MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 34: Saba

 

1.

Alt i himmelen og på jorden opererer konstant for å utføre deres designerte oppgaver i henhold til Hans bestemmelser, i følge Hans program av skapelse. Dette er en legemliggjøring og eksempel på Hans beundring. Når dere observerer hele kosmiske systemet og det endelige resultatet av alt Han har skapt, vil det vise seg til å være mirakuløs og vil reflektere i Hans beundring. Dette fordi enhver ordning som Han har skapt, er basert på visdom, og han er fullstendig klar over det som skjer her.

 

2.

Han vet hva som går inn i jorden og det som kommer ut av det, og hva som daler ned fra himmelen og det som stiger opp mot den. Også alle disse fortsetter å utvikle seg og forblir trygge fra de onde virkningene av destruktive elementer.

 

3.

Til tross for dette, de som nekter at resultatet av deres handlinger fremkommer i henhold til Vår konsekvenslov sier: "Oppgjørets time som du (Muhammed) nå truer oss med, vil ikke komme". Fortell dem: ”Det vil ganske sikkert komme, og min Forsørger selv står vitne til denne sannheten. Han kjenner til alle hendelser som sannsynligvis vil inntreffe og alt som er i himmelen eller jord, selv om det er på størrelse med en partikkel. Selv om noe er liten eller stor, unnslipper den ikke Hans lov og blir registrert i altfor åpen bok av konsekvensloven som er synlig for alle som ser.

 

4.

Dermed, mennesker som bekjenner to i sannheten av Våre lover og arbeider i henhold til et rettferdig program, vil få passende belønning for deres arbeid og holde seg trygge fra onde påvirkningene av destruktive krefter. De vil motta verdig livsopphold i overflod.

 

5.

Tvert imot, folk som forsøker å undergrave Våre lover, forsøker å beseire dem, og i stedet styrker resultatene etter eget ønske.

 

(De vil aldri lykkes i sitt arbeid.) På grunn av deres egne planer vil de bli oppslukt av en meget alvorlig og ydmykende straff.

 

6.

De som tenker og bruker deres intellekt, kan se med egne øyne at den er åpenbart for dem fra deres Forsørger og er sannheten, og er i stand til å produsere konkrete resultater. Denne (kunnskapen) veileder menneskeheten til ære for Allah den Allmektige. Den er verdig all beundring siden den kommer fra Allah, som er ekstremt overveldende. I tillegg produserer Hans program slike balanserte og behagelige resultater at alle mottakere spontant gir ros og anerkjennelse.

 

7.

I motsetning finnes det folk som ikke tror og ikke bruker denne kunnskapen, og rett og slett nekter Min konsekvenslov ved å følge etter deres eldste (tradisjoner) på grunn av deres fordommer. De har så mye hat at de latterliggjør (denne kunnskapen) og sier til hverandre "Skal vi utpeke en mann som sier at etter døden, når dere har forvitret i utallige partikler og blitt til støv, skal dere igjen bli gjenopprettet?

 

8.

Videre hevder han (Muhammed) at han har blitt fortalt dette av Allah. Vi tror at han enten gjør dette med villige og tilknytter hans oppdiktete løgn til Allah, eller at han er besatt.” Faktum er at de som ikke tror på et liv etter døden, har selv gått på avveie, og dette kan kun resultere i ødeleggelse.

 

9.

Reflekterer ikke disse menneskene over det fysiske universet rundt dem?

 

(Om hvordan prosessen med liv og død går der? Hvordan et frø spirer seg til et nytt liv etter å ha oppløst seg selv i jord, eller hvordan mennesket selv har kommet revolusjonerende, til tross for at han har vært omgitt av destruktive elementer? Faktum er at kun et alvorlig støt av jordskjelv eller en meteor fra himmelen var nok til å ødelegge hele menneskeheten. I alt dette er det en klar beskjed til de som har evnen til å forstå virkeligheten og sannheten.)

 

10.

