MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 52: At-Tur

 

1-3.

Guddommelig veiledning som noen ganger fremkom på fjellet Sinai (og andre ganger på fjellet Oliven ~ 95:1-3), og denne boken (Koranen) som er foran deg, er skrevet på en fin velum pergament og offentliggjort i vidde steder.

 

4.

Dette huset av den Allmektige (Kaaba) er sentrum av guddommelig samfunnsorden, og denne boken er dens grunnleggende kode.

 

5.

Og i tillegg til dette (for de som tenker og reflekterer) er verdensrommet spredt utover (grenseløse) horisonter.

 

6.

Og nedenfor finnes det mektige hav med enorme dybder, som flyter forbundet til hverandre.

 

7-8.

Systemet av guddommelig veiledning og mektig univers er vitner til at Allahs konsekvenslov er en absolutt realitet. Følgelig er feilaktig levesett av disse motstandere bundet til å produsere destruktive resultater, og ingen makt i denne verden kan avverge dette.

 

9-10.

Når tiden for ødeleggelsen kommer vil dets ekstreme oppstyr få mektige høvdinger til å flykte. Disse høvdinger som opptrer som hovmodige faste fjell vil den gang bli flyttet fra deres stillinger. (Her har metaforiske betydningen av "Jebal" og "Sama" blitt brukt.)

 

11.

Dette vil være dagen for ødeleggelse for dem som benekter guddommelig konsekvenslov.

 

12.

Folk som ikke tar livet på alvor, men snarere anser det til å være et spill vil oppleve dette. All deres innsats er for å oppnå egoistiske fordeler og fysisk komfort, noe som de kontinuerlig jobber for å oppnå. (Lengsel etter fysisk komfort bør ikke være et mål i seg selv, men bør heller være middel for å bevare høyere menneskelige verdier.)

 

13-14.

Den dag da de vil samles opp og presses mot Jahannam av ødeleggelse, vil de bli fortalt, "Dette er straffen dere ikke ville anerkjenne, og som dere ikke anså til å være noe annet enn løgn.

 

15.

Si nå. Var denne advarselen en villfarelse eller var den ekte? Kan dere ikke se det selv nå?

 

16.

"Nå får dere akseptere denne straffen. Det er likegyldig om dere aksepterer denne straffen med tålmodighet eller skrik. Husk! Denne brannen (straffen) er ikke resultat av noe eksternt, men dere blir nå konfrontert med resultatene av deres egne ugjerninger. Denne ødeleggelsen var innebygget i deres egne utførte handlinger."

 

17.

På den andre siden vil de varsomme nyte himmelsk liv, hvor de vil ha all komfort og glede i livet.

 

18.

Det betyr av næring som de vil motta fra deres Forsørger vil gjøre dem meget fornøyde. De vil også være trygge for smerten som hemmer vekst og utvikling av menneskelig personlighet, som igjen påvirker fremdrift gjennom evolusjonære stadier.

 

19.

De vil bli fortalt, "Spis og drikk med fornøyelse (og kos dere med alle disse tingene som dere tar imot.) Alt dette er belønning for deres egne innsats."

 

20.

Alle staselige luksuriøse møbler og seter har blitt arrangert i overflod, så dere kan hvile i lykksalig atmosfære. Deres ledsagere vil være rene i tanker og intellekt, uten en brøkdel av svik i personlighet.

 

21.

Denne ordningen vil være for folk som tror på sannheten av våre guddommelige lover, og dem blant deres avkom som følger dem trofast. (De vil ikke entre Jannah kun på grunn av deres avkom, men må fortjene det på grunn av deres egne handlinger.) Belønning for deres arbeid vil ikke bli minket i det hele tatt, fordi Vår lov er at hver person vil være fullt kompensert for sine egne gjerninger. (Følgelig er det ikke tale om noen endringer i regnskapsføring av gjerninger. Alle får passende belønning for deres gjerninger ~ 74:38.)

