MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 51: Az-Zâriyât

 

1-4.

Alle grupper som øker og sprer det guddommelige budskapet har det store ansvaret av å etablere det guddommelige samfunnssystemet. De beveger seg videre, sakte og jevnt, og sprer det Guddommelige programmet til hele menneskeheten.

 

5-6.

De er vitne til det faktum at uansett hva motstanderne har blitt fortalt, er helt sant. Motstanderne er bundet til å bli straffet for sine gjerninger (av disse troende).

 

7.

Se bort fra menneskelig verden, og vurder det ytre universet og se hvordan de mange kosmiske legemer beveger seg i sine baner, etter splitting fra den opprinnelige tåken. De er alle bundet av fysiske lover og beveger seg mot bestemmelsesstedet. (I dette grenseløse ytre rom er disse legemene spredt utover og er i kontinuerlig bevegelse etter et bestemt program.)

 

8.

Mens her er dere i strid med hverandre, med ulike meninger og destinasjoner.

 

9.

(Det er ikke det at dere var opprettet på en måte som tvinger dere til å trå ulike veier. Nei ikke i det hele tatt! Dere fikk valget til å velge deres egen vei.) Noen blant dere som ønsker å forlate den rette stien og gjør galt, har friheten til å gjøre det. Ingen er nødt til å trå riktig vei eller sette makt på feil en. (Dette er den grunnleggende forskjellen mellom menneskelig verden og systemet i universet.)

 

10.

De som velger feil vei har ikke noe solid argument, grunn eller autoritet. De bare tyr til ren gjetting og tar spekulative avgjørelser.

 

11.

Deres beslutninger er basert på ren uvitenhet. De ignorerer realitetene kontra kilden til å finne sannheten (intellekt og lederskap av åpenbaringen). Men de tenker aldri på dette.

 

12.

(Som et resultat av denne holdningen stiller de sarkastiske spørsmål når du snakker med dem om konsekvenser av gjerninger). Når vil denne dagen komme når de vil bli straffet for deres gjerninger?

 

13.

Dagen da straffen skal ødelegge dem?

 

14.

Og de vil bli fortalt, "Smak resultatet av all deres ugagn. Dette er straffen for noen av dere som hadde slik hastverk."

 

15.

Tvert imot vil De som lever forsvarlig leve et glad og salig liv.

 

16.

Nyte alle bekvemmeligheter og fornøyelser som deres Forsørger har gitt dem fordi de hadde levd et dydig liv. (Dette er deres belønning.)

 

17.

De tilbrakte dagen i å forfølge det guddommelige programmet og sov veldig lite om natten (da de oppholdt seg okkupert i gjensidige diskusjoner om stadier av programmet ~ 73:1-3; 73:20)

 

18.

Ved begynnelsen av hver dag, startet de med et ønske om at de skulle forbli trygge og sikre seg fra alle destruktiv krefter.

 

19.

I det praktiske liv holdt de ikke noe tilbake av det de hadde tjent. De holdt av en del av deres inntekter, for de som ikke tjente nok for å dekke deres behov.

 

20-22.

(De hadde ikke tatt denne holdningen blindt, men hadde kommet til denne konklusjonen etter mye tenking. Enhver som benytter intellekt og fornuft vil komme til samme konklusjon.) Når en ser på jorden, vil han konkludere (at kilden til næring hvor han får ting helt gratis i fra, er fra den Allmektige, og alle mennesker har lik krav på dets næring). Likeledes når han tenker på regn, noe som er den andre kilden til å skaffe livsopphold, vil han konkludere med at denne ordningen har blitt gitt for universell velferd. (Når han grubler over funksjonen til sin egen kropp, vil han se at hver del får næring fra det han spiser. Tilsvarende bør fordeling av formuen være slik at den er til fordel for hele menneskeheten i henhold til individuelle behov.)

 

Dermed etter å ha tenkt om Allahs løfter om en hyggelig fremtid, vil han tro med sikkerhet at ved å leve på denne måten, vil de definitivt manifestere seg.

 

23.

Og etter å ha observert det sublime system av Allahs velferd i hele universet, proklamerer han uten å nøle, og med full overbevisning og tro, at alt som blir avslørt gjennom åpenbaringen er den absolutte sannhet.