(Dette er den slags ting folk av Saba også pleide å snakke om. Også de var svært stolte av sin overflod av rikdom og handel, samt den store størrelsen på sin gruppe. De pleide også å håne konsekvensloven. Før du får høre hva som skjedde med dem, en kort henvisning til deres samtidig eksisterende David og Salomo anses som nødvendig.)

 

Vi hadde utstyrt David med stor makt og fortreffelighet. I hans rike var det mektige og sterke høvdinger og andre høvdinger fra stammen Tair, som hadde dannet flere kavaleri tropper (21:79, 27:15-16). Vi bød dem å adlyde Våre lover i samklang med David. Dessuten hadde Vi lært ham kunsten av å lage gjenstander av jern.

 

11.

Han grunnla et våpenhus for å lage våpen i henhold til Våre lover (fysikklover som lar jernet smi og bli formet når den er varm), der jern ble smeltet til å danne panser med koblinger riktig festet. Samtidig fortalte Vi disse menneskene at alt av slikt våpen skal brukes for deres velferd og ikke for å skape forstyrrelser på jorden. vi fortalte dem at Vi alltid vokter over det de gjør!

 

12.

(Likeledes skjenket Vi sønnen Suleman (Salomo) med stor kraft og fortreffelighet med Hans flåte av båter som pleide å seile i havet.)

 

I denne forbindelse hadde han full kunnskap om retninger av vinden. Som et resultat kunne hans båter tilbakelegge strekninger på en dag eller mindre, som andre båter hadde brukt en måned på. Lignende lange avstander var dekket i den senere delen av dagen. Vi gjorde også kilder til kobber tilgjengelig for ham, som strømte frem for ham som en vannkilde, og usiviliserte stammer underla seg til ham. De arbeidet i samsvar med lovgivningen av Budbringeren (21:82, 38:37).

 

13.

De bygget palasser, festninger og synagoger for ham, som per hans program. De skåret også statuer og malerier, og bassenger som var så store som store vanntrau og store gryter. Alle disse var fast montert på sine steder. Vi hadde fortalt Davids folk at de bør bruke riktige kilder til næring som Vi hadde skjenket dem med i henhold til Våre lover. (Nødvendigheten for å minne dem oppstod når...) Etter å ha oppnådd makt og å ha skaffet seg velstand i overflod var det svært få mennesker som brukte disse tingene riktig. (Og slikt skjedde kort tid etter Solomons styre.)

 

14.

Etter Salomos død, steg hans sønn på tronen. Sønnen, i motsetning til sin far eller bestefar var en vanlig person under gjennomsnittet (38:34). Som resultat av dette, forsvant storhet, makt og myndighet som Dawood og Suleiman hadde skapt. (og ti av Bani-Israels stammer gjorde opprør mot ham). Tilsvarende hadde usiviliserte stammer som arbeidet hardt i fullstendig underkastelse, innsett dette faktum og ble opprørske. De syntes synd at de hadde vært underkastet en slik svak person. Hadde de visst dette tidligere (at makt og styrke er bare i navnet, og at han hadde mistet all sin styrke), ville de aldri ha lidt slik ydmykende slaveri.

 

15.

(Etter denne korte innledningen, la Meg fortelle dere noe om) Folket av Saba (og frodig skjønnhet av deres dal) hadde store frodige grønne hager som strekket seg både på høyre og venstre side (og dermed dekket hele området). Dette aspektet av deres bebyggelse var også kjent for folk på steder langt unna. Deres byer hadde veldig trivelig og sunn klima. Vi hadde fortalt dem, "Spis det dere vil ut av de rike ressursene som naturen har gitt dere gratis, men utnytt dem kun i henhold til Guddommelige samfunnslover, noe som de uttrykte takknemlighet og anerkjennelse til. Dersom dere gjør dette, vil dere være beskyttet mot alle typer ødeleggelser. "

 

16.

Men (etter hvert) vendte de seg bort fra dette og skapte kaos (dette resulterte med at alt snudde seg opp ned). En stor flom ødela deres demninger som beholdt vann. Deres enorme frodige hager ble ødelagt, og i stedet dukket ville busker fram som ga bitter frukt, og noen få ville trær.

