MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 106: Quraish

 

1-2.

Stammen Quraish har ansvaret for tilsyn av K'aba og derfor holdes de i stor aktelse av folket. Det er på grunn av denne sammenhengen og ledet innflytelse, at nabostammene og stater har inngått pakter med dem som garanterer at deres karavaner ikke blir plyndret. Følgelig kan de fortsette å sende ut sine handelskaravaner overalt, hele året rundt. De kan gjøre dette i sommer og vinter, alltid trygt og sikkert.

 

3-4.

På grunn av sin posisjon som oppsynsmenn av K'aba, nyter de mange fasiliteter. De har imidlertid neglisjert grunnen som gjorde at de ble oppsynsmenn. Den Allmektige hadde gitt dem frihet til beskyttelse mot sult og frykt, så de kunne forbli lykkelige, fornøyde, trygge og sikre, slik at de kunne holde K'aba til sentrum av det guddommelige systemet. (Men de ble til hellige prester, og gjorde om K'aba til en helligdom for tilreisende pilegrimer.)

 

Dette er feil. De skal følge Guddommelige lover av Forsørgeren som eier dette huset og det er Han som lar dem nyte denne statusen.

 

(Nå vil denne oppgaven påfalle gruppen av troende som skal dannes for dette formålet.)