MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 89: Al-Fajr

 

1-4.

(Den store forsamlingen av Hajj ble foreslått så folk kunne diskutere og sortere ut kompliserte problemer som påvirker menneskeheten. Men bare se hva disse hedenske araberne har gjort med denne begivenheten.)

 

De har reservert de første ti nettene av denne begivenheten for festing, hvor de oppfordrer til all slags utskeielser. Gambling, terningspill av partall og oddetall foregår alle steder. Feiringen nådde sitt klimaks den siste natten, og dermed våkner de neste morgen for å feire funksjonen av Hajj, som også er et forbigående manifestasjon av deres utskeielser. Velstående handelsmenn av Quraish og oppsynsmenn av K'aba gjør alt dette, beruset av rikdom og makt. (De kaster bort rikdom, mens de fattige rundt dem ikke engang har smuler å spise.)

 

5.

Alle som bruker intellekt og fornuft, vil lett konkludere med at den endelige slutten på disse menneskene vil være det samme som tidligere nasjoner.

 

6-7.

Vurder slutten av folket Aad, som var etterkommere av folket Iram og som hadde rikelige og pålitelige midler til livsopphold (26:132-134). De bygde enorme bygninger og flotte minnesmerker for seg selv (26:128).

 

8.

De okkuperte en unik posisjon blant andre nasjoner.

 

9.

Og tenk på slutten av folket Thamud, som risset ut sterke festninger i fjell (7:74; 15:82).

 

10.

Og slutten av Farao, herre av de mektigste styrkene som var fast etablert i landet.

 

11-12.

Alle disse opprørske folk hadde brutt alle grenser, skapt kaos og uorden.

 

13.

Se selv hva deres sluttresultat ble. Konsekvensloven av Forsørgeren som de sto ovenfor, straffet dem på grunnlag av deres handlinger (ruinerte dem).

 

14.

Konsekvensloven av Forsørgeren er alltid operativ og overvåker alle alltid. Ingenting er utenfor dets ramme.

 

15.

(Faktum er at når mennesker vender seg bort fra veiledning av Åpenbaringen og slutter å bruke deres sinn, så forsvinner begrepet av "lov" fra deres sinn. De glemmer at det gode eller det dårlige som hender dem, er direkte eller indirekte resultat av deres individuelle eller kollektive handlinger. Den som ikke kjenner denne virkeligheten mener at alle ting skjer ved tilfeldigheter.)

 

Når livet tar en hyggelig og gunstig sving, så prøver ikke en vilkårlig person å reflektere på de handlinger som har produsert slike resultater. I stedet sier han: "Dette er Allahs velsignelse som Han skjenker på de Han liker" (Dette betyr at det som skjedde, skjedde ikke på grunn av noen lover, men heller på grunn av Allahs vilje.)

 

16.

Men når livet tar en negativ vending og ens næring blir begrenset, vil ikke denne personen reflektere over de handlinger av ham som resulterte til dette. Han roper umiddelbart at  "Min Forsørger har foraktet og ydmyket meg uten av jeg hadde begått noe urett."

 

17.

Fortell dem som mener dette, at de tar helt feil. Allahs konsekvenslov verken forakter eller ydmyker noen uten grunn. Grunnen til at de blir skjemt er at de har etablert et samfunn der de ikke anser andre folk som er avhengige av hjelp, til å være verdig respekt. Kun den som tilhører en sterk fellesskap anses til å være deres respekt verdig.

 

18.

Og i dette samfunnet finnes det ingen ordning som skulle sikre en persons næring og livsopphold, som mister sin virksomhet eller som blir berørt av en annen grunn. Den velstående gruppen verken hjelper ham, eller overtaler andre til å gjøre det.

 

19.

Tvert imot så sluker de begjærlig alt som kommer i deres besittelse i form av arv fra deres forfedre (i stedet for å frigjøre det i samfunnet).

 

20.

De prøver å suge til dem all rikdom de kan samle, på ærlige eller uærlige måter.

 

(I Koranens systemet er rikdom som rennende vann som må være tilgjengelig for alle som står ved en elv. Når noen bygger en demning langs elva og sparer opp vannet, så sparer han mer enn det han trenger, og samtidig ødelegger for alle andre. Dette er ikke tillat i henhold til Koranen. En slik økonomisk system kan ikke vare lenge. På en slik måte vil folk sulte ut og hele samfunnet vil til slutt kollapse. Det er nettopp slike handlinger som bringer et folk til ruiner.)

 

21.

(Så, fortell høvdingene av Quraish at deres system ikke vil vare evig). En ny tid skal komme da sosioøkonomiske forskjeller i samfunnet vil bli erstattet av økonomisk rettferdighet.

 

22.

Når Allahs samfunnssystem kommer med alle himmelske krefter i rang etter rang, vil det bli etablert orden på jorden.

 

23.

Og tilstanden av Jahannam, som er den naturlige konsekvensen av en urettferdig sosioøkonomisk system, og som har vært skjult fra folk med ugudelighet, vil vises til dem.

 

Så vil de som har vært nevnt ovenfor, prøve å unnslippe straff ved å endre deres holdning. Men deres ønske om å endre seg vil ikke være til noe nytte når resultatene av deres gjerninger blir tydelige, for da kan man ikke lære av sine feil.

 

24.

På den tid vil mennesket rope ut i den ytterste fortvilelse, "Jeg ønsker så inderlig at jeg skulle ha gjort noe bra. Det ville ha gitt meg det virkelige livet i dag!"

 

25.

Den dagen vil han oppleve den fryktelige straffen fra Gud, slik som ingen har fått før.

 

26.

Og Hans grep vil være så alvorlig, at han ikke vil ha noe å sammenligne det med.

 

27.

Men på motsatt side, den som arbeider for å oppnå ro og fred i sinnet, ved å følge den guddommelige loven (13:28), som dermed utvikler sin personlighet skikkelig og tilegner seg perfekt balanse, (91:9), vil bli fortalt:

 

28.

"Din livsstil var i fullstendig harmoni med Guds lover. Derfor vil du gå alle gleder og komfort fra din Forsørger."’

 

29.

(Men, fortell dem; "Dere kan ikke oppnå dette individuelt, men gjennom kollektiv vesen"). For dette er det viktig at dere blir med i gruppen av mennesker som er lydige mot Allah.

 

30.

Og på denne måten skal dere erfare det lykksalige samfunnet av Jannah, som blir etablert i henhold til den guddommelige loven (9:119).

 

(Et salig liv i denne verden så vel som i det hinsidige.)