 

17.

Dette resultatet var ikke unikt for folket av Saba. Alle de som nekter Våre lover, vil få det samme resultatet.

 

18.

Det var flere blomstrende og velstående byer mellom deres land (Yemen) og de frodige, grønne områder (i Syria og Palestina) før dette. Disse byene var deres markeder. Rutene mellom dem var godt befolket med hvilesteder på veien, som gjorde reisen trygg og komfortabel. Derfor reiste karavaner dag og natt, uten frykt.

 

19.

Gradvis påvirket deres oppførsel aktiviteter hos deres noensinne opptatte handlesentre, og lov og orden ble ødelagt. De hadde dermed ødelagt seg selv ved slike onde og ugudelige aktiviteter. (Flommen skadet dem fysisk, og deres feil sosiale og økonomiske system ødela det sivile samfunnet.) Resultatet var at de ble spredd i utallige fragmenter, og deretter ble de kun til historier i historien.

 

I denne fortellingen av folket av Saba, er det lærdom for dem som oppholder seg trofast og modig mot ulykker og rettferdig utnytter velsignelser og ressurser skjenket til dem av den allmektige. (De forteller dere at to faktorer er nødvendige for at nasjoner skal eksistere vellykket. Ene er at nasjonen skal være vaktsom på de naturlige fysiske systemer rundt dem, og for det andre at samfunnet skal være underlagt de guddommelige lover slik at det ikke kan ha utilbørlige ubalanser.

 

20.

Faktisk ble påstanden av Iblees at mennesker ville følge deres vilje overfor å følge guddommelige lover (15:38-41), viste seg å være riktig ved utførelsen av slike nasjoner. (De beviste Iblees sin påstand ved sine gjerninger) Nesten alle, unntatt en gruppe av de troende, fulgte ham.

 

21.

I virkeligheten har han (Iblees) ingen makt eller myndighet over mennesket.

 

Men det skjedde som følge av programmet Mitt som, i motsetning til resten av universet, ga menneskets fakultet valgfrihet og diskresjon. Det andre objektivet til å gi mennesket valgfrihet var å gjøre ham i stand til å lede en særpreget og strålende liv ved å tro på liv heretter, i motsetning til andre som var i tvil om det.

 

Deres forsørger holder for sikkert kontroll over alt, slik at alle handlinger gir resultater i henhold til Hans lover. (Dette er Allahs konsekvenslov).

 

22.

Det er folk som hevder at noen andre vesener også utøver myndighet og makt. (Du budbringer), bare be dem kalle på slike vesener. Du vil se at de ikke har noe makt i universet, ikke engang over et eneste atom. De deler ikke engang noe makt med den allmektige, som ikke trenger noen hjelperen fra blant dem.

 

23.

(Denne guddommelige konsekvensloven er så bestemt i produksjon av resultater at...) forbønn vil ikke være til noe fordel for noen, unntatt i tilfeller hvor deres vennskap og støtte er i henhold til de guddommelige samfunnslover. Den kollektive levetilstanden til mennesker får dem til å bli hverandres venner, og tar bort all frykt fra deres hjerter. Når de snakker med hverandre om guddommelige lover, gjør de det med absolutt ro i sinnet. Derpå blir virkeligheten klar for dem, og de innser at denne loven er et faktum. At den er fastbestemt, uforanderlig og i stand til å produsere konkrete resultater. Og Han (giveren av denne loven) er høyt opphøyet og eier av alle stormakter!

 

24.

Spør dem (hvis dere vil beholde fordelingen av rikdom i deres egne hender), hvem gir dere alt dere som dere får fra himmelen og jorden? Fortell dem at det ingen andre enn Allah som gir dem disse. Dermed kan de selv avgjøre om dem er på rett vei, eller dere.

 

25.

