MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 27: AN-NAML

 

1.

Dette er et direktiv fra Allah den allmektige, All-hørende. Den guddommelige loven som blir presentert for deg er fra Koranen, en bok som har eksplisitt veiledning.

 

2.

Den guider dem som er overbevist om dets sannhet. Den leder dem til den rette veien og gir dem den glade meldingen av svært hyggelige resultater.

 

3.

Dette er folk som (etter å ha erklært sin tro på denne guddommelige koden) etablerer Velferdssystemet av Salat og lager ordninger for å sørge for midler til utvikling for hele menneskeheten. De har også sterk tro på konsekvensloven og livet heretter.

 

4.

I motsetning til dem finnes det mennesker som ikke tror på et liv etter døden. (De begrenser livet til denne verden, og dermed blir deres eneste mål å oppnå maksimal nytte i denne verden.) For dem synes deres gjerninger til å være svært gledelige, og de fortsetter i dette selvbedraget.

 

5.

Dette feilaktige levesettet vil bringe dem den verste formen for straff. Deres framtid blir ødelagt, (selv om de får noen smålige fordelene i nåtid), og til slutt vil de være de største taperne.

 

6.

U budbringer, Koranen har blitt skjenket til deg (slik at du kan redde menneskeheten fra store lidelser og ødeleggelser). Denne Koranen er fra Gud, som med Hans visdom holder hele universet på rett kurs, og han er fullt klar over kravene til alt. (Han vet om alt som vil bli etter riktig utvikling, og om det som må til for å få dem dit.)

 

7.

(Det har gjentatte ganger blitt sagt at utfallet av å forfølge en feilaktig bane vil være ødeleggelse og lidelse. Som et eksempel, vurder konflikten mellom Moses og Farao. Denne historien starter med hendelsen da Moses og hans kompanjonger, som var ved foten av fjellet og ikke kunne finne veien i stummende mørke i en svært kald natt.) Moses sa til dem: ”Se til den brannen (langt borte på fjellet). Dere må bli her mens jeg går og får en retning, og kanskje ta med en flamme som dere kan varme dere selv med (og er i stand til å tilbringe natten komfortabelt med ~ 28:29).

 

Da Moses kom til bålet, hørte han en stemme, "Stedet hvor du ser ilden (toppen av fjellet Sinai) og dets omgivelser (landet Palestina) er en svært velsignet land (for en rekke budbringere vil bli født her og for Bani-Israel vil dette være jord av stor revolusjoner) (7:137, 28:30)

 

(Men du bør ikke anta at disse velsignelsene og gaver vil være begrenset til dette landet, mens resten av verden forblir fratatt. Nei det er ikke regelen.) Opprettholderen som er ansvarlig for å gi næring til menneskeheten, er langt over dette. (Hans gaver og næring, enten det gjelder fysiske behov eller guddommelig veiledning, omfavner hele universet. Næring og guddommelig veiledning har blitt gitt til hver nasjon.)

 

8.

(Moses ble paff og begynte å se seg rundt, og lurte på hvem det var som talte og fra hvor denne stemmen hadde kommet. Derpå) Den himmelske stemmen sa, "Du Moses, stemmen er fra Gud, som er ekstremt kraftig og rasjonell. (Hans styrke og visdom vil bli tydelig under kampen som vil konfrontere deg snart.)

 

9.

(Deretter diverse direktiver om oppdraget ble gitt til Moses.) "Presenter disse direktivene (for Farao) som er avgjørende, og en stor kilde til styrke for deg." Da Moses innså både viktigheten og vanskelighetene med denne vanskelige oppgaven, følte han som om han ble bedt om å forholde seg til en levende pytonslange. Moses tenkte å vende tilbake, men han var også redd for å gå til farao (7:108, 20:17-22, 26:32-33). Derpå ropte stemmen "Du Moses, frykt ikke! Når Vi er med våre Budbringere, er det ingen grunn for dem å være redd for noe."(20:15)

 

10.

Det bør heller ikke den personen være som begår en feil ubevisst, spesielt når han angrer deretter og aldri repeterer feilen ved å følge den rettmessige balanserte banen. Dette fordi vår konsekvenslov har ordninger til å holde en person trygt fra syke effekter av hans tidligere glipp, og deretter utvikle ham. (Hvis du er redd for at gjennomføringen av oppdraget vil være vanskelig på grunn av denne hendelsen hvor du hadde drept en mann ved en feil og dermed begikk en forbrytelse, så bør du glemme dette og fokusere forover.)

 

11.

Til støtte for våre direktiver ga Vi ham klare og overbevisende tegn som kunne opplyse dem som bruker deres intellekt og visdom. Dersom slike folk skulle reflektere over dem, ville de innse at det ikke er noe mulighet for tap i å følge de guddommelige lover. Faktisk så er den guddommelige loven full av fordeler. (28:32)

 

12.

