MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 36: YA-SIN

 

1.

Du adressat (Budbringeren).

 

2-3.

(Disse menneskene krever bevis på at du er en budbringer, så fortell dem følgende). Koranen som er full av visdom, er et vitnesbyrd på at jeg er en av den Allmektiges budbringere. Hvis dere reflekterer over det, vil virkeligheten bli klart for dere.

 

4.

"Jeg er på den riktige, rette og godt balanserte banen som vil føre menneskeheten til målet".

 

5.

(Du budbringer! Så snart de reflekterer over Koranen vil det bli klart for dem at den verken er komponert av deg eller av noen andre mennesker.) Koranen har blitt åpenbart av den Allmektige som er ansvarlig for næring av alle mennesker, og alt annet i universet.

 

6.

Koranen har blitt åpenbart for deg, slik at du kan (i første omfang) advare folk som er uvitende om den rette måten å leve på. Disse menneskene hadde ikke blitt advart av deres forfedre om de destruktive resultatene av deres feilaktige måter (28:46; 32:3). (Deretter utvider sfæren av forkynnelsen din gradvis til andre folk og nasjoner, fordi du har blitt sendt som en budbringer til hele menneskeheten ~ 7:158.)

 

7.

Men (i stedet for å reflektere over denne Koranen, og deretter prøve å forstå den) avviste de den, rett og slett fordi den inviterte dem mot en sti som var annerledes enn den etterfulgt av deres forfedre. (Det er et akseptert faktum at folk som tar en slik holdning generelt, ikke aksepterer sannheten, og dette prinsippet gjelder også her.)

 

8.

De (som blindt følger en sti) er som folk som har en åk rundt halsen helt opp mot deres haker, som tvinger hodet opp, og på grunn av dette kan de ikke se den rette veien foran dem.

 

9.

(Slike folk verken lytter til fornuft, eller har en riktig forståelse av deres omgivelser. De kan verken følge den rette veien eller ta hensyn til de historiske bevisene rundt dem som de kunne trekke noe lærdom fra.) En barriere (av uvitenhet) er reist foran dem, så vel som bak dem, og deres visjon er innhyllet i slør. Derfor kan de ikke lenger se.

 

10.

Som sådan er det likegyldig for dem om du advare dem om deres feilaktige måter eller ikke. De vil aldri akseptere sannheten (2:06).

 

11.

Den eneste personen som kan ha nytte av advarsler om de forferdelige konsekvensene av sine feil vei er den som benytter hans intellekt og søker svar, og deretter følger retningslinjene gitt av den guddommelige loven. Han er redd for å gå mot Ar-Rahman, og de destruktive resultatene av å gjøre det som står foran ham som en sterk realitet.

Du budbringer, gi ham det glade budskapet om sunne resultater av å følge den rette kurset. Fortell ham at han ville være beskyttet mot alle farer og få gode og sjenerøse belønninger for sitt arbeid.

 

12.

Vi gir nytt liv til døde nasjoner og deretter registrerer Vår konsekvenslov det de gjør for deres fremtid, og bevarer det for kommende generasjoner i takt med spor de etterlater seg. På denne måten er alle deres handlinger bevart i denne boken, som fastsetter en standard for å teste de gode eller dårlige gjerninger. Med andre ord så fortsetter den å sortere ut de gode eller dårlige gjerninger, hele tiden.

 

13.

Forklar dem denne virkeligheten i form av en lignelse. Det var et bosted der Vi hadde sendt Våre budbringere.

 

14.

I begynnelsen sendte Vi dem to (budbringere). Folket motsatte seg dem begge. Da sendte Vi den tredje for å styrke de forrige. Alle budbringere gjentok at de var sendt av den Allmektige.

 

15.

Men folket svarte, "Dere er mennesker i likhet med oss (så hvordan kan dere være budbringere fra den Allmektige?). Ar-Rahman har ikke avslørt noe for dere, og dermed lyver dere."

 

16.