Fortell dem at selv etter å ha forklart så mye, "Hvis dere ikke har tenkt å komme til den rette veien så vil jeg gi opp håpet på dere. Gjør hva dere vil. Hvis det vi gjør er ulovlig, vil ikke dere bli holdt ansvarlige. (Kun vi vil være ansvarlige.) På tilsvarende måte vil ikke vi bli holdt ansvarlige for det dere gjør.

 

26.

Etter dette får dere ikke lov til å fortsette å motsi oss, og avgjørelsen vil bli tatt i slagmarken. (Det finnes ingen annen vei lenger.)

 

Beslutningen vil bli tatt på grunnlag av loven basert på sannhet som vi inviterte dere mot. Husk at Allahs Lover alltid dømmer riktig fordi de er basert på riktig kunnskap.

 

27.

Be dem vise deg aktualitet av disse vesener som de likestiller med Gud. De vil aldri kunne fortelle dere noe. (Hva kulle de kunne fortelle deg når faktum er at) Han alene er allmektig og med kunnskap om alt. Ingen kan dele disse kreftene med Ham.

 

28.

(Situasjonen er slik at alt i hele universet drives under Hans lover og kontroll. Det er ikke slik at Hans lover råder i noen sfærer, og en annens i andre. Derfor er det ønskelig at det samme skal også gjelde i alle menneskelige forhold, og at alle kun adopterer én lov.)

 

Du budbringer, Vi har sendt deg som Vår budbringer til hele menneskeheten, med oppdrag at du skal fortelle folk hvor hyggelige resultater som venter de som lever etter den guddommelige samfunnsloven, og hvor forferdelig og destruktiv resultatet er av opposisjon. De som fortsetter å motsette seg disse lovene bør stoppes. (Dette er grunnen til at tilhengerne av sannheten må gå til krig ~ 34:26) Men de fleste er uvitende om dette.

 

29.

Etter dette de vil spørre deg om det du sier er sant, fortell dem at tiden for revolusjon som de lenge har blitt advart mot vil nå kommer (34:26, 54:1-4)

 

30.

Fortell dem at i henhold til den guddommelige loven er det en tid med frist før dom. Når den tiden er over, kan den ikke bli utsatt eller forsinket selv for et eneste øyeblikk.

 

31.

I dag er de så sta og bestemte på å fornekte sannheten at de arrogant sier: "Vi tror verken på denne Koranen, eller tidligere avsløringer (fra Tora og Bibelen som det nå blir hevdet er bevart i Koranen)." Men tenk på scenariet når disse urettferdige vil stå foran deres Forsørger, hodet kastet ned, kranglende og motsiende hverandre. Vanlige folk som er svake, vil si til deres ledere, "Hvis dere ikke var for dere, ville vi sannsynligvis ha vært blant de troende."

 

32.

Deres ledere vil dermed svare "Hvorfor oppdikter dere uberettigete historier. Har vi tvunget dere fra å følge den rette vei etter at den ble åpenbart for dere? Dere er tvert imot selv skyldige."

 

33.

Igjen vil vanlige folk si til deres ledere ”ikke i det hele tatt. Det var deres svikefulle planlegging som pågikk dag og natt, som holdt oss borte fra den rette veien. Påstår dere at dere ikke stoppet oss, og at vi selv benektet denne sanne banen? Dere iverksatte slike regler at vi ble tvunget til å være ulydige for guddommelige lover og knyttet andre lover med Allahs lover (33:47). (Vil dere likevel insistere på at dere ikke stoppet oss fra å følge den rette veien?)

 

Når disse ledere vil se deres undersåtters lidelser, og bli anklaget for dette av dem, vil de (forgjeves) forsøke å skjule sine anger. (Det vil de ikke kunne klare.) Jeg skal legge jernsjakler rundt deres hals (og de vil dras mot refselse). Alt dette vil bli en rettferdig gjengjeldelse for det de har gjort.

 

34.

(Denne holdningen er ikke spesiell for høvdinger fra Quraish stammen (stammen til Muhammed), men har vært fortløpende utstilt helt fra begynnelsen av historien.)