Disse argumentene var med hensyn til de ni direktiver som Moses måtte ta med til farao og hans folk som hadde gått seg vill fra den rette veien.

 

13.

Men da Våre klare direktiver ble formidlet til folket så snudde de seg i stedet for å tro dem og sa: "Dette er en åpen bedrag og løgn (at Moses har blitt sendt til oss med disse direktivene fra Gud, og at hvis vi ikke aksepterer dem så vil vi bli ødelagt)."

 

14.

Selv om  de var overbevist i deres hjerter om at direktivene ikke var falske, forkastet de dem ut av trass og arroganse. Du kan dermed se slutten på dem som skapte kaos i samfunnet. (Å skape uorden og omveltninger i samfunnet er en stor forbrytelse i Allahs domstol.)

 

15.

Og Vi sendte budbringere som David og Salomo (som var besluttsomme og av svært høy vekst) til Bani-Israel og gav dem kunnskap via åpenbaring. De verdsatte dette høyt og var takknemlige til Allah som hadde foretrukket dem over mange av deres andre sameksisterende).

 

16.

Og etter David, ble Salomo hans etterfølger. (Dette var ikke fordi han var Davids sønn, men fordi han var kompetent til denne opphøyde posisjonen. Det var bare tilfeldig at han var sønn av en budbringer.) Han sa til folket: "Bare se på styrken og makten av dette riket og overflod av alt som er tilgjengelig her. Vi har en veldig sterk kavaleri og Vi er fullt klar over dens evner og disiplin (I disse dager ble kavaleriet ansett som ryggraden av hæren ~ 21:79, 34:10). Alle disse gaver, makt og evne til å forsvare seg, var meget tydelige og klare tegn av Guds favør.

 

17.

Solomon sin hær besto av siviliserte folk fra byene, ville og mektige fra den fjellrike jungelen, og raske ryttere fra stammen Tair. Alle av dem ble med i leirene, slik at deres evner kunne fordelaktig bli utnyttet etter riktig trening.

 

18.

(På et tidspunkt forsto Solomon at staten Sheba hadde planer om å angripe. Så som en forholdsregel tok han sin hær mot dem. Dalen Namal var på veien og var en del av staten Saba, der statsoverhode var en kvinne. Da hun fikk nyheten om denne hæren, beordret hun sine undersåtter om å forbli i sine boliger for å redde seg selv. Uten å fastslå om de hadde noe sammenheng eller allianse med deres fiende, staten Saba, ble hun redd for at troppene kunne knuse dem. (Dette er normal handling når armeer invaderer. Det er bedre å flytte ut av deres vei.)

 

19.

Solomon smilte da han hørte dette. (Disse stakkars sjelene hadde rett. De hadde hørt og sett at når de kongelige hærene passerer et område, bringer det ingenting annet enn tilfeldig ødeleggelse. Men de forsto ikke at denne gangen var det snakk om en hær som ble ført av Allahs budbringer, hvis formål ikke var å forstyrre de uskyldige men å gi dem beskyttelse.) Så han ba til sin Gud, "min opprettholder, du har gitt meg en stor imperium, derfor også gi meg tilstrekkelig selvbeherskelse og selvkontroll slik at i stedet for å forårsake ødeleggelse for menneskeheten, kan jeg bruke styrke og staselige prakt du har skjenket meg og mine foreldre, til folkets nytte og for å reformere deres saker. Hvert trinn av mine bør være i samsvar med dine lover, slik at jeg kan være blant de som utvikler deres evner gjennom din velferd og favør, og de ​​som er ansvarlige for å reformere menneskeheten.

 

20.

(En dag, mens de var på marsj, ba Solomon en del av hans kavaleri som på den tiden ikke var tilstede, om å komme.) Da de ankom spurte han dem: ”Hvor er deres leder Hud-Hud? Er han borte tilfeldigvis midlertidig eller er han borte fra hans plikt?"

 

21.

Hvis han er fraværende (i henhold til reglene i hæren) vil jeg straffe ham strengt. Og hvis han ikke produserer noe eksplisitt autoritet (tillatelse), kan han også bli dømt til døden.

 

22.

Hud-Hud kom tilbake etter en kort stund og sa: "Jeg hadde gått dypt inne i territoriet av Sheba for etterforskning. Jeg har samlet informasjon som tidligere ikke var tilgjengelige for deg, og siden det har blitt samlet av meg (personlig), det er helt pålitelig.

 

23.

Jeg har funnet at en kvinne hersker over dette landet. Hun har alt, (ved at hun er selvforsynt i staten hennes og er ikke avhengig av hjelp fra andre nasjoner). Selv hennes indre disiplin, orden og kontroll, er rett og slett fantastisk.

 

24.