De svarte: "Vår Forsørger står vitne at Vi har blitt sendt av Ham mot dere som hans budbringere.

 

17.

Og det er vår plikt å formidle hans budskap til dere i klare begreper (mer enn det har vi ikke å formidle)."

 

18.

Folket sa til sendebudene, "Dere er en ekstremt uheldig tegn for oss (som hele tiden snakker om en kommende undergang). Husk, hvis dere ikke avstår, vil vi kaste dere ut. I alle fall vil vi straffe dere på en eller annet alvorlig måte. "

 

19.

Budbringere svarte, "Denne advarselen som dere kaller uheldig, vil inntreffe på grunn av deres egne ugjerninger. Vi advarer dere mot en kommende undergang, og dere ønsker å straffe oss for det? I virkeligheten er det dere som har brutt alle grenser."

 

20.

(Alle disse menneskene tok ingen hensyn til dem, men) Noen fra utkanten av byen (der noen rike respektable mennesker levde) kom løpende (for å stoppe folk fra å føre skade på budbringere) og sa: "Dere skal følge og adlyde disse budbringere.

 

21.

Disse budbringere har deres beste interesser i sinnet og ønsker ikke noe form for belønning fra dere mot disse advarsler. De er tydeligvis på rett vei, og ber dere følge den samme."

 

22.

"Så vidt det er snakk om meg, spesielt etter å ha mottatt så klare direktiver, har jeg ingen unnskyldning for ikke å akseptere den Suverene som har skapt meg og mot hvem sin konsekvenslov dere nærmer dere. Dere kan ikke unnvike dets effekt. Alle dere blir trukket mot den og kommer dere ikke unna det.

 

23.

"Skal jeg forlate en slik Gud, og i stedet godta disse andre vesener som mine herrer? Den hjelpeløsheten av disse enhetene er slik at hvis jeg blir straffet av Ar-Rahmans konsekvenslov for noen av mine feil, kan ingen av disse gudene hjelpe meg på noen måter. De skal aldri være i stand til å redde meg.

 

24.

"Tenk, selv etter å vite alt dette, hvorfor skulle jeg ta dem som mine guder, og om jeg gjør det, hvem andre enn meg skulle være på mer feil?

 

25.

"Jeg tror på den allmektige, som gir utvikling til dere alle. Derfor lytt til meg og godta Ham som den allmektige."

 

26.

Han bekjente tro på en slik modig og uredd måte at alle dørene av Jannah ble nesten umiddelbart åpne for ham i følge konsekvensloven. Men til tross for dette, ville ikke denne nasjonen høre på ham. I den ytterste fortvilelse han sa, "Jeg skulle ønske mitt folk hadde hørt på meg."

 

27.

"Som et resultat av min akseptens av en rettferdig kurs, har den allmektige reddet meg fra all ødeleggelse og inkludert meg blant de mest hederlige mennesker."

 

28.

Etter at han hadde brukt opp alle midlene møtte hans nasjon til slutt sin undergang. Vi trengte ikke å sende ned en hær av engler fra himmelen til å forårsake slike ødeleggelser. Faktisk så har Vi aldri sendt slike styrker fra himmelen. Deres egne ugjerninger er nok til å forårsake deres ødeleggelse.

 

29.

Det var en eneste eksplosjon som førte til komplett kaos. Og deretter var det ingenting igjen, men en stille og lydløs haug av aske.

 

30.

Akk! Hvor elendig og forferdelig er situasjonen for mennesket som latterliggjør en som bringer en melding full av liv!

 

31.

Dette er de historiske eksempler som Vi forteller deg. Funderer ikke de (dine adressater) en gang over de fakta, at Vi ødela mange generasjoner før dem, fordi når noen kom til dem med guddommelig veiledning, gjorde de ikke annet enn å latterliggjøre ham.

 

32.