 

24.

(Hvis disse menneskene ikke blir overbevist av fysiske bevis i fra universet, presenter historiske episoder for dem og fortell dem hvordan feilaktig livsstil til tidligere generasjoner produserte destruktive resultater. Fortell dem om nasjonen til Lot. Historien begynner med) Fortellingen av hederlige gjester som hadde kommet til Abraham.

 

25.

Da de kom til ham, sa de "Salam" (fred), og han besvarte deres Salam med Salam (men han kunne ikke kjenne dem). For ham syntes de fremdeles var fremmede.

 

26.

(Selv om de dukket opp som fremmede, var de gjester og gjestfrihet måtte utvides til dem. Så han stilte seg til sitt hus og førte frem kjøttet av en kalv.

 

 27.

Og plasserte den foran dem. Men han merket at de ikke ville berøre maten. Så han spurte: "Hvorfor vil dere ikke spise?"

 

 28.

Abraham så noe bekymret ut, hvorpå de sa, "Vær ikke redd. Det er ingen årsak til noe bekymring. (Vi er ikke fiender, men venner og budbringere av Allah og) gir deg lykkelig nyhet om fødselen av en sønn som vil være utstyrt med dyp visdom og kunnskap."

 

 29.

Og når Abrahams kone hørte dette, slo hun pannen i fullstendig overraskelse og uttrykte, "Så rart! En gammel kvinne som ikke kunne føde selv i hennes ungdom skal føde en sønn i denne alder!?"

 

30.

De sa: "Vi forteller dere ikke dette fra oss selv, men formidler dere denne meldingen fra vår Forsørger. "Når dette er bestemt av Allah den Allmektige, vill det for sikkert skje. Han vet hvorfor du ikke kunne føde tidligere og hvordan denne evnen kan gjenopprettes i deg.

 

31.

(Nå forsto Abraham at disse gjestene var Allahs Budbringere og hadde kommet for et spesielt formål. Derfor spurte han) "Og hva er det (andre) oppdraget som dere er tildelt?"

 

32.

De sa "Vi har blitt sendt til mot en nasjon som er skyldig i forbrytelser. (De er så involvert i deres ugjerninger at de ikke legger merke til at vulkanen ved siden av dem er klar til utbrudd, for ellers kunne de ha gjort noen beskyttende ordninger.)

 

33-34

Guddommelig straff fra Gud vil ramme dem i form av lavastein som skal merke deres død. Destruksjon er bundet til å komme til en nasjon som krysser grensen og bryter lover.

 

35-36.

(Dermed etter å ha tatt farvel med Abraham gikk de til folket Lot.) Der fant de at med unntak av huset til Lot, levde ingen andre i henhold til guddommelige lover. Ifølge våre direktiver kom beboerne av huset til Lot seg ut av huset, utenom hans kone, og flyttet til et annet sted. Alle de andre døde.

 

37.

Tegnene på denne episoden er skrevet på ruinene av dette stedet. De som frykter alvorlige lidelser, resultat av å leve et feilaktig levesett, kan lære av disse tegnene.

 

38.

Tilsvarende (for de som tenker og reflekterer) det er tegn i historien av Moses, da vi sendte ham til Farao med klare lover og begrunnelser.

 

39.

Men Farao, med den sterke følelsen av stolthet av sin makt vendte seg bort fra disse lovene. Han sa om Moses, "Han er enten en meget slu løgner, eller så har han blitt gal."

 

40.

Som resultat av hans forbrytelser grep Vår konsekvenslov ham og hans styrker, og deres flåte druknet av deres egne hender. De fortjente dette.

 

41.

Slik er også (som tegn på vår konsekvenslov) historien om folket Aad som Vi sendte en straff mot i form av skremmende sterk vind.

 

42.

Intensiteten av straffen var så enorm at uansett hva som ble berørt av det, ble redusert til støv og aske. Ingenting forble intakt.

 

43.

Og i historien om stammen Thamud (er det også tegn). Vi ga dem pusterom og ba dem om å nyte næring gitt til dem i denne perioden.

 

44.

Men de ville ikke dra nytte av denne angrefristen og trosset guddommelige lover med vilje.