Men dronningen og hennes undersåtter tilber sola og ikke Allah. Shaitan har gjort sine gjerninger så attraktive for dem at de tenker på deres trosbekjennelse som korrekt og forsvarlig. Han har holdt dem borte fra den rette veien på en måte at de ikke klarer å få veiledning mot den.

 

25.

Det er overraskende at de ikke tilber Allah som bringer frem alle skjulte skattene i universet. Hans kunnskap er ikke begrenset til det fysiske universet, men Han vet også om det dere åpenbarer og det dere skjuler i deres hjerter.

 

26.

Han er Gud som har en slik myndighet i Universet at den ikke kan sammenlignes med noe annet, og Han er den som holder den sentrale kontrollen over alt dette selv.

 

(Det er overraskende at på tross av å leve i et så stort rike, kan de ikke forstå dette. Et sted med en slik autoritativ enhet, bør vite bedre at den solen som de tilber, ikke har noe makt eller noe kontroll, selv over egen opp- og nedgang, og er dermed ikke egnet til å bli tilbedt.)

 

27.

Salomo sa: "Vi skal snart se hvor mye sannhet det er i denne uttalelsen din." (Det er nødvendig å verifisere mottatte opplysninger.)

 

28.

"Ta dette brevet og lever den til autoriserte personer av Sheba. Dermed kom deg bort fra dem, men vent der for å se deres reaksjon.

 

29.

Etter å ha lest brevet, kalte dronningen av Saba et møte av hennes rådgivere og sa til dem: "Jeg har mottatt et brev som er skrevet i en meget edel og verdig måte."

 

30.

"Dette brevet er fra kong Salomo, og dens budskap er at Allahs attributter er av å være Rahman og Raheem (gir midler til utvikling for alle som bør gjøres tilgjengelige for hele menneskeheten)." (1:2)

 

31.

Kjernen i dette brevet er: "Ikke gjør opprør mot meg, men heller overgi dere til guddommelige lover. Følg dem og kom her"

 

32.

Etter å ha lest opp innholdet i brevet adresserte hun hoffmenn og spurte dem, "Tenk over saken og råd meg om hva jeg bør gjøre. Dere vet at jeg ikke tar en endelig avgjørelse av noe sak før jeg har rådført meg med dere."

 

33.

De sa: "Hvis Solomon har en mektig og kraftfull hær, så er heller ikke vi svake eller engstelige. Vi er en sterk nasjon av krigere som også er begavet med styrke. Derfor er det ikke nødvendig å bekymre deg for dette. Imidlertid er dette en sak hvor vi kan gi deg full forsikring på at uansett hva du beslutter, vil være greit for oss. Før du bestemmer deg bør du også tenke på andre aspekter. Vi vil opptre i henhold til beslutning du tar, og vi venter på dine ordre."

 

34.

Hun sa: "Jeg er sikker på at dere ikke vil nøle med å gå til krig, men faktum kan ikke nektes at når konger invadere et land, ødelegger de det de selv ønsker å endre av det sosiale livet av fellesskap, der adelen og lederskap blir ydmyket. Dette fenomenet er ikke generelt for alle konger, men dette er det en forventer vanligvis i slike tilfeller, og som også vi burte forvente. (Som sådan er det ingen grunn til å tro at denne kongen ikke vil gjøre det samme. Derfor er mitt forlag om å vike unna krig så langt som mulig.)

 

35.

Jeg skal dermed sende ham noen gaver (for nå), og vente på hans reaksjon. (Kanskje de vil gi opp tanken på å føre krig mot oss.)

 

36.

Når Dronningens utsending kom til Salomo med gaver, sa han, “Ønsker dere å lokke meg med rikdom? Dere bør vite at rikdom og skatter som Allah har gitt meg er bedre og mye mer abundant enn hva dere har. Derfor frister ikke deres rikdom meg. Denne gaven som dere har brakt kan være en kilde til stolthet for dere (men ikke til meg). Ting som er av verdi for meg, er at dere aksepterer guddommelige lover."

 

37.

Nå kan dere vende tilbake til deres folk og fortelle dem at "Siden dere ikke har godtatt våre vilkår, det er ikke noe alternativ for oss, men å invadere dere med styrke som dere aldri vil kunne overvinne. Vi skal drive dere ut av landet med ydmykelse og dermed vil dere tilbringe resten av deres liv i undertrykkelse."

 

38.

(Så utsendingen kom tilbake og Solomon besluttet å angripe.) Han adresserte hans hoffmenn og sa: ”Jeg foretrekker at folk av Sheba kommer ut av deres boliger for å slåss og overgir seg etter nederlaget. Dette ville være best for å ta kontroll av dere sentrum. (Kanskje på denne måten vil de komme til enighet uten behov for å føre krig.) Så spurte han dem: ”Hvem blant dere kan oppfylle denne oppgaven?"