Hvis de (dine adressater) ikke anser disse fakta verdig oppmerksomhet, betyr ikke dette at de vil unnslippe grepet av Vår konsekvenslov. I likhet med deres forgjengere vil også de bli straffet for sine ugjerninger. Tiden er ikke langt unna når alle av dem vil bli stevnet. De vil se resultatet av deres ugjerninger, i henhold til Vår konsekvenslov, med deres egne øyne.

 

33.

De gjør narr av slike advarsler og kan ikke forstå hvordan en liten og svak gruppe kan en dag oppnå så stor styrke at folk skulle stå foran dem i ren hjelpeløshet. Men hvis de hadde en visjon, ville de se for seg hvordan Vår naturlov innsetter vitalitet i livløse ting. For eksempel, med et dryss av regn kan Vi gjenbringe liv til et stykke øde land som ikke har noe tegn til liv. Deretter starter produksjon av avlinger av korn som blir middel til deres livsopphold.

 

34.

Og hager av daddelpalmer og druer kommer frem, og kilder av rennende vann vil strømmer ut i fra det.

 

Frukt av trær gir næring, og alt dette er ikke et produkt av deres egne hender, men dette skjer i henhold til Våre lover. (Følgelig ville denne lille gruppen av mennesker som i dag ikke har noe styrke og makt, være så beriket av liv, og belønninger av å ha adlydet Våre lover. De ville dermed ikke bare være selvforsynt, men selv andre ville dele deres gavmildhet.) Spør dem om de virkelig ønsker at deres innsats skal bære frukt? (Hvis de gjør det, så bør de følge Våre lover som sørger for nytt liv til nasjoner.)

 

36.

(Vær sterk i overbevisningen om at hvis dere følger Hans lover, så vil slike resultater fremvise seg.)(Dere skal ikke tro at ting ikke ville skje slik Gud sier de vil.) Han makter langt over dette. Har dere ikke sett hvordan de ulike vegetasjoner vokser fra jorden i følge Hans naturlover? Hvis dere arbeider i henhold til lover og metoder som er innført av Ham, vil alltid tilsvarende resultater bli oppnådd. Deres egen formering oppstår etter Hans naturlover, og det samme gjør etableringen av andre ting som dere ikke har noen kunnskap om i dag.

 

37.

Og vurder det ytre verdensrommet og se (for eksempel) hvordan vi striper teppet av lys når dagslyset kommer ut i fra nattemørket som rådet om natten.

 

38.

Også tenk hvordan solen beveger seg uhindret i utviklingen. Alt dette skjer i henhold til tiltak bestemt og satt av en som er Allmektig og Altomfattende. Alle hans lover er basert på kunnskap.

 

39.

Og se månen som Vi har bestemt ulike stadier for. (Det ser ut som et vakker halvmåne som deretter gradvis blir fullmåne, og deretter begynner den igjen å minke og blir som tørket opp og buet.)

 

40.

Alle disse store himmellegemer er ikke statiske i rommet, men i kontinuerlig bevegelse. Men alle deres bevegelser følger en disiplin som er basert på faste tiltak og beregninger. Det kan aldri skje at solen, på vei opp, kan kjøre forbi månen, eller at natten henger på utover det punktet der dagen starter (det betyr at solen står opp etter bestemt tid). Nei, noe sånt skjer aldri. Hver og en av dem beveger seg gjennom rommet, i sin egen bane, i henhold til fart og kurs som er fastsatt for dem (21:33).

 

41.

Himmelen er tross alt langt unna, men se hva slags trygghet den gir familier, unge og gamle på båtreiser, og hvordan disse båtene seiler gjennom sjø og elver fullastet med all vekt.

 

42.

I likhet med disse båtene, har Vi også laget andre ting for dem å reise på under deres reiser.

 

43.

Hvis Vår konsekvenslov ikke hadde vært operativ konstant, ville båter flyte noen ganger men synke ved andre anledninger, selv under samme omstendigheter. I en slik situasjon ville ingen være i stand til å hjelpe folk på båtene, og heller ikke ville de komme seg i land på en sikker måte.

 

44.

