MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 35: FÂTIR

 

1.

All beundring er for Allah den Allmektige (1:1), som skapte hele universet ut av ingenting. Han har gjort himmelske krefter til medium for å fullføre Hans ordninger, og noen av disse kreftene er multifunksjonelle, hvor enkelte har to, tre eller fire funksjoner. Han sitter ikke inaktiv etter å ha skapt universet, men fortsetter å legge til nye kreasjoner fra tid til annet når det er i henhold til Hans plan. Han har satt tiltak (og lover) som sørger for at alt fungerer. Han har full kontroll over dem.

 

2.

Ifølge Hans altomfattende system, gir han også næring (middel for vekst) til menneskeheten. Når porter til Hans velsignelser åpnes, kan ingen makt stoppe dette, og når Han holder noen midler tilbake, kan ingen makt slippe disse frem til menneskeheten. Dette fordi han besitter enorme krefter og autoritet, og alle Hans planer er basert på visdom.

 

3.

Menneskehet! Dere må ikke glemme gaver som Allah har skjenket dere. Bare tenk, "Er det en annen skaper enn Allah som sender dere det dere trenger til næring fra himmelen og jorden?" Fakta er at bortsett fra Ham har ingen andre noe myndighet i universet. Derfor er det kun Han som har rettmessig krav til deres lydighet. De som ikke tror på dette, bør bli spurt hvor de blir villedet til, når de ikke aksepterer denne virkeligheten.

 

4.

Men hvis disse motstandere motsetter seg til deg selv etter å ha sett synlige og overbevisende argumenter, så bør du ikke fortvile. (Du bør ikke bli trist fordi) Mange budbringere før deg ble også motsatt. (Men deres motsetting gjorde ikke noe forskjell) Alt blir bestemt kun i henhold til Allahs konsekvenslov.

 

5.

Derfor, forkynn for menneskeheten (med full tillit) at Allahs konsekvenslov er en absolutt sannhet. Uansett hva som skjer, skjer i henhold til den. La verken umiddelbare gevinster av dette jordiske livet holde dere i villfarelse, eller la en egoistisk gruppe bedra dere med listige planer. (Selv deres egne følelser vil bli stilt ansvarlige av Gud og Hans lover. De vil si at verden drives av sånne prinsipper, og at mennesket bør prøve å få gevinster uavhengig av midler. Dette vil også bli støttet av andre som ønsker å fortjene noe for enhver pris.)

 

6.

Husk alltid at følelser som ikke overholder guddommelige lover, og folk som overtaler dere til å skaffe gevinster på denne måten, er alle deres fiender. Dere må derfor behandle dem som deres fiender. Det er shaitan som drar sine tilhengere mot ødeleggelsen av Jahannam.

 

7.

Dere bør aldri glemme det faktum at det er alvorlig straff i vente for alle dem som avviser den guddommelige loven. Men de som tror på sannheten av disse lovene, og arbeidet med programmet etablert av Gud, vil nyte godt av alle kilder til beskyttelse og får flotte belønninger for deres harde arbeid.

 

8.

Dette er Vår lov! Og når loven er så fastsatt at den ikke kan endres under noen omstendigheter, hvordan kan en person som er på feil vei, noensinne anses til å være rett, kun fordi hans egne egoistiske begjær og hans holdning virker til være svært tiltrekkende? Hvordan kan han selv mene at han er på rett vei? (Hvordan kan dette skje? Kriteriet til å dømme mellom rett og galt er ikke hva en person tenker. Skillen mellom rett og galt har blitt tilrettelagt av Allah den Allmektige.) Alle har frihet til å velge selv. Det er opp til hver enkel om han følger den rette veien, eller tar en feil sti. (Folk kan adoptere feil sti i henhold til deres frie vilje, selv etter at forskjellen mellom rett og galt har blitt klargjort) Du budbringer, ikke sørg over dem som har valgt veien til fortapelse. Allah vet godt alles handlinger og triks, og vet godt hvor slike veier fører. De kan ikke utvikle seg grunnet deres selvlagde lover.)

 

9.