 

22.

Og Vi skal gi dem rikelig med deilig frukt og fineste kjøtt, og hva annet de måtte ønske.

 

23.

Der vil de sende kopper (med livets oppkvikkende) drinker videre til hverandre. Disse vil verken ha berusende effekt eller forårsake lettsindig snakk eller sløvhet og apati. (Alt det ville styrke dem med energi.)

 

24.

(Som nevnt ovenfor i 52:21 ). Deres unger vil være sammen med dem, ryddige og rene som perler i skjell (13:23, 52:21, 59:17).

 

25.

Disse menneskene vil vandre rundt med muntre ansikter og ønske hverandre velkommen med gode ønsker.

 

26-27.

Og de vil si at alt dette er fordi de tidligere hadde vært svært høflige og sjenerøse mot deres kollegaer og venner, og at Allah hadde allernådigst reddet dem fra pine av hete som ellers ville ha brent og redusert all deres innsats til aske.

 

28.

De pleide å konfrontere seg med den guddommelige loven før de avgjorde noen av deres saker. Det er derfor Han har velsignet dem og vist at Han er den eneste virkelige Velgjøreren som disponerer velsignelser.

 

29.

Du Budbringer! Guddommelig Samfunnorden som du har fått oppdrag i å etablere, vil gi resultater i dette livet, så vel som i det hinsidige.) Så fortsett å presentere dem budskapet om denne Koranen (og ikke bli forstyrret eller motløs av det de sier om deg). Du er ikke en profet som kommer med profetier basert på gjetninger, og heller ikke er du besatt. (Du presenterer Guds Åpenbaring, som er basert på kunnskap og begrunnelse.)

 

30.

Ikke bare påstår de at du enten er en spåmann eller galning, men også at du er en poet, og at du vil forsvinne med tid. (Poesi er vanligvis basert på følelser, og følelser kan ikke konkurrere med realiteter.)

 

31.

Fortell dem, "Det er greit for meg. Dere kan vente, og jeg vil vente med dere" (Resultatene vil selv fortelle dere hvem jeg virkelig er, og hvor virkelig mitt budskap er.)

 

32.

Folk som snakker som dette, gjør så fordi deres nivå av intellekt er så lav at de ikke kan forstå læren av Koranen. De kan forstå det, men deres egoistiske motiver overmanner deres følelser, og forbyr dem fra å reflektere eller tenke over læren. Derfor blir de opprørske.

 

33.

De går til og med til omfanget av å si at (noe slikt som Åpenbaring blir aldri åpenbart for ham og at) han fabrikerer alt dette selv og deretter attributter det til Allah. Det er et faktum at de ikke ønsker å forlate deres egoistiske motiver og bekjenner dermed ikke tro.

 

34.

(Fortell dem at hvis de virkelig tror at du dikter opp alt dette og dermed tilskriver det til Allah den Allmektige, eller at dette bare er poesi, så er det veldig enkelt å avgjøre dette. ) La dem komme med en eneste setning som dens. (Det er mange diktere og tegntydere blant dere. Samle dem sammen og la dem lage en kode av livet som denne Koranen ~ 02:23 10:38, 11:13, 17:88.)

 

35.

Hvis de fornekter Skaperen som avslører Åpenbaringen, så bare spør dem om de har kommet til eksistens på egen hånd, eller har dere blitt skapt?

 

36.

Eller om de selv har skapt himmelen og jorden? Faktisk så har de ikke gjort noe av dette. (Deres stand er ikke basert på kunnskap, intellekt eller fornuft, men på følelser.) Det er derfor at de ikke tror på fakta som presenteres i Koranen.

 

37.

Eller besitter de skatter av Forsørgeren som de har fått ansvar av som følgelig skulle lede til deres autoritet over slike saker?

 

38.

