

I denne Koranen har Vi tatt ulike typer lignelser og historiske episoder i bruk, slik at folk kan tenke.

 

28.

Det er for dette formålet at Vi har avdekket Koranen på et språk (arabisk), som er presis, og forklarer alt klart, og er fri fra uro, vri, uklarheter og tvil. Dette er gjort slik så de kan forstå det og slippe unna fallgruvene av livet.

 

29.

Hvor mye fred og ro er innhentet av en mann (hvis han følger guddommelige lover) kan bli forstått fra ett eksempel. Tenk på en person som er en felles tjener til flere mestere som i sin tur er kortsiktig og i strid med andre på grunn av dårlig humør. (Kan dere forestille situasjonen til en slik tjener?) Kan sinnstilstand av disse to anses likeverdige? Også sammenlign ham med en mann som serverer kun én mester.

 

En person må enten adlyde forskjellige mestere eller følge sine egne følelser som er i konflikt med hverandre, mens den andre må kun adlyde den guddommelige koden, hvor det ikke er noe tvetydighet, tvil eller psykologiske konflikter eller angst. Så hvilken av disse to kommer til å lede et fredelig liv (12:39)?

 

Dette er den Guddommelige koden! Den fortjener absolutt all beundring. Ved å følge disse retningslinjene vil alle spørsmål eller kontroverser i livet bli sortert ut straks. Men de fleste mennesker (som ikke bruker deres intellekt) forstår ikke dette faktum (at ekte og varig lykke, kan oppnås ved å følge kun Allahs lover).

 

30.

Uansett, så er det ikke nødvendig å krangle med disse menneskene. Du må dø, og også de er bundet til å dø en dag.

 

31.

På dommens dag vil alle dine tvister bli presentert og oppgjort i henhold til lovene av Forsørgeren. Resultatene av gjerninger vil selv erklære hvem som hadde rett og hvem som var feil. (Den pragmatiske testen er den beste måten å bevise eller motbevise en påstand.)

 

32.

Faktum er at ingen kan være mer urettferdig enn den som tilskriver hans egen uttalelse til Allah og videre benektet sannheten når den blir plassert for ham som vil konfrontere dem den dagen. Det vil også bli uttrykkelig klart at Jahannam er riktig tilholdssted for dem som avviser de guddommelige lover.

 

33.

Tvert imot, de som presenterte sannheten så vel som bekreftet det, vil forbli trygge fra destruktive resultater av å følge det feilaktige levesettet.

 

34.

De som lever et dydig og balansert liv skal ha alt det de ønsker fra sin Forsørger i følge konsekvensloven. Selvsagt ville de bare lengte etter det som er forsvarlig og riktig i henhold til den guddommelige loven.

 

35.

Deres gode gjerninger vil utslette fra å spille inn deres urett de noensinne hadde begått (ved feil), og belønne dem i samsvar med det beste de har gjort (i livet).

 

36.

Disse menneskene skremmer deg med at deres guddommer, religiøse ledere og høvdinger vil skade deg fordi du er imot dem. Fortell dem at det er ingen grunn for deg å være redd. Allah alene er nok som en vakt for hans undersåtter.

 

(Disse menneskene ønsker egentlig ikke å bruke deres intellekt, men de følger blindt enten deres egeninteresser eller deres forfedres. Den guddommelige loven er at den som vedtar en slik holdning, og holder seg til gamle fordommer og stahet, vil aldri finne den rette veien i livet.) Ingen kan dermed bringe dem tilbake til den rette veien som følger et slikt kurs!

 

37.

I motsetning til dette vil en person som bruker sitt intellekt så vel som visdom, og vedtar banen som indikert av den Guddommelige koden, ikke komme på avveier.

 

(Alt dette skjer i henhold til Allahs konsekvenslov. Ingenting kan skje mot den. Dette fordi det er Guds lov.) Han er allmektig og utøver Hans makt for å sikre korrekt utfall av alles gjerninger.

 

38.