 

Vi hadde også tidligere sendt budbringere til nasjoner for å advare dem om de destruktive effektene av deres urettferdige samfunnssystem eller atferd. Den velstående klassen, som gikk tapt i jakten på nytelse og var vant til behagelig liv på bekostning av arbeidskraft til andre, fortalte Mine budbringere "Hør, vi nekter at det er noe sannhet i det dere sier og vi er ikke klare til å akseptere dette"

 

35.

"Og vi har mye rikdom. Vi er sterke i antall medlemmer (og vi kan gjøre det som passer oss), og ingen kan våge å still oss spørsmål."

 

36.

Det er nøyaktig det disse menneskene her også sier. Så fortell dem, "Ikke vær så overlegne og arrogante om overflod av rikdommen deres. Økningen eller begrensning i rikdom foregår i henhold til den guddommelige loven." Men de fleste forstår ikke dette (og tror at deres rikdom ikke vil redusere, uansett hva de gjør).

 

37.

Fortell dem at det er verken rikdom eller deres avkom som kan hjelpe dem å eskalere og oppnå høyere status hos Oss. Denne statusen og posisjon kan kun oppnås av dem som gjennom tillitsfulle aktiviteter overholder sannheten av våre lover, og fungerer i samfunnet konstruktivt. De vil bli gitt en todelt belønning, for det første de vil ha alle bekvemmeligheter og vennlighetsfraser av livet og for det andre, vil de utvikle sin selvtillit. Derfor vil denne nasjonen bevege seg videre med alle velsignelser av livet. Med fred og sikkerhet, fortsetter de å oppnå en stadig høyere status (25:75).

 

38.

Tvert imot, folk som strever for å styrte Våre lover med deres motsatte lover, vil for sikkert bli ødelagt.

 

39.

Fortell dem igjen at overflod eller begrensning av næring er avhengige av lovene til den Allmektige. Næringsmidler for den som følger Hans lover vil øke, mens for den som vender seg bort, vil begrenses (20:124).

 

Loven er at gjennom det du gjør tilgjengelig av næring og utvikling til andre, vil din egen næring bli utvidet tilsvarende (selv om det kan virke som om det du gir bort, blir borte for alltid. Men dette er som høstsesongen når bladene på et tre visner bort, men mange knopper og blader spirer igjen over hele treet når våren kommer ~ 2:261.)

 

Nå kan du vel forestille seg de utmerkede belønninger du får i henhold til den guddommelige loven.

 

40.

Dagen de alle vil være samlet, vil Malaika (guds naturkrefter) bli spurt, "Har disse menneskene gjort dere til guder? (og har dere bedt dem om å gjøre det)?"

 

41.

De ville svare, "Vår Forsørger! Du er langt over og ingen andre kan sammenlignes med deg. Hvordan kan vi sammenligne noen andre med deg? Det er bare Du som er vår Beskytter, som setter alle andre til side. Det er et faktum at de pleide å tilbe Jinn og ikke oss, og de fleste trodde at Jinn var deres guder."

 

42.

På dagen for dom vil ingen av dere være i stand til å dra nytte eller skade av andre. Og Vi skal si til folk som hadde vært oppsatt på å overskride Våre lover, "Smak på straff av ødeleggelse som dere ble advart mot men som dere pleide å gjøre hån mot."

 

43.

Tilstanden til disse menneskene er slik at når Mine klare lover (meldinger via profeter) er presentert for dem, egger de folk ved å si at denne personen ønsker å snu dere bort fra stien som forfedrene deres pleide å følge, (og at det er løgn at denne veien han vil ha dere å følge er fra Gud). Alt dette er løgn som han har fabrikkert og tilskrevet Allah. Når sannheten blir presentert for disse mennesker, sier de at det er bare ren og åpen løgn.

 

44.

(Bare spør dem, "Dere som aldri bruker deres intellekt og fornuft til å ta en avgjørelse rasjonelt og bare følger deres forfedre blindt, hvordan kan dere vite om denne meldingen ikke er fra Allah og er min egen opprettet løgn?)