Men siden vi ønsker å opprettholde dette systemet av universet for en bestemt periode, arbeider alle skapte lover tilsvarende. Våre Lover kan ikke endres av noen.

 

45.

(I likhet med de uforanderlige lover for ting i universet, er det også lover for mennesker. Men i motsetning til andre ting i universet, har mennesket valgfrihet. Han kan, ut av sin frie vilje, enten adlyde eller motsette seg disse lovene). Med hensyn til dette blir de bedt om å lede deres liv i henhold til den guddommelige loven, slik at deres nåværende liv kan bli bedre, og at de kan adoptere samme holdning for fremtiden. På denne måten vil både deres fysiske liv, så vel som deres "Selv" utvikle seg pent. Dette er hva som menes med høflighetsfraser av nåtid og framtid.

 

46.

Deres holdning er slik at når guddommelig veiledning blir presentert for dem, tar de avstand fra det.

 

47.

De kommer også med merkelige innvendinger. De motsetter seg når de blir bedt om å gjøre alle næringsmidler tilgjengelig som de har mottatt fra den allmektige, for alle. Det er slike som fornekter de guddommelige direktiver av velferd. De spør heller tilbake at hvis Allah hadde villet at formuen skulle fordeles på en slik måte at ingen skulle forbli sulten i verden, hvorfor lagde han ikke ordninger som sørget for at dette skjedde av seg selv? Hvorfor ber Han mennesker om å etablere et system hvor alle får tilstrekkelig med livets nødvendigheter? Hvem skal fortelle dem at ved å si sånn, begår de en stor feil. (Gud etablerer Hans system i det menneskelige samfunnet via messesker selv. Hensikten er at mennesker skal bruke deres evner til å velge riktig, slik at deres personligheter også utvikles. Ellers så hadde det ikke vært vanskelig for Ham (Gud) å ha tatt bort den frie viljen hos menneskeheten, i likhet med andre ting i universet som er bundet til å operere ved Guds lover. Ved å si at hvis Gud hadde ønsket så kunne han ha gjort det selv, er ekvivalent med at mennesket benekter seg selv verdighet av valgfrihet og prøver å løpe fra ansvaret sitt. Dette er hans grove feilbedømmelse. (6:149, 16:35, 43:20).

 

48.

Og når de blir fortalt at hvis de ikke forlater den feilaktige banen, vil resultatet bli ødeleggelse, så sier de "Hvis det du sier er sant, når vil denne ødeleggelsen i så fall komme?"

 

49.

Det er et etterslep mellom en handling og dens resultat i henhold til Vår konsekvenslov. Det er på grunn av dette etterslepet at folk kommer med slike innvendinger, men når det riktige tidspunktet inntreffer, og resultatet kommer i form av én eksplosjon, begynner folk å sutre og gråte for det som har hendt. De venter sånn på at eksplosjonen som vil ta dem så brått, skal komme, at de fortsetter å krangle med hverandre.

 

50.

Plutselig står de ovenfor katastrofe, og får ikke engang tid til å skrive ned deres testament, eller gå tilbake til deres familier.

 

51.

Denne tilstanden vil ikke være begrenset til denne verden, men vil fortsette i det hinsidige. Så når trompeten blåses for "det nye livet", vil livet bli gitt en ny form, og alle vil komme ut av deres bosteder, og marsjere mot deres Forsørger.

 

52.

De skal si i ytterste overraskelse "Ve oss. Vi har blitt vekket fra vår søvn!" Hvorpå vil de bli fortalt "Dette er den bestemte tiden for offentliggjøring av resultater som Ar-Rahman hadde lovet, og som Hans sendebud pleide å bekrefte."

 

53.

Det blir bare én enkelt eksplosjon som skal skape et enormt oppstyr, og alle av dem vil bli stevnet foran Vår konsekvenslov.

 

54.

De skal vite dette, "I dag skal intet menneske være forurettet i det hele tatt. Bare resultater av egne gjerninger vil konfrontere dere."

 

55.

