Faraos kriminalitet

 

Koranen har fortalt fortellingen til nasjonen Bani-Israel i flere vers, blant annet at de levde under Faraos styre. For eksempel så sier vers 2:49 dette

 

- وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ -

Kom i hu da Vi reddet dere fra Faraos folk, som påla dere store plager, som drepte (zibah) deres sønner (Ibna) og lot deres kvinner (nisa) leve. I dette lå en stor prøvelse fra Rabb.

 

Som regel forstår vi ut i fra dette at Farao hadde beordret at de gutter som ble født hos nasjonen Bani-Israel, skulle drepes ved fødsel, mens jenter skulle få overleve. Så nå kan vi stille det spørsmålet om det er riktig å oversette ordet zibah til ”å drepe/slakte”, eller kan det bety noe annet?

 

Denne fortellingen har blitt repetert i et annet vers av koranen, men denne gangen har ikke ordet Zibah blitt brukt, men heller Qatal, som blir oversatt til mord. Refererer til vers 7:141

 

- وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ -

Da dere ble reddet fra Farao og hans folk, som påførte dere store lidelser, drepte (Qatal) deres sønner (Ibna) og lot deres kvinner (nisa) leve! I dette var en stor prøvelse fra Rabb!

 

Ut i fra dette kan vi si at Koranen har brukt ordene Zibah og Qatal som, mer eller mindre, ekvivalente. Dermed er det kanskje på tide å se hva slags verbale røtter disse to ordene er basert på og hva deres grunnleggende betydninger er, og i hvilket grad de er forskjellige fra hverandre.

 

Ordet Zibah som er basert på verbale røtter Dhaal-Ba-Ha, betyr i utgangspunket ”å separere noe, bryte noe”. Dette ordet blir til vanlig brukt for slakt siden hodet skal separeres fra resten av kroppen. Denne forklaringen har vi fra ordboka til forfatteren Ibn-e-Faras.

 

Ordet Qatal er basert på verbale røtter Qaaf-Ta-Laam som betyr å gjøre om ens eksistens til likegyldig. Dette betyr ikke bare å drepe en person slik at kroppen blir likegyldig, men også å ydmyke noen til den samme grad. Å ta bort respekten av en person på en slik måte av samfunnet ikke bryr seg stort om denne personen lenger. Spørmålet er dermed om hvordan du tar bort respekt fra noen i denne graden? En definitivt måte er vel å ikke gi denne personen noe status i samfunnet og den andre ved å stoppe personens utdanning eller annet næring.

 

Ut i fra de verbale betydningene av disse to ordene kommer det fram at når ordene Zibah eller Qatal er brukt i koranen, så er ikke meningen drap eller mord. Meningen er derimot å degradere noe til minste mulige nivå, å gjøre noen svak og ydmykt, å ta bort all respekt.

 

Men for bevisføringen, kan vi fortsette med å se på om hvorfor disse ordene ikke kan være ekvivalente med mord eller drap.

 

  1. Det blir antatt at på tiden av Moses var folkemengden av nasjonen Bani-Israel meget stor. Om tilfellet av denne nasjon skulle ha vært slik at alle dens gutter skulle bli drept mens jenter skulle overleve, så ville jo nasjonen ha blitt utryddet med tiden. Men dette er jo ikke tilfellet.

 

  1. Storebror av Moses, altså Aaron var også tilstedet og i live. Moses ble jo også født og overlevde. Faraos folk må jo ha vist om de gravide og skulle dermed ha fulgt med på når de skulle føde og dermed drept gutter straks etter fødsel. Men det va rjo menn til stedet også, noe som tilsier at det ikke stemmer at gutter ble myrdet ved fødsel.

 

  1. Vi ser i koranens vers 10:83 at ” Men ingen trodde Moses, unntatt de unge av hans folk.....”. Ordet for ”de unge” gjelder både gutter og jenter. Om tilfellet skulle være at det ikke fantes unge gutter, så ville jo ikke denne ungdommen ha eksistert, men heller unge jenter skulle ha vært nevnt. Hvorfor det nå var kun de unge som hørte etter Moses, er et annet tema som vi ikke diskuterer her.

 

  1. Når Moses kom til Farao med sin melding så ble Farao sint og sa til Moses at det er hans nasjon som har oppdratt Moses, og deremd burte Moses være takknemlig for alt han har fått og ikke gjøre opprør. Til dette svarte Moses i vers 26:22 ”Skal jeg være takknemlig for at du har slavegjort Bani-Israel?”. Så her ser vi at når det var snakk om å fortelle Farao det forferdelige han hadde gjort mot Moses sin nasjon, så nevnte ikke Moses noe om drap av nyfødte gutter. En skulle tru at drap av nyfødte gutter skulle være mye mer seriøs kriminalitet mot menneskeheten enn slaveri. En kan studere hele Koranen uten å finne en eneste referanse hvor det skulle ha vært noe snakk om at Farao ble straffet for mord av gutter. Så det at Farao fikk gutter drept, kan ikke stemme.