(Man kan bare få liv og fremgang ved å følge Guds lover. En titt på det ytre universet vil gi deg et innblikk i hvordan disse lovene opererer. For eksempel) Se hvordan vi sender ut vind i en retning. Disse vindene hever skyer som vi så kjører mot steder som ligger livløse, og når regnet faller ned der, gir det nytt liv til den døde jorden. Tilsvarende kan (døde) nasjoner få livet tilbake (ved å følge den guddommelige loven, både i denne verden så vel som i det hinsidige).

 

10.

Derfor, om en nasjon skulle ønske å gjenvinne livet med kraft, styrke, overlegenhet og respekt, burte den huske at alt dette kan kun oppnås ved å følge Guds lover. Nasjonen bør også husker på den grunnleggende virkeligheten, at for å oppnå videre utvikling og vekst mot større høyder, er to ting viktige: for det første må de ha en nøyaktig ideologi eller konsept av livet som har en iboende evne til å vokse, blomstre og oppnå hyggelige resultater, Det andre er rettferdige gjerninger som bidrar til å løfte denne ideologien mot himmelen. (Guddommelig veiledning har evnen til å vokse videre uten ekstern støtte, men hastigheten er veldig treg i forhold til menneskelig skala. Denne hastighet kan akselereres opp når den støttes av menneskelige handlinger.) I motsetning til dette, de som adopterer et negativt eller feilaktig livsstil, og planlegger å skape kaos i samfunnet, ender opp i fiasko, og de selv faller i inferno av ødeleggelse.

 

11.

Ditt eget liv er en levende eksempel på hvordan riktig ideologi stiger i samarbeid med konstruktiv menneskelig innsats. Allah den Allmektige, startet din egen kreasjon fra uorganisk materie, ifølge hans lover. Evolusjonsprosessen kom til et stadium der forplantningen startet fra en sæd-dråpe, som derpå delte seg i to deler (en hann, en hunn). Deretter, med blanding av begge kan den kvinnelige parten omfange og føde. Deretter lever den fødte et langt liv. Men hvis livet forkortes, så er selv dette i henhold til Allahs naturlover. (Hvis man lever i henhold til naturlovene, lever man lenger. Hvis man går mot dem, blir livet forkortet ~ 3:144.) Alt dette skjer uten problemer (Fordi Guds lov av Evolusjon (Kalima) har evnen til å stige og vise fremdrift, og et konstruktivt program tar den opp).

 

12.

Tilsvarende, hvis du observerer det ytre verdensrommet, vil du kunne se ulike ordninger i drift. Vann flyter under jorden. Hvis du graver en brønn på ett sted, vil vannet være søt og hyggelig, mens er annet sted ville den være salt og bittert. Begge typer av vann er ikke det samme, søte og hyggelige elver flyter side om side med bitter og saltvann (25:53). Og fra disse tar dere ut fersk fisk til å spise, og perler som dere bruker for pryd. Dere kan også se hvordan båter seiler gjennom bølgene, slik at dere kan søke for deres livsopphold, og for at deres innsats skal bære frukter.

 

13

Bare observer rotasjon av dag og natt. Se hvordan nattemørket sakte forsvinner inn i dagen og hvordan dagen blir til natt igjen. Se hvordan solen og månen har blitt utnyttet av den guddommelige loven, hvor hver av dem følger deres fastsatte funksjon. Alle disse ordninger og regler er skapt av Allah, som råder autoritet i hele universet. Det er Han som har gitt dere alle disse kildene til næring. Men dere forsetter å følge andre som ikke har den minste makt og myndighet.

 

14.

Enten de er statuer laget av stein eller døde begravde kropper. Hvis dere kaller dem, så kan de ikke engang høre dere. Selv om de kunne ha hørt dere, ville de ikke kunne svare. På dommens dag vil dem alle (enten døde eller levende, som dere tillegger myndighet foruten Allah) fornekte at de noen gang ba dere om å knytte dem til den Allmektige. Du budbringer, du får kunnskap om slike ting kun via åpenbaringen, for det finnes ingen annen som kunne ha fortalt deg slike ting.

 

15.

Fortell disse menneskene at det er de som er utelukkende avhengige av Ham for deres eksistens og næring. Han eksistens er ikke avhengig av dem. Hele universet fungerer fint på egen hånd og produserer gode resultater. Den som tenker over dette, eller ser på det, tilsender deres største takknemlighet og ros.