Hvis du spør dem om skaperen av himmelen og jorden, vil de si: "Sannelig, det er Allah" (29:61). Spør dem: Hvis Allah er skaperen og eieren av hele universet, så hvordan kan disse guder som dere tilber ha slik makt til å oppveie noe skade på det som Allah gir meg (i følge hans konsekvenslov)? Eller hvis Han ønsker å (i henhold til samme lov) skjenke sine velsignelser på meg, kan de holde det tilbake?

 

Spør dem om dersom dette er situasjonen, ville det ikke være faktisk riktig å si at Allah er nok for å beskytte meg? (Jeg har full tro og tillit til Hans konsekvenslov.) Alle som har tillit, adlyder kun Ham.

 

39-40.

Fortell dem at (for å se hvordan konsekvensloven bringer frem resultater) skal de gjøre alt de ønsker for å følge programmet deres, mens jeg vil gjøre mitt arbeid i henhold til programmet mitt. Resultatet vil indikere hvem som blir påført vanære, eller stadig og varig lidelse som ikke kan reverseres, og er fullstendig ødeleggende. (6:136; 11:93-121, 20:135, 39:39)

 

41.

(Du bør utfordre dem med tillit fordi) Påstandene av den guddommelige koden som har blitt avslørt for deg er basert på fakta, og dens formål er til fordel for hele menneskeheten. Den som lever av det, vil dra nytte av det, mens den som adopterer en feilaktig livsstil ved å ignorere det, vil bare skade seg selv. (Nå er det opp til dem å velge sine livsløp.) Du har ikke blitt gjort ansvarlig for dem (så du skal ikke tvinge dem på rett vei).

 

42.

(Mennesket kan utøve sine valg og skjønn, kun når han er bevisst. Da hans bevissthet er suspendert eller blir sovende, kan han simpelthen ikke ta noen avgjørelser. Dette er observert i hverdagen. For eksempel) I tilstanden av søvn slutter det bevisste sinnet å fungere, men når man våkner, begynner den å fungere igjen. (Som sådan blir bevisst tilstand midlertidig suspendert.) Men i tilfelle av død, blir bevisstheten og den fysiske kroppen permanent forskjøvet (eller så langt som dette verdslige livet er opptatt, blir det endelig tatt bort). I begge disse tilfellene fungerer ikke bevisstheten og derfor kan man ikke utnytte evnen til å velge.

 

(Situasjonen er lik ens moralske liv. Når man er overmannet av sine følelser eller følger noe blindt, blir hans sinn praktisk talt ineffektiv. Under slike forhold, om en er sta eller fordomsfull, er det fortsatt en mulighet for at hans samvittighet skal kunne innhente ham til rett kurs. I motsetning til dette, hvis han fortsetter å være sta og stiv så blir hans sinn  overflødig uten noe mulighet for gjenoppvekking. Dette er folk som får deres sinn eller sentre av bevissthet forseglet ~ 02:07.)

 

I disse fakta er det klare tegn for de som ønsker å komme til sannheten, ved å tenke og utnytte deres intellekt.

 

43.

I lys av ovennevnte forklaringer, tenk tilstanden til folk som er så uvitende og overtroiske at de etterlater Allah og ber om hjelp fra idoler skåret med deres egne hender etter deres egne innbilte guder. Det gjør de til tross for at det er tydelig at de verken har noe makt, eller noe intellektuell eller mental evne. (Hvordan kan de da betraktes som folk med visjoner og bevissthet?)

 

44.

Fortell dem at evnen av å være nyttig for folk i vanskelige tider tilhører utelukkende Allahs lov. Det er loven fra Allah som har absolutt kontroll over hele universet. Ingen mennesker er utenfor virkeområdet av Hans konsekvenslov. Hvert skritt bringer en nærmere Allah og til slutt skal alle tilbake til ham.

 

45.

Men folk som ikke tror på Allahs konsekvenslov og livet heretter blitt svært opprørte da de blir fortalt at overlegenhet og myndighet tilhører kun Allah, og at ingen andre har noe del i det. I motsetning, når de som vurderer andre enn Gud til å være i stand til forbønn blir nevnt, begynner de å juble (17:46, 18:57, 40:12).