 

39.

En trofast som var en modig, dristig og dyktig leder av den ville stammen sa: "Jeg vil oppnå dette på rask tid, så raskt at dronningen og hennes regjerings senter vil være ved dine føtter før du forlater dette stedet (overlat dette oppdraget til meg.) Jeg er i stand til å utføre oppgaven, og jeg er troverdig."

 

40.

En annen høvding som var klar over denne korrespondansen, kom frem og sa, "jeg kan oppnå dette oppdraget enda raskere, så fort at dronningen av Saba vil være vendt mot deg i full underkastelse innen kort tid". Oppdraget var betrodd ham, og han oppnådde det nesten til perfeksjon. Da Salomo så tyvegods av krigen, bøyde han seg for hans Forsørger i ydmykhet og sa: "Seier som dette mot en annen mektig nasjon var kun mulig med de midler og utstyr som Han har gitt oss. Han gir slike muligheter for å se om jeg utnytter korrekt brukt av makt, styrke, rikdom og verdighet som Han har gitt meg, eller om jeg sløser dem feilaktig. Det er åpenbart at enhver nasjon som bruker dem riktig og positivt, vil komme opp, mens de som misbruker dem vil lide. Dette bringer verken fordeler eller tap for min Forsørger. Alt dette er kun for mennesker. Gud er absolutt fri for behov og krever ikke noe som helst fra det som produseres av menneskelig arbeidskraft. Han har alt i stor overflod."

 

41.

Men denne seieren ble oppnådd på slagmarken, og de ​​hadde ikke beseiret hele hovedstaden. Solomon ga derfor ordre om at hans tropper (uten å forårsake for mye skade på andre steder) burte angripe hovedstaden med slik styrke at den ville bli vansiret. Med denne planen var det mulig at de styrende ledere kunne overgi seg (men hvis de ikke gjorde det, så skulle det planlegges alternative ordninger).

 

42.

(Strategien fungerte og dronningen av Saba overga seg.) Da hun kom før Salomo, spurte han henne: "Var det på grunn av din rikdom og makt at nasjonen ble så opprørsk?" Hun svarte: ”Ja, slik var tilstanden av vår rikdom og makt, og vi hadde faktisk innsett dette tidligere. Vi er nå deres ydmyke undersåtter."

 

43.

Faktisk kunne hun ha akseptert Salomos overlegenhet mye tidligere, men hun ble hindret av religionen av hennes folk, nemlig de guder som de dyrket i stedet for Allah. (De var under det inntrykket at disse gudene ville komme til unnsetning og gjøre dem seirende. Men som viste seg å være falske.)

 

44.

Deres forhold ble så hjertelig at Salomo inviterte henne som en gjest og ordnet for henne å bo i et storslått palass med gulv av glass. Hun hadde aldri sett et slikt palass før, og da hun så refleksjoner av veggene i gulvet, var hun forvirret og anså dette til å være en vidde med vann. (Solomon følte hennes forlegenhet og fortalte henne at det ikke var noe å bekymre seg for. Dette var ikke vann, men et glassgulv der refleksjoner kunne ses.)

 

(Etter å ha sett alt slikt pomp og prakt, spurte dronningen av Saba om hvordan han hadde fått så rikelige varer, luksus og komfort. Salomo svarte: "I et land hvor det Guddommelige Systemet av velferd ikke er implementert, blir ikke alle disse tingene tilgjengelige.") Ved dette sa dronningen av Saba "min Forsørger! Jeg hadde feilet ved å velge deg bort og vedta andre falske guddommer. Jeg var faktisk i mørke. Nå har virkeligheten gått opp for meg, og derfor vil jeg adlyde Gud som garanterer utvikling av menneskeheten. Jeg skal følge og adlyde Solomon. Vi er begge dine undersåtter."

 

45.

(Dette var historien om Salomon og dronning Saba, som etter å ha overgitt seg til Guds lover, reddet seg selv fra ødeleggelse og uttynning. Men det var andre nasjoner som, til tross for disse advarslene fra deres budbringere, ikke forlot deres feilaktige baner og ble senere ødelagt.) En slik nasjon var stammen Thamud som Vi hadde sendt Saleh til. Han var en av deres brødre. Han rådet dem til å følge guddommelige lover, hvoretter de delte seg inn i to partier. En av dem trodde på guddommelige lover og var samsekvente med Saleh, mens den ​​andre gruppen gjorde opprør. De to fraksjonene var i motsetning til hverandre.

 

46.