 

16.

La oss enda ikke diskutere om de er Ham som trenger dere eller dere trenger Ham. Hans makt og hjelpeløshet er slik at hvis Han vil, så kan han erstatte alle dere (mennesker) og bringe frem en ny kreasjon.

 

17.

Og dette er slett ikke vanskelig for Allah.

 

18.

(Vær derfor alltid obs på Vår konsekvenslov, og husk at alle disse vesener, døde eller levende, som dere antar kan hjelpe dere, kommer ikke til å tilby noe nytte.) Dette fordi ingen kan bære byrden av en annen i henhold til Vår konsekvenslov, selv om noen blir knust under den tunge byrden av hans ugjerninger og tilkaller hjelp av en annen for å dele noe av denne byrden. Dette lar seg ikke gjøre, selv om den tilkalte personen kan være nært knyttet til ham. (Dette er vår konsekvenslov. Tenk selv om hvordan dere skulle unnslippe konsekvenser av deres egne feilgjerninger.) De eneste som kan ha nytte av denne advarselen er de som stoler på konsekvensloven, og som forventer å se dens resultater, og som tror at resultatet av gjerninger blir registrert både i denne verden og i det hinsidige. På denne måten forblir de bevisste om konsekvensene av deres ugjerninger. For å stoppe negative handlinger, oppretter de et velferdssystem. (Der de gir næring til menneskeheten, fordi de er helt overbevist om at) Den som gir næring til andre, får den selv i retur, og alle hans saker blir avgjort og gjennomført i henhold til den guddommelige loven. For dette er det ultimate målet.

 

19.

(Nå har du eksempler av begge type mennesker foran deg. De som fører livet etter guddommelig veiledning, og de som følger deres egne egoistiske mål ved å ta den feilaktige banen. Tror du at begge gruppene får lik behandling?) Kan de blinde, og de som kan se sannheten bli behandlet likt?

 

20.

Er mørke og lyset, det samme?

 

21.

Er den kjølige skyggen og den brennende solen like?

 

22.

Er de levende og de døde like? Hvis disse ikke er like (og det kan de aldri være), kan da begge overnevnte grupper likestilles (11:24; 13:16-19). (Men selv etter slike synlige og overbevisende argumenter, tar de ikke den rette veien, fordi) Den guddommelige loven er at kun de som ønsker å lytte til, kan høre. Du kan ikke få de døde som ligger i deres grav til å høre på deg.

 

23.

Du kan kun advare folk om de destruktive resultatene av deres ugjerninger. (Men dine advarsler kan bare være til nytte for dem som har evnen og vilje til å leve ~ 6:70. Hvordan kan de døde benytte seg av dem?)

 

24.

Vi har sendt deg boken som inneholder sannheten, slik at du med forsiktighet skal kunne gjøre folk oppmerksomme på konsekvenser av å leve rett eller feil. Og alt dette er ikke noe nytt, for det har aldri vært et samfunn som ikke har mottatt slike advarsler.

 

25.

Og det har aldri vært et samfunn som ikke har motsatt seg deres advarer. Verken din ankomst eller dine advarsler noe nytt. Budbringere som kom til fortidsnasjoner hadde med seg synlige bevis som bøker av guddommelig visdom og klare åpenbaringer (men folk hørte ikke etter.)

 

26.

Dermed når de ignorerte alt, tok Vår konsekvenslov grep om dem. Dette kan historiesidene bekrefte, at deres ende var grusom.

 

27.

(Lydige og rasjonelle mennesker lurer på hvordan noen kan motsette seg tankevekkende kunnskap? Og selv nå fortsetter de med å vise motstand. Men dette er ikke så rart. Tankegang og holdninger til folk er forskjellige fra hverandre, og du vil se dette overalt. Dette kan elimineres ved å følge guddommelig veiledning.) Ser du ikke hvordan vannet kommer ned fra skyene, hvoretter ulike frukter av varierte farger blir produsert. (Det skjer ikke at all frukt og avlinger blir de samme.) Og se på fjellene. Selv om du observerer striper av hvitt og ulike nyanser av rødt og andre som er sorte, er disse fjellene er i utgangspunktet de samme.

 

28.