 

46.

(Til tross for deres motstand) Du bør fortsette å proklamere "Allah, du er skaperen av himmelen og jorden, og kjenner til alt som er hinsides menneskelige oppfatninger samt alt som mennesket kan forstå. Du er alene om å hensiktsmessig avgjøre saker mellom folk med forskjellige oppfatninger. (Dette fordi menneskelig kunnskap er begrenset og din er ubegrenset.)

 

47.

(Du bør fortsette å forfølge oppdraget ditt, og ikke bekymre deg om reaksjonen til disse menneskene.) På dommens dag, selv om disse menneskene tilbyr alle goder av denne jord, eller dobbelt så mye i løsepenger for å komme vekk fra de destruktive konsekvenser av deres gjerninger, vil de ikke kunne unnslippe den forferdelige lidelsen. De kan aldri forestille seg hvor meget, per guddommelig konsekvenslov som de vil bli konfronter med.

 

48.

Derfor vil all kaos som deres gjerninger hadde skapt bli synlig for dem, og undergang de pleide å latterliggjøre vil omringe dem fra alle kanter (79:36).

 

49.

Menneskets situasjon er slik at når han er i trøbbel roper han ut for Vår hjelp. Men når Vi skjenker en tjeneste på ham, hevder han den til å være et resultat av sin egen visdom og håndverk! Dette er imidlertid et klar tegn på hans uvitenhet og dumhet. Men folk flest forstår ikke dette. (Uansett hva mennesker tjener, skyldes delvis av hans arbeid, mens resten skyldes årsaker og elementer gitt av Gud. Fundamentet for menneskets selvlagde levemåte er basert på feil påstand. En tror at uansett hva en tjener, er på grunn av hans egen dyktighet, og at Guds lover ikke har noe med hans fortjeneste å gjøre.)

 

50.

(Dette som blir sagt er ikke noe nytt.) Lignende tro ble også holdt av tidligere mennesker. (Kapitalister har i hver epoke gitt slike unnskyldninger til støtte for deres system ~ 28:78.) Men når ødeleggende konsekvenser av deres gale ideologi konfronterte dem, kunne ikke deres ferdigheter og håndverk hjelpe dem.

 

51.

Uorden og kaos som ble skapt av deres feilaktige gjerninger, overtok dem. (Det som skjedde med disse tidligere menneskene kan også skje med dem som i dag er på kurset for undertrykkelse.) De destruktive resultatene av deres onde gjerninger vil garantert konfrontere dem. De vil verken være i stand til å overvinne eller unngå Vår konsekvenslov.

 

52.

De bør vite at begrensninger eller overflod av rikdom forekommer i henhold til Allahs lov. Rikdom øker for dem som følger Hans lov, mens minker for de som benekter den (20:124). Av tilstanden av de som benekter dette, er det mange tegn for dem ønsker å reflektere. Men bare de som tror på sannheten av lovene kan dra nytte av slike tegn.

 

53.

Derfor må du fortelle mine undersåtter at de som har begått overgrep mot seg selv ved å motsette seg disse lover, bør ikke bli skuffet. Dette fordi deres situasjon, som har blitt forverret, er i tråd med Våre lover, men som kan igjen forbedres ved å følge de samme lovene. Ikke bare at disse lovene retter opp skadene av begåtte feil, men gir også næring til videre vekst. Todelte muligheter har blitt gitt på denne måten. På den ene siden er beskyttelse mot ødeleggende elementer, og på den andre siden ytterligere næring av ens 'selv'.

 

54.

Derfor bør dere akseptere guddommelige lover og ikke forårsake noe mer forsinkelse, fordi når tiden for avlastningstiltak er over og tid for dom kommer, vil det ikke være noen som kan hjelpe dere.

 

55.