For sikkert, de som er bestemt for Jannah som belønning for sine gjerninger, vil være svært opptatt med å lage ordninger for det nye livet, og alt de gjør vil være en kilde til stor glede for dem.

 

56.

Sammen med deres ledsagere vil de bli liggende på seter i en tilstand av ren lykke.

 

57.

De vil få rikelig med frukt som belønning for sine gjerninger, og de vil bli gitt alt de peker på.

 

58.

Alt dette er planlagt for å sikre at utviklingen av deres personlighet og gjennomføring av deres evner ikke er mangelfulle, og at det ikke er noe fare for dem for å miste disse trekkene. Alt dette vil skje i henhold til Allahs velferdslov som har gjort tilstrekkelige avsetninger for utvikling og gjennomføring av menneskelige evner.

 

59.

På dette stadiet vil ikke samfunnet lenger være blandet. De skyldige vil bli separert bort fra de edle. Ingen vil være i stand til å snyte andre i forkledning av å være gode, og de skyldige vil ikke være i stand til å nyte fruktene av Jannah.

 

60.

De kriminelle vil bli avhørt, "Har jeg ikke send dere direktiver som forhindrer dere fra å følge de opprørske kreftene og egoistiske instinkter, da disse er åpne fiender som kan fremmedgjøre en bror fra en annen?

 

61.

"Dere bør følge Vår lov som det er den eneste balanserte og rette banen som vil ta dere til destinasjonen deres.

 

62.

"Dere ble også advart at deres egoistiske instinkter og opprørske ledere ville villede mange av gruppene, og at slikt flertall blant dere skulle komme på avveie. Vi hadde fortalt dere disse ting veldig klart, men dere brukte ikke deres intellekt og fornuft.

 

63.

"Resultatet er dette er "Jahannam" som dere ble advart mot gjentatte ganger.

 

64.

"Nå må dere holde ut og vite at dette er utfallet er konsekvenser av deres egne fornektelser av å følge det rette kurset."

 

65.

På denne dagen vil det ikke være nødvendig å fremlegge sin bekjennelse. Deres egne hender skal tale til Oss, og deres føtter skal vitne om de forbrytelser dere hadde begått. Deres gjerninger vil bli åpne bevis mot dere. Man vil stå vitne mot sitt eget ”selv”. (17:13-14; 75:14-15.)

 

66.

(Dette er Vår konsekvenslov som beslutter vekst og fall av nasjoner i denne verden, så vel som i det hinsidige.) Du budbringer. Sluttresultatet av dine fiender vil også bli deres undergang i følge denne loven. Hvis Vår lov av fri vilje vært operativ til å la alle følge stien de likte, hadde det ikke vært vanskelig for oss å frata dem (motstanderne av den guddommelige orden) av deres syn slik at de ville ha forvilla seg på jakt etter den rette veien, uten å ha funnet noe.

 

67.

Til tross for alle deres evner, kunne Vi også ha svekket og transmutert dem i den grad at de ville ikke ha vært i stand til å bevege seg fremover eller snu. (Og på denne måten kunne vi ha avstumpet deres motstand. Men vi ønsket ikke å gjøre det.)

 

68.

Vi vil ikke frata folk deres krefter på denne måten. Det som skjer med nasjoner kan sammenlignes med prosessen av aldring. Ved aldring blir en person svak og hans evner blir svakere under de fysiske lovene. I stedet for å vokse sterkere blir de fysiske fakultetene reversert. Det samme er tilfelle med nasjonene. Når de forlater rett vei blir deres evner utmattet, og de begynner å avta i styrke. Hvorfor tenker de ikke på slike fakta?

 

69.

Når Vi forklarer ting med lignelser betyr det ikke at Vi ikke er alvorlige, men snakker heller på en tilfeldig poetisk måte. Vi har ikke lært slikt poesi til Vår budbringer. Slikt er ikke verdig en person som har fått i oppdrag å levere en så revolusjonerende og viktig budskap. Dette er absolutt ikke poesi (26:224). Dette er bare historiske fakta og instrukser til å leve et rettferdig og opplyst liv.