 

Ut i fra de overnevte punkter burte det ha blitt klart at Faraos folk bedrev ikke med folkemord av nyfødte gutter hos Bani-Israil, og at ordene Zibah og Qatal ikke betyr slakt, mord eller drap i utgangspunkt. Vi bruker disse ordne til disse funksjoner, men deres bruk bør ikke begrenses til bare det.

 

En kritiker vil dermed spørre, om dette ikke var tilfellet, hvorfor ble Moses da plassert i en boks og satt på elva for å flyte av hans mor? Er ikke dette indikasjon på at Moses var i fare og der var eneste måten å redde ham på?

 

For det første så må en studere koranen og se at den forklarer grundig at Farao utga denne orderen om å gjøre zibah og qatal av bani-israel sine ibna, først etter at Moses hadde kommet til ham for dialog og advarsel om kommende revolusjonen. Surah Araaf forklarer at Moses kom med melding om en kommende revolusjon og at dens melding hadde begynt å spre seg raskt blant befolkningen. På grunn av politisk kaos hadde Farao samlet sammen alle sine rådgivere hvor de skulle klekke ut noen planer for å igjen få kontroll på situasjonen. Disse rådgivere fortalte Farao at det ikke var noe bra at folk hadde såpass mye frihet at de kunne gjøre noe imot ham. På dette svarte Farao at han hadde et forslag foran seg, som gitt ut på å gjøre qatal av deres gutter (ibna) og la døttre (nisa) overleve. 7:127

 

Fra vers 7:127 blir det meget klart at dette forslaget kom etter at Moses hadde besøkt Farao i moden alder, og at en slik ordning ikke fantes på tidspunktet rundt Moses fødsel. Dette har blitt ytterligere tydeliggjort i surah Al-Moumin. 48:28 som sier at når Farao skal ha sagt ”de som er med Moses, gjør qatal av deres sønner (ibna) og la deres døttre (nisa) overleve”. Dermed bør det til nå ha blitt klart at en slik ordre ikke kom før Moses hadde utropt revolusjon, og at dette heller ikke gjaldt hele nasjonen av Bani-Israel men kun de som støttet Moses i hans kamp mot slaveri.

 

Vi skal ta opp emnet om hvorfor det var ”sønner” av de som ble med Moses som skulle straffes og ikke de selv. Det var jo ikke sønnene som hadde gjort noe.

 

Men spørsmålet er fremdeles ubesvart om hvorfor Moses ble først til Faraos palass etter hans fødsel om livet hans ikke var i fare. Koranen har selv gitt hint til dette. Det finnes indikasjoner til at bani-israel var innvandrere i Egypt og at deres innvandring startet ved Josef sin tid. Koranen vitner selv til den æren og høye statusen som Josef hadde i Egypt. I følge koranen var Josef finansminister for riket. Det er ikke utenkelig at nasjonen bani-israel fikk god rykte i Egypt på grunn av Josef, og at denne respekten vedvarte i en lang tid fremover. Det er ikke utenkelig at nasjonen av Egypt må ha gitt bani-israel statusen av minoritet før eller siden og startet å behandle dem som det. I dagens samfunn kan vi tenke oss at minoriteter har noe av de samme rettigheter som ellers, men forskjeller finnes uansett. Tilstanden må ha vært ekstremt på tiden av Moses, da minoriteten må ha vært på nivået av slaver. Minoriteten må ha levd i fattige strøk, uten fasiliteter eller muligheter til å skaffe seg utdanning og dermed få statlige jobber med status.

 

Oppgaven som Moses skulle få i voksen alder, var nettopp å eliminere klasseskildringer som Farao hadde vært en tilhenger av. For dette måtte han ha vært opplært til å tale med Farao og hans hoff. Dette kunne kun gjøres om Moses hadde nødvendig utdanning innen politikk på lik linje som Eqyptere. For dette var det nødvendig at han ble forlyttet til Egyptere for sin oppfostring, og hvor kunne han ha fått bedre utdanningsgrunnlag enn hos Farao selv? Dette var grunnen til hans flytting fra sin mor og inn i Faraos palass. Koranen sier selv i vers 20:39 til Moses ”Så at din oppfostring kan skje under mitt oppsyn”. Dette så Moses kunne få den utdanningen som ellers var uoppnåelig for bani-israel. Dette var det første steget mot den revolusjonen som Moses skulle føre mot Farao sitt politikk av klasseskildringer. Nettopp derfor sier en senere vers, altså 20:41 at ”Og slik med tid, du O Moses, ble klar etter Våre forventninger”.

 

Videre ser vi i surah Al-qasas at moren til Moses ble fortalt at hun skulle forsette å amme ungen sin til hun ikke ante fare.

 

28:7

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ

Så gav Vi Moses sin mor denne inspirasjon: ”Gi ham bryst, og når du blir redd for ham, så sett ham ut på elven!”

 

Fra dette forstår vi generelt sett at hun var redd for Moses sitt liv. Men nå som vi har forsket på emnet og forstått at dette ikke kan ha vært tilfellet, må denne redselen hos Moses sin mor være basert på noe annet.