Eller er det slik at de har en stige som de kan klatre opp til himmelen med, og høre himmelske hemmeligheter direkte?* (Hvis de hevder dette) Be dem legge frem bevis til støtte for det de påstår. Ingenting kan aksepteres uten bevis. (Du Budbringer, beviset på at det du presenterer faktisk er åpenbaring fra Allah, er din utfordring til dem at ingen andre kan produsere en lignende direktiv. Hvis de har noen liknende krav, la dem bevise det.)

 

* Det er eiendommeligheten av Åpenbaringen at ingen menneske kan motta det av seg selv. Den blir alltid åpenbart av Gud til mennesket. Men de hellige / sufiene hevder at de kan få guddommelig viten direkte gjennom deres egen innsats. (Dette er det som kalles Kashf og Ilham eller guddommelig inspirasjon). Denne påstanden er helt imot Koranens pålegg. Ingen mennesker har noe slik "stige" som han kan klatre og dermed få guddommelig kunnskap. Kunnskap ble åpenbart av Gud til enhver Han ønsket. Denne prosessen har blitt stoppet på permanent basis etter Mohammed (fvmh).

 

 39.

(På den ene siden hevder de å ha tilgang til himmelen, men viser et lavt nivå av intellekt) De sier at også Allah har avkom, og at de er døtre. Men til seg selv foretrekker de sønner.

 

40.

Eller så kan det være at de ikke er enige med deg, fordi du ikke krever noe belønning eller lønn (for det du advarer dem imot), og fordi de er bekymret for å møte straffen du advarer dem av, så derfor vil de ikke lytte til dine advarsler. (68:40 ).

 

41.

Eller så ønsker de ikke å bekjenne tro fordi de har tilegnet seg kunnskap om fremtidige hendelser som er i deres favør, i motsetning til det du forteller dem.

 

42.

(Ingen av de ovennevnte er den egentlige grunnen til deres holdning. De motsetter seg oppdraget ditt, fordi det påvirker deres egoistiske interesser, og de har ikke mot nok til å si dette åpenlyst. Samtidig) De konspirerer et komplott for å fange deg. Men la dem gjøre det, for de vil selv falle i feller de legger (og ingen skade vil komme til deg).

 

43.

De tror at deres falske guder (guddommer og helgener) vil hjelpe dem. Dette er kun deres innfall. Ingen andre enn Allah utøver noe myndighet i universet, og Han er langt over alle de som dem prøver å likestille med Ham.

 

 44.

(De er så dypt involvert i deres lurerier og ønsketenkninger at mens de blir omringet av undergang og ødeleggelse fra alle sider, tror de at deres guder / guddommer vil endre deres elendighet til komfort.) Selv om de ser et segment som faller på dem fra himmelen med deres egne øyner, så vil de forbli uforstyrret fordi de mener at dette ikke ville skade dem. De ville se på det som en massiv sky av regn som kommer til å vanne deres felt.

 

45.

(Slike folk som har så uklar mentalitet som kan se på en kommende straff som en velsignelse, kan ikke ha noe mulighet for å komme på rett bane. Uansett så har du gjort din plikt med å formidle budskapet til dem.) La dem nå være i fred inntil de blir truffet av lynet og dommen faller på dem.

 

46.

På den tid vil verken deres planleggingen være av noen nytte for dem og heller ikke vil noen kunne hjelpe dem.

 

47.

Dette vil skje i denne verden og et annet straff venter dem i det hinsidige, men de fleste er ikke klar over det.

 

48.

(Så la dem forbli i dere tilstand) Fortsett med å streve hardt for etablering og styrking av guddommelig samfunnsorden med komplett ro og fasthet. Du er alltid innenfor Vår synsvidde og Vi holder vakt over deg.

 

49.

Så jobb kontinuerlig fra morgen til kveld og gjennom natten til stjernene begynner å blekne. Og husk at dette velferdssystemet som du holder på å etablere vil være verdig all ros og beundring (50:41).