(Saleh gjorde sitt beste for å overbevise dem, men de svarte "Hvorfor fremskynder du ikke undergang av oss som du har drevet og truet oss med?") Deretter pleide Saleh å si: "Hvorfor har dere blitt deres egne fiender og ber om at undergang og ødeleggelse mot dere skal akselereres før gledene i livet har blitt skjenket dere? Hvorfor ikke søke beskyttelse hos Allah, snarere enn å rope etter ødeleggelse? På denne måten ville ikke bare dere være trygge fra ødeleggelse, men dere ville også få rikelig med midler til utvikling."

 

47.

I svaret ville de si: "Helt fra den dagen du og dine tilhengere har vist dere, har vi fått høre den ubehagelige nyheten om ødeleggelse og undergang. (Vi hadde aldri hørt om disse ordene før). Faktum er at dere alle er et dårlig tegn for oss."

 

Deretter pleide Saleh å si, "Denne onde ødeleggelsen som advarer dere imot vil være i samsvar med den guddommelige konsekvensloven. Det vil være et resultat av deres egne ugjerninger, og ikke på grunn av oss. Men tydeligvis vil dere ikke forstå dette før dere er midt oppi en smertefull, brennende smeltedigel."

 

48.

I hovedstaden var det ni høvdinger som var ansvarlige for å opprettholde lov og orden. De var imidlertid roten til ondskap og lidelse i landet. De ville aldri tillate folk å reformere. (Nasjoner er avhengige av de som administrerer regjeringen og har kontroll og autoritet. Det er de som kan villede og ødelegge vanlige folk. Men hvis de er reformert, kan også samfunnet bli reformert.)

 

49.

(Det rettferdige systemet som Saleh inviterte dem til var i konflikt med retningslinjer og interesser disse eldste hadde. De ble dermed hans viktigste motstandere. De (kalte hverandre til et møte og) sa til hverandre: ”La oss sverge til hverandre at vi vil sannelig angripe om natten. Vi vil da benekte dette angrepet foran de pårørende av den drepte. Vi vil frimodighet si at vi ikke så dem bli drept, og at for sikkert forteller sannheten!"

 

50.

Mens de planla denne onde handlingen planla også Vi noe annet som (ifølge konsekvensloven) var hinsides deres persepsjonsevner.

 

51.

Se nå utfallet av deres plotting og konsekvensen av Allahs plan! Saleh og hans parti forble trygge mens de ondskapsfulle folk og deres tilhengere ble formidlet.

 

52.

Dette er deres boliger som inntil i dag ligger i ruiner. Og alt dette skjedde fordi de foreviget urettferdighet på folket. I denne episoden er det noe å lære for dem som bruker deres intellekt, visdom og resonnement.

 

53.

De som trodde på sannheten av guddommelige lover og ledet sine liv deretter, forble trygge.

 

54.

Likeledes er historien om Lot som fortalte til sitt folk: "Hvilken skam det er at samtidig som dere vet at dette er stygt og mot naturen, begår dere slike styggedom!"

 

55.

"Deres situasjon er slik at i stedet for kvinner så begjærer dere menn. Dette viser nivået av deres uvitenhet."

 

56.

Folket hadde ikke noe svar, men etter konsultasjoner med hverandre, bestemte de seg for å fordrive medlemmer av Lots part fra deres bosetning, og sa at folk som poserte å være så fromme ikke kunne leve med dem.

 

57.

Men vi reddet Lot og hans kompanjonger fra deres aggresjon, bortsett fra hans kone som på grunn av hennes egen mentalitet var skjebnebestemt til å bli hos de som ble igjen.

 

58.

Dermed fikk Vi vulkanske steiner til å regne på dem. Hvor forferdelig var denne stormen som de faktisk ble advart mot i forkant! (Men de hadde bestemt seg for å motsette seg uansett hva Lot hadde å si.)

 

I lys av slike historiske bevis, burte viktighetsgraden av Allahs konsekvenslov, som ødelegger dem som gjør urett, ha blitt klart for dere. Han beskytter dem som adlyder disse lovene, ved å skille dem fra de som begår urett. Hvis det ikke hadde vært for konsekvensloven, ville en gruppe som kom seg til makten, ha fortsatt å undertrykke andre, og det ville ikke ha vært noen som kunne ha stoppet dem.

 

Nå, tenk om herredømme av Allah og Hans konsekvenslov er den beste, eller av de som dere prøver å likestille Ham med?

 

59.

I lys av alle disse historiske hendelsene må én ting ha blitt ganske klart for dere, og det er at Allahs konsekvenslov er den som er verdig all ære og pris, og som til slutt ødelegger alle dem som begår aggresjon. Han beskytter dem som adlyder hans lover ved å holde dem bort fra urettferdige. (Hvis Allah konsekvenslov ikke var i drift, kunne en slik gruppe, etter å ha kommet til makten en gang, ha bare fortsatt med å begå aggresjon over andre, og det ville ikke ha vært mulig å stoppe dem). Nå er det opp til dere å fundere over om den ekstremt høye klassen av Allah lover er bedre, eller de andre krefter som dere tilskriver en andel foruten Ham.