 

70.

Du budbringer, denne koden for liv har blitt gitt til deg slik at du kan advare nasjoner som fortsatt viser tegn til liv, og ønsker å overleve. Hvis de fortsatt nekter å vedta den rette veien, vil de selv se at det Vi hadde sagt var sannheten og ikke poesi.

 

71.

(I motsetning til tilstanden av eksisterende nasjoner, er tilstanden til døde nasjoner som av kveg, altså dyr som ikke har noe mål i livet. De lever sine liv på grunn av deres herre og dør i hans tjeneste.) Tenker de ikke noen gang over det faktum at de har fullstendig herredømme og kontroll over dyrene som vi har opprettet for dem?

 

72.

Vi har underlagt disse dyrene til dem. Noen av dem bruker de for ridning, og andre til slakt.

 

73.

Og de får andre fordeler fra dem, som å drikke deres melk. Selv etter å vite så mye, hvorfor tar de ikke den rette banen av livet?

 

74.

De vurderer andre guddommer til å være suverene og likestiller dem med Allah, og ber dem om hjelp, og tror at de skal ha makt og myndighet til å hjelpe.

 

75.

Fortell dem at disse gudene har ingen makt til å hjelpe dem på noen måter. Ikke bare at de ikke kan hjelpe dem, men de er ikke engang i stand til å beskytte seg selv. Faktisk så må en rekke tilhengere og prester være oppmerksomme og årvåkne hele tiden for å beskytte disse gudene. På tidspunktet for sammenstøt, blir slike beskyttere selv arrestert av sine motstandere.

 

76.

Så du må ikke bli fornærmet over det de sier. Vi er klar over det de sier åpent og det de gjemmer i sine hjerter.

 

77.

(Menneskets tilstand er slik at han kan glemme sin virkelighet, bli opprørsk og følge hans følelser.) Han reflekterer ikke over det faktum at Vi hadde skapt ham ut av kun en dråpe sæd (som han ikke hadde noe kontroll over), Men mennesket motsetter seg Oss åpenlyst.

 

78.

Han begynner å snakke spørrende om Oss og blir uvitende om hvordan han selv ble skapt. Han avviser også allmektiges uttalelse om at du vil bli brakt til liv igjen. Han stiller også spørsmål som hvordan bein som har smuldret til støv, kan bli levende igjen. (37:16; 73:3)

 

79.

Fortell dem at den allmektige som skapte dem for første gang vil bringe dem tilbake til livet. Han er fullt klar over alt og har full kunnskap om alle hans kreasjoner (når det gjelder alle stadier hans kreasjoner må passere).

 

80.

Det er Guds utviklingslov som holder fukt og varme kombinert i de grønne grener av trærne (der det ellers er flammer gjemt). Når grenen blir antent så kan du se denne brannen med egne øyne. (Kan Han ikke ha tatt med energien til liv på en lignende skjult måte?)

 

81.

Hvorfor skulle ikke den Allmektige, som skapte himmelen og jorden (når ingenting eksisterte) kunne gjenskape dem (etter døden)? Hvorfor ikke? Det er innenfor Hans absolutte makt å skape noe (han vil), og Han har kunnskap om alt.

 

82.

Han trenger ikke noe råstoff for å skape noe. Hans lov av etablering er slik at når Han vil noe, blir prosessen av etablering initiert umiddelbart.

 

83.

Derfor er den Allmektige, som har absolutt kommando og kontroll over alle ting, langt over forestillingen at Han ikke er i stand til å bringe de døde til live igjen. Husk! Akkurat som overlegenhet og Guds herredømme omfatter hele universet, omfattet Hans konsekvenslov også menneskelige handlinger. Hvert skritt av deg fører deg mot det, i dette livet, så vel som i det hinsidige. Ingen handling av deg vil forbli uten resultater, uansett om resultatene blir synlig i dette livet eller senere i det hinsidige. Dette er grunnlaget for Deen.