 

45.

Derfor (når tiden for dommen kom) overtok en ødeleggende jordskjelv dem. (Alle deres hovmodige krav omkom). De hadde ikke såpass styrke igjen at de kunne stå opp etter å ha falt en gang, og heller ikke til å pårope hjelp. Hvem kan tilby hjelp mot den guddommelige konsekvensloven?

 

46.

Og før dem var nasjonen til Noah, som også hadde adoptert en feilaktig livsstil (som resulterte med deres ødeleggelse).

 

47.

(Dette er Vår konsekvenslov som sørget for at tidligere samfunn som begikk feil ble ruinert. Alt i dette universet opererer kontinuerlig i henhold til guddommelig lov.) Med vår kraft og styrke har Vi bygget universet som er spredt ut i kosmos. Vår makt kjenner ingen grenser.

 

48.

Og jord (til tross for å være sfærisk) er gjort romslig og spredt ut slik at den skulle være behagelig for våre kreasjoner. Se hvor vakker og fin komfort Vi skaper her!

 

49.

Vi har skapt alle ting med motpart, slik at alle ting danner par.

 

50.

Vi har forklart dere alt dette slik at dere kan bli klar over det universelle i Allahs autoritet og skynde dere med å vedta banen angitt av Ham ved å nekte alle andre feilaktige levemåter. Min plikt (som Budbringer) er å fortsette å advarer dere mot katastrofale konsekvenser av feil livsstil.

 

51.

Dere bør ikke likestille andre myndigheter mot Allah. Ingen annen utøver noe myndighet eller makt enn Ham, og jeg har blitt befalt av Ham til å gi dere klare advarsler mot utfallet av deres feilaktige måter!

 

52.

(Til dette svarer de med latterlige uttalelser, men du er ikke den første Budbringeren som har erfart slik reaksjon i fra motstandere.) Tidligere Budbringere ble også anklaget for å enten være løgnere eller sinnssyke.

 

53.

Fra slike hendelser virker det som om hver generasjon vil bli den neste til å vedta en atferd som fører til en revolusjonær holdning. Faktum er at deres egoistiske lyster egger disse menneskene opp til å gjøre opprør mot guddommelige lover (og siden denne mentaliteten alltid er den samme, er også reaksjonen til dette revolusjonerende kallet tilsvarende).

 

54.

Derfor bør du ikke bli lei deg av deres holdning mot deg. Fortsett oppfyllelse av ditt eget program, uavhengig av dem. Du vil ikke lastes for dette (fordi du har gjort din plikt av å formidle det guddommelige budskapet til dem).

 

55.

Be de troende om å kontinuerlig verne om guddommelige lover. Slike påminnelser vil være en kilde til styrke for dem, og denne metoden vil være gunstig for dem.

 

56.

Husk at selve formålet med skapelsen av mennesket, enten sivilisert bymennesker eller usiviliserte nomader i ørkenen, vil bli oppfylt dersom de utvikler sine potensielle evner ved å følge guddommelig lov (og deretter vie til å etablere den universelle sosiale orden for omsorg av hele menneskeheten).

 

57.

Etableringen av denne Orden vil ikke nytte Allah den Allmektige. Den vil kun føre godt til dere. Han ønsker ikke noe fra sine undersåtter, verken mat eller annen næring.

 

58.

Hva skulle Han forvente av sine undersåtter? Han er den som selv gir næring til hele skaperverket. All makt og styrke tilhører ham. (Tilsvarende er den sosiale orden, som er etablert etter Hans lover, som vil heller ikke be om noe for sin egen fordel. Det vil kun fungere for nytte for menneskeheten.)

 

59.

Men hvis disse menneskene (ikke når målet av denne opprettelsen og) gjør opprør mot den, da vil deres endelige resultat være tilsvarende av tidligere nasjoner som hadde vedtatt en lignende holdning.

 

Men dette vil vises ved senere tid. Disse menneskene bør ikke være i slik hast. Øyeblikket da de kumulative effektene blir regnskapsført, vil være tidspunktet da de blir dømt.

 

60.

Dermed venter en forferdelig skjebne for dem som benekter tiden for Dom, og dem ​​som ikke har tro på guddommelig konsekvenslov.