Det samme gjelder for mennesker, dyr og kyr av ulike slag. Slike kreasjoner av naturen er levende bevis på utførelse av guddommelige lover. Men bare de som reflekterer over dem med intellekt og fornuft, forstår budskapet. Bare de fortjener å bli kalt "de lærde", og bare de kan forstå hvor suverene Allahs lover er. Den som lever er derfor utstyrt med tilstrekkelige midler for beskyttelse.

 

29.

(Variasjonen av naturlige produkter er skapt av naturen og ikke av ting selv, men forskjellene blant menneskene er skapt av dem selv.) De som følger guddommelige lover, og etablerer velferdssystem, bruker det Allah har gitt dem. De bruker deres latente potensialer og legger inn deres innsats til å sørge for at alt holdes tilgjengelig for næring av andre (eller skjult dersom situasjonen krever det). De utfører handlinger som aldri kan gå tapt. (9:111; 61:10, 62:11).

 

30.

Ikke bare vil de bli belønnet i denne verden, men vil også foresette og motta Hans gavmildhet deretter. Faktum er at de som adlyder Guds lover skal forbli trygge fra alle typer ødeleggelser, og i tillegg få rikelig belønning for deres innsats.

 

31.

Dette er loven som Vi har åpenbart for deg gjennom åpenbaringen som er sannheten som også er i stand til å bevise at alt som ble avslørt tidligere (gjennom ulike budbringere) er sant. Dette fordi denne loven er avslørt av den Allmektige, som er godt kjent med behovene til sine tilhengere, og som ser alt.

 

32.

(Alt som var viktig eller nødvendig har blitt avslørt og bevart i Koranen, deretter har denne institusjonen av åpenbaringen blitt avsluttet. Det eneste som kreves nå, er å etablere et system i henhold til disse lovene, og danne et samfunn hvor disse lovene kan utøves. For dette formålet kreves det en gruppe som har blitt valgt (2:143; 3:109), og boken har blitt betrodd dem. Men tilstanden til denne gruppen er slik at noen av dem vil begå urett på seg selv ved å forlate det, og noen vil holde seg halvveis, og noen vil være fremst i å jobbe i henhold til den guddommelige loven. Det vil være de sistnevnte som vil fortjene høy status.

 

33.

De vil etablere et samfunn der de vil nyte alle fordeler av liv og lederskap. De vil nyte alle tegn på høy vekst, symbolisert med gull og perler, og de vil bli kledd i klær av silke og gull brokader (22:23).

 

34

Ved å se slike luksusvarer, komfort og prakt, vil de spontant utbryte, "Han som har fjernet alle bekymringer og sorg fra oss er verdig all beundring. Nå har vi sett med egne øyne at dette systemet har iboende sikkerhetstiltak for å holde destruktive elementer unna, og også å gi full belønning for våre innsats.

 

35.

Slik er velsignelser av dette systemet, altså et samfunn der ingen anstrengende arbeid er nødvendige (20:118). Vi vil heller ikke ha noen psykiske belastninger, psykiske depresjoner eller tretthet, som følge av komplikasjoner av gjensidige forbindelser som ellers kan skape unødvendige bekymringer for mennesket. (En slik stat vil eksistere i denne verden under det Guddommelige Systemet, og også i det hinsidige.)

 

36.

(På den andre siden) En destruktiv straff venter dem som motsetter seg etablering av et slikt system. De vil lide en spesiell ødeleggelse, ved at det vil verken konsumere dem så de dør av det, eller pine dem til å bli redusert slik at de kan ha noe frist (14:17, 20:74, 87:13). Og dette ikke er ment for en bestemt nasjon. Dette er Vår ufravikelige lov at) Den som velger den feilaktige banen, blir straffet på denne måten.

 

37.

Der vil de rope ut og si, "Vår Forsørger, liberaliser oss fra denne pinen, og dermed se hvordan vi velger bort vår tidligere livsstil og gjør rettferdige gjerninger i henhold til din veiledning. De vil bli fortalt, "Hadde Vi ikke gitt dere en livsperiode som var lang nok for at dere kunne ha etterlevd disse lovene? I tillegg til dette hadde også Budbringeren kommet til dere. (Han ga dere strenge advarsler om at denne levemåten ville føre dere rett til kollaps. Men dere ville ikke høre på ham.) Nå får dere smake den bitre frukten av deres handlinger. (Ingen kan hjelpe dere nå) De som begår urettferdighet får ingen hjelp.