 

60.

For å etablere det faktum at bare Allahs lov er i kraft i universet, og at ingen andre har aksjer i dette domenet, bare spør dem: "Hvem er det som har skapt dette universet? Og hvem sender ned regn fra skyene til nytte for dere, og fra vannet som får herlige hager til å vokse? Det er ikke mulig for dere å spire enda ett tre uten disse gavene (de essensielle ingredienser av jord, vann, luft, solskinn og varme) fra Allah.

 

Nå fortell oss: "Er lover og myndighet av noen andre krefter overlegne til autoritet av Allahs lover? Er det noen andre "ilaha” foruten Ham? (Hvis de seriøst tenker over dette, ville det ikke være noen problemer med å konkludere at alt dette skjer i henhold til Allah, og kun Allahs lov, og at det er derfor ingen andre er i universet som kan kalles ilaha) Men vanskeligheten er at i stedet for å gå rett, dreier disse menneskene fra fornuftens vei og avviker under innflytelse av sine ønsker.

 

61.

Spør dem igjen, "Hvem er det som har gjort jorden et passende tilholdssted, der alle kan bo stabile (til tross for dets raske rotasjon), og som forårsaker elver til å flyte på det. Hvem satte faste fjell på den, og plasserte en barriere mellom de to store kropper av rennende vann? "(25:53)

 

Spør dem nå: "Er det noe annet vesen som kan likestilles med Ham i autoritet, disiplin og orden? Hvis ingen, så hvordan kan noen andre være "ilaha" foruten Ham? Men disse menneskene kan ikke bruke deres kunnskap og visdom (men tar feilaktige stier på grunn av uvitenhet og overtro)."

 

62.

Så spør dem: "Hvem er det som svarer på rop av angst og nød av de undertrykte og hjelpeløse når de ber om assistanse fra Hans lov? Han svarer til deres bønn (og forteller dem at løsningen på deres problemer ligger hos Ham). Og når de arbeider i henhold til det, fjerner Han deres vanskeligheter og (dermed) tildeles dem stat og myndighet i landet." (24:54-55).

 

Kan det være noe lov annet enn den guddommelige loven som kan gjøre alt dette? Men det er svært få som faktisk tenker på dette.

 

63.

Så spør dem, "Hvem er det som guider dere (med hjelp av skinnende stjerner) når dere reiser i nattemørket, på land og sjø? (Og denne veiledningen er alltid pålitelig). "Og hvem sender ut vind som god melding før regnet kommer, noe som bringer med seg midler til næring? Kan det være en annens energi enn Guds? Betyr ikke dette helt klart at Han er hinsides enhver makt som Hans autoritet blir likestilt til?

 

64.

Spør dem: "Hvem er det som initierer etableringen av alt, og deretter sender den gjennom ulike stadier av utviklingen, og tar den til dets skjebnebestemte mål? Og hvilket velferdssystem er det som gir midler til næring fra den gjensidige koordineringen mellom himmel og jord?

 

Kan noe myndighet enn Allah gjøre dette? Hvis dere tror at det er mulig, så frembring bevis til støtte for deres krav, (fordi alle våre krav er basert på fornuft og begrunnelsen, som kun kan utfordres med rasjonalitet, noe dere ikke kan produsere). (23:117)

 

65.

(Slik er tilstanden av deres uvitenhet, så bare la dem leve sånn, selv når de tilegner de døde som likestilte til de Guddommelige funksjoner.) Fortell dem at ingen vet om de skjulte realitetene av himmel og jord (fordi disse er metafysiske i naturen) andre enn Allah. De døde vet ikke engang når de selv vil bli tatt opp (så hvordan kunne de da dele den guddommelige kunnskapen ~ 16:22).

 

66.

Når det gjeldet livet heretter, så har dets kunnskap blitt kontinuerlig formidlet til menneskeheten (gjennom åpenbaring). Men til tross for dette er de i tvil, og de ​​har holdt deres øyne fullstendig stengt på dette.

 

67.

Og de spør: "Da vi og våre forfedre våre har blitt til støv, hvordan kan vi da heves og bli brakt til live igjen?"

 

68.

(Etter dette sier de ertende) "Dette er hva vi blir fortalt, og det er det samme som våre forfedre ble fortalt. (Ingen av dem ble levende og ingen blant oss som dør har kommet til livet igjen.) Derfor er dette kun gamle fabler som blir gjentatt. Det er ingen realitet i dem."

 

69.

(På grunnlag av dette fornekter de den guddommelige konsekvensloven, og konkluderer at påstanden om at sluttresultatet av deres feilaktige levesett ville bringe ødeleggelse, ikke er mer enn en falsk trussel.) Be dem om å gå over hele jorden (studere ruinene av de gamle sivilisasjoner med egne øyne) og se hva som skjedde med folkeslagene som bedrev forbrytelser mot menneskeheten. Hva ble deres endelige resultat? (Ble de ruinert eller forble de trygge og velstående?)