 

Det har aldri skjedd at en budbringer har kommet med en bok til dere, som dere har lest, og dermed trodd på. Dere konkluderer alltid med at uansett hva jeg sier, ikke er melding fra Allah. På hvilket grunnlag kan dere påstå at Koranen ikke er åpenbart fra Allah?

 

45.

(Faktisk så sier disse menneskene dette rett ut av rene fordommer fordi de følger deres forfedre)

 

I likhet med dette, pleide også tidligere generasjoner å håne guddommelig melding. Dette tidligere folk fikk så mange næringsmidler at dagens generasjon ikke har fått en tidel av det engang. Spør dem: "Kjenner dere deres sluttskjebne?"

 

(Til tross for all sin makt, styrke og ressurser, så ble de ødelagt. Så hvordan kan dere unnslippe?)

 

46.

Fortell dem, "Jeg vil verken inngå unødvendige lange diskusjoner med dere, og ønsker heller ikke å gi dere en lang forelesning. Alt jeg ber dere om er at enten i par eller alene, dere stopper en stund og tenker kun for Allahs sak. Hvis dere setter i gang deres tankeprosess og bruker deres intellekt og fornuft, vil dere se selv at budbringeren (som gir dere rådgivning dag og natt) ikke er en gal person. (Uansett hva han sier er basert på intellekt og fornuft. På bakgrunn av dette...) Han varsler dere mot destruktive resultater av feilaktige handlinger."

 

47.

Fortell dem, "Uansett hva jeg ber dere om å gjøre er for deres eget beste. (Jeg får ingen personlig gevinst ut av dette.) Jeg kan ikke be om belønning fra dere fordi min belønning ligger hos Allah den allmektige som ser alt.

48.

Fortell dem at i henhold til systemet som min Forsørger har skapt, forekommer det sammenstøt mellom godt og ondt (hvor godt overvinner alt som er ondt ~ 21:18), fordi Han vet for sikkert hvor mye kraft sannheten besitter.

 

49.

Si, "Sannheten har kommet og deres styrker av løgn er nødt til å visne. De kan ikke stå imot sannheten og vil bli overvunnet i den aller første sammenstøt. De vil bli beseiret hver gang de kommer tilbake, og epoken med deres løgn vil komme til en ende (17:81).

 

50.

"Hvis jeg måtte lide under disse sammenstøtene, ville dette skyldes min (eller mine kameraters) dårlig planlegging. (Det betyr ikke at løgn overmanner sannheten) Når jeg kommer på rett vei vil det være i følge av guddommelig veiledning, som jeg får fra min Forsørger. Han er alt-hørende og alltid nær! "

 

"Om jeg er på feil vei, så vil jeg være nødt til å lide konsekvensene. Det vil ikke gi dere noe vondt. Men hvis jeg er på riktig vei, så er det på grunn av åpenbaringen som Allah sender mot meg."

 

51.

(Uansett, om de ikke velger å rette på deres gale handlinger, selv etter så mye forklaring, vil den advarte dagen snart komme.) På den tid, uansett hvor mye de er grepet av redsel, vil deres trengsel ikke utsettes. I stedet vil den komme enda nær og pågripe dem (selv i gatene av Mekka).

 

52.

Da vil de si: "Nå har vi tro på guddommelige samfunnslover." Men hvordan kan de nå ha tro når de hadde vært på avveie så lenge og sett resultatene komme imot dem!

 

53.

Tidligere (når tro kunne vært nyttig) fortsatte de å fornekte sannheten uten rim eller grunn og støpet sladder og hånet i uvitenhet. Sånn fortsatte de å komme lenger bort fra den rette stien.

 

54.

Og nå, slik det skjedde med tidligere nasjoner, vil en barriere bli heist mellom dem og alt det de ønsker seg. Dette fordi de hele tiden har vært i tvil om sannheten av Våre lover, og har gått tapt i foruroligende tvil og mistenksomhet.