 

38.

(Dette fordi ingenting kan forbli utenfor rekkevidden for Allahs konsekvenslov.) Han kjenner til skjulte realiteter av himmelen og jorden, og har også full kjennskap til det som ligger i (dypet av) deres hjerter.

 

39.

Ifølge denne konsekvensloven kan Han få en nasjon erstattet med en annen. (En nasjon som mister sin evne til å leve, blir erstattet av en levende nasjon som er full av evner og gode kvaliteter). En nasjon som avviser denne loven og vedtar sine egne selvlagde lover, møter til slutt destruktive resultater. Husk, resultatet av å avvise den rette stien kan ikke være noe annet enn frihetsberøvelse. Deres ytterligere skritt i denne retningen, fører dem tilsvarende mot større tap.

 

40.

Spør folk som trår feil vei, "Har dere noen gang tenkt på de vesener og krefter som dere tilskriver autoritet? Har de noen gang skapt noe på jorden?  Har de en andel i himmelen? Eller har Vi noen gang gitt dere en bok hvor det står at dere kan vurdere disse vesener til å ha en del av autoritet med den Allmektige?" Ikke minst! Faktum er at de som ønsker å benytte seg av andre ved å undertrykke menneskerettighetene, råder hverandre til å forlate guddommelige lover og arbeider i henhold til deres egne preferanser. (De lover at hvis dere gjør dette vil dere få det og det.) Alt dette er kun bedrag.

 

41.

Alt fungerer i henhold til den guddommelige loven, og ingen har noe makt eller myndighet til å endre noe av det for å produsere motstridende resultater. Hvis dere ønsker å se hvor mektige og kraftige Hans lover er, så observer hvordan han opprettholder de enorme himmellegemer og jorda. De er festet til kjedene i hans lov, og er helt underordnet Allahs lover og ingenting kan avvike fra dem. Og hvis de avviker, det er ingen kraft som kan bringe dem til deres opprinnelige posisjon. Så mektig og overbærende er Han, som styrer hele universet.

 

42.

Disse menneskene som er bestemte på å fornekte sannheten, pleide å sverge ved Allah med de ytterste høytidelige eder, at hvis Hans budbringer noensinne ville komme til dem, ville de sette et eksempel, og følge veiledningen bedre enn tidligere nasjoner. Men da en budbringer kom til dem, begynte de å ta avstand fram ham i avsky.

 

43.

De gjør ikke dette fordi de ser noe galt i det han presenterer, men fordi han stopper dem fra deres aggressive og opprørske holdninger. Også stopper han dem fra å utforme listige planer som skaper uorden og kaos i samfunnet, og disse mennesker er ikke klare til å gi opp deres måter. De innser ikke at slike utspekulerte planer sluker ingen andre enn dem selv. Nå venter de på å møte den samme (undergangen) som slo til tidligere nasjoner. Den vil helt sikkert komme, fordi Allahs lov er ufravikelig. Heller ikke vil det være noen endring i dens påfølgende effekter, og heller ikke dens retning, slik at noen andre skulle bli straffet for deres begåtte urett.

 

44.

Har de ikke reist jorden rundt å sett skjebnen til tidligere generasjoner som var langt kraftigere enn dem? Mennesker eller deres styrker har ikke noe autoritet eller makt i universet som kan undertrykke guddommelige lover og gjøre dem så hjelpeløse at de ikke ville være i fungerende tilstand til å straffe gjerningsmenn. (På samme måte, hvordan kan dine motstandere flykte Hans grep?) Han er allvitende og har uendelig makt.

 

45.

Faktisk er det en tidsgap mellom begått handling og dens belønning eller straff. Hvis det ikke hadde vært for dette gapet, hadde alle fått deres straff umiddelbart, uten mulighet til å angre. Dermed kunne ikke en sjel blant motstanderne ha overlevd. Når den perioden av angrefrist utløper, vil de alle bli beslaglagt. Denne angrefristen betyr ikke at deres ugjerninger har blitt glemt. Ingenting blir glemt av Ham som alltid er påpasselig med alt Hans etterfølgere gjør (16:61).