 

70.

Du budbringer, du bør fortsette å formidle sannheten til dem og ikke sørge over dem (på hvorfor de ikke aksepterer sannheten) og ikke bli opprørt av det de konspirerer og pønsker imot deg og ditt oppdrag. (De kan ikke gjøre deg noe vondt, mens den endelige suksessen vil være din.)

 

71.

De spør deg igjen og igjen, "Når vil denne ødeleggelsen som du truer oss med, komme?"

 

72.

Fortell dem, "ødeleggelsen som dere så sårt etterspør, kommer for sikkert til å komme."

 

73.

Grunnen til angrefristloven (som sørger for tidsgap mellom begått handling og dets resultat) er at deres Forsørger ønsker å være snill og øm mot menneskeheten. Han ønsker at folk kan forlate den feilaktige banen og komme til rett kurs under denne perioden, og dermed forbli trygge fra de syke effekter av deres feilaktige handlinger. Men de fleste tar utilbørlig fordel av denne angrefristen. (I stedet for å forlate feil vei, begynner de å kritisere den guddommelige konsekvenslov.)

 

74.

(At de er i stand til å si dette, er takket være denne loven. De har kun fokus på deres egeninteresser som de ikke ønsker å gi opp.) Din Forsørger vet meget godt hva de skjuler i deres hjerter, og hva de presenterer.

 

75.

Det er ingen hemmelighet i himmelen og på jorden, som er skjult for Hans kunnskap. Alt er registrert i Boken av Hans lover, og saken er meget klar.

 

76.

(En del av det guddommelige opptaket er åpenbart i denne Koranen og) Dette er grunnen til at Koranen selv gjør slike ting klart som Bani-Israel (jødene) har konflikter blant hverandre.

 

77.

Dette er den nøyaktig stillingen av Koranen, at den gir veiledning til alle nasjoner som har overbevisning i dets sannhet, og er et middel til utvikling for dem, både til deres fysiske liv og menneskelige evner.

 

78.             (Men hvis disse menneskene ikke vil tro på dets sannhet og insisterer på å forsvare deres feilaktige bane, da) Han vil bestemme deres saker etter Hans konsekvenslov. Han utøver absolutt makt til å gjennomføre Hans lover. Hans beslutninger er basert på kunnskap og visdom, og ikke tilfeldigheter.

 

79.

Hold full tillit til de faste og uforanderlige guddommelige lovene, og fortsett videre med tillit på at dette kurset er helt korrekt og sannferdig.

 

80.

(Og ikke bli motløs fordi de ikke lytter til deg, fordi det du sier, er basert på sannhet, kunnskap og visdom. Bare de som bruker deres sinn og begrunnelse kan tenke på dette. Hvordan kan noen som er dynket i egne følelser og som har lukket deres fakultet til å tenke, gjøre det? Derfor ikke bli motløs for at de ikke lytter til deg. Du kan bare snakke med dem som reagerer.) Du kan verken be de døde lytte til deg, og kan heller ikke få de døve til å høre på deg, spesielt hvis deres holdning er slik at de vender ansiktet bort når du påkaller dem (36:70).

 

81.

Heller ikke kan du vise den rette veien til de blinde (de som ikke selv ønsker å åpne øynene!). De eneste mennesker som vil lytte til deg er de som (er villige til å gjøre det og er forberedt på å fundere over det som blir sagt til dem, og dermed) tror på sannheten av våre lover og deretter aksepterer dem helhjertet.

 

82.

(Vår fremgangsmåte er for en nasjonen som ikke tror på sannheten av Våre lover og lever en feilaktig liv, er at). Når tiden er moden for å kulminere resultatet av deres gjerninger, vil en eller annen part fra denne nasjonen stå opp i revolusjon og rive dem løs fra resten, og deretter bli kvitt de råtne elementer. På denne måten kurerer de sine delirium av makt og bringer den under kontroll. (Det er mulig at den gruppen som utfører denne revolusjonen, gjør dette som et følge av en guddommelige order, og det kan også inntreffe på grunnlag av sammenstøt mellom de opprørske kreftene ~ 6:65.)

 

83.

I følge det samme prinsippet vil det være omstendigheter eller epoker i historien da i stedet for en person eller en gruppe, mange parter eller nasjoner ville stige opp og forårsake en internasjonal krig. Hvor alle krefter og nasjoner som motsetter seg Våre lover vil delta, og bli svekket som et resultat av denne konflikten og dermed stoppe spredning av sykdommen videre.

 

84.