Før de kommende lidelser faller plutselig på dere (uten at dere er klare for dem), bør dere følge lover som er avslørt av deres Forsørger. Dere bør nøye undersøke klausulen av den guddommelige loven i alle saker, siden den er mest hensiktsmessig for den aktuelle situasjon, og følgelig handle på den (39:18).

 

56.

Vi gjentar denne advarselen igjen og igjen for at ikke noen skal kunne si: "Akk, i ren uvitenhet klarte jeg å vurdere det guddommelige konsekvensloven helt feil, og tok den for lett."

 

57.

Eller så kan han si: "Hadde jeg fått veiledning fra Allah den Allmektige, kunne også jeg ha vært blant overholdende folk."

 

58.

Eller så kan han under innflytelse av lidelser si: "Om bare situasjonen kunne ha blitt snudd én gang, kunne også jeg ha gjort mye godt arbeid."

 

59.

(Som det har blitt nevnt, så har Vi advart dem gjentatte ganger) På dette tidspunktet vil de bli fortalt, "Våre lover hadde blitt formidlet til dere gjentatte ganger, men dere motsatte og gjorde opprør mot dem, og nektet å godta dem.

 

60.

På dagen for dom vil dere se alle dem som tilskrev usannheter til Allah. Hvor vanæret vil de bli. Jahannam vil være tilholdssted for disse hovmodige og arrogante menneskene.

 

61.

Allah vil velsigne dem som klarte å leve etter den guddommelige Koden. Ingen skade bil komme til dem, og de vil heller ikke føle noe sorg.

 

62.

(Alt dette vil skje i henhold til Allahs lov av skapelse og evolusjon fordi) Han er skaperen av alle ting (og han kjenner til utviklingsmessige potensialer av alle ting), og Han sørger for at alt blir som det burde være. Derfor overholder han også alle ting.

 

63.

Han har fullstendig autoritet og kontroll over alt i universet. Personer som strider mot Hans lover vil bli taperne. (Det er bare ikke mulig at man kan oppnå positive resultater til tross for å ha gått imot Hans lover. De ønsker å vinne til tross Hans lover, noe som ikke er mulig.)

 

64.

Spør dem, "Vil dere prøve å få meg til å forlate lydighet mot Allahs lover og adlyde andre vesener? Hvor dum og uvitende er nå dere (som forventer av meg å gjøre noe slikt)?"

 

65.

I det siste har Vi også sendt åpenbaringer gjennom ulike budbringere. Nå har dere mottatt åpenbaringen. Selv om dere skulle adlyde andre i tillegg til Allah, ville alle deres gjerninger gå til avfall, og dere ville være blant taperne (06:15, 10:16).

 

66.

Dere bør derfor kun adlyde Allahs lover. Følgelig vil deres gjerninger gi fruktbare resultater.

 

67.

Faktisk så har de aldri vært i noe skikkelig stand til å true posisjonen til Allah Den Allmektige (6:92, 22:75). (Dette er grunnen til de tror at Hans Lover bør kun gjelde det ytre universet, og at menneskelige forhold skal fungere i henhold til menneskeskapte lover. Dette er den praktiske formen for blasfemi.) Men dette ville ikke være situasjonen når Koranens revolusjonære orden blir etablert. ** Tosidigheten av kontroll, hvor den ene opererer i det ytre universet og den andre i det menneskelige samfunn, ville ikke ha fungert tilfredsstillende. Allah den Allmektiges lover opererer i begge sfærer. På den tid ville dualiteten av kontroll ende opp med at den ene siden ville han ha kontroll over jorden, mens den andre av himmelen. Allah den Allmektige er langt over konsepter av slikt fordeling. (Han er opphøyet over alt som de kan tilskrive en del av hans guddommelighet til ~ 21:20-23; 43:84.)