 

Dessuten står det i Koranens vers 27:9 at når Faraos folk fant baby Moses, så sa kona til Farao at de ikke skulle gjøre qatal av ham. Av dette forståt vi også enerelt sett av hun ba dem om å ikke drepe babyen siden alle bani-israeil sine guttebarn skulle myrdes, men spørsmålet er om hvordan de kunne se at babyen var en bani-Israel og ikke en egypter? Dermed blir det fremdeles feil å oversette ordet qatal til mord, men heller den grunnleggende betydningen av ordet som tilsier at denne ungen ikke skulle anses som ubetydelig og dermed forkastes eller gitt videre til noen.

 

Nå kommer vi til hovedpunktet av dette innlegget hvor vi er ivrige etter å finne ut av hva vers 2:49 og 7:141 egentlig betyr. Om Zibah og Qatal ikke er mord, men heller ubetydeliggjøring, eller degradering i samfunnet, hvorfor gjøre dette mot bani-israel sine sønner (ibna) og ikke døttre (nisa)?

 

Vi har nå lest at denne bestemmelsen av Farao kom etter at Moses hadde erklært revolusjon mot klassediskriminering av folket, og når egyptere hadde begynt å bli beskymret for denne kommende revolusjonen. Snakk om denne revolusjonen hadde gått en stund, og Faraos hoff ble bekymret og kom dermed til Faraos hvor de ba om iversettelse av forebyggende tiltak. (7:127). Der var da Farao fortalte dem at han hadde klekket ut en plan som skulle settes ut i live. Koranen har kalt denne planen for Kaed i vers 40:25 som ordrett betyr ”en farlig konspirasjon”.  Denne konspirasjonen skulle gå ut på å gjøre zibah/qatal av ibna av de som støttet Moses, men ikke deres nisa. Om vi nå snakker om degradering eller respektløshet, hvordan vil det lønne seg å degradere sønner istedet for døttre og hvorfor skulle det stoppe snakk om en kommende revolusjon?

 

Koranen har også indikert til Faraos politisk taktikk i surah Al-qasas. I ves 28:4 blir vi fortalt dette

 

28:4

- إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ -

Farao var mektig og stor i landet, og delte dets innbyggere i grupper. En gruppe blant dem undertrykket han, gjorde Zibah av deres Ibna og lot deres Nisa være. Han anstiftet i sannhet ufred og elendighet.

 

Han delte altså sin nasjon inn i klasser. Han delte også Bani-Israel inn i samfunnsklasser hvor han holdt den ene gruppen undertrykket. Nå er det kanskje på tide å se hva ordene Inba og Nisa egentlig betyr.

 

Ibna er basert på verbale røtter Alif-Ba-Noon, som har sin grunnleggende betydning av utvidelse, påbygging. Sønner blir kalt Ibna fordi de styrker ens familie og påbygger slektskapet. Men å begrense ordets brukt til dette er ikke riktig. I denne sammenheng har koranen kalt de folkegrupper som har styrke eller potensialer til å vise styrke av tvidelse eller påbyggelse, for Ibna.

 

Nisa er basert på verbale røtter Noon-Seen-Alif, dens grunnleggende betydning er noe så svakt som kan skyves vekk uten problemer. Dagens arbi bruker dette ordet til kvinner fordi dagens samfunn anser kvinner som den svake kjønn. Ordet Nisa betyr ikke kvinner av den grunn. Koranen har heller kalt nasjoner eller folkegrupper som er svake og uten politisk styrke, til nisa.

 

En kan jo selv spørre seg hvorfor sønner skulle ha blitt satt i motsetning til kvinner og ikke døttre i de øvrige vers. Sønner skulle ha blitt satt opp mot døttre, ellers skulle menn ha blitt satt opp mot kvinner. Men sønner skal ikke settes i motetning til kvinner i noe språk.

 

Nå er vi endelig i stand til å se konspirasjonen og det politiske spillet til Farao. Han bestemte seg for å degradere de grupper som viste tegn til styrke og som kunne vise seg til å være en trussel, og oppgraderte de folkegrupper som var i utgangspunktet svake. På denne måten spilte han folk mot deres egne, og slik ville det alltid være separasjon i nasjonen og enhet ville aldri bli oppnådd.

 

Dermed blir også det klart hvorfor det var kun de som støttet Moses som skulle bli degradert, for de sterke folkegrupper som var med Farao, skulle ikke bli berørt. Man slutter også å undre på hvorfor bani-israel sine unger skulle straffes, men hva med ungene til de prester som til slutt aksepterte Moses sin budskap hos Faraos Hoff? De er selvsagt ikke nevnt.

 

Faraos kriminalitet var at han støttet klassifiseringen av bani-israel og delte dermed deres nasjon opp systematisk i flere grupper eller stammer, mens Moses sin misjon gikk ut på å eliminere klasseskildringer og skaffe rettferdigheter for alle mennesker i samfunnet.