Dermed når de er svekket som følge av disse sammenstøtene, og er forelagt oss i denne tilstanden, vil de bli fortalt, "Dere har blitt blendet imot guddommelige lover og har aldri engang prøvd å forstå dem rasjonelt eller med visdom (10:39). Og nå (når dere har sett med egne øyne resultatet av dem som motsetter seg Våre lover) bare tenk på alt det dere har begått."

 

85.

Til slutt, på grunn av alle deres undertrykkelser og opprørske holdninger samt ugjerninger som de hadde begått, vil de få konsekvenser i henhold til Guds konsekvenslov. De vil dermed ikke være i stand til å ytre et eneste ord imot det.

 

86.

(Det er overraskende at de ikke funderer over universale lover av Gud som er i drift og observerbare. Har de ikke engang fundert over rotasjonen av dag og natt som inntreffer hver dag?) Dagen er lys og etterfølges av natten, noe som opphører hver aktivitet. (Alt dette skjer i henhold til et sett av lover og disiplin, der det ikke forekommer noe endring eller avvik.) For de som tror på sannheten av guddommelige lover er det tegn (selv i en så vanlig ting) for å nå den endelige sannheten. (Sannheten er at akkurat som loven som regulerer bevegelsen av dag og natt, finnes det lignende uforanderlige lover som regulerer vekst og fall av nasjoner, samt for liv og død)

 

87.

(I henhold til disse lovene vil det være en universal revolusjon som nevnt overfor.) Trompeten av revolusjonen vil blåse og terror skal være så enorm at alle skapninger vil komme i sjokk, unntatt de som har ledet deres liv i henhold til guddommelige lover av utvikling (27:89). På den tid vil alle de opprørske nasjoner bauge før den guddommelige loven i ytterste ydmykhet. (6:76, 18:99, 20:102, 39:68)

 

88.

Deretter vil dere se de store mektige høvdinger, som dere kanskje trodde var så utrolig sterke at ingen kunne flytte dem fra deres baser. Disse herrene vil bli så svake og lette, at de vil flyte opp som skyer som blir båret bort av vindkast. Alt dette vil skje i henhold til den guddommelige konsekvensloven. Allah er den som har skapt alt på en stabil og hensiktsmessig måte. (Som sådan, menneskeskapte lover og levemåter vil ikke være i stand til å kunne sammenlignes med de guddommelige lover.) Og Han vet godt om det som dere gjør og de resultater disse gjerningene vil produsere.

 

89.

En nasjon som lever konstruktivt og i henhold til det velbalanserte systemet vil få bedre belønning enn det de hadde etterstrebet for. De vil også forbli trygge og sikre fra redsler. (21:103; 27:87)

 

90.

Og de som vil insistere på å leve et liv i et urettferdig system, vil bli kastet hodestups inn i ødeleggelse, og brenne bort deres totale eiendeler. Dette er bare en rettferdig konsekvens av deres egne handlinger. Deres egne gjerninger har konfrontert dere i form av ødeleggelse.

 

91.

(Etter å ha forklart disse fakta, fortell dem), "Jeg har blitt befalt om å adlyde lovene av Forsørgeren med fullstendig etterlevelse i denne byen (Mekka). Dette fordi Han har gjort meg fortjent til dette ærefulle oppdraget, og for respekt for alle mennesker." (Fordi dette én dag vil vise seg til å bli årsaken til behagelig etableringen av menneskeheten ~ 5:96).

 

"Faktum er at alt dette er å bidra til oppfyllelsen av programmet ordinert av Allah. Det er derfor jeg også har blitt befalt til å strebe etter oppfyllelsen av dette programmet, ved å sende til Hans lover."

 

Vers 87-91 kunne være for livet heretter. I så fall vil deres tolkning og utstilling være om revolusjonen i livet. (Se 23:101).

 

92.

"Det er derfor at jeg fortsetter å følge Koranen." (Du budbringer bør gjøre dette selv og også fortelle folk om å fokusere på følgende) "De blant dere som følger meg på den rette veien, vil utlede nytte (og den som trår den gale stien vil bære konsekvensene). Min eneste oppgave er å formidle budskapet til dere med absolutt klare betingelser, om hvordan destruktive konsekvenser av feilaktig levesett inntreffer!"

 

93.

Og fortell dem, "(Dere kan gjerne forsøke med deres opposisjon, men det Guddommelige Systemet vil bli etablert.) Dette vil være et levende eksempel for ros og anerkjennelse av Gud. Det vil bringe dets klare tegn for dere på en slik måte at dere selv vil kjenne dem (at dette er det samme samfunnet, som vi ble fortalt om). (I motsetning til dette vil ødeleggelsen ramme dere som et resultat av deres opposisjon). Den guddommelige konsekvensloven vet nøyaktig hva sags resultater deres gjerninger bør bli kompensert med."