 

** Livet etter døden (i det hinsidige), oppstandelse og Jahannam er realiteter som vi har bestemte meninger om. Ingen kan hevde å være muslim uten denne troen. Men Koranen forteller oss også at konsekvensloven er allerede operativ i livet her på jorden. Mønsteret av samfunnet som blir opprettet i samsvar med den guddommelige loven, ville være lik samfunnet i det hinsidige. Det vil si at hver sak ville bli avgjort rettferdig og resultatet av hver gjerning ville være nøyaktig, hvor hyggelig resultater av dydige gjerninger, og destruktive resultater av onde gjerninger ville komme frem. I lys av denne virkeligheten, det som har blitt sagt fra vers 67 til slutt kan også tas i betydning av Koranens revolusjonen i denne verden, og også vedrører oppstandelse (etter døden). Vi har tatt den tidligere betydning, særlig fordi vers 74 nevner arv av land. Det ville være mer hensiktsmessig å ta dets mening som erobringer i denne verden.

 

68.

Når den første trompeten av denne Revolusjon høres, vil alle i himmelen og på jorden bli sjokkert med panikk, unntatt de som per Allahs utviklingslov, ikke la deres sanser bli bedøvet. (27:87). ***

 

Så, på tidspunktet for den andre lyden av trompeten, vil de alle stå opp og se for seg det guddommelige velferdssystemet bli avduket (83:6).

 

*** "Illa Man Shaallah" er vanligvis oversatt til å bety "uten unntak". I vers (27:87) har Koranen selv forklart unntaket. I lys av dette har ovennevnte forklaringen blitt foretrukket.

 

69.

På den tiden vil jorden (det menneskelige samfunn) lyse opp med lyset av Allahs velferdslov og hver sak vil bli avgjort i henhold til det guddommelige regelverket. På samme perfekte måten som systemer av tidligere budbringere hadde blitt etablert og som de troende hadde stått vitne til. Alle menneskelige forhold ville bli avgjort med rettferdighet, og ingen ville bli forurettet eller gis mindre enn hans rett.

 

70.

Hver person skal få full belønning av hans gjerninger. Ingen gjerning skal forbli ubelønnet.

 

71.

De som hadde nektet og gjorde opprør mot den guddommelige loven vil bli drevet i grupper mot Jahannam og det øyeblikket de ankommer dit, vil dens porter bli åpnet og deres voktere vil spørre dem: «Hadde ingen budbringer av Allah kommet til dere? Var de ikke fra blant dere, og formidlet de ikke guddommelige lover til dere og advarte dere slik at dere skulle huske at en dag måtte dere møte konsekvensene av deres handlinger dere?" Deres svar vil bli bekreftende (06:13).

 

På denne måten blir den guddommelige loven, som sier at mennesket skal bli kompensert for hans gjerninger, en sterk virkelighet. Disse menneskene, som tidligere hadde nektet den, vil kunne se den med egne øyne.

 

72.

De vil bli fortalt, "Åpne dørene av Jahannam og se selv hvor skammelig og forferdelig tilholdssted dette er for de som er arrogante opprørere av Guds lover!"

 

73.

Tvert imot, vil de som hadde levd i henhold til guddommelige lover bli ledet i grupper mot 'Jannat', og når de ankommer, vil de finne dens porter vid åpne og dens voktere ville hilse på dem og si: "Fred være med dere. Bli her og nyt behageligheter av livet!"

 

74.

Etter å ha sett det fantastiske resultatet av deres gjerninger, ville de spontant forkynne (fra dypet av deres hjerter), "Ja, Allahs konsekvenslov er verdig all beundring, som sier at alle løfter blir oppfylt, og som skjenket oss landet, og ga oss frihet til å dvele det. (24:55, 33:27)."

 

Belønningen for de som gjør rettferdige gjerninger er faktisk utmerket.

 

75.

Og alle himmelske krefter vil være rundt Allahs sete av autoritet og vil være aktive til å gjøre Hans system av velferd verdig all beundring og takknemlighet. På den tiden vil alle menneskelige anliggender bli avgjort med (perfekt) rettferdighet og Allahs universelle velferdsorden vil tre i kraft i en så fremragende måte at alle vil spontant rope ut: "Sannelig, all beundring er for Allah den Allmektige, som er Opprettholderen og Forsørgeren